نرخ دلار در بازار آزاد چقدر شد؟


پیش بینی قیمت دلار فردا

نرخ دلار در بازار آزاد چقدر شد؟

قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۷/۲۴ بیست و چهار مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:46 برابر با 2022/10/16 در بازار سکه با نرخ 150,540,496 صد و پنجاه میلیون و پانصد و چهل هزار و چهار صد و نود و شش ریال داد و ستد شد. قیمت سکه یکشنبه ۱۴۰۱/۷/۲۴ نرخ سکه بهار آزادی مورخ …

قیمت طلا 13,584,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۴

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۷/۲۴ بیست و چهار مهر هزار و چهارصد و یک نرخ دلار در بازار آزاد چقدر شد؟ ساعت 12:00:43 برابر با 2022/10/16 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,584,000 سیزده میلیون و پانصد و هشتاد و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه ۱۴۰۱/۷/۲۴ قیمت خرید طلا امروز بیست و چهار …

قیمت دلار 328,140 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۴

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۷/۲۴ بیست و چهار مهر هزار نرخ دلار در بازار آزاد چقدر شد؟ و چهارصد و یک ساعت 09:31:44 برابر با 2022/10/16 در بازار دلار با نرخ 328,140 سیصد و بیست و هشت هزار و صد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین یکشنبه ۱۴۰۱/۷/۲۴ قیمت واقعی دلار 328,140 ریال امروز در پاساژ افشار بیست …

قیمت سکه 149,460,000 شنبه ۱۴۰۱/۷/۲۳

قیمت سکه امروز شنبه ۱۴۰۱/۷/۲۳ بیست و نرخ دلار در بازار آزاد چقدر شد؟ نرخ دلار در بازار آزاد چقدر شد؟ سه مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 12:46:15 برابر با 2022/10/15 در بازار سکه با نرخ 149,460,000 صد و چهل و نه میلیون و چهار صد و شصت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه شنبه ۱۴۰۱/۷/۲۳ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و سه …

قیمت طلا 13,346,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۳

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۱/۷/۲۳ بیست و سه مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 12:00:10 برابر با 2022/10/15 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,346,نرخ دلار در بازار آزاد چقدر شد؟ 000 سیزده میلیون و سیصد و چهل و شش هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه ۱۴۰۱/۷/۲۳ قیمت خرید طلا امروز بیست و سه …

قیمت دلار 330,288 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۳

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۱/۷/۲۳ بیست و سه مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:43 برابر با 2022/10/15 در بازار دلار با نرخ 330,288 سیصد و سی هزار و دویست و هشتاد و هشت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین شنبه ۱۴۰۱/۷/۲۳ قیمت واقعی دلار 330,288 ریال امروز در پاساژ افشار بیست …

قیمت سکه 150,420,000 جمعه ۱۴۰۱/۷/۲۲

قیمت سکه امروز جمعه ۱۴۰۱/۷/۲۲ بیست و دو مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:41 برابر با 2022/10/14 در بازار سکه با نرخ 150,420,000 صد و پنجاه میلیون و چهار صد و بیست هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه جمعه ۱۴۰۱/۷/۲۲ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و دو مهر هزار …

قیمت طلا 13,616,648 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۲

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۱/۷/۲۲ بیست و دو مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 12:00:46 برابر با 2022/10/14 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,616,648 سیزده میلیون و ششصد و شانزده هزار و ششصد و چهل و هشت ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه ۱۴۰۱/۷/۲۲ قیمت خرید طلا …

قیمت دلار 329,460 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۲

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۱/۷/۲۲ بیست و دو مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:11 برابر با 2022/10/14 در بازار دلار با نرخ 329,460 سیصد و بیست و نه هزار و چهار صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت نرخ دلار در بازار آزاد چقدر شد؟ آنلاین جمعه ۱۴۰۱/۷/۲۲ قیمت واقعی دلار 329,460 ریال امروز در پاساژ افشار …

قیمت سکه 149,880,000 پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۲۱

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۲۱ بیست و یک مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:41 برابر با 2022/10/13 در بازار سکه با نرخ 149,880,000 صد و چهل و نه میلیون و هشت صد و هشتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۲۱ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و یک …

تغییرات قیمت دلار: از 800 تومان سال 1381 تا 28 هزار تومان سال 1400/ 35 برابر طی 20 سال

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که متوسط قیمت فروش دلار در بازار آزاد تهران از ۸۰۰ تومان در سال ۱۳۸۱ به ۲۸ هزار و ۲۹۳ تومان تا پایان آذرماه سال جاری رسیده که در این فاصله، تقریبا ۳۵ برابر شده است.

به گزارش ایسنا؛ در آمارهای اقتصادی بانک مرکزی تحولات متوسط قیمت فروش دلار در بازار آزاد تهران از سال ۱۳۸۱ تا پایان آذرماه سال جاری ثبت شده که متوسط قیمت فروش دلار در بازار آزاد تهران در سال ۱۳۸۱ به میزان ۸۰۰ تومان بوده و با گذشت هشت سال، متوسط قیمت فروش دلار به ۱۰۴۴ تومان در سال ۱۳۸۹ رسیده است.

البته، در گزارش بانک مرکزی قیمت فروش دلار در سال ۱۳۹۰ فقط تا پایان دی ماه آن سال اعلام شده که معادل ۱۵۴۱ تومان بوده و قیمت دلار در کل سال ۱۳۹۰ اعلام نشده است.

می‌توان گفت که همزمان با آغاز دهه نود، روند افزایشی قیمت دلار نیز آغاز شد و متوسط قیمت فروش این ارز از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ در محدوده ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان قرار داشت.

از این زمان به بعد، روند افزایشی قیمت دلار قابل توجه شد و مبلغ فروش آن از ۱۰ هزار تومان عبور کرد که بیشترین عامل موثر در این زمینه تحریم‌ها و نوسانات شدید ارزی در آن سال‌ها بوده است.

به‌گونه‌ای که متوسط قیمت فروش دلار در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۲ هزار و ۹۱۸ تومان و در سال ۱۳۹۹ نیز به میزان ۲۲ هزار و ۸۸۷ تومان بوده است.

از سوی دیگر، رقمی که از نرخ فروش دلار در آذرماه سالجاری ثبت شده، ۲۸ هزار و ۲۹۳ تومان بوده و در نه ماه اول سال ۱۴۰۰ نیز، متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا در بـازار آزاد
شهر تهران ۲۵ هزار و ۶۸۸ تومان اعلام شده است.

بنابراین، تغییرات قیمت دلار در دو دهه اخیر بیانگر این است که قیمت این ارز طی این مدت تقریبا ۳۵ برابر شده است.

جدول زیر تغییرات قیمت یک دلار آمریکا را از ستال 81 تا 1400 نشان می دهد

نرخ و قیمت لحظه ای دلار امروز بازار آزاد

قیمت دلار

باتوجه به لحظه ای بودن قیمت ها حتما به ساعت ارائه شدن قیمت دلار دقت کنید و اگر قصد خرید و فروش دلار در بازار آزاد را دارید حتما قیمت در لحظه خرید و فروش را ملاک قیمت دقیق دلار قرار دهید.

افزایش یا کاهش قیمت دلار

دلایل مختلفی برای کاهش یا افزایش قیمت وجود دارد که به صورت روزانه و لحظه ای باید بررسی شود ولی مهم ترین آن ها خبرهای سیاسی در و اقتصادی در ایران و جهان است که قیمت این ارز را در ایران دستخوش تغییر و تحول می کند.

برای تحلیل دلار حتما باید تحلیلگر حرفه ای باشید تا بتوانید این کار را انجام دهید وگرنه با اتفاقات پیش بینی نشده ای مواجه می شوید که امکان دارد سرمایه خود را از دست بدهید و ضرر جبران ناپذیری به شما وارد شود.

عوامل مؤثر بر بازار عرضه دلار

ارز نیز مثل هر کالای دیگر در اقتصاد متأثر از تحولات بازار عرضه و تقاضاست. این تحولات خود دستخوش اتفاقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی هر کشور و حتی بین‌المللی هستند و به همین علت نوسان نرخ ارز در هر کشور را نمی‌توان تنها منبعث از وقایع داخلی یک کشور دانست.

به عبارت دیگر بخش‌هایی از تغییرات نرخ ارز را باید در اتفاقات بیرون از مرزها همچون تغییر در سیاست‌های کلان کشورهای دیگر علیه یک کشور (برای مثال اگر دولت آمریکا با وضع تعرفه، قانون، مالیات و جریمه باعث شود که هزینه خرید کالا و خدمات در ایران برای شهروندانش بالا برود، ارزش دلار در ایران نسبت به ریال گران می‌شود)، کاهش یا افزایش قیمت نفت، طلا و ارزش دلار در برابر سایر ارزها در بازارهای جهانی جستجو کرد.

بخش دیگری از تغییرات نرخ ارز به درآمدهای ارزی یا همان میزان عرضه ارز و نوسانات آن در یک کشور وابسته است. هرچه درآمدهای حاصل از صادرات و توان جذب توریست یک کشور بیشتر باشد درآمدهای ارزی و درنتیجه میزان عرضه ارز در آن کشور بالاتر می‌رود.

عوامل مؤثر بر بازار تقاضای دلار

یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده برای تقاضا مصرف است. مصرف خود تابعی از درآمد و همچنین ثروت افراد است. وقتی مردم کشوری به هر دلیلی احساس کنند ثروتمندتر شده‌اند، مصرف و به دنبال آن تقاضا برای کالاهای وارداتی و ارز افزایش پیدا می‌کند.

حال اگر این نرخ دلار در بازار آزاد چقدر شد؟ احساس ثروتمند شدن بر مبنای اصول اقتصادی شکل نگرفته باشد، یعنی میزان تولید ناخالص داخلی، صادرات و بهره‌وری در اقتصاد روند صعودی نداشته باشند، و افزایش تقاضا برای ارز، در غیاب افزایش در میزان عرضه ارز اتفاق افتاده باشد می‌تواند بستر بروز مشکلات اقتصادی بی‌شماری را فراهم کند.

این اتفاقات را بارها در کشورمان تجربه کرده‌ایم. برای مثال در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ ین احساس ثروتمند شدن با سرکوب نرخ ارز و سودهای بانکی بالا محقق شد.

درواقع برای مدت چند سال به بهانه کنترل تورم اجازه افزایش نرخ ارز متناسب با میزان تورم داخلی نسبت به تورم خارجی داده نشد و این مسئله در کنار مشکلات نظام بانکی که به جای اصلاحات ساختاری برای جذب سپرده‌های مردم نرخ سود بالا را وعده می‌دادند، موجب شد تا مردم احساس کنند که ثروتشان زیاد شده و مصرفشان را بالا بردند و مثلاً سفرهای خارجی خود را افزایش دادند. این مسئله به طور مستقیم و غیرمستقیم تقاضا برای ارزهای خارجی را بالا می‌برد.

صفحه اقتصاد بررسی می کند:
پیش بینی قیمت دلار فردا یکشنبه 24 مهر 1401 + قیمت دلار امروز

پیش بینی قیمت دلار فردا

پیش بینی قیمت دلار فردا

در این مطلب از پایگاه خبری صفحه اقتصاد، توضیحاتی درباره پیش بینی قیمت دلار فردا فردا دوشنبه 25 مهر 1401 همچنین قیمت دلار امروز یکشنبه 24 مهر 1401 خواهیم داشت! با ما همراه باشید.

نرخ دلار در بازار متشکل امروز با 28 هزار و 779 تومان مبادله شد.

نرخ یورو در بازار ارز امروز 32 هزار و 14 تومان بود.این قیمت در مقایسه با دیروز 116 تومان رشد را نشان می دهد.

قیمت درهم امروز

نرخ حواله درهم امروز 50 تومان رشد کرد و با 9 هزار و 100 تومان به فروش رسید.

قیمت پوند امروز

نرخ پوند امروز در محدوده 36 هزار و 791 تومان به فروش رسید. این قیمت 134 تومان بالاتر از روز گذشته بود

پیش بینی قیمت دلار فردا

پیش بینی قیمت دلار فردا

پیش‌بینی قیمت دلار در روزهای آینده

درباره پیش بینی قیمت دلار در آینده نزدیک، سناریوهای مختلفی وجود دارد که هرکدام به اتفاقات متفاوتی وابسته است. یکی از مهمترین تحولات می‌تواند احیای برجام باشد که در کاهش چشمگیر نرخ ارز به‌خصوص در کوتاه مدت تاثیر مهمی خواهد داشت.

به عقیده کارشناسان، احیای برجام همچنان پس از انتخابات کنگره آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود، امکان‌پذیر است و به همین دلیل احتمال توقف رشد قیمت دلار و عدم عبور آن از قله تاریخی ۳۳ هزار تومان همچنان وجود دارد.
به عقیده معامله‌گران تکنیکال دلار در کوتاه‌مدت در حوالی دو سقف پیشین خود یعنی محدوده ۳۲ و ۳۳ هزار تومان با مقاومت مواجه خواهد شد.

تحلیل گران فنی کوتاه مدت باور دارند که در صورت شکست محدوده ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان،‌ دلار با فشار خرید مواجه خواهد شد و در صورتی که قیمت به زیر سطح ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان برود، کمی فروش های ارزی افزایش خواهد یافت.

نرخ ارز عبارت است از مقداری از واحد پولی ملی که برای بدست آوردن واحد پول کشور دیگر باید پرداخت شود. به پول‌های خارجی ارز گفته می‌شود، به گفته دیگر به واحدهای پولی که در کشورهای دیگر جز کشور اصلی داد و ستد شود به صورت کلی ارز گفته می‌شود.

در بازار ایران با 8 نوع نرخ ارز مواجه خواهیم شد. این موارد عبارتند از :

نرخ ارز آزاد : مقصود نرخ خرید و فروش ارز در بازار غیررسمی و غیردولتی است. از آنجایی که اغلب مبادلات عموم در این بازار به انجام می رسد و دسترسی به آن برای همگان امکان پذیر است این نرخ از بیشترین وجاهت و مقبولیت عمومی برخوردار است و محاسبات و مبادلات عمدتا بر مبنای آن صورت می پذیرد.

نرخ ارز دولتی : منظور از نرخ ارز دولتی نرخ های اعلام شده مرکز مبادلات ارزی است که روزانه یک نوبت اعلام و عموما به عنوان نرخ دولتی یا رسمی ارز تلقی می گردد. مرکز مبادلات ارزی تحت نظارت بانک مرکزی و به منظور ساماندهی عرضه و تقاضای ارزها در شبکه بین بانکی کشور ایجاد شده است. این ارز به ۲۵ قلم کالاهای اساسی نظیر برنج، گندم، نرخ دلار در بازار آزاد چقدر شد؟ گوشت و مرغ تعلق می‌گیرد. این نرخ توسط بانک مرکزی تعیین و به ندرت دچار تغییر می گردد چنانکه از ابتدای سال 1397 تاکنون و پس از اعلام رقم 4200 تومان، ثابت مانده است. قیمت دلار دولتی عموما با نرخ دلار آزاد، فاصله زیادی دارد.

نرخ ارز سنا : منظور از نرخ ارز سنا، نرخ های محاسبه و اعلامی در سامانه سنا است. این نرخ ها میانگین یا متوسط نرخ خرید و فروش ارز، بر مبنای معاملات ثبت شده در این سامانه توسط صرافی های مجاز کل کشور است. سامانه سنا زیرنظر بانک مرکزی قرار دارد.

نرخ ارز نیما : نیما در واقع مخفف عبارت «نظام یکپارچه‌ی معاملات ارزی» محسوب می‌شود و مقصود از نرخ ارز در سامانه نیما یا نرخ های نیمایی، قیمت مبادله ارز در این سامانه است. سامانه نیما با هدف تسهیل تأمین ارز و ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز راه‌اندازی شده است. سامانه‌ی یادشده بدین منظور طراحی شده تا متقاضیان خرید ارز بتوانند درخواست خود را در یک بستر یکپارچه در اختیار فروشندگان ارز قرار دهند و فروشنده‌ای که تمایل به ارائه‌ی خدمات دارد بتواند در بستری رقابتی، پیشنهاد خریدار ارز را پاسخ دهد. سامانه‌ی نیما در واقع بستری آنلاین برای خرید و فروش ارز است که توسط بانک مرکزی راه اندازی شده و مدیریت می شود.

نرخ حواله ارزی : حواله نوعی دستور پرداخت است که به موجب آن، یک بانک، صرافی یا مؤسسه مالی به تقاضای مشتری خود، به یکی از موسسات همکار(کارگزار) خود در خارج از کشور، حواله‌ ای را صادر می‌کند و از آن موسسه می‌خواهد مبلغ حواله را به ذی‌نفع آن (دریافت کننده وجه که مشتری معین می نماید) پرداخت کند. این فرآیند توسط بانک ها یا در اغلب موارد صرافی های مجاز به انجام می رسد. نرخ حواله ارزی، به معنای نرخ ارسال ارزها در قالب حوالجات توسط صرافی هاست.

در پی نوسانات و تحولات بازار ارز طی سالیان اخیر و به دنبال محدودیت های اعمال شده در این بازار، عملا حواله ارزی به شکل مرسوم آن دیگر وجود خارجی ندارد و نقل و انتقالات پول با اهداف بازرگانی و تجاری در سامانه نیما متمرکز شده و تنها مبالغ محدودی که صرف انجام خرید از موسسات خارجی می شود یا مبالغی که مربوط به تمدید سرویس های خارجی مورد نیاز بخش خصوصی است و یا مبالغ مختصری که از سوی افراد برای اقوام یا بستگان خود به خارج از کشور ارسال می گردد از این طریق و توسط صرافی ها نرخ دلار در بازار آزاد چقدر شد؟ به انجام می رسد.

نرخ بازار متشکل ارزی : بازار متشکل ارزی یکی از شرکت های تابعه یا نوعا ذیل نظارت بانک مرکزی است که در سال 1398 تاسیس گردید و هدف از تشکیل آن، ایجاد بستری الکترونیک برای مبادلات ارزی و ارتباط عرضه کنندگان و متقاضیان ارز بوده است. مقصود از نرخ بازار متشکل ارزی، نرخ های اعلامی در این سامانه می باشد.

نرخ ارز در کشورهای همجوار : مقصود از نرخ ارز در کشورهای همجوار، نرخ خرید و فروش ارز در آن دسته از کشورهای همسایه است که با ایران تعاملات بازرگانی وسیعی دارند و این میزان تجارت، منجر به مبادلات ارزی وسیعی می شود که به نوبه خود می تواند بر نرخ و جریانات ارزی کشور اثرگذار باشد. به عنوان نمونه نرخ ارزها در کشور افغانستان. بدیهی است که دلار به عنوان ارز مبنای مبادلات، نقش مهم تری در این بین دارد لذا مواردی چون نرخ دلار در افغانستان یا نرخ دلار در سلیمانیه عراق در این میان پررنگ تر خواهد بود.

نرخ معاملات فردایی : مقصود از نرخ فردایی، نرخ معامله ارز در گروه هایی است که اقدام به معاملات فردایی می کنند. معاملات فردایی به نوعی از معاملات گفته می شود که طی آن، معامله در حال حاضر به انجام می رسد ولی تحویل ارز یا مابه‌ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول می شود. این نوع معاملات به تحویل ارز در زمان معامله منجر نمی‌شود و در اغلب موارد اساسا از ابتدا قصد تحویل و داد و ستد ارز در آنها وجود ندارد و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز می باشد.
به عبارت دیگر معاملات فردایی، به آن دسته از معاملات گفته می شود که طی آن ذینفعان بازار بر اساس پیش بینی که از قیمت ارز در روزهای آتی دارند در رابطه با نرخ ارزها در موعدهای آتی با یکدیگر وارد معامله شده و هر یک از طرفین تعهداتی را عهده دار می شوند. در واقع مبنای این معاملات، پیش بینی صحیح از نرخ ها و جهت تحولات آتی بازار است و طرفین تلاش می کنند با پیش بینی صحیح نرخ ارز در آینده به سود مرتبط دست پیدا کنند و طبعا زیان ناشی از پیش بینی ناصحیح خود را نیز می پردازند.

دلار امروز چقدر قیمت خورد؟ | جدیدترین تغییرات قیمتی دلار و یورو را ببینید؛ ۲۶ مرداد ۱۴۰۱

‌قیمت فروش دلار امروز در صرافی‌های بانکی ۲۸ هزار و ۶۲ تومان اعلام شد. قیمت دلار در بازار آزاد امروز کاهشی بود و دلار مجددا به کانال ۲۹ هزار تومانی معامله شد. دلار توافقی نیز در کانال ۲۸ هزار تومان خرید و فروش شد.

دلار

به گزارش همشهری ‌آنلاین، امروز چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ قیمت خرید و فروش دلار تا ساعت تنظیم این خبر، از سوی صرافی ملی به ترتیب ۲۷ هزار و ۷۸۳ تومان و ۲۸ هزار و ۶۲ تومان اعلام شد که نسبت به روز گذشته ۸ تومان کاهش قیمت داشت.

قیمت خرید یورو ۲۸ هزار و ۷۰۷ تومان و قیمت فروش آن ۲۸ هزار و ۹۹۶ تومان اعلام شد که قیمت فروش آن نسبت به روز گذشته تغییری نداشته است.

تا ساعت تنظیم این خبر، کانون صرافان ایرانیان نیز میانگین قیمت خرید هر دلار را ۲۸ هزار و ۵۸۷ تومان و میانگین قیمت فروش آن را ۲۸ هزار و ۹۲۶ تومان در صرافی ها اعلام کرد.

میانگین قیمت خرید و فروش یورو نیز از سوی این کانون در صرافی ها به ترتیب ۲۹ هزار و ۹۴۲ و نرخ دلار در بازار آزاد چقدر شد؟ ۳۰ هزار و ۲۹۹ تومان اعلام شد.

در معاملات توافقی دلار نیز امروز تا ساعت تنظیم این خبر، نرخ دلار در «کانال سامانه اطلاع‌رسانی ارز توافقی تهران» ۲۸ هزار و ۶۰۰ نرخ دلار در بازار آزاد چقدر شد؟ تومان اعلام شد.

همچنین تا ساعت ۱۳ و ۴۵ دقیقه نرخ دلار در بازار متشکل ارز ۲۷ هزار و ۹۲۱ تومان و نرخ یورو ۲۸ هزار و ۸۵۲ تومان بود.

قیمت دلار در بازار امروز در بازار آزاد امروز دوباره به کانال۲۹ هزار تومان عقب نشینی کرد و تا ساعت تنظیم این خبر در قیمت ۲۹ هزار و ۷۵۰ تومان معامله شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.