تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بورس


تاثیر نوسانات قیمت نفت خام بر شاخص سهام صنایع منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران

با توجه به تأثیر گسترده نوسانات قیمت نفت بر بخش های مختلف اقتصادی ایران و اهمیت بازار های مالی در رشد و توسعه اقتصادی، در این تحقیق تأثیر نوسانات قیمت نفت خام بر بازدهی شاخص سهام صنایع منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران شامل بخش تولید (کاشی و سرامیک و فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای) ، بخش خدمات (خدمات فنی و مهندسی)، مالی (واسطه گری های مالی)، ساخت و ساز ( انبوه سازی) و ارتباطات، انبارداری و حمل و نقل (حمل و نقل و ارتباطات)، براساس اطلاعات روزانه از تاریخ 01/01/ 1384 تا 28/12/1391 مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار می گیرد. به این منظور از مدل خودرگرسیونی تعمیم یافته دومتغیره مبتنی بر واریانس ناهمسانی شرطی، bekkاستفاده شده است. در این مطالعه نوسانات قیمت نفت که در اثر شوک های گذشته قیمت نفت ایجاد و در طول زمان پایدار می باشد و همچنین شوک های جدید قیمت نفت که عامل ایجاد نوسانات آینده قیمت نفت است را مورد بررسی قرار می دهیم. نتایج حاصل نشان دهنده ی سرریز نوسانات از نفت به صنایع فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای، خدمات و ارتباطات و حمل و نقل می باشد، که اثرات سرریز نوسانات به این صنایع برای دو صنعت فرآورده های نفتی،کک و سوخت هسته ای و ارتباطات و حمل و نقل در جهت منفی باشد. اما اثرات سرریز نوسانات به صنعت خدمات در جهت مثبت می باشد. سرریز شوک های نفتی نیز به صنایع فرآورده های نفتی،کک و سوخت هسته ای، خدمات و مالی وجود دارد، که اثرات سرریز شوک های نفتی به دو صنعت فرآورده های نفتی،کک و سوخت هسته ای و مالی در جهت منفی می باشد، در حالی که اثر سرریز شوک های نفتی به صنعت خدمات در جهت مثبت می باشد. اثرات سرریز شوک-ها و نوسانات نفت به دو صنعت کاشی و سرامیک و ساخت و ساز دیده نشد. همچنین نتایج نشان-دهنده ی عدم سرریز شوک ها و نوسانات از صنایع منتخب فعال در بورس به قیمت جهانی نفت می-باشد. یافته های تجربی تحقیق حاضر، دلالت های مفیدی را برای سرمایه گذاران و سیاست گذارانی که نیازمند اثر تغییرات قیمت نفت بر روی بازدهی شاخص سهام هستند، فراهم می کند.

منابع مشابه

بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت خام و طلا بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران

مطالعه حاضر به بررسی اثر نوسان قیمت نفت خام و طلا بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های روزانه در طی دوره 1389- 1385 و با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف-سویچینگ و egarch می پردازد. متغیرهای استفاده شده در این مطالعه قیمت نفت، قیمت طلا، نرخ ارز، نوسان قیمت نفت و طلا است. همچنین برای برآورد نوسان قیمت نفت و طلا از مدل واریانس ناهمسانی شـرطی خودرگرسیون تعمیم یافته اس.

بررسی اثر نوسانات قیمت نفت خام بر شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران

در این مطالعه اثرات نوسانات قیمت نفت خام ایران بر شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است، داده­های مورد استفاده در این پژوهش از نوع داده­های سری زمانی هفتگی طی دوره هفته اول 1380:2 الی هفته چهارم 1390:4 می­باشد. به همین منظور، ابتدا به مدل­سازی نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران با استفاده از مدل EGARCH پرداخته‌شده و سپس از طریق یک مدل VECM، اثرات کوتاه­مدت و بلندمدت نوسانا.

تاثیر نوسانات نرخ ارز و اثرسرریز آن بر شاخص صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران

با توجه به اینکه طی سالهای اخیر همواره بدلیل کاهش منابع بانکی روز به روز نقش بازار سهام در تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری پر رنگ تر میشود، لذا بررسی عواملی که باعث ایجاد نوسانات و انتقال ریسک به بازار سهام میشود لازم وضروری به نظر می آید. همچنین با توجه به اهمیت بازار ارز در اقتصاد کشورها و از سوی دیگر به علت حجم بسیار بالای صادرات و واردات کالا، تغییرات نرخ ارز بر رونق و رکود اقتصاد تاثیر ب.

بررسی اثر نوسانات قیمت نفت خام بر شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران

در این مطالعه اثرات نوسانات قیمت نفت خام ایران بر شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است، داده­های مورد استفاده در این پژوهش از نوع داده­های سری زمانی هفتگی طی دوره هفته اول 1380:2 الی هفته چهارم 1390:4 می­باشد. به همین منظور، ابتدا به مدل­سازی نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران با استفاده از مدل egarch پرداخته شده و سپس از طریق یک مدل vecm، اثرات کوتاه­مدت و بلندمدت نوسانا.

بررسی تاثیر ساختار مالی بر نوسانات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ساختار مالی سازمان‌ها یکی از موضوعات مهم در تئوری‌های مدرن مالی می‌باشد که در سال‌های اخیر مطرح نشده، بلکه کانون توجه محققین در چند دهه اخیر بوده است. منابع مختلف تأمین مالی، انجام سرمایه‌گذاری مطلوب را ممکن ساخته و می‌توانند باعث افزایش ثروت سهامداران ‌شود؛ به همین علت شناخت منابع مختلف تأمین مالی و تأثیرات آن‌ها بر نوسانات قیمت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی رابطه.

بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت خام بر نوسانات بازدهی بورس اوراق بهادار تهران رویکرد GARCH چند متغیره

نفت ازجمله کالاهای استراتژیک جهان وبه عنوان یکی از نهاده­های مهم تولید هرکشور به شمار می­رود. با توجه به­تأثیر گسترده­ی منفی نوسانات قیمت نفت بر بخش­های مختلف اقتصاد ایران، مانعی برای کارایی بازاربورس به شمار می­رود و بر عملکرد سرمایه­گذاران تأثیر­گذار می­باشد. بر این اساس نیازمند درک دقیق تغییرات قیمت نفت برروی شاخص سهام هستند. تعیین قیمت نفت به عوامل متعددی بستگی دارد که اغلب آنها از کنترل تو.

اقتصاد ایران و قیمت جهانی نفت

پرواضح است که قیمت جهانی نفت بر شاخص‌های بورس معتبر دنیا تأثیرگذار است. حال این تأثیر بر بورس ایران که درآمد حاصل از فروش نفت نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایران دارد، حائز اهمیت است. در ایران حدود ۷۰% از درآمد دولت صرفاً از محل فروش نفت است و تنها %۳۰ آن از محل مالیات از کسب‌وکارها هست. پس هنگامی‌که قیمت نفت بالا برود، درآمد ارزی دولت زیاد می‌شود و چون اغلب مدیریت خوبی روی این درآمد نمی‌‌شود می‌تواند باعث افزایش پایه پولی و درنتیجه تورم شود که تورم نیز باعث رشد شاخص کل بورس می‌شود.

تأثیر نوسانات قیمت جهانی نفت بر بورس و صنایع بورسی

علت افزایش تورم با افزایش قیمت نفت به‌این‌علت است که با افزایش قیمت نفت، درآمد دولت افزایش می‌یابد. درنتیجه دولت نیز مخارج خود را افزایش می‌دهد. حال اگر قیمت نفت مجدداً افت کند، درآمد دولت کم می‌شود ولی هزینه‌هایش هنوز بالاست. در این شرایط آسان‌ترین راه برای دولت برای جبران کسری بودجه‌اش چاپ پول است که موجب ایجاد تورم می‌شود. اتفاقی که در سال ۹۲ برای ایران افتاد و یا به‌صورت جدی‌تر گریبان گیر دولت ونزوئلا شد. البته اخیراً درآمد مازاد دولت در زمان افزایش قیمت نفت در صندوق ذخیره ارزی ایران پس‌انداز می‌شود تا از این مشکل جلوگیری کند.

نوسانات قیمت جهانی نفت و اثر آن بر صنایع بورس

اما دو صنعت پتروشیمی و پالایشی به علت ماهیتی که دارند تأثیر مستقیمی از قیمت نفت جهانی می‌گیرند. تقریباً %۲۵ ارزش بازار متعلق به صنعت پتروشیمی و همینطور صنعت پالایشی نیز تقریباً %۹ ارزش کل بازار بورس ایران است. قبل از بررسی علت تأثیرپذیری این دو صنعت از قیمت نفت خام در مورد ماهیت این دو صنعت یک توضیح مختصری می‌دهیم:

صنعت پالایشگاهی در بورس

شرکت‌های پالایشی وظیفه تبدیل نفت خام (crude oil) به فرآورده‌های مفیدتر مانند: گاز مایع، نفت سفید، بنزین، گازوئیل، نفت کوره، آسفالت و قیر را دارد. یعنی نفت خام که از منابع استخراج‌شده را خریداری کرده و مواد مذکور را تهیه و می‌فروشد.

صنعت پتروشیمی در بورس

شرکت‌های پتروشیمی محصولات تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بورس تولیدشده توسط پالایشگاه‌ها را طی فرآیندی به محصولات متفاوت نظیر متانول، پی.وی.سی، کود و سموم شیمیایی و… تبدیل می‌کنند.

اما چرا صنعت پالایشی و پتروشیمی می‌تواند از افزایش قیمت نفت سود ببرد؟

مهم‌ترین عامل برای صنعت پالایشی افزایش سوبسیدی است که از دولت می‌گیرد. زیرا شرکت‌های پالایشی نفت خام را از وزارت نفت به قیمت %۹۵ بازار جهانی می‌خرند. یعنی با %۵ تخفیف می‌خرند پس هرچه قدر قیمت نفت بالاتر رود، مبلغ تخفیف آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. در صنعت پتروشیمی نیز برخلاف تصور عموم مردم که باعث گران‌تر شدن مواد اولیه موردنیاز کارخانه می‌شود، افزایش قیمت نفت باعث افزایش قیمت محصولات در خارج از کشور می‌شود و چون خیلی از این شرکت‌ها صادرات محور هستند فروش شرکت نیز افزایش می‌یابد.

چه صنایعی با افزایش قیمت نفت متضرر می‌شوند؟

هر صنعتی که در آن تأمین انرژی از نفت و مشتقات نفتی صورت می‌گیرد، مثل صنعت سیمان، فلزات اساسی و… افزایش قیمت نفت باعث افزایش هزینه‌های شرکت می‌شود. درصورتی‌که برخلاف صنعت پتروشیمی، قیمت محصول نهایی آن‌ها ثابت می‌ماند. در صنعت فولاد نیز چون حدود %۱۵ هزینه‌های آن مربوط به انرژی مصرفی است، اگر قیمت نفت افزایش یابد، هزینه‌های شرکت نیز افزایش می‌یابد.

تأثیر نوسانات قیمت نفت بر راهبرد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران

یکی از مشکلات اصلی کشورهای صادر کنندة نفت، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی می‌باشد و وجود نوسانات قیمت نفت و نااطمینانی حاصل از آن، این مشکل را تشدید می‌کند، بنابراین بررسی اثرات و پیامدهای نوسان قیمت نفت بر بخش‌های مختلف اقتصاد به ویژه بازار سرمایه که نشانگر رشد فعالیت­های اقتصادی کشور است، دارای اهمیت به ­سزایی می­باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر تصمیم‌های راهبردی سرمایه­گذاران می‌پردازیم. نمونة مورد مطالعة شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1379 تا 1389 می­باشد. برای اندازه­گیری تأثیر نوسانات قیمت نفت بر راهبرد سرمایه­گذاری از روش گشتاوری تعمیم یافته GMM استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که بین نوسانات قیمت نفت و راهبرد سرمایه­گذاری شرکت­ها رابطه­ای سهمی شکلی (U) وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Oil Price Volatility on Investing Strategies of Companies Accepted in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Gholamreza Zamanian 1
 • Kamran Jamali 2
 • Tohid Kazemi 3
 • Behnam Karamshahi 4

Today one of the main problems of oil-exporting countries is severe dependence on oil revenues. The existence of volatility of oil prices and the uncertainty which stems from it exacerbates the problem. Therefore, the investigation of the consequences of oil price volatility on different sectors of the economy, particularly the country's capital markets which represent growth of economic activities, is very تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بورس important and vital. In this paper, we examine the effect of oil price volatility on investing strategies. Our sample is the listed companies in Tehran تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بورس Stock Exchange during the period 1379 to 1389. To measure the impact of oil price volatility on investment strategies, GMM (Generalized moment method) is used. Empirical results showed that there is a U shaped relationship between oil price volatility and firm investment.

تاثیر نوسانات قیمت نفت بر روی شاخص های بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

شناسه ملی سند علمی:

تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396

چکیده مقاله :

پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی رابطه بین نوسانات قیمت نفت و شاخص سهام صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار به عنواننهادی از بازار سرمایه و چند متغیر کلان اقتصادی به ارزیابی جایگاه بازار سرمایه کشور بپردازد و سهم نوسانات قیمت نفت را نیز درتغییرات شاخص سهام و بازده سهام نشان دهد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی ادیبان

دانشجوی کارشناسی حسابداری موسسه آموزش عالی ادیبان

دانشجوی کارشناسی حسابداری موسسه آموزش عالی ادیبان

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

 • امیدی پور رضا (1386) تاثیر نوسانات نفت بر بازده واقعی .
 • بانک مرکزی ج. ا. ایران بار اقتصادی روز اداره مطالعات .
 • داور زاده، مهتاب (1386) پیش بینی شاخص قیمت سهام در .
 • دوانی غ ح (1381) بورس سهام (نحوه قیمت گذاری سهام) .
 • رهنمای رود پشتی ف (1383) مدیریت مالی جلد اول انتشارات .
 • رهنمای رود پشتی ف (1386) مجموعه مقالات و سخنرانی ها .
 • رهنمای رود پشتی ف و دیگران (در دست چاپ) مدیریت .
 • سهام بورس اوراق بهادار تهران از قیمت جهانی نفت و .
 • شلیها وحیده (1386) بررسی رابطه وسانات قیمت نفت و رشد .
 • Abrishami Hamid .(1381) Basic of Econometrics Tehran University Publication. .
 • Belton B (1998) OPEC Can no longer Make people Quake .

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

شناسه ملی سند علمی:

تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

شفیعی، سارا و مرادیان، هادی و صادقی، جواد،1395،تاثیر نوسانات قیمت نفت بر روی شاخص های بورس اوراق بهادار تهران،اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی،تهران،https://civilica.com/doc/609705


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1395، شفیعی، سارا؛ هادی مرادیان و جواد صادقی )
برای بار دوم به بعد: ( 1395، شفیعی؛ مرادیان و صادقی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

مقالات پیشنهادی مرتبط

مقالات فوق بر اساس داده کاوی مقالات مطالعه شده توسط پژوهشگران محاسبه شده است.

تأثیر نوسانات قیمت جهانی نفت بر بازده سهام صنایع پالایشی در ایران و دلالت های سیاستی آن

هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر نوسانات قیمت جهانی نفت بر بازده سهام صنایع پالایشی در ایران می‏باشد. این پژوهش دو بازه‏ی صعودی(02/01/2016 تا 22/10/2016) و نزولی(02/01/2014 تا 02/01/2016) را با استفاده از نوسانات قیمت نفت در نظر گرفته و با بکارگیری روش علیت گرنجر به بررسی ارتباط بین متغیرهای شاخص سهام صنایع پالایشی بر قیمت نفت و نرخ ارز در هر یک از این دو بازه به طور جداگانه می‏پردازد. نتایج مقاله در روند صعودی بین شاخص سهام و قیمت نفت علیت گرنجر دوطرفه، بین نرخ ارز و قیمت سهام علیت یک‏طرفه (از سمت شاخص سهام به نرخ ارز) و بین قیمت نفت و نرخ ارز ارتباط علیت یک‏طرفه (از سمت قیمت نفت به نرخ ارز) را تأیید می‏کند. در روند نزولی بین شاخص سهام و قیمت نفت و همچنین بین شاخص سهام و نرخ ارز رابطه علیت وجود ندارد و این متغیرها تأثیری بر یکدیگر ندارند و همچنین در روند نزولی بین قیمت نفت و نرخ ارز یک ارتباط علیت یک‏طرفه (از سمت قیمت نفت به نرخ ارز) وجود دارد. یافته‏های تجربی این مقاله دلایل مفیدی را برای سرمایه‏گذاران و سیاست‏گذاران که نیاز به تشخیص اثرگذاری نوسانات قیمت نفت بر بازده سهام در روندهای مختلف دارند، در بر دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.