روش خرید سهام استقلال و پرسپولیس


روش خرید سهام استقلال و پرسپولیس

گزارش بازار سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱

گزارشات منتشر شده در کدال ۱۴۰۱/۰۸/۱۰

گزارش بازار دوشنبه ۹ ابان ۱۴۰۱

گزارشات منتشر شده در کدال ۱۴۰۱/۰۸/۰۹

بررسی گزارش ماهانه خساپا

همه چیز درباره خرید سهام استقلال و پرسپولیس

همه چیز درباره خرید سهام استقلال و پرسپولیس

عرضه سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در بازار سرمایه موضوعی بود که در سال های اخیر همواره از سوی مسئولان روش خرید سهام استقلال و پرسپولیس ورزش کشور مطرح می شد. به دلیل عدم شفافیت و البته زیان انباشته قابل توجه، عرضه سهام این دو باشگاه با وجود سه دوره ارزشگذاری طی سالهای گذشته، همیشه به تعویق افتاده است.

اما اخیرا به دلیل عدم صدور مجوز حرفه ای، کنفدراسیون فوتبال آسیا اجازه حضور این دو باشگاه پرطرفدار کشورمان را در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا صادر نکرد. AFC طی سالیان گذشته به دلایل مختلفی از قبیل بدهی های گسترده، مشکلات ساختاری و مدیریتی، یکسان بودن مالکیت، بارها به این دو باشگاه اخطار داده بود

در نهایت تصمیم بر آن شد که با عرضه سهام استقلال و پرسپولیس در بورس، برای نخستین بار مالکیت سرخابی ها به مردم، هواداران پرشور و پیشکسوتان آنها واگذار شود؛ بنابراین برای نخستین بار مردم می توانند از طریق خرید سهام استقلال یا خرید سهام پرسپولیس، مالک بخشی از باشگاه ورزشی محبوبشان شوند.

نحوه عرضه سهام پرسپولیس و استقلال در بورس

در حالت کلی دو سناریو برای عرضه سهام این دو باشگاه وجود داشت. روش اول عرضه اولیه بود که با توجه به زیان انباشته قابل توجه این دو باشگاه و شفاف نبودن صورتهای مالی آنها، عملا عرضه اولیه آنها خارج از چارچوب قوانین بازارهای اصلی بورس و فرابورس بود.

اما روش خرید سهام استقلال و پرسپولیس روش دوم درج نماد دو باشگاه در بازار پایه فرابورس و افزایش سرمایه از محل صرف سهام و آورده نقدی سهامداران بود که در نهایت افزایش سرمایه از محل صرف سهام به عنوان روش عرضه سهام استقلال و پرسپولیس انتخاب شد.

توجه داشته باشید که ثبت این دو باشگاه نزد سازمان بورس، به معنی پذیرش آنها در بورس یا فرابورس نیست؛ بلکه صرفا قرار است این دو باشگاه با توجه به ریسکهایی که دارند در بازار پایه فرابورس درج نماد شوند و در صورتی که در آینده شرایط پذیرش در بورس یا فرابورس را اخذ کنند، وارد این بازارهای شوند.

با این روش از عرضه، عموم مردم و هواداران دو باشگاه می توانند در افزایش سرمایه پرشورترین باشگاههای آسیا شرکت کنند. در نتیجه سرمایه جمع آوری شده زمان عرضه، صرف افزایش سرمایه و کاهش بدهیهای این دو باشگاه می شود.

توجه داشته باشید در ابتدا بیشتر حس هواداری باعث خرید سهام پرسپولیی و خرید سهام استقلال می شود تا از این طریق هواداران بتوانند به تیم محبوب خود کمک کنند. اما می توان امیدوار بود در آینده با شفاف شدن وضعیت مالی و مدیریتی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به یک بنگاه اقتصادی سودآور تبدیل شوند.

10% سهام پرسپولیس و استقلال مردادماه در بورس واگذار می شود - خط ورزش

مالک تیم محبوبت باش!

مبنای ارزش گذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از آنجایی که تاکنون ارزش گذاری یک باشگاه ورزشی به صورت اصولی در کشور انجام صورت نگرفته است، بنابراین می توان گفت عرضه سهام پرسپولیس و سهام استقلال در بورس یکی از سخت ترین پروژه های بازار سرمایه است.

باشگاه های استقلال و پرسپولیس قابل مقایسه با هیچ شرکتی در بورس و فرابورس نیستند. عمده ارزش این باشگاه ها به ارزش برند و دارایی نامشهود آنها برمی گردد. بر این اساس، طبق آخرین بررسی های انجام شده، پرسپولیس مبلغ ۳۲۱۰ میلیارد تومان و استقلال ۲۷۸۰ میلیارد تومان ارزش گذاری شده اند.

علت تفاوت ارزش گذاری دو باشگاه به ارزش برند آنها برمی گردد. طبق کارشناسی صورت گرفته، ارزش برند استقلال ۱۷۸۰ میلیارد تومان و ارزش برند پرسپولیس ۱۹۸۴ میلیارد تومان برآورد شده است.

همه چیز درباره خرید سهام استقلال و پرسپولیس

عرضه سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در بازار سرمایه موضوعی بود که در سال های اخیر همواره از سوی مسئولان ورزش کشور مطرح می شد. به دلیل عدم شفافیت و البته زیان انباشته قابل توجه، عرضه سهام این دو باشگاه با وجود سه دوره ارزشگذاری طی سالهای گذشته، همیشه به تعویق افتاده است.

اما اخیرا به دلیل عدم صدور مجوز حرفه ای، کنفدراسیون فوتبال آسیا اجازه حضور این دو باشگاه پرطرفدار کشورمان را در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا صادر نکرد. AFC طی سالیان گذشته به دلایل مختلفی از قبیل بدهی های گسترده، مشکلات ساختاری و مدیریتی، یکسان بودن مالکیت، بارها به این دو باشگاه اخطار داده بود

در نهایت تصمیم بر آن شد که با عرضه سهام استقلال و پرسپولیس در بورس، برای نخستین بار مالکیت سرخابی ها به مردم، هواداران پرشور و پیشکسوتان آنها واگذار شود؛ بنابراین برای نخستین بار مردم می توانند از طریق خرید سهام استقلال یا خرید سهام پرسپولیس، مالک بخشی از باشگاه ورزشی محبوبشان شوند.

نحوه عرضه سهام پرسپولیس و استقلال در بورس

در حالت کلی دو سناریو برای عرضه سهام این دو باشگاه وجود داشت. روش اول عرضه اولیه بود که با توجه به زیان انباشته قابل توجه این دو باشگاه و شفاف نبودن صورتهای مالی آنها، عملا عرضه اولیه آنها خارج از چارچوب قوانین بازارهای اصلی بورس و فرابورس بود.

اما روش دوم درج نماد دو باشگاه در بازار پایه فرابورس و افزایش سرمایه از محل صرف سهام و آورده نقدی سهامداران بود که در نهایت افزایش سرمایه از محل صرف سهام به عنوان روش عرضه سهام استقلال و روش خرید سهام استقلال و پرسپولیس پرسپولیس انتخاب شد.

توجه داشته باشید که ثبت این دو باشگاه نزد سازمان بورس، به معنی پذیرش آنها در بورس یا فرابورس نیست؛ بلکه صرفا قرار است این دو باشگاه با توجه به ریسکهایی که دارند در بازار پایه فرابورس درج نماد شوند و در صورتی که در آینده شرایط پذیرش در بورس یا فرابورس را اخذ کنند، وارد این بازارهای شوند.

با این روش از عرضه، عموم مردم و هواداران دو باشگاه می توانند در افزایش سرمایه پرشورترین باشگاههای آسیا شرکت کنند. در نتیجه سرمایه جمع آوری شده زمان عرضه، صرف افزایش سرمایه و کاهش بدهیهای این دو باشگاه می شود.

توجه داشته باشید در ابتدا بیشتر حس هواداری باعث خرید سهام پرسپولیعی و خرید سهام استقلال می شود تا از این طریق هواداران بتوانند به تیم محبوب خود کمک کنند. اما می توان امیدوار بود در آینده با شفاف شدن وضعیت مالی و مدیریتی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به یک بنگاه اقتصادی سودآور تبدیل شوند.

مالک تیم محبوبت باش!

مبنای ارزش گذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از آنجایی که تاکنون ارزش گذاری یک باشگاه ورزشی به صورت اصولی در کشور انجام صورت نگرفته است، بنابراین می توان گفت عرضه سهام پرسپولیس و سهام استقلال در بورس یکی از سخت ترین پروژه های بازار سرمایه است.

باشگاه های استقلال و پرسپولیس قابل مقایسه با هیچ شرکتی در بورس و فرابورس نیستند. عمده ارزش این باشگاه ها به ارزش برند و دارایی نامشهود آنها برمی گردد. بر این اساس، طبق آخرین بررسی های انجام شده، پرسپولیس مبلغ ۳۲۱۰ میلیارد تومان و استقلال ۲۷۸۰ میلیارد تومان ارزش گذاری شده اند.

علت تفاوت ارزش گذاری دو باشگاه به ارزش برند آنها برمی گردد. طبق کارشناسی صورت گرفته، ارزش برند استقلال ۱۷۸۰ میلیارد تومان و ارزش برند پرسپولیس ۱۹۸۴ میلیارد تومان برآورد شده است.

نحوه خرید سهام استقلال و پرسپولیس

برای خرید سهام باشگاه پرسپولیس و استقلال می توانید به سادگی از طریق سامانه معاملاتی کارگزاری فارابی یا همان فارابیکسو اقدام کنید. برای این کار شما باید کد معاملاتی سهامداری یا همان کد بورسی داشته باشید.

اگر تاکنون اقدام به دریافت کد بورسی نکرده اید، میتوانید با کلیک بر روی این لینک فرایند ثبت نام کد بورسی و احراز هویت خود را به صورت آنلاین انجام داده و نام کاربری و رمز ورود به فارابیکسو (سامانه معاملاتی آنلاین کارگزاری فارابی) جهت خرید سهام استقلال و پرسپولیس دریافت کنید.

توجه داشته باشید، در صورتی که خبر رسمی از نحوه عرضه و میزان سهمیه هر کد بورسی منتشر شود، از طریق شبکه های اجتماعی کارگزاری فارابی، اطلاع رسانی می شود.

با اعلام رسمی شرکت فرابورس ایران، نماد دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در تابلوی معاملات بازار پایه نارنجی فرابورس درج شد. از این رو هواداران و طرفداران پس از دریافت کد بورسی برای خرید سهام استقلال و خرید سهام پرسپولیس می توانند روز یکشنبه ۱۵ اسفندماه از طریق سامانه معاملاتی فارابیکسو نسبت به ثبت سفارش خرید اقدام کنند.

در این مرحله که با هدف افزایش سرمایه از محل صرف سهام انجام می شود:

تعداد ۱,۰۳۴,۸۴۰,۵۶۷ سهم باشگاه پرسپولیس معادل ۱۰ درصد و ۱,۲۳۶,۰۹۹,۶۵۶ سهم باشگاه استقلال معادل ۱۱.۵ درصد از کل سهام این باشگاه ها پس از افزایش سرمایه عرضه می شود. با توجه به اینکه پذیره نویسی سهام جدید ناشی از سلب حق تقدم در افزایش سرمایه هر دو باشگاه است، عرضه سهام در نماد حق تقدم هر دو باشگاه انجام می گیرد. متقاضیان خرید سهام سرخابی ها باید برای خرید سهام پرسپولیس در نماد «پرسپولیسح» و برای خرید سهام استقلال در نماد «استقلالح» سفارش خود را ثبت کنند.

قیمت تعیین شده برای هر سهم باشگاه استقلال در پذیره نویسی ۲,۹۱۰ ریال در نظر گرفته شده و متقاضیان می توانند در این مرحله سفارشی با حداکثر تعداد ۱۰۳۰ سهم ثبت کنند. در طرف مقابل حداکثر سهام روش خرید سهام استقلال و پرسپولیس قابل خریداری باشگاه پرسپولیس برای هر نفر ۸۸۵ سهم و قیمت ۳٫۳۸۷ ریال برای آن در نظر گرفته شده است؛ بنابراین برای خرید سهام هرکدام از باشگاهها حداکثر مبلغ ۳۰۰ هزار تومان و در مجموع برای خرید سهام هر دو تیم حداکثر ۶۰۰ هزار تومان نقدینگی مورد نیاز است

لازم به ذکر است علاقه مندان می توانند در روز عرضه به صورت همزمان سهام استقلال و سهام پرسپولیس را خریداری کنند و محدودیتی از این بابت وجود ندارد.

در اطلاعیه پذیره نویسی هر دو باشگاه مدت پذیره نویسی ۳۰ روز در نظر گرفته شده که پیش بینی می شود با وجود هواداران سرخابی ها کل سهام قابل عرضه در روز نخست به اتمام برسد.

پس از اتمام دوره پذیره نویسی، سرمایه جدید باشگاه ها باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسد و پس از آن امکان معاملات ثانویه سهام دو باشگاه در بازار فرابورس میسر خواهد شد. پیش بینی می شود شروع معاملات در بازار ثانویه حداقل تا اواخر فروردین ۱۴۰۱ به طول انجامد.

توصیه مهم به خریداران سهام استقلال و پرسپولیس

از امروز پذیره نویسی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که نمادشان در بازار نارنجی فرابورس درج شده است اغاز می شود.

سهام استقلال و پرسپولیس

رویداد۲۴ سرانجام پس از سال‌ها انتظار پای دو تیم استقلال و پرسپولیس به تالار شیشه‌ای باز شد تا فرایند واگذاری سهام این دو باشگاه به مردم آغاز شود، اما در فرایند خرید سهام دو باشگاه چند نکته مهم وجود دارد که حتما باید مورد توجه خریداران قرار بگیرد و مهمترین آن بلوکه شدن سرمایه سهامداران برای زمان نامشخص است.

از امروز پذیره نویسی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که نمادشان در بازار نارنجی فرابورس درج شده است اغاز می شود و طی آن قرار است ۱۰ درصد سهام باشگاه ها به مردم عرضه شود. قاعدتا شرط اولیه و ضروری برای سهامدار شدن (مشارکت در افزایش سرمایه) دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برخورداری از کد سهامداری است، علاقمندان به مشارکت در افزایش سرمایه این دو باشگاه باید برای این مشارکت حتما کد سهامداری (از طریق سامانه سجام) داشته باشند.

نکته بسیار مهم برای مشارکت در این پذیره نویسی این است که شیوه واگذاری این دو باشگاه از طریق «افزایش سرمایه از محل صرف سهام» است و متقاضیان باید آگاه باشند که روش خرید سهام استقلال و پرسپولیس در این روش آورده سرمایه‌گذاران پس از پایان پذیره نویسی تا زمان مفتوح شدن دوباره نماد به دلیل اجرایی شدن فرآیند افزایش سرمایه، بلوکه می‌شود. پیش‌بینی می‌شود این موضوع چندین ماه به طول انجامد. به عبارت دیگر آورده‌های سرمایه‌گذاران در این مدت با پایان پذیره نویسی بلوکه می‌شود و این موضوع تا نهایی شدن فرآیند افزایش سرمایه ادامه خواهد داشت. پس عرضه سهام دو باشگاه با عرضه اولیه که روش معمول تر و شناخته شده تری است، فرق دارد.

بنابراین عنوان "خصوصی سازی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال" اشتباه است و صرفا قرار است به اندازه ۱۰ تا ۲۰ درصد ارزش این دو باشگاه از طریق افزایش سرمایه از محل صرف سهام واگذار شود و در نهایت پس از انجام این فرآیند هم مدیریت و هم مالکیت سرخآبی‌ها در اختیار دولت خواهد ماند.

افزایش سرمایه از محل صرف سهام یعنی چه؟

در این روش، شرکت سهام خود را از طریق پذیره‌نویسی و با قیمتی بیش از قیمت اسمی در بازار به فروش می‌رساند. سپس تفاوت حاصل از قیمت فروش و قیمت اسمی را یا به حساب اندوخته منتقل می‌کند یا در ازای آن، به سهامداران سابق شرکت، سهام جایزه تخصیص می‌دهد.

افزایش سرمایه به روش صرف سهام به دو نوع با حفظ حق تقدم و سلب حق تقدم انجام می‌شود که در موضوع این دو باشگاه قرار است نوع دوم اجرایی شود. افزایش سرمایه با سلب حق تقدم به معنای افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی شرکت و عرضه عمومی سهام جدید در بازار سرمایه است. به عبارت دیگر، در این روش اولویتی برای سهامداران فعلی برای شرکت در افزایش سرمایه وجود ندارد و سهام جدید، از طریق پذیره‌نویسی در مدت کوتاهی در بازار به فروش می‌رسد. در توضیح افزایش سرمایه از محل صرف سهام باید گفت اگر شرکت اندوخته یا سود انباشته‌ای نداشته باشد روش خرید سهام استقلال و پرسپولیس که بخواهد از آن محل افزایش سرمایه دهد، می‌تواند از محل آورده نقدی سهامداران و با قیمتی بالاتر از قیمت اسمی سهم اقدام به افزایش سرمایه کند.

زمانی افزایش سرمایه با صرف‌ سهام موفق است که شرایط بازار، صنعت و شرکت از دیدگاه سرمایه‌گذاران مثبت باشد. اگر بازار دارای رکود یا روند نزولی بوده و دورنمای مثبتی برای آن متصور نباشد، برنامه افزایش سرمایه با موفقیت ناچیزی همراه است. درنتیجه شرط موفقیت در این شیوه، وجود چشم‌انداز مثبت برای بازار و سهام شرکت است.

توصیه فرابورس به متقاضیان

در این پذیره نویسی، ۱۰ تا ۱۲ درصد به سهامداران خرد تعلق میگیرد و هر سهامدار خرد می‌تواند برای هر باشگاه ۳۰۰ هزار تومان سفارش بگذارد. بنابراین اگر در این پذیره نویسی یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مشارکت کرده و هر نفر ۳۰۰ روش خرید سهام استقلال و پرسپولیس روش خرید سهام استقلال و پرسپولیس هزارتومان سفارس بگذارند عرضه تکمیل خواهد شد. اگر ۵۰۰ هزار نفر شرکت کنند هم مابقی توسط متعهد پذیره نویس خریداری میشود.

در این راستا، میثم فدایی مدیرعامل فرابورس ایران، در نشستی خبری که روز گذشته برگزار شد اعلام کرد: از مدیران عامل دوباشگاه، هواداران، پیشکسوتان و بازیکنان میخواهم چه در عرضه اولیه چه در معاملات ثانویه از ایجاد هرگونه هیجان روی قیمت تابلو اجتناب کنند. زیرا روش خرید سهام استقلال و پرسپولیس اثرات هیجانی که در سال ۱۳۹۹ دیدیم بسیار ناگوار بود. شرکت فرابورس توصیه‌ای برای خرید و فروش و نگه داری این سهام یا هیچ سهام دیگری ندارد.

وی تاکید کرد به صورت مستمر بر معاملات روزانه نظارت میشود و اگر دستکاری قیمت مشاهده شود معاملات ابطال خواهد شد. فضای مجازی هم رصد می‌شود و با کانال‌هایی که اغواگر هستند برخورد خواهد شد.

آخرین اخبار از پرسپولیس| پرسپولیسی ها به امارات می روند

پرسپولیسی ها قرار است طی اردوی 10 روزه، راهی کشور امارات شوند.

آخرین اخبار از پرسپولیس| پرسپولیسی ها به امارات می روند

تعطیلی طولانی مدت لیگ برتر و بعد از آن در پیش بودن دیدار دربی مقابل استقلال، باعث شده تا یحیی گل محمدی به دنبال این باشد تا برنامه آماده سازی مناسبی را طی این فرصت تدارک ببیند.

یکی از برنامه‌های سرخپوشان در این تعطیلات، برگزاری اردوی خارج از کشور است. طی روزهای اخیر از مقصدهای مختلفی برای اردوی خارجی پرسپولیس یاد شده و در نهایت اکنون طبق هماهنگی صورت گرفته، سرخپوشان قرار است طی اردوی 10 روزه، راهی کشور امارات شوند.

اردوی پرسپولیس از تاریخ 10 آذر استارت خواهد خورد و تا 20 آذر دنبال می‌شود و احتمالا طی این مدت سرخپوشان چند دیدار تدارکاتی نیز در دستور کار داشته باشند.

کنایه آتشین اسطوره پرسپولیس به یحیی گل محمدی

امیرحسین اصلانیان پیشکسوت پرسپولیس گفت : از تیم‌های استقلال و پرسپولیس که به خصوص امسال خیلی خوب یارگیری کرده‌اند هم فوتبال خوبی را شاهد نیستیم.

کنایه آتشین اسطوره پرسپولیس به یحیی گل محمدی

امیرحسین اصلانیان پیشکسوت پرسپولیس درباره پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس مقابل مس کرمان در هفته یازدهم لیگ برتر اظهار داشت: پرسپولیس چند بازی است که در خلق موقعیت گل زیاد موفق نیست، اما با پیروزی‌های اقتصادی یک بر صفر به حداکثر امتیاز هر بازی دست پیدا می‌کند تا کماکان در صدر جدول لیگ برتر بماند. قطعاً پرسپولیس در ادامه مسابقات و نیم فصل دوم با حضور حریفان سرسخت و قدرتمند، باید تغییرات تاکتیکی روش خرید سهام استقلال و پرسپولیس بیشتری داشته باشد تا قهرمانی را به دست آورد.

وی در مورد عدم حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها عنوان کرد:به طور حتم حضور تماشاچیان در رقابت‌های لیگ برتر به هر بازی روح خواهد داد. برای تیمی همچون پرسپولیس که در صدر جدول قرار دارد، عدم حضور هوادارنش خیلی جالب و زیبنده این تیم نیست.

کارشناس فوتبال با اشاره به اینکه در اکثر بازی‌های لیگ برتر، فوتبال‌های زیبایی را نمی‌بینیم، تصریح کرد:در مسابقات لیگ برتر فقط چند تیم نظیر گل‌گهر و سپاهان خوب فوتبال بازی می‌کنند و آنچنان فوتبال رو به جلو و تهاجمی را از تیم‌ها نمی‌بینیم. از تیم‌های استقلال و پرسپولیس که به خصوص امسال خیلی خوب یارگیری کرده‌اند هم فوتبال خوبی را شاهد نیستیم. انتقال توپ از خط میانی به خط حمله برای این تیم‌ها بسیار مشکل است و حتی هافبک‌ها نمی‌توانند یار مستقیم خود را از پیش بردارند.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس تصریح کرد:تیمی مثل پرسپولیس که همیشه با ۲ فوروارد بازی می‌کرده، با این همه بازیکن خوب، نباید عقب بازی کند. پرسپولیس با شم گلزنی لوکادیا توانسته است امتیازات زیادی را به دست بیاورد و امتیازات مهمی را در نیم فصل اول گرفته است و امیدوار به نیم فصل دوم خواهد بود، اما نباید تنها به این موضوع دلخوش باشد و باید در تمام زمینه‌ها خود را تقویت کند.

وی ادامه داد:بازیکنان پرسپولیس هم اکنون ۱۰۰ درصد خودشان نیستند. عدم حضور هواداران در بازی‌های روش خرید سهام استقلال و پرسپولیس پرسپولیس روی بازیکنان تأثیر منفی گذاشته است چون بازیکنان تیم‌های پرطرفدار همیشه با اوج هیجان به مصاف رقیبان‌شان رفته‌اند و اصلاً به این سکوت عادت ندارند. امیدوارم بعد از جام جهانی شاهد حضور تماشاچیان در ورزشگاه‌ها باشیم تا بازی‌های خوبی را ببینیم.

اصلانیان درباره رقابت‌های تیم‌ ملی ایران در جام جهانی خاطرنشان کرد:اصلاً از تیم ملی فوتبال ایران توقع نمی‌رود تا مقابل تیم‌های انگلیس، ولز و آمریکا نتایج قابل قبولی کسب کند و فقط باید به دنبال بازی‌های آبرومندانه باشد. برای اینکه فوتبال این کشورها و بازیکنانشان که در لیگ‌های بزرگ دنیا بازی می‌کنند با ایران قابل مقایسه نیست. فقط باید امیدوارم باشیم که با خلاقیت بازیکنان‌مان و تجربه کی‌روش تیم ملی بازی‌های آبرومندانه ای را ارائه دهد.

زمان عرضه اولیه سهام استقلال و پرسپولیس در بورس

زمان عرضه اولیه سهام استقلال و پرسپولیس در بورس

سهام باشگاه های ورزشی استقلال و پرسپولیس در مهر ماه سال 1399 در بازار فرا بورس عرضه اولیه خواهد شد و سهامداران می توانند سهم این دو باشگاه بزرگ کشور را خریداری کنند، در ادامه این مقاله شما را با زمان و عرضه اولیه این سهام بیشت رآشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

زمان عرضه اولیه سهام استقلال و پرسپولیس در بورس

زمان عرضه اولیه سهام استقلال و پرسپولیس

سرمایه گذاران بازار سرمایه علاقه فراوانی به خرید عرضه های اولیه دارند و از طرفی بارها شایعه عرضه سهام باشگاه های استقلال و پرسپولیس در بازار بورس مطرح شده است، اما در نهایت به واقعیت پیوست!

هواداران سرخابی های پایتخت هم می توانند سهام تیم مورد علاقه خود را خریداری کنند و از تیم خود حمایت کنند و در رشد و زیان باشگاه سهیم شوند.

عرضه اولیه استقلال و پرسپولیس مهرماه وارد فرابورس می شود.

مراحل لازم برای عرضه سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تا حدود زیادی انجام شده و تا اول مهرماه شاهد عرضه اولیه استقلال پرسپولیس در فرابورس خواهیم بود.

به گفته مهدی علی نژاد معاون ورزش حرفه ای وزارت ورزش و جوانان، خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تاکنون به دلیل وجود برخی مشکلات با تاخیر همراه شده که این موانع بزودی برطرف خواهد شد و بزودی دو ورزشگاه مرغوبکار و کمپ حجازی برای استقلال و ورزشگاه های شهید گمنام و درفشی ‌فر برای پرسپولیس سند زده می شود.

به این ترتیب عرضه اولیه استقلال و پرسپولیس نهایتا تا اوایل مهرماه وارد فرابورس می شود.

علی نژاد در ادامه گفت:

در حال حاضر بخش عمده بدهی استقلال و پرسپولیس پرداخت شده و در هفته گذشته پرسپولیس ۸۵۰ هزار یورو از بدهی ها ی قبلی خود را پرداخت کرده است.

تاریخ دقیق عرضه اولیه استقلال و پرسپولیس پس از اعلام از سوی سازمان بورس در سایت داتیس نتورک و در این مقاله خدمت شما عزیزان اعلام خواهد شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.