انواع سهام کدامند؟


شاخص بورس چیست ؟ انواع شاخص ها و کاربردشان چیست؟

شاخص های ارزیابی بازار سهام یکی از مواردی که درروند مطالعه بازار سرمایه و انتخاب سهام مطلوب جهت خرید، در کنار سایر ابزار های تحلیلی برای فعالین این بازار بسیار حائز اهمیت است. در هر فعالیتی که توسط انسان صورت می‌گیرد، نتایج قبلی و معیارهای ارزیابی گذشته می‌تواند به آنها کمک کند تا در فرآیندهای بعدی با تجربه بهتری پیش عمل کنند. فعالیت در بازارهای مالی هم از این قاعده مستثنی نیست؛ شاخص‌های ارزیابی از جمله شاخص کل بورس، شاخص هم وزن و … می‌تواند در ارتباط با اندازه‌گیری برخی پارامترها و ارزیابی وضعیت بازار کمک شایانی را به تحلیل گران بکند.در مطلب حاضر، قصد داریم سوالاتی همچون انواع شاخص های بورس؟ شاخص کل بورس چیست؟ شاخص هم وزن چیست؟ تفاوت شاخص کل و شاخص هم وزن؟ را پاسخ دهیم.

انواع شاخص های بورس

در درجه اول باید بگوییم انواع سهام کدامند؟ که شاخص یک معیار آماری است که تغییرات متغیرهای مورد نظر را در بازه های زمانی نشان می دهد. در بازار بورساوراق بهادار۸ شاخص مهم وجود دارد که توسط فعالان بازار سرمایه استفاده می شود و کاربرد دارند؛ این شاخص ها در تحلیل های بازار از گذشته تا آینده و پیش بینی روند ها به کمک ابزار های نموداری استفاده می شوند.

هر شاخص متغیر خاص مورد تعریف خود را شامل می شود و نمی توان نتایج حاصل از شاخص ها را نسبت به هم مقایسه کرد بلکه باید هر شاخص را نسبت به خودش و در بازه زمانی بررسی و تحلیل کرد.

۸شاخص‌های مهمی که فعالان بازار با آن آشنا هستند:

 • شاخص کل بورس اوراق بهادار TEPIX
 • شاخص کل هم وزن
 • شاخص قیمت و بازده نقدی (درآمد کل) TEDPIX
 • شاخص صنعت
 • شاخص سهام آزاد شناور (TEFIX)
 • شاخص بازار اول و بازار دوم
 • شاخص ۵۰ شرکت برتر
 • شاخص ۳۰ شرکت بزرگ

انواع شاخص بورسانوع شاخص های بورس:

شاخص کل هم وزن، زیرمجموعه‌ای از شاخص کل است؛ درواقع شاخص کل هم وزن از دل شاخص کل قیمت بدست آمده است. در ادامه به توضیح شاخص کل، شاخص کل هم وزن و تفاوت این دو می‌پردازیم.

شاخص کل بورس چیست؟

شاخص کل یا (TEDPIX) مشهورترین و مهم ترین شاخص بورس است که بارها در اخبار مختلف شنیده اید که با آن وضعیت بازار های بورس را تحلیل می کنند؛ در واقع وقتی در خبرگزاری های عمومی از رشد و افت شاخص صحبت می شود منظور همان شاخص کل است.

شاخص کل بورس نشان دهنده ی میانگین میزان تغییرات قیمت و سود سهام شرکت های فعال در بازار سرمایه است.

در شاخص کل تاثیر شرکت ها بر اساس بزرگی ( تعداد سهام ) و سرمایه آنها است بنابراین ارزش تمام شرکت‌ها برابر نیست و وزن شرکت‌ها در شاخص کل متفاوت است و نماد های بزرگی همچون فملی، فولاد، فارس، خودرو، شستا و… که تعداد سهام و معامله بیشتری دارند بسیار تاثیرگذار تر از شرکت های کوچک خواهند بود.

نکته‌: در بررسی شاخص بورس چیزی که برای ما حائز اهمیت است، میزان تغییرات شاخص خواهد بود نه خود عدد شاخص؛ مثلا اگر شاخص کل بورس در طی یک سال از عدد ۵۰۰۰۰۰ (پانصد هزار) واحد به عدد ۱۰۰۰۰۰۰ (یک میلیون) واحد برسد یعنی رشد ۵۰% داشته است و نشان دهنده آن است که میانگین بازدهی کل سهم های موجود در بازار بورس طی این یکسال برابر با ۵۰% بوده است.

شاخص کل هم وزن چیست؟

شاخص هم‌وزن در سال ۱۳۹۳ در بازار بورس ایران در اختیار سرمایه‌گذاران فعال بازار بورس و سرمایه قرار گرفت تا در تا سرمایه‌گذاران بر پایه آموزش ها و تحلیل شاخص هم وزن با دقت بیشتری نسبت به ورود و خروج نقدینگی و نیز وضعیت کلی بازار بورس تصمیم گیری کنند. در محاسبه شاخص هم‌وزن به همه ی شرکت‌ها با وزن یکسانی در نظر گرفته می شوند؛ در نتیجه اگر شاخص هم‌وزن مثبت شود یعنی اینکه بیشتر از نصف شرکت‌ها ی موجود در بورس مثبت هستند.

همچنین گاهی امکان دارد در بورس تهران شاخص کل عدد منفی را نشان دهد در حالی که بازدهی شاخص هم وزن مثبت است و این به معنی آن است که اگرچه سهام‌های شرکت‌های خیلی بزرگ در بورس منفی هستند اما تعداد زیادی از شرکت‌ها (با حجم کوچک و متوسط) مثبت‌اند.

شاخص کل هم وزن

تفاوت شاخص کل و شاخص هم وزن چیست؟

اصلی ترین تفاوت شاخص کل و هم وزن در این است که شاخص هم وزن بر اساس میزان بازدهی اکثر شرکت‌ها می باشد، نه بر اساس سرمایه بیشتر و برخلاف شاخص کل بورس میزان مثبت و منفی بورس را نشان می‌دهد بنابراین تفاوت شاخص هم وزن و شاخص کل بورس در این است که وزن و اندازه شرکت ها در این شاخص تاثیر گذار نیست و سرمایه آنها یکسان در نظر گرفته می شود و تاثیر افزایش و کاهش سود و قیمت سهام شرکت ها در شاخص به یک میزان اثرگذار است.

در واقع همانطور که گفتیم شاخص کل، عملکرد و وضعیت بورس را نشان می‌دهد، اما معیار مناسبی برای رشد و افت بازار سرمایه نیست؛ برای اینکه در خیلی از مواقع ممکن است چند شرکت بزرگ که وزن زیادی دارند با مثبت یا منفی شدنشان شاخص کل را مثبت یا منفی کنند؛ در حالی که وضعیت بسیاری از شرکت‌های دیگر متفاوت است. در نتیجه، شاخص کل هم وزن می‌تواند به شکل بهتری وضعیت کلی بازار را به ما نشان خواهد داد.

ولی باید این را هم در نظر بگیریم که هر شاخصی، به تناسب ماهیتش، مزایا و معایب خاص خود را دارد. شاخص کل دیدی کلی از شرایط بازار به سهامداران می‌دهد که در آن نقش شرکت‌های بزرگ، پررنگ‌ است؛ پس اگر شما سهامدار سهم های بزرگ بازار باشید شاخص کل می تواند برای شما مهم باشد. اما اگر می‌خواهید که جزئیات بیشتری را از بازار بدست آورید و بدانیم درمجموع بازار رو به رشد یا افول است، بهتر است، شاخص کل هم وزن را در نظر بگیرید.

همانطور که گفتیم در بین فعالین بازار بورس شاخص های مختلفی تعریف شده که فعالات بازار به تناسب فعالیت شان از آنها استفاده می کنند؛ در ادامه به معرفی سایر شاخص های مهم بازار می پردازیم. هرچند این شاخص ها مثل شاخص کل و شاخص هم وزن طرفدار ندارند ولی هر کدام در جای خودشان کاربردهای زیادی دارند.

شاخص قیمت

شاخص قیمت ( TEPIX) نشان دهنده ی روند قیمت شرکت های بازار است و تفاوت آن با شاخص کل این است که سود سازی شرکت ها در آن تاثیری ندارد و تنها تغییرات قیمت سهام ها معیار محاسبات است.

در شاخص قیمت سرمایه و بزرگی شرکت ها محاسبه می شوند و شرکت های بزرگ تاثیر بیشتر و شرکت های کوچک تاثیر کمتری دارند و صرفا افزایش یا کاهش قیمت سهم ها بر اساس بزرگی شرکت هادر نظر گرفته می شود؛ یعنی افزایش یا کاهش قیمت شرکت های بزرگ، بیش تر از افزایش یا کاهش قیمت شرکت های کوچک بر روی این شاخص اثر گذار است.

شاخص قیمت هم وزن

تفاوت شاخص قیمت هم وزن با شاخص قیمت دقیقا مثل تفاوت شاخص کل و شاخص هم وزن، در این است که ضریب تاثیر شرکت های بزرگ و کوچک یکسان است و وزن شرکت ها محاسبه نمی شود؛ به این ترتیب در شاخص قیمت هم وزن شرکت ها فارغ از بزرگ یا کوچک بودنشان بررسی می شوند و سرمایه تمام شرکت ها یکسان در نظر گرفته می شوند.

در واقع شاخص قیمت هم وزن نشان دهنده ی میزان بازدهی قیمت سهام شرکت ها بدون در نظر گرفتن بزرگی شرکت هاست برای درک بهتر اگر کسی از تمامی شرکت ها به تعداد مساوی سهم داشته باشد شاخص قیمت هم وزن میزان بازدهی آن پرتفوی را نشان می دهد.

شاخص صنعت

بازدهی صنایع مختلف را به تفکیک نشان می دهد و مانند شاخص کل محاسبه می شود؛ این شاخص نشان دهنده ی میانگین بازدهی سرمایه گذاران در آن صنعت است. برای مثال اگر شاخص صنعت بیمه رشد کرده باشد نشان دهنده ی رشد انواع سهام کدامند؟ بازدهی سهام شرکت های فعال در صنعت بیمه به واسطه ی افزایش قیمت و سود آنها است.

شاخص صنعت برای تحلیل و مقایسه وضعیت صنعت های مختلف برای سرمایه گذاری به کار برده می شود اما رشد شاخص یک صنعت لزوما دلیل بر رشد تمامی شرکت های فعال در آن صنعت نیست، بلکه این شاخص میانگین بازدهی را نشان می دهد و طبیعتا رشد برخی شرکت ها می تواند بر خلاف جهت شاخص صنعت مربوطه اش باشد. مثلا ممکن است شاخص صنعت خودرو طی یک سال رشد کرده باشد اما شرکت خودروسازی کوچکی در همین مدت بازدهی منفی داشته.

شاخص صنعت

شاخص سهام شناوری

سهام شناور آزاد به درصدی از سهام شرکت گفته می شود که صاحبان آن قصدی برای گرفتن صندلی مدیریت در شرکت ندارند و تنها برای خرید و فروش سهام وارد معاملات آن سهم می شوند؛ بنابراین قابلیت نقدشوندگی سهام شناور آزاد زیاد است.
شاخص سهام شناور آزاد مانند شاخص کل محاسبه می شود با این تفاوت که تنها درصد شناور آزاد شرکت ها در نظر گرفته می شود و همان میانگین قیمت و سود سهام ها با تاثیر وزنی آنها است یعنی شاخص سهام شناوری نشان دهنده ی بازدهی میانگین قیمت و سود سهام های شناور آزاد در بازار است و هرشرکتی سهام شناور آزاد بیشتری با سرمایه ای بزرگ داشته باشد تاثیر بیشتری در این شاخص خواهد داشت.

شاخص بازار اول و دوم

می دانیم که در بازار سرمایه شرکت‌هایی که ازنظر میزان سرمایه وضعیت سودآوری و همچنین درصد سهام شناوری در وضعیت مناسب‌تری قرار دارند در بازار اول بورس تهران و شرکت‌هایی که از این نظر در شرایط پایین‌تری قرار دارند در بازار دوم بورس تهران پذیرش می‌شوند.

شاخص بازار اول بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اول بورس است؛ همچنین شاخص بازار دوم بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت‌هایی است که در بازار دوم بورس پذیرش‌شده‌اند.

برای مثال می توانید پرتفویی را در نظر بگیرید که سهام شرکت های عضو در بازار اول بورس را متناسب با بزرگی آنها دارد، شاخص بازار اول نشان دهنده ی میزان سود و زیان این پرتفوی می باشد.

شاخص ۵۰ شرکت برتر

معمولا هر سه ماه یک‌بار فهرست شرکت‌های برتر بازار که بیشترین معاملات را در بازار داشته اند؛ همچنین میزان نقدشوندگی سهامشان هم بالا است منتشر می شود.

شاخص ۵۰ شرکت برتر میانگین بازدهی این شرکت ها را نشان می دهد که طی این مدت ۳ ماهه سود و قیمت آنها چه تغییراتی می کند.

شاخص۳۰ شرکت بزرگ

شاخص ۳۰ شرکت بزرگ شرکت شامل شرکت‌هایی می‌شود که در صدر لیست شرکت های بزرگ بورس قرار میگیرند که این بزرگی شرکت‌ها در سایت سازمان بورس بر اساس ارزش روز یک شرکت محاسبه و اعلام می شوند.

شاخص ۳۰ شرکت بزرگ‌ میانگین وزنی این ۳۰ شرکت را برآورد می‌کند و شیوه محاسبه آن مشابه شاخص کل قیمت است.

شاخص های بورس را از کجا ببینیم؟

برای آنکه بتوانید به شاخص های مختلف بازار بورس دسترسی داشته باشید و افت و خیز آنها را زیر نظر بگیرید می توانید به سایت www.tsetmc.com مراجعه کنید و در همان صفحه ی اول در قسمت شاخص های منتخب ، شاخص های مهم بازار را مشاهده کنید

tsetmc.com

همچین شما می توانید با استفاده از ابزار های مختلف تحلیل تکنیکال ، نوع رفتار و میزان بازدهی این شاخص ها را مورد تحلیل و بررسی قرار دهید.

شرکت سهامی عام چیست؟

شرکت سهامی عام چیست؟ (2)

یکی از انواع شرکت های قابل تاسیس و نام برده شده در ماده ۲۰ قانون تجارت شرکت سهامی عام می باشد. به طور کلی شرکت های سهامی به دو‌ نوع شرکت سهامی خاص و عام تقسیم می شود. همانطور که از نام این شرکت ها پیداست سرمایه آنها به سهام تبدیل خواهد شد و‌ مسئولیت انواع سهام کدامند؟ سهامداران به مبلغ اسمی سهام محدود خواهد شد. هدف از تاسیس تمامی شرکت ها من جمله شرکت سهامی کسب سود و تقسیم آن کیان صاحبان سهام می باشد و این شرکت در ای شخصیت حقوقی مستقلی است. در این نوع از شرکت سرمایه لازم را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. اوراق سهام این شرکت برخلاف نوع سهامی خاص قابل فروش و‌ واگذاری به عموم است که در واقع بخشی از سرمایه تشکیل شده این شرکت مربوط به مردم است.

نحوه تشکیل شرکت سهامی عام چگونه است؟

برای تشکیل شرکت سهامی عام، سرمایه لازم نباید کمتر از پنج میلیون ریال باشد. اگر ثبت شرکت با کمتر از این مبلغ انجام شود باید سهامداران در کمتر از یک سال سرمایه خود را افزایش دهند و چنانچه موفق به انجام افزایش سرمایه نشوند سهامداران بایستی عنوان و موضوع شرکت را تغییر دهند. این شرکت طبق قانون تجارت باید اسم سهامی عام را در کنار نام شرکت و در اعلامیه روزنامه کثیر الانتشار آورده شود. سهامی عام یکی از شرکت هایی است که برای اقتصاد های بزرگ و اهداف بزرگ با سرمایه زیاد مناسب است زیرا عموم با آوردن سرمایه خود باعث افزایش نقدینگی این شرکت خواهند شد پس برای پیشرفت اقتصادی اهداف بزرگ بسیار مناسب خواهد بود. پس عموم مردم با مراجعه به بانک ها یا بورس اوراق بهادار می توانند سهامی را که مدیران این شرکت برای فروش قرار داده اند خریداری کرده و در شرکت سهامی در سود و زیان آن شریک شوند.

سهام به شکل سریع انتقال خواهد شد و مردم حتی با سرمایه های اندک نیز قادر به اخذ سهام این نوع شرکت ها خواهند شد از این رو تامین سرمایه در شرکت سهامی عام و تشکیل آن سریع تر از سایر شرکت های دیگری خواهد بود. برای ثبت این شرکت مراحلی را باید طی نمود.

مراحل ثبت شرکت سهامی عام

جمع آوری سهامداران و سرمایه آنان و انتخاب اسم شرکت و تهیه اساسنامه از مراحل اولیه تاسیس شرکت سهامی عام محسوب می شود. در اساسنامه شرکت بایستی اسم انتخابی شرکت، موضوع و هدف تاسیس و مدت اعتبار شرکت و نام مدیران و مجمع عمومی و بازرس شرکت در آن درج شود. همچنین سهام موجود و مبلغ سهام و نحوه انتقال باید در این اساسنامه تماما ذکر شود. سپس اظهارنامه ای را که ضمیمه مدارک لازم اعم از اساسنامه و صورت جلسه مدیران با امضا آنان در خصوص نحوه فعالیت شرکت و سهام قابل فروش و نام روزنامه ای که اعلامیه تشکیل شرکت در آن قید شده است و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی مدیران نیز لازم است همچنین اظهار نامه سرمایه غیر نقدی و گواهینامه تاییدیه بانکی مبنی بر وجود ۳۵ درصد سرمایه به اداره ثبت شرکت ارائه شود. معمولا بازه زمانی ثبت شرکت ۷ تا ۱۴ روز کاری می باشد. مرحله بعدی در ثبت و تشکیل شرکت تهیه طرح پذیره نویسی و انتشار اعلامیه خواهد بود. تشکیل سرمایه و تخصیص آن از مراحل بعدی تشکیل این شرکت می باشد.

مشخصات شرکت سهامی عام کدام است؟

خصوصیات شرکت سهامی عام به شرح زیر می باشد:

تعداد سهامداران این نوع شرکت بسیار زیاد بوده و از این رو آورده سرمایه زیاد خواهد بود. پس برای تشکیل این شرکت نباید سهامداران اولیه کمتر از پنج نفر باشد.

برای تشکیل شرکت سرمایه نباید کمتر از پنج میلیون ریال باشد و در صورت کم بودن مبلغ سرمایه باید سهامداران کمتر از یک سال سرمایه خود را افزایش دهند.

مسئولیت سهامداران به اندازه مبلغ سهم آنان است و از حیث شبیه به شرکت با مسئولیت محدود است.

مبلغ اسمی مندرج در هر سهم نباید بیشتر از ده هزار ریال باشد.

سهام این شرکت قابل عرضه در بازار بورس خواهد بود.

این شرکت قادر به انتشار اوراق قرضه خواهد بود.

این شرکت به دلیل اهمیت زیاد در تجارت قوانین مشخصی برای آن تنظیم شده است که نحوه اداره آن و اخذ تصمیم مدیران و شیوه مدیریت آن در قانون تجارت بیان کرده است.

شرکای که دارای نصف بیشتر سهم هستند تصمیم گیرنده نهایی شرکت خواهند بود. شیوه اخذ تصمیم در این نوع از شرکت بسیار سریع و ساده خواهد بود.

نقل و انتقال سهام در این شرکت به شیوه بسیار ساده انجام خواهد شد.

بانک های دولتی با نام بایستی در قالب شرکت سهامی عام تشکیل شود.

نحوه انحلال شرکت سهامی عام چگونه است؟

شرکت سهامی عام ممکن است به دلایل مختلفی منحل شود و یا وجود شرایطی باعث انحلال این شرکت شود. منحل شدن شرکت سهام عام به سه روش انحلال قهری، انحلال به تشخیص مجمع عمومی و انحلال به دستور دادگاه می باشد. تمامی دلایل انحلال این شرکت در این سه حالت نتایج خود را بر منحل شدن شرکت نشان خواهد داد. این دلایل به شرح زیر می باشد؛

در صورت ورشکسته شدن شرکت که احتیاج به حکم دادگاه نیست و با اعلام ورشکستگی در روزنامه معتبر و کثیرالانتشار شرکت خود به خود در مرحله انحلال قرار خواهد گرفت که به آن انحلال قهری گفته می شود یعنی منحل شدن به تصمیم دادگاه یا مجمع عمومی هیئت مدیره نمی باشد و به نوعی انحلال اجبار است.

در صورتی که هیئت مدیره و مجمع عمومی شرکت تصمیم به انحلال شرکت نمایند حتی قبل از رسیدن موعد مقرر انحلال شرکت می توان با تصمیم هیئت مدیره اصلی اقدام به انحلال شرکت نمود.

در صورت انقضای مدت شرکت، احقاق هدف تاسیس شرکت یا غیرممکن شدن انجام هدف شرکت و یا هیئت مدیره انقضای شرکت را تمدید نکرده باشند و یا در صورت از بین رفتن نصف بیشتر سرمایه شرکت و مجمع عمومی جلسه ای برای انواع سهام کدامند؟ انحلال شرکت تشکیل ندهند، هر شخص ذی نفع در شرکت می تواند دادخواست انحلال را به دادگاه ذیصلاح ارائه دهد.

در حالتی که پس از یک سال شرکت تشکیل شده باشد اما هیچ فعالیتی در آن انجام نشود. یا فعالیت آن یک سال تمام متوقف شده باشد. و یا چنانچه سمت مدیریت به مدت شش ماه بدون تصدی باشد. که در این حالات دادگاه به این شرکت فرصت شش ماهه ای داده می شود تا مشکلات حل شوند در غیر این صورت حکم انحلال شرکت صادر می شود.

تبدیل سهام شرکت و راهکار های موسسه حقوقی ثبت ونک

تبدیل سهام شرکت یکی از تخصصی ترین مباحث در تغییرات شرکت است برای درک این موضوع ابتدا بایستی با تعاریفی در حوزه سهم بهتر آشنا شوید . سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن را در شرکت سهامی مشخص و تعیین میکند. در حقیقت ورقه سهم شرکت سندی قابل معامله است و این ورقه سهم نماینده تعداد سهامی است که مالک آن در شرکت سهامی دارد.

قبل از اینکه به مبحث تبدیل سهام شرکت بپردازیم ابتدا بایستی تقسیم بندی های سهام را نیز به خوبی بشناسید و سعی میکنم در زمانی کوتاه با این مفهوم نیز شما را آشنا نمایم.

انواع تقسیم بندی سهم :

سهام شرکت ها به سه دسته سهام با نام و سهام بی نام و سهام ممتاز تقسیم میشوند. منظور از سهام ممتاز اینست که اگه برای بعضی از سهام شرکت مزایایی طبق مقررات در نظر گرفته بشه، به این سهام، سهام ممتاز می گویند. حال که با طبقه بندی و مفهوم سهام آشنا شدید به واژه تبدیل سهام شرکت می پردازیم . در حقیقت تبدیل سهام شرکت به مفهوم تغییر ماهیت شکلی سهام است و بریا این منظور بایستی ماده مربوط به اساسنامه شرکت های سهامی را تغییر و در اداره ثبت شرکت ، به صورت قانونی این تغییر را ثبت نمود.

حال در ادامه به بررسی بیشتر مفهوم تبدیل سهام شرکت می پردازیم.

تعریف تبدیل سهام شرکت :

تبدیل سهام شرکت به تغییر در ماهیت سهام شرکت اشاره دارد در حقیقت با این کار در صورتی که بخواهیم انواع سهام یک شرکت سهامی مانند شرکت سهامی خاص را از سهام با نام به بینام و یابالعکس و یا سهام ممتاز تبدیل نماییم ، می بایست به شکل قانونی و مطابق مفاد مشخصه این ماده از قانون تجارت صورتجلسات مربوطه را آماده و به امضا سهامداران و مدیران برسانیم و سپس برای ثبت قانونی به اداره ثبت شرکت ها ارسال نماییم.

تبدیل سهام شرکت در شرکت های سهامی به چند دسته تقسیم میشه:

 • 1) تبدیل سهام شرکت از بی نام به سهام بانام
 • 2) تبدیل سهام شرکت از بانام به سهام بی نام
 • 3) تبدیل سهام شرکت از عادی به سهام ممتاز

تبدیل سهام در شرکت سهامی از با نام به سهام بی نام باعث میشود هم سهامداران شناسایی و رصد بشن و هم اینکه اجازه داده میشه از امتیازات هر سهم استفاده بشه. و برای بی نام کردن سهام نیز عکس این مطلب صادق است . برخی مواقع نیز برای جذب سرمایه و یا افزایش قدرت لابیگری شرکت ، اشخاص خاصی به سهامداران شرکت افزوده شوند و به خاطر قدرت و موقعیت مالی و یا .. سهام ممتاز شرکت را در اختیار گیرند از اینرو تبدیل سهام عادی شرکت به سهام ممتاز شرکت نیز یکی دیگر از راههای تبدیل سهام شرکت به طور معمول می باشد. تبدیل سهام شرکت با استناد به مقررات موجود در اساسنامه شرکت و به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده انجام میشود.

تبدیل سهام بی نام به سهام بانام در شرکت های سهامی

تبدیل سهام شرکت در گذشته بعلت سهولت امر نقل و انتقال سهام و همچنین موضوعات مالیاتی به راحتی و به کرات انجام میپذیرفت . به علت افزایش فرار های مالیاتی سهامداران با ماهیت سهام بی نام در زمان نقل و انتقال سهام ، طبق ماده 143 قانون مالیات های مستقیم و مکاتبات سازمان امور مالیاتی مبنی بر تعلق مالیات نقل و انتقال به سهام بی نام، و همینطور با رعایت مواد 44 و 47 لایحه اصلاحی قانون تجارت، عملا فرار مالیاتی در زمان نقل و انتقال سهام دیگر ممکن نیست و این علت از میزان اقدام برای تبدیل سهام شرکت از سهام با نام به بی نام در سال های اخیر کاسته است .

اقدام تبدیل سهام بینام به با نام

برای تبدیل سهام بی نام به سهام بانام باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن چاپ میشه طی سه نوبت و هر یک به فاصله 5 روز چاپ شه و به سهامداران تا شش ماه از انتشار اولین آگهی مهلت داده میشه که برای تبدیل سهام خود به شرکت مراجعه کنند. ( این مهلت زمانی نباید کمتر از شش ماه از انتشار اولین آگهی باشه.) در آگهی حتما باید قید شود که بعد از اتمام و انقضای مهلت داده شده کلیه سهام بی نام باطل شده به حساب خواهد آمد.

ابطال سهام بی نام

سهام بی نامی که در مهلت زمانی مقرر در ماده 44 لایحه اصلاحی قانون تجارت برای تبدیل به سهام بی نام به مرکز اصلی شرکت تحویل نشده باشه، باطل تلقی میشه و برابر تعداد آن، سهام بانام صادر میشه و توسط شرکت اگه سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشه از طریق بورس وگرنه از طریق حراج فروخته خواهد شد.آگهی حراج هم حداکثر تا یک ماه بعد از انقضای مهلت شش ماهه و طی فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار شرکت چاپ میشه

نکات مهم سهام بی نام

تبصره: در مورد مواد 45 و 46 لایحه اصلاحی قانون تجارت، هر موقع بعد از تجدید حراج مقداری از سهام به فروش نرسه، صاحبان سهام بی نام که به شرکت مراجعه می کنن به ترتیب مراجعه به شرکت، اختیار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده به نسبت سهامی بی نام که در دست دارند وجه نقد دریافت کنن و یا اینکه برابر تعداد سهام بی نام خود، سهام بانام دریافت کنن و این ترتیب تا زمانیکه وجه نقد و سهم فرخته نشده هر دو انواع سهام کدامند؟ در اختیار شرکت قرار داشته باشه، رعایت خواهد شده.

فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداکثر یک ماه است. اگه در این زمان مشخص شده تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسه ، حراج تا دو نوبت می تونه تجدید بشه ( البته با رعایت شرایط ماده 44 لایحه اصلاحی قانون تجارت).

طبق ماده 46 لایحه اصلاحی قانون تجارت که میگه از حاصل فروش سهامی که طبق ماده 45 لایحه اصلاحی قانون تجارت فروخته شده در ابتدا تمام هزینه هایی که در این زمینه شده شامل آگهی های حراج و یا حق الزحمه کارگزار بورس ، کم شده و اضافه آن توسط شرکت در حساب بانکی سپرده میشه.در صورتیکه ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام باطل شده به شرکت مسترد بشه مبلغ سپرده و بهره مربوطه به دستور شرکت از طرف بانک به مالک سهام پرداخت می شه. بعد از انقضای ده سال باقیمانده وجوه در حکم مال بدون صاحب بوده و باید از طرف بانک و با اطلاع دادستان شهر مربوطه به خزانه دولت منتقل خواهد شد

نحوه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام در شرکت های سهامی

شرکت بر اساس مقررات اساسنامه و یا بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده سهامداران، تصمیم به تبدیل سهام بانام به سهام بی نام می گیره. برای تبدیل سهام بانام به سهام بی نام فقط یک نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در اون چاپ میشه، منتشر و چاپ میشه. و طی مهلتی که نباید از دو ماه کمتر باشه به سهامداران وقت داده میشه که برای تبدیل سهام بانام خود به سهام بی نام به مرکز شرکت مراجعه کنن

بعد از اینکه مهلت گفته شده تمام می شه برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده سهام بی نام صادر میشه و در مرکز ثبت شرکت نگهداری می شه تا هر زمانیکه دارندگان سهام بانام به شرکت مراجعه کنن سهام بانام آنها گرفته و باطل خواهد شد و سهام بی نام به آنها داده خواهد شد.

توجه : بعد از تبدیل کلیه سهام بانام به سهام بی نام و یا تبدیل کلیه سهام بی نام به سهام بانام و یا بر حسب مورد بعد از گذشتن هر یک از مهلت های ذکر شده در مواد 44 و 47 لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت موظفه این تغییرات را به اداره ثبت شرکت ها اعلام کنه تا این تغییرات ثبت و طی آگهی به اطلاع عموم برسه.

مراحل تبدیل سهام :

اول تصمیم به تبدیل سهام که توسط مجمع عمومی فوق العاده و یا اساسنامه انجام میشه. دوم عملی کردن تبدیل سهام ( که در این مرحله باید تشریفات قانونی ذکر شده در مواد 44 و 47 لایحه اصلاحی قانون تجارت، رعایت بشه). باید توجه کرد که این دو مرحله کاملا با هم متفاوت اند.

برای تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و یا تبدیل سهام بی نام به سهام بانام باید موارد زیر رعایت بشه:

 • تبدیل سهام باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسه
 • برای تبدیل سهام بانام به سهام بی نام چاپ یک نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و مهلت حداقل دو ماهه ( رعایت ماده 47 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
 • برای تبدیل سهام بی نام به سهام بانام چاپ سه نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت به فاصله 5 روز و مهلت حداقل شش ماهه ( رعایت ماده 44 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
 • رعایت تمامی موارد فوق برای همه صورتجلسات حتی اگر صورتجلسه با حضور 100% سهامداران تشکیل بشه الزامیه.

چگونگی تبدیل سهام عادی به سهام ممتاز

سهام ممتاز چیست ؟

تبصره 2 ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت میگوید که درصورتیکه برای برخی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون، شرکا مزایایی قائل شوند، اینگونه سهام را سهام ممتاز می نامند.

سهام ممتاز به چه دلیل اختصاص می یابد:

سهام ممتاز ممکنه به علت برخی ویژگی های بعضی از سهامداران بهشون تعلق پیدا کنه مثلا به دلیل دانش فردی اشخاص ،تخصص در امور تجارت، داشتن اعتبار، داشتن فکر، داشتن ایده، داشتن اختراع و مواردی از این دست.

سهام ممتاز چگونه از بین می رود:

با فوت یا سلب ویژگی شخص دارنده سهام ممتاز، امتیاز سهام از بین می ره. در اساسنامه شرکت ها به این موضوع اشاره شده که با فوت شخص دارنده سهام ممتاز و یا انتقال سهام ممتاز، امتیاز این سهام از بین می ره و به سهام عادی تبدیل میشه و در اینصورت شرکت باید مراتب را به اطلاع اداره ثبت شرکتها رسانده و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شود

امتیاز سهام ممتاز چیست:

امتیاز سهام ممتاز می تونه داشتن حق رای مضاعف و یا حق عضویت در هیئت مدیره و یا تعلق گرفتن سود بیشتر و یا نحوه منفعت بردن جداگانه و یا داشتن منفعت بیشتر بعد از انحلال شرکت و یا مواردی دیگر باشه. حتی ممکنه هر کدوم از دارندگان سهام ممتاز امکان استفاده ویژه از اموال و املاک متعلق به شرکت را به صورت فوق العاده داشته باشن. ولی باید توجه داشت که امتیازات سهام ممتاز نباید جوری باشه که حقوق عادی بقیه سهامداران ضایع بشه.

چرا تبدیل سهام شرکت از عادی به ممتاز انجام می پذیرد ؟

همینطور ممکنه بعضی از سهامداران بخواهند برای خود امتیازات ویژه ای قائل بشن، مثلا خودشون رو دارنده سهام ممتاز نمایند و در اساسنامه قید کنن که مدیران شرکت از بین دارندگان سهام ممتاز باید انتخاب بشه، برای انجام این خواسته باید بقیه سهامداران شرکت برای دادن چنین حقی موافق باشن. بنابراین دادن حق ممتاز به بعضی سهامداران باید با موافقت و رضایت بقیه سهامداران انجام بشه

اهم نکات در تبدیل سهام شرکت به سهام ممتاز چیست ؟

در خصوص رای گیری در مجامع عمومی که سهامداران با سهام ممتاز در آن حضور دارن، اگر ویژگی سهام ممتاز داشتن حق رای بیشتر باشه، باید دقت داشت در وهله اول برای تشکیل مجامع عمومی حد نصاب سهامداران باید رعایت بشه نه اکثریت آرا. بنابراین توی اینگونه شرکت ها اگه حد نصاب تشکیل مجامع کمتر از میزان تعیین شده در قانون باشه، وجود دارندگان سهام ممتاز تاثیری در تشکیل مجمع نداشته و ویژگی داشتن سهام ممتاز فقط در حق رای و در زمان رای گیری است.
در شرکت های سهامی عامی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شدن، معمولا سهام ممتاز وجود نداره و قالبا سهام شرکت های سهامی عام بانام و عادی است.

سهام عادی و ممتاز و همه چیز درباره آن ها

سهام عادی و ممتاز

سهام عادی و ممتاز دو نوع اصلی سهام در تالار بورس ایران هستند. هر کدام از این سهام‌ها ویژگی‌های خاص خود را دارند که سرمایه‌گذار مخصوص به خود را جذب می‌کند. به همین دلیل برای سرمایه‌گذاران بورس شناخت هر کدام از سهام‌ها به‌منزله نان شب است. الف بورس مرجع اطلاعات بورسی، به شما آموزش می‌دهد سهام عادی چیست. همچنین می‌توانید از آموزش‌های مهم دیگر این سایت از قبیل تجربه‌های ارزشمند بورسی‌ها و بنیادهای مؤثر بر اقتصاد مالی دیدن کنید. با ما همراه بمانید.

ارزش‌گذاری سهام عادی و ممتاز شرکت‌ها

یکی از راه‌های ارزیابی سهام شرکت‌ها رویکرد از بالا به پایین است. در این رویکرد باید ابتدا شرایط اقتصادی کشور و منطقه برسی شود. بعد از آن نوبت به برسی ساختار صنعت می‌رسد. در آخرین مرحله باید به برسی نقاط قوت و ضعف شرکت پرداخت.

نوع دیگری از روش‌های ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها، مدل تنزیل سود تقسیمی است. در زیر می‌توانید معادله آن را مشاهده کنید.

مدل تنزیل سود تقسیمی در سهام عادی و ممتاز

مدل تنزیل سود تقسیمی در سهام عادی و ممتاز

مدل DDM و توسعه ضریب P/E

در صورت داشتن اطلاعاتی همچون درصد تقسیم سود، نرخ رشد سود شرکت و نرخ بازده را داشته باشید؛ به سادگی می‌توانید P/E برآوردی سهام را محاسبه نمایید. با استفاده از این اطلاعات همچنین می‌توانید حاشیه قیمت سهام شرکت را نیز بیابید. مثال زیر را ببینید:

درصد سود تقسیمی شرکتی 60%، نرخ بازده مورد انتظار 11% و نرخ رشد سود این شرکت 5% می‌باشد. نسبت P/E کدام است؟ در صورتی که شرکت سود امسال خود را 3.5 دلار اعلام کند؛ قیمت جاری سهام حاصل تقسیم طرفین بر DPS خواهد بود.

مدل DDM

ارزش‌گذاری سهام ممتاز

نرخ رشد سهام ممتاز صفر است. بنابراین داریم:

ارزش گذاری سهام ممتاز

ارزش گذاری سهام ممتاز

عوامل مؤثر بر نرخ تنزیل سهام عادی و ممتاز

نرخ بازده بدون ریسک واقعی: این نرخ با توجه به میزان عرضه و تقاضای هر کشور متفاوت است. صرف تورم: در صورتی که تورم بالاتر باشد؛ سرمایه‌گذاران به خاطر کاهش قدرت خود به دنبال سود بالاتری هستند. صرف ریسک: به خاطر تحمل ریسک، عدم اطمینان از جریان عایدی و نقدی شرکت‌ها است که سرمایه‌گذاران به دنبال مفهوم صرف ریسک می‌روند. بنابراین بازده مورد انتظار به شکل زیر خواهد بود:

نرخ بازده یک

همچنین به منظور برآورد نرخ رشد شرکت باید از رابطه مقابل استفاده کنید. ROE همان بازده حقوق صاحبان سهام است.

نرخ بازده 2

تفاوت میان سهام‌های رشدی، تدافعی، تهاجمی و دوره‌ای در انواع سهام عادی و ممتاز

سهام رشدی

به شرکت‌هایی می‌گویند که سرمایه‌گذاران آن‌ها در سطح مشخصی از ریسک بازده ای بالاتر از بازده مورد انتظار به دست می‌آورند. به نوعی می‌توان گفت سهام این شرکت‌ها رشد داشته است. بازدهی بالای سهام رشدی منجر به افزایش P/E این شرکت‌ها می‌شود. به همین دلیل است که این شرکت‌ها در مقایسه P/E خود با میانگین بازار دست‌پر ظاهر شده‌اند.

سهام تدافعی

شرکت‌هایی سهام تدافعی دارند که همبستگی پایینی با بازده بازار دارند. این شرکت‌ها زمانی که بازار از رکود رنج می‌برد؛ کاهش قیمت سهام کمتری تجربه می‌کنند. به همین نسبت زمانی هم که سهام تمام شرکت‌ها افزایش می‌یابد؛ سهام آن‌ها افزایش کمتری خواهد داشت. به طور کلی از ثبات نسبتاً بهتری برخوردار هستند. سرمایه‌گذاران این شرکت‌ها ریسک کمتری متحمل می‌شوند. از مهم‌ترین شاخص‌های شرکت‌های سهام تدافعی می‌توان به ریسک تجاری پایین و ریسک مالی معقول اشاره کرد. شرکت‌های خدماتی عموماً در این گروه قرار می‌گیرند.

سهام عادی و ممتاز شرکت‌های دوره‌ای

سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها دل‌شیر می‌خواهد! سودآوری شرکت‌های دوره‌ای وابستگی بسیار زیادی به شرایط اقتصادی کشور دارد. برای مثال می‌توان از شرکت‌های صنعت خودروسازی نام برد. این شرکت‌ها هزینه ثابت بالایی دارند. به همین دلیل است که ریسک تجاری و مالی این شرکت‌ها افزایش می‌یابد. دقت داشته باشید که تغییرات قیمتی و به همین نسبت بازدهی سهام این شرکت‌ها بیشتر از تغییرات متوسط بازار است. شرکت‌های دوره‌ای بتای بزرگ‌تر از یک دارند. این بدان معنی است که حساسیت تغییر بازده سهام این شرکت‌ها بالاتر از حساسیت تغییر بازده بازار می‌باشد.

شرکت‌های تهاجمی

در این شرکت‌ها می‌توان یک شبه میلیاردر شد. احتمال سودآوری آن‌ها بسیار بالاست. به همین نسبت این شرکت‌ها ریسک بالایی هم دارند. اگر بخواهیم یک مثال عالی بزنیم، می‌توان به شرکت‌های حوزه استخراج نفت اشاره کرد. احتمال بازدهی نزدیک به بازدهی بازار در شرکت‌های تهاجمی پایین و احتمال بازدهی بسیار بالا و یا بسیار پایین، بسیار زیاد است. به همین دلیل است که سهام این شرکت‌ها معمولاً بیشتر از ارزش واقعی ارزش‌گذاری می‌شوند.

مهم‌ترین ویژگی‌های سهام ممتاز

در صورتی که شرکتی بازده مثبت باشد؛ دارندگان سهام آن شرکت سالانه مبلغ معینی معادل قیمت اسمی ضرب در نرخ سود سهام ممتاز به عنوان سود دریافت می‌کنند. دقت داشته باشید که نرخ سود سهام ممتاز ثابت است. از مهم‌ترین برتری‌های سهام ممتاز نسبت به سهام عادی این است که این سهام سود ثابت و معینی دارد. همچنین از معایب آن این است که نرخ رشد واحد تجاری صفر است.

از دیگر ویژگی‌هایی که سهام عادی و ممتاز به شکل یکسان از آن بهره‌مند نیستند می‌توان به سررسید است. سهام ممتاز نوعی حق مالکیت برای دارنده در پی دارد. در صورتی که شرکت سود داشته باشد؛ سهام‌داران ممتاز نسبت به سهام‌داران عادی اولویت دارند. در صورتی هم که شرکت منحل شود؛ سهام‌داران ممتاز زودتر از سهام‌داران عادی به حقوق خود می‌رسند. ریسک سهام ممتاز از سهام عادی کمتر و از اوراق قرضه بیشتر می‌باشد.

سهام ممتاز دارای بازده ثابت است. به همین دلیل ایجاد اهرم مالی می‌کند. به رابطه زیر نگاه کنید:

سهام ممتاز و عادی

سهام ممتاز و عادی

E سود سهام ممتاز است. هرچقدر این شاخص افزایش یابد؛ هزینه ثابت مالی شرکت نیز افزایش و به همین سبب درجه اهرم مالی شرکت نیز افزایش می‌یابد.

انواع سهام سهام عادی و ممتاز

 • سهام ممتاز اولویتی

در صورتی که شرکت در شرایط سود باشد؛ ابتدا سود این سهام‌داران پرداخت می‌شود. سپس به سود الباقی رسیدگی خواهد شد.

 • سهام ممتاز جمع شونده

در صورتی که شرکت چند سال سود نداشته باشد؛ در اولین سالی که به سوددهی برسد؛ تمام سودهای پرداخت نشده به این سهام‌داران ممتاز پرداخت می‌شود.

 • سهام ممتاز قابل تبدیل

این نوع سهام ممتاز را می‌توان به سهام عادی تبدیل کرد.

 • سهام ممتاز قابل بازخرید

این سهام سهامی است که هر زمان شرکت اراده کند می‌تواند آن را بازخرید کند.

نقاط قوت و ضعف انتشار سهام ممتاز

مزایا

سهام ممتاز همان‌طور که از نام آن هم پیداست بهتر از سهام عادی است. دارندگان این نوع سهام انواع سهام کدامند؟ سود ثابت دریافت می‌کنند. به همین دلیل است که برای شرکت اهرم ایجاد می‌کنند. در صورتی که نرخ بازدهی شرکت بیشتر از هزینه خاص سهام ممتاز باشد؛ انتشار سهام می‌تواند سود هر سهم را افزایش دهد. شرکت‌هایی که در گرفتن وام با محدودیت مواجه می‌شوند؛ می‌توانند به منظور تأمین مالی از سهام ممتاز استفاده کنند. سهام عادی و ممتاز هر دو انواع سهام هستند اما ریسک سهام ممتاز کمتر از سهام عادی است. به همین دلیل هزینه سهام ممتاز کمتر از هزینه خاص سهام عادی است. دقت داشته باشید که چون در پرداخت سود سهام ممتاز الزامی وجود ندارد؛ ایجاد ورشکستگی نمی‌کند.

معایب

در شرایطی که بازدهی شرکت کمتر از هزینه خاص سهام باشد؛ انتشار سهام می توند موجب کاهش سود سهام عادی شود. هزینه سرمایه سهام ممتاز بیشتر از هزینه سرمایه بدهی است. آن هم به این دلیل است که ریسک آن بیشتر است. علاوه بر آن سود سهام ممتاز طوری است که صرفه‌جویی مالیاتی نمی‌کند.

سهام عادی و ممتاز دو نوع اصلی سهام هستند که در این مقاله به شکل دقیق به برسی آن‌ها پرداختیم. الف بورس مرجع کتاب‌ها و مقالات آموزش بورس است. این سایت فوق‌العاده شما را در سرمایه‌گذاری عالی راهنمایی می‌کند. از جمله راهنمایی‌های این سایت می‌توان به سری مقالات آموزش اقتصاد از پایه اشاره کرد. این سری مقالات در کنار دیگر آموزش‌ها همچون ده نکته که هر سهام داری باید انواع سهام کدامند؟ بداند می‌تواند شما را به بهترین نحو هدایت کند.

 • اشتراک در توییتر
 • اشتراک در فیسبوک
 • اشتراک در تلگرام
 • اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

معامله گری طبیعی به سبک کروکدیل‌ها

معامله گری طبیعی به سبک کروکدیل‌ها

طبیعت همیشه المان‌های زیادی برای آموزش به ما دارد. همان قدر که اعداد فیبوناچی و عدد طلایی به بهبود و تشخیص سطوح مقاومت و حمایت کمک کردند؛ طبیعت المان‌های دیگری.

اوراق اجاره و رهنی

اوراق اجاره و رهنی و هر چیزی که باید بدانید!

اوراق اجاره و رهنی انواع سهام کدامند؟ از مجموعه اوراقی هستند که الف بورس به شما معرفی می‌کند. این اوراق با داشتن بهترین فرصت‌ها زمانی که آموزش درست دیده باشید؛ می‌توانند شما را.

گره معاملاتی

آشنایی با سهام شناور و گره معاملاتی

سهام شناور در این قسمت قصد داریم به دو آیتم مهم و کاربردی بپردازیم. اولین آیتمی که به آن می‌پردازیم " سهام شناور" است. سهام شناور درصدی از تعداد سهام.

رقابت در بازار سرمایه

رازهایی برای سرمایه‌گذاری در بورس ایران

اگر شما نیز به سرمایه گذاری علاقه دارید، در انواع سهام کدامند؟ این بخش قصد داریم به رازهایی برای سرمایه گذاران اشاره کنیم. رازهایی برای سرمایه گذاران از زبان ریچارد فارلیای در.

طلا

چگونه قیمت طلا را محاسبه کنیم؟

چگونه قیمت طلا را محاسبه کنیم؟ چگونه قیمت طلای دست دوم را محاسبه کنیم؟ فرمول محاسبه قیمت طلا چیست؟ نحوه تشخیص طلای دست دوم؟ نحوه تشخیص طلا از نقره.

سرمایه‌گذاری در بورس

شروع رؤیایی برای سرمایه‌گذاری در بورس

اکثر افرادی که برای اولین بار بورس را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند همواره بزرگ‌ترین سؤالی که انواع سهام کدامند؟ در ذهنشان وجود دارد و مانع راه آن‌ها محسوب می‌شود چگونگی شروع سرمایه‌گذاری در.

آموزش اقتصاد از پايه بخش يازدهم

آموزش اقتصاد از پایه بخش یازدهم ؛ فاندامنتال و بنيادهاي موثر بر اقتصاد مالي

آموزش اقتصاد از پایه یکی از سری مقالاتی است که به شما در آموزش اقتصاد بین الملل و آموزش تحلیل اقتصاد کمک شایانی می‌کند. دقت داشته باشید که تا کنون.

ده نکته که هر سهام داری باید بداند

ده نکته که هر سهام داری باید بداند

سهام‌داری برعکس آنچه اکثر مردم تصور می‌کنند کار ساده‌ای نیست. اینکه بتوانید به خوبی سرمایه اولیه خود را به سود تبدیل کنید بسیار مهم است. در این راستا نکات زیادی.

افشای اطلاعات

افشای اطلاعات با اهمیت الف/ب شامل چه مواردی است؟

یرابر ماده 13 دستورالعمل مورخه 1386/05/03 اجرايي افشای اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس ناشر موظف به افشاي فوري اطلاعات بااهميت مي‌باشد. برخي از مصاديق افشای اطلاعات بااهميت.

اصطلاحات بورسی که باید دانست

اصطلاحات بورسی که باید دانست به نام او که جان را فکرت آموخت با سلام و عرض ادب خدمت همه شما بزرگواران. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از.

تالار بورس ایران کجاست

تالار بورس ایران کجاست؟

افزایش آگاهی و شبکه‌های خبرگذاری مختلف، دید مردم نسبت به سرمایه گذاری را عوض کرده و افراد دنبال سود بیشتر هستند. بورس یک بستر بسیار مناسبی است که در سال‌های.

کارمزد معاملات

برای اینکه ما در بورس اوراق بهادار بتوانیم معامله انجام بدهیم نمی‌توانیم به صورت مستقیم وارد معامله با شخصی شویم که دارد سهامش را می‌فروشد یا اینکه می‌خواهد سهام ما.

شرکت سهامی عام چیست؟

شرکت سهامی عام چیست؟ (2)

یکی از انواع شرکت های قابل تاسیس و نام برده شده در ماده ۲۰ قانون تجارت شرکت سهامی عام می باشد. به طور کلی شرکت های سهامی به دو‌ نوع شرکت سهامی خاص و عام تقسیم می شود. همانطور که از نام این شرکت ها پیداست سرمایه آنها به سهام تبدیل خواهد شد و‌ مسئولیت سهامداران به مبلغ اسمی سهام محدود خواهد شد. هدف از تاسیس تمامی شرکت ها من جمله شرکت سهامی کسب سود و تقسیم آن کیان صاحبان سهام می باشد و این شرکت در ای شخصیت حقوقی مستقلی است. در این نوع از شرکت سرمایه لازم را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. اوراق سهام این شرکت برخلاف نوع سهامی خاص قابل فروش و‌ واگذاری به عموم است که در واقع بخشی از سرمایه تشکیل شده این شرکت مربوط به مردم است.

نحوه تشکیل شرکت سهامی عام چگونه است؟

برای تشکیل شرکت سهامی عام، سرمایه لازم نباید کمتر از پنج میلیون ریال باشد. اگر ثبت شرکت با کمتر از این مبلغ انجام شود باید سهامداران در کمتر از یک سال سرمایه خود را افزایش دهند و چنانچه موفق به انجام افزایش سرمایه نشوند سهامداران بایستی عنوان و موضوع شرکت را تغییر دهند. این شرکت طبق قانون تجارت باید اسم سهامی عام را در کنار نام شرکت و در اعلامیه روزنامه کثیر الانتشار آورده شود. سهامی عام یکی از شرکت هایی است که برای اقتصاد های بزرگ و اهداف بزرگ با سرمایه زیاد مناسب است زیرا عموم با آوردن سرمایه خود باعث افزایش نقدینگی این شرکت خواهند شد پس برای پیشرفت اقتصادی اهداف بزرگ بسیار مناسب خواهد بود. پس عموم مردم با مراجعه به بانک ها یا بورس اوراق بهادار می توانند سهامی را که مدیران این شرکت برای فروش قرار داده اند خریداری کرده و در شرکت سهامی در سود و زیان آن شریک شوند.

سهام به شکل سریع انتقال خواهد شد و مردم حتی با سرمایه های اندک نیز قادر به اخذ سهام این نوع شرکت ها خواهند شد از این رو تامین سرمایه در شرکت سهامی عام و تشکیل آن سریع تر از سایر شرکت های دیگری خواهد بود. برای ثبت این شرکت مراحلی را باید طی نمود.

مراحل ثبت شرکت سهامی عام

جمع آوری سهامداران و سرمایه آنان و انتخاب اسم شرکت و تهیه اساسنامه از مراحل اولیه تاسیس شرکت سهامی عام محسوب می شود. در اساسنامه شرکت بایستی اسم انتخابی شرکت، موضوع و هدف تاسیس و مدت اعتبار شرکت و نام مدیران و مجمع عمومی و بازرس شرکت در آن درج شود. همچنین سهام موجود و مبلغ سهام و نحوه انتقال باید در این اساسنامه تماما ذکر شود. سپس اظهارنامه ای را که ضمیمه مدارک لازم اعم از اساسنامه و صورت جلسه مدیران با امضا آنان در خصوص نحوه فعالیت شرکت و سهام قابل فروش و نام روزنامه ای که اعلامیه تشکیل شرکت در آن قید شده است و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی مدیران نیز لازم است همچنین اظهار نامه سرمایه غیر نقدی و گواهینامه تاییدیه بانکی مبنی بر وجود ۳۵ درصد سرمایه به اداره ثبت شرکت ارائه شود. معمولا بازه زمانی ثبت شرکت ۷ تا ۱۴ روز کاری می باشد. مرحله بعدی در ثبت و تشکیل شرکت تهیه طرح پذیره نویسی و انتشار اعلامیه خواهد بود. تشکیل سرمایه و تخصیص آن از مراحل بعدی تشکیل این شرکت می باشد.

مشخصات شرکت سهامی عام کدام است؟

خصوصیات شرکت سهامی عام به شرح زیر می باشد:

تعداد سهامداران این نوع شرکت بسیار زیاد بوده و از این رو آورده سرمایه زیاد خواهد بود. پس برای تشکیل این شرکت نباید سهامداران اولیه کمتر از پنج نفر باشد.

برای تشکیل شرکت سرمایه نباید کمتر از پنج میلیون ریال باشد و در صورت کم بودن مبلغ سرمایه باید سهامداران کمتر از یک سال سرمایه خود را افزایش دهند.

مسئولیت سهامداران به اندازه مبلغ سهم آنان است و از حیث شبیه به شرکت با مسئولیت محدود است.

مبلغ اسمی مندرج در هر سهم نباید بیشتر از ده هزار ریال باشد.

سهام این شرکت قابل عرضه در بازار بورس خواهد بود.

این شرکت قادر به انتشار اوراق قرضه خواهد بود.

این شرکت به دلیل اهمیت انواع سهام کدامند؟ زیاد در تجارت قوانین مشخصی برای آن تنظیم شده است که نحوه اداره آن و اخذ تصمیم مدیران و شیوه مدیریت آن در قانون تجارت بیان کرده است.

شرکای که دارای نصف بیشتر سهم هستند تصمیم گیرنده نهایی شرکت خواهند بود. شیوه اخذ تصمیم در این نوع از شرکت بسیار سریع و ساده خواهد بود.

نقل و انتقال سهام در این شرکت به شیوه بسیار ساده انجام خواهد شد.

بانک های دولتی با نام بایستی در قالب شرکت سهامی عام تشکیل شود.

نحوه انحلال شرکت سهامی عام چگونه است؟

شرکت سهامی عام ممکن است به دلایل مختلفی منحل شود و یا وجود شرایطی باعث انحلال این شرکت شود. منحل شدن شرکت سهام عام به سه روش انحلال قهری، انحلال به تشخیص مجمع عمومی و انحلال به دستور دادگاه می باشد. تمامی دلایل انحلال این شرکت در این سه حالت نتایج خود را بر منحل شدن شرکت نشان خواهد داد. این دلایل به شرح زیر می باشد؛

در صورت ورشکسته شدن شرکت که احتیاج به حکم دادگاه نیست و با اعلام ورشکستگی در روزنامه معتبر و کثیرالانتشار شرکت خود به خود در مرحله انحلال قرار خواهد گرفت که به آن انحلال قهری گفته می شود یعنی منحل شدن به تصمیم دادگاه یا مجمع عمومی هیئت مدیره نمی باشد و به نوعی انحلال اجبار است.

در صورتی که هیئت مدیره و مجمع عمومی شرکت تصمیم به انحلال شرکت نمایند حتی قبل از رسیدن موعد مقرر انحلال شرکت می توان با تصمیم هیئت مدیره اصلی اقدام به انحلال شرکت نمود.

در صورت انقضای مدت شرکت، احقاق هدف تاسیس شرکت یا غیرممکن شدن انجام هدف شرکت و یا هیئت مدیره انقضای شرکت را تمدید نکرده باشند و یا در صورت از بین رفتن نصف بیشتر سرمایه شرکت و مجمع عمومی جلسه ای برای انحلال شرکت تشکیل ندهند، هر شخص ذی نفع در شرکت می تواند دادخواست انحلال را به دادگاه ذیصلاح ارائه دهد.

در حالتی که پس از یک سال شرکت تشکیل شده باشد اما هیچ فعالیتی در آن انجام نشود. یا فعالیت آن یک سال تمام متوقف شده باشد. و یا چنانچه سمت مدیریت به مدت شش ماه بدون تصدی باشد. که در این حالات دادگاه به این شرکت فرصت شش ماهه ای داده می شود تا مشکلات حل شوند در غیر این صورت حکم انحلال شرکت صادر می شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.