تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم


نکته :طبقه مالیات که قبلا طبقه جداگانه ای بود اکنون در طبقه عملیاتی منعکس می شود.

صورت جریان نقدی بر مبنای استانداردهای جدید حسابداری ایران

در مقایسه کلی استاندارد حسابداری شماره ی 2 تجدید نظر شده 1397 با ویرایش قبلی آن تغییرات با اهمیت زیر ملاحظه می شود:

 • عنوان این صورت مالی از (صورت جریان وجوه نقد) به (صورت جریان نقدی) تغییر یافته است
 • طبقات این صورت مالی از پنج طبقه به سه طبقه کاهش یافته است
 • در استاندارد جدید محاسبه نقد حاصل از عملیات از سود زیان خالص آغاز می شود در استاندارد قدیم این محاسبه با سود زیان عملیاتی آغاز می شد
 • طبق استاندارد جدید اگر بعضی از جریانهای نقدی ماهیتا به طور مستقیم قابل ارتباط با هیچ یک از سرفصل های اصلی نباشند رهنمودی درباره ی آنها ارائه نشده است. طبق استاندارد قدیم این اقلام به طبقه اول منتقل می شدند.

حذفیات طبقه بندی :

 • طبقه بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی حذف شده و دریافتی های آن شامل سهام دریافتی و بهره دریافتی در بخش سرمایه گذاری منعکس می شود و پرداختی های آن شامل سود سهام پرداختی و بهره پرداختی در بخش تامین مالی منعکس میگردد.

جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی :

به جریانهای نقدی ورودی و خروجي حاصل از فعاليتهای اصلي مولد درآمد واحد تجاری و سایر فعاليت هایي اطلاق مي شود که در طبقه فعاليتهای سرمایه گذاری و تأمين مالي قرار نمي گيرند.

نکته : در ترازنامه دارایی جاری و بدهی جاری عموما فعالیت عملیاتی می باشند و دارایی بلند مدت و سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در بخش سرمایه گذاری و بدهی بلند مدت غیر عملیاتی و سرمایه در بخش تامین مالی منعکس می گردد.

نکته :طبقه مالیات که قبلا طبقه جداگانه ای بود اکنون در طبقه عملیاتی منعکس می شود.

شرکت نارون حساب که در زمینه ساخت و فروش املاک فعالیت می کند قطعه زمینی را در تاریخ 98/12/29 به طور نسیه خرید که ارزش منصفانه آن 900.000.000 تومان بود و شرکت آن را در 3 قسط 300.000.000 تومان خرید نحوه انعکاس این مبادله در صورت جریان نقدی چگونه است ؟

 • انعکاسی در صورت جریان سال 97 ندارد

نکته : مبادلات غیر نقد در صورت جریان نقدی انعکاسی ندارند بلکه می بایست ذیل صورت جریان وجوه نقد یا در یادداشت های توضیحی افشا شود اما برخی از مبادلات غیر نقد افشا هم نمی شوند

-مبادلات غیر نقد طبقه عملیاتی

-مبادلات غیر نقد درون حقوق صاحبان سهام که بر جمع حقوق صاحبان سهام بی تاثیر است مانند سود سهمی

-سرمایه 1000 1500

-سود انباشه 500 0

برخی از واحد های تجاری موجودی نقد را در حکم موجودی کالا تلقی می کنندمانند بانکها

اما استاندارد چنین تلقی را قبول نداشته و موجودی نقد را در بانکها نیز همانند سایر واحدهای تجاری موجودی نقد طبقه بندی می کند.

روش های گزارش جریانهای نقدی حاصل از فعالیت عملیاتی

طبق استاندارد بین المللی شماره 7 جریان نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی باید با استفاده از روش های مستقیم و یا غیر مستقیم گزارش شود علی رغم مجاز بودن هر دو روش واحد های تجاری ترغیب شده اند که از روش مستقیم برای تهیه بخش فعالیت های عملیاتی صورت جریان نقدی استفاده کنند.

روش غیرمستقیم:

در این روش که به روش صورت تطبيق نيز معروف است و نتيجه نهایي آن با روش مستقيم یکسان مي باشد، سود یا زیان دوره با انجام برخي تعدیلات به خالص جریانهای نقدی حاصل از فعاليتهای عملياتي تبدیل مي شود. طبق ای رویکرد، که رایج تر است، تعدیلاتي بابت موارد زیر بر روی سود یا زیان گزارش شده دوره مالي انجام می شود:

 • اقلامی که ماهیت غیرنقدی دارند مانند استهلاک، ذخایر، مالیات بر درآمد انتقالی، سود و زیان تحقق نیافته تسعیر ارز، و سود توزیع نشده واحدهای تجاری وابسته؛
 • اقلامی که در محاسبه سود یا زیان دوره جاری منظور شد است، اما جریانهای نقدی مرتبط با آنها متعلق به دوره های قبل یا دوره های بعد می باشد
 • درآمدها و هزینه های مرتبط با فعالیتهای سرمایه گذاری و تامین مالی.
 • تعدیلات سرمایه در گردش : با دارایی ها رابطه معکوس و با بدهی ها رابطه مستقیم دارد مثلا افزایش در دارایی منفی و کاهش در دارایی مثبت ،افزایش بدهی مثبت کاهش بدهی منفی
 • سود/زیان فعالیت غیر عملیاتی می بایست به طور معکوس اعمال شود (سود حاصل از فروش دارایی ثابت به صورت منفی اعمال می شود)

روش مستقیم :

به موجب آن طبقات اصلی ناخالص دریافت های نقدی و ناخالص پرداخت های نقدی افشا می شود

تامین مالی مهمترین گلوگاه زنجیره تولید مسکن/نیازمند جریان سازمان یافته تولید مسکن در کشور هستیم

فاضلیان با بیان اینکه مهمترین گلوگاه زنجیره تولید مسکن در شرایط فعلی تامین مالی است، گفت: نیاز به نهضت و جریان سازماندهی شده تولید مسکن در کشور داریم.

پایگاه خبری بانک مسکن

محسن فاضلیان مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن در گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، با تاکید بر اهمیت «تامین مالی» در اجرای پروژه‌های ساختمانی اظهار داشت: در توازی و اشتراک با شرایط اقتصادی کشور و حجم نقدینگی انبساطی که اقتصاد ما امروز تجربه می کند، تولید مسکن یکی از بحث های اصلی بوده است که هم مدنظر مقامات عالی دولت و هم سیاست گذاران تولید مسکن بوده است.
مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن با تاکید بر اینکه تامین مالی، انتخاب پیمانکاران، تسهیل تامین نهاده های ساخت مسکن، تهیه بانک اطلاعات متقاضیان و شناسایی زمین زنجیره ارکان تولید مسکن را تشکیل می دهند، افزود: مهمترین گلوگاه این زنجیره در شرایط فعلی تامین مالی است.
وی تاکید کرد: بنابراین می طلبد که استعداد نقدینگی کشور را به نحوی متوجه بحث تولید مسکن کنیم چراکه این موضوع اثرات مثبت مستقیم و غیرمستقیم زیادی دارد.
فاضلیان با اشاره به اینکه در نظام تامین مالی پروژه ها باید روش هایی طراحی شود که بتواند نرخ تامین مالی سرمایه گذاران را تمهید کند، افزود: متاسفانه عارضه تقریبا تاریخی در این حوزه داریم و نرخ های تامین مالی در کشور بالای 20 درصد است که فرآیند تامین مالی را سخت می کند.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن با تاکید بر اینکه باید به فکر کاهش نرخ تمام شده پول در کشور باشیم تا سرمایه گذان با انگیزه بیشتر وارد پروژه های تامین مالی در حوزه مسکن شوند، گفت: ابزارهایی که اخیرا در این حوزه طراحی شده اوراق صکوک استهلاکی بوده است.
وی افزود: در شرکت تامین سرمایه طراحی تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم اوراقی در دستور کار داریم که اصل و فرع را در سررسید تسویه کند. به عبارتی این اوراق دارای سودهای بین دوره ای نبود و این حجم بار مالی در مقاطع سه ماه بعد از تامین مالی عارضه ای در این حوزه بود. طراحی این اوراق در دستور کار قرار دارد و به محض اینکه مدل آن را طراحی کنیم به سازمان بورس ارایه می شود و متعاقب آن پروژه ها اجرا می شوند.
این مقام مسوول تاکید کرد: آنچه که تاکنون ارایه شده اوراق صکوک استهلاکی بوده است که برای شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب منتشر شد. در این اوراق اصل سود را در سررسید تنزیل کردیم. در این اوراق اصل در دوره صفر تا سررسید مستهلک می شد که بار مالی تحمیلی به سرمایه گذار مبتنی بر جریانات نقدینگی می توانست متعادل تر باشد.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه گفت: استفاده از ظرفیت های صندوق های زمین و ساختمان که 4 تجربه موفق آن در کشور اجرا شد، به موضوع مجوزهای بانک مرکزی برخورده است و به نظر می رسد این گلوگاهی نبود که رای به توقیف این روند بدهد. ضمن اینکه بسیاری از صاحبان زمین های بزرگ تمایل به استفاده از این ابزار تامین مالی دارند.
فاضلیان افزود: مرحله دوم انتشار اوراق رهنی به مبلغ هزار میلیارد تومان نیز هنوز در بانک مرکزی متوقف شده و لازم است بانک مرکزی پس از بررسی های لازم سریع تر نسبت به ارایه مجوزهای تامین مالی اقدام کند.
وی تاکید کرد: به هر ترتیب یک ظرفیت 100 هزار میلیارد تومانی تسهیلات در بانک مسکن موجود است که می توان از این ظرفیت استفاده کرد. حتی با نرخ های امروز تامین مالی که بالاتر از نرخ تمام شده تسهیلات هستند می توانیم سرمایه گذار را وارد بازار کنیم و این بسیار بهتر از تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی است که می تواند خلق نقدینگی کند.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن افزود: به هر صورت ما نیاز به نهضت و جریان سازماندهی شده تولید مسکن در کشور داریم که موتور محرک این جریان هیچ چیز جز تامین و تجهیز بهنگام مالی نیست تا به وسیله آن بتوانیم مشکل انباشته مسکن را برطرف کنیم.

تامین مالی جمعی

تأمین مالی جمعی، روشی ابتکاری برای تأمین مالی انجام طرحی جدید است. اگرچه مبلغی که تأمین کننده می پردازد نسبت به روش های متعارف تأمین مالی، معمولا کم و محدود است، این منابع مالی از عده محدودی جمع آوری نمی شود و صاحبان این منابع، از جمعیت انبوهی تشکیل شده اند .( ۲ p,2009, ordinani )

کارکرد اولیه تامین مالی جمعی، تجمیع سرمایه های اندکی بود که در راستای اعطای تسهیلات برای فعالیت های سیاسی و انتخاباتی و نیز فعالیت های حوزه هنر به خدمت گرفته می شد. لکن شکل گیری دوره نوینی از تأمین مالی جمعی سبب شده است تا دامنه اثر آن از محدوده اعتبارات خرد فراتر رفته و بلوک های بزرگ سرمایه را نیز در بر گیرد، به نحوی که پتانسیل بالقوه ای از منابع بزرگ مالی را در راستای تقویت کارآفرینی ایجاد میکند.

مدل های مختلف تأمین مالی جمعی

تأمین مالی جمعی مدل های مختلفی دارد که به اختصار به معرفی هریک می پردازیم:

اهدایی: در این روش مردم جهت حمایت از ایده یا پروژهای پول خود را بدون توقع بازده مالی در اختیار نیازمندان قرار می دهند. این کار روشی معمول است که بیشتر مؤسسات غیرانتفاعی و خیریه ها از آن استفاده می کنند. انگیزه اصلی در این نوع معمولا تمایلات شخصی و یا هنجارهای اخلاقی است. در این روش در انتها پاداشی مانند پیام تشکر برای حامیان ارسال می شود.

پاداش: در این روش نیز مردم از ایده یا پروژهای خلاقانه حمایت می کنند، با این تفاوت که در ازای این کار هدیه ای دریافت می کنند. اما این هدیه حتما باید پاداشی غیرمالی باشد. مثلا اگر فیلمی تأمین مالی شده است، حامیان متناسب با پول اعطایی از پاداش هایی مانند اکران اختصاصی فیلم یا دریافت لوح فشرده فیلم بهره مند می شوند.

پیش خرید: در این روش سرمایه گذاران بهای محصولی را پیش پرداخت میکنند و قبل از عرضه محصول به بازار، سرمایه گذاران، کالا را به قیمتی کمتر از قیمت فروش دریافت می کنند ( ۲۰۱۴,۵۸۷,Bellefl amme et al ).

استقراضی: این نوع از تأمین مالی جمعی شبیه به وام های بانکی است. در اینجا سرمایه گذاران، پروژه یا ایده ای را تأمین می کنند و بازدهی مالی در قالب بهره های دوره ای است و اصل پول را در انتهای دوره دریافت می کنند. کلمه lending به خاطر وجود ماهیت قرض میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر است. منظور از (P ۲P) نیز این است که در این روش بانک یا نهاد مالی برای انتقال واسط نمی شود و پول را مستقیما خود اشخاص در بستر آنلاین منتقل می کنند.

سهام یا مشارکت در سود و زیان: در این روش، از مردم خواسته می شود تا برای حمایت از ایده یا پروژهای سهام شرکت را خریداری کنند که ممکن است شامل حق رأی باشد یا نباشد. بازدهی مالی در این روش در قالب سود تقسیمی و سود سرمایه خواهد بود. برخلاف سایر انواع تأمین مالی جمعی که پروژه ممکن است متعلق به فردی حقیقی یا شرکت باشد، این نوع مخصوص تأمین مالی شرکت های نوپا یا شرکت هایی است که به دنبال جذب سرمایه های ریسکی هستند. برای ایجاد تمایز میان این مدل با سایر انواع تأمین مالی جمعی، به آن لفظ سرمایه گذاری جمعی نیز اطلاق می شود. ( Moritz and Block, ۲۰۱۹)

علل رشد فزاینده تأمین مالی جمعی رشد روزافزونی که اخیرا در تأمین مالی جمعی ایجادشده است وابسته به دو عامل خلاقیت های فن آورانه در حوزه وب دوه و دیگری بحران مالی ۲۰۰۷–۲۰۰۸ است .(۲۰۱۹,۶ ,Bottiglia and Pichler)

بحران مالی نیز از این جهت حائز اهمیت است که در بحران ۲۰۰۸ و به خصوص بعد از فروپاشی بانک آمریکایی لمن برادرز ، اعتباردهی بانک ها تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم به خصوص در اروپا وشمال آمریکا تقریبا متوقف شد. در این دوران تأمین مالی اشخاص حقیقی وکسب وکارهای کوچک و متوسط از جانب بانک ها به شدت کاهش یافت و فرصتی ایجاد شد تا تأمین مالی جمعی به عنوان روشی جایگزین مطرح شود (۲۰۱۹,۷(Bottiglia and Pichler,

پلتفرم های تأمین مالی جمعی تأمین مالی جمعی در اغلب اوقات از طریق پلتفرم ها انجام می شود. در پلتفرم موارد زیر را ارائه می کنند:

۲. حداکثر زمان برای تأمین مالی؛

٣. مبلغ لازم برای تأمین مالی؛

 1. پاداش حامیان طرح.

پلتفرم ها را اشخاص ثالثی اداره می کنند که می توانند پروژه را قبل از عرضه به عموم ارزیابی کنند. پلتفرم محدود به مکان جغرافیایی خاصی نیست و ظرفیت آن هم برای مشارکت افراد محدود نیست.

دو رویکرد اساسی در تأمین مالی جمعی

نحوه تأمین سرمایه می تواند به یکی از دو روش «برداشت و استفاده از هر مبلغ جمع شده» یا «برداشت و استفاده از مبالغ جمع شده در صورت رسیدن به مبلغ معین»۱۳ باشد. در هر دو روش، نهاد یا فردی که به دنبال تأمین مالی است، مبلغی را به عنوان هدف انتخاب می کند. در رویکرد اول تمام پول جذب شده را حتی در شرایطی که به میزان هدف دست پیدا نکرده اند برای انجام پروژه برداشت می کنند. ولی در رویکرد دوم اگرهدف مدنظر جمع نشود، پول حامیان طرح به آنها برگردانده می شود و به تأمین مالی شونده مبلغی پرداخت نمی شود p ,)۲۰۱۵ ,Cumming et al. 3)

ریسکهای تأمین مالی جمعی

ریسک های تأمین مالی شوندگان:

 1. احتمال دارد تأمین مالی پروژه با شکست مواجه شود؛
 2. محتمل است ایده مطرح شده به سرقت رود و دیگران طرح را زودتر عملیاتی کنند؛

٣. احتمال دارد برآورد درست و دقیقی از هزینه های پروژه انجام نشود.

ریسک های تأمین مالی کنندگان:

به طور کلی تأمین کنندگان در معرض ریسک های بیشتری نسبت به تأمین شوندگان قرار دارند. عمده ترین ریسک برای آنان، احتمال کلاه برداری است که از دو طریق رخ میدهد:

 1. ممکن است اطلاعات و برآوردهای مالی غلط ارائه شود، یا اطلاعاتی از دید سرمایه گذران پنهان بماند، یا پولی که جمع آوری می شود در راهی غیر از آنچه در پلتفرم بیان شده مصرف شود؛

۲. مشکل دیگر برخاسته از طبیعت اینترنت محور تأمین مالی جمعی است که ممکن است در این بستر پول شویی، دزدی هویت، تأمین مالی تروریسم و…اتفاق بیفتد.

بازار تأمین مالی جمعی بازار جهانی تأمین مالی در سال های اخیر با رشد خیره کننده ای مواجه بوده است. طبق آمار، پلتفرم های تأمین مالی جمعی در سال ۲۰۱۶، ۱۶٫۲ میلیارد دلار منابع مالی جمع آوری کردند و انتظار می رفته که این مبلغ در سال ۲۰۱۵ به ۳۶٫۶ میلیارد دلار برسد. این رشد فزاینده در تأمین مالی جمعی منحصر به آمریکا و اروپا نیست، بلکه از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ تأمین مالی جمعی در آسیا، ۳۲۰٪ رشد داشته است.

در نمودار زیر نیز میزان تأمین مالی انجام شده به وسیله انواع مختلف تأمین مالی جمعی ارائه شده است:

همان طور که این نمودار نشان میدهد میزان انواع تأمین مالی جمعی اهداء و پاداش در سال های گذشته رشد شایانی داشته اند.

کارکرد تأمین مالی جمعی در تأمین مالی امور خیریه

تأمین مالی جمعی سابقه ای دیرینه دارد. از این روش برای کارهای عمومی بی شماری ازجمله ساخت اماکن مذهبی استفاده میکردند. ایده آن ساده است: اگر افراد زیادی مقادیر کمی را اعطا کنند، حتی پروژه های سنگین قابلیت انجام دارد. با این تفاوت که امروزه اینترنت ارتباط را تسهیل کرده است. ( p ۹, ۲۰۱۶,Bone and Baeck).

انگیزه حامیان برای حمایت از طرح های تأمین مالی جمعی خیریه

مردم آن طرح هایی را تأمین مالی می کنند که نسبت به آنها مشتاق اند و درگیری عاطفی پیدا می کنند. تأمین کنندگان مالی احساس می کنند که در حال انجام ماموریت مهم اجتماعی هستند. برخی از این موضوع به عنوان انگیزه «رفتار بشردوستانه» نام می برند. علاوه بر این، برخی به این نیت به پروژه کمک میکنند تا آنها در باشگاه حامیان پروژه حضورداشته باشند و از این طریق کسب و کار خودشان و روابط اجتماعی شان را گسترش دهند ( Bottiglia,۱۹ ,۲۰۱۹).

مدل های تأمین مالی جمعی جهت تأمین مالی امور خیریه همان طور که گفتیم تأمین مالی جمعی انواع مختلفی دارد که می توان از سه نوع آن برای امور خیریه استفاده کرد. در تأمین مالی جمعی اهدایی، مشارکت کنندگان تأمین کنندگان منابع مالی بدون هیچ چشم داشتی و فقط با قصد مشارکت در فعالیت های خیر و انسان دوستانه، مبالغی را جهت رفع نیاز خاصی پرداخت میکنند. در تأمین مالی جمعی پاداش، می توان طرح های خیر را معرفی کرد و به مشارکت کنندگان در تأمین مالی این طرحها جوایزی معنوی از قبیل کارت تشکر، لوح فشرده خاص، کتاب خاص و… اعطا کرد. همچنین در تأمین مالی جمعی استقراضی، هدف مشارکت کنندگان دریافت اصل مبلغ بدهی و سود آن است؛ ولی با توجه به ممنوعیت ربا و طبیعت فعالیت های خیرخواهانه می توان آن را به تأمین مالی جمعی قرض الحسنه تغییر داد. به این صورت که بعد از معرفی طرح های نیکوکارانه منابع مالی را از مشارکت کنندگان دریافت کرد و به صورت قرض الحسنه در اختیار جامعه هدف قرارداد.

پلتفرم های تأمین مالی جمعی برای امور خیریه

مؤسسات خیریه می توانند به طور مستقل پلتفرم تأمین مالی جمعی مخصوص به طرح های خود را ایجاد کنند و یا اینکه جمعی از مؤسسات خیریه پلتفرمی را طراحی کرده و طرح های خیریه را در آن پلتفرم به همگان معرفی کنند. همچنین شخص ثالثی (حقیقی یا حقوقی به غیر از مؤسسات خیریه) می تواند پلتفرم را ایجاد کرده و به طور مستقیم (دریافت طرح از نیازمند) یا غیرمستقیم (دریافت طرح از اشخاص دیگریا مؤسسات خیریه) طرح های خیریه را در معرض دید عموم قرار دهد. پلتفرم هایی که در بالا به آن ها اشاره شد، می توانند در حوزه ای تخصصی از امور خیر(مانند تأمین مالی جمعی برای بیماران سرطانی نیازمند یا به صورت عمومی طراحی شوند.

فرایند تأمین مالی جمعی برای حمایت از نیازمندان

بر اساس پلتفرم های تعریف شده در تأمین مالی جمعی امور خیریه ۱۳، فرآیند تأمین مالی جمعی می تواند به پنج فاز اصلی زیر تقسیم شود:

 1. ارسال طرح به پلتفرم

مؤسسات خیریه، طرح های خود را به پلتفرم ارسال می کنند. طرح های موفق ، معمولا قبل از این کار، برنامه ریزی عمده ای را در راستای بازاریابی طرح خود انجام می دهند.

در این مرحله، مدیران پلتفرم طرح را ارزیابی می کنند تا اطمینان حاصل کنند که معیارهای مدنظر آنها درباره طرح رعایت شده است. شدت فرآیند نظارت، بین پلتفرم های مختلف، متفاوت است. برخی از پلتفرم ها، معیارهای راحت تری را قرار میدهند و فقط، طرح های غیرقانونی و یا طرح هایی با خطرات زیاد برای حامیان را استثنا میکنند و اجازه می دهند تا حامیان،

خودشان نقش نظارت را ایفا نمایند.

 1. نمایش طرح در پلتفرم

در این مرحله طرح به همراه توضیحات مرتبط شامل هدف طرح، محدودیت زمانی، مبلغ هدف و پاداش حامیان، به صورت آنلاین در معرض همگان قرار می گیرد.

در این مرحله تا مدت زمان مشخصی که معمولا از یک تا ۱۰ روز است، حامیان فرصت دارند تا حمایت خود را اعلام نمایند. اگر طرح موفق به تأمین مالی به میزان مدنظر شد، وارد فاز اجرای طرح می شود و در غیر این صورت، تأمین مالی نمی شود. مگر در طرح هایی که حتی اگر به میزان مدنظر، پول جمع آوری نشود، تأمین شوندگان هر میزان مبلغی را که حامیان پرداخته اند، دریافت می کنند.

نهادهای خیریه، مبالغ جمع آوری شده را دریافت می کنند و با استفاده از آن به اجرای طرح همت می گمارند. وقتی که طرح به اتمام رسید، پاداش حامیان به آنها اعطا می شود و گزارش تفصیلی آن به پلتفرم ارائه می شود و در معرض حامیان این طرح و حامیان بالقوه طرح های بعدی قرار می گیرد (p14, ۲۰۱۶,Bone and Baeck).

تفاوت تأمین مالی جمعی با سایر اشکال سنتی تأمین مالی آنلاین

شباهت های بسیاری بین تأمین مالی جمعی و سایر گونه های تأمین مالی آنلاین وجود دارد. اول اینکه هردو شیوه از طریق پلتفرم های آنلاین انجام می پذیرد؛ بنابراین نیاز به تأمین مالی چهره به چهره را حذف می کند. ثانیا هردو شیوه، از عموم مردم استفاده میکنند و مبالغ کوچک از تعداد زیادی از مردم، جمع آوری می شود. علی رغم این شباهت ها، دو تفاوت عمده وجود دارد که تأمین مالی جمعی را از اشکال سنتی تأمین مالی آنلاین متمایز می کند:

 1. تأمین مالی جمعی بر روی طرح های مشخصی متمرکز است تأمین مالی جمعی به جای آنکه مبالغی را برای سازمان به صورت کلی جمع آوری کند، طرح خاصی را هدف قرار میدهد و بنابراین مبلغ هدف و همچنین نحوه مصرف آن، به دقت مشخص است. لذا حامیان، به صورت شفاف میدانند که مبالغ پرداختی آنها، صرف چه چیزی می شود. در حالی که در شکل سنتی، مبالغ به صورت کلی برای خیریه جمع آوری می شود و بعد خود خیریه تصمیم می گیرد که به چه شکلی آن را مصرف کند. ۲.
 2. اکثر طرح های تأمین مالی جمعی هدفمند هستند کسانی که نیاز به تأمین مالی دارند، بایستی میزانی را که طرح، نیاز به تأمین مالی دارد را به مدیران پلتفرم، اعلام نمایند و اگر مبلغ لازم برای انجام طرح جمع آوری نشد، پولی را دریافت نمی کنند ( Bone and Baeck,۲۰۱۹ ,۱۹).

نتیجه گیری

تأمین مالی جمعی از گذشته های دور در فرهنگ های مختلف وجود داشته است. اما در رویکرد نوین، پیشرفت فن آوری و به طور خاص اینترنت و فضای وب این امکان را فراهم آورده است تا افرادی با سلایق، ایده ها و نیازهای متنوعی گرد هم آمده و برای رفع نیازهای خود اقدام به تأمین مالی کنند. مردم با استفاده از اینترنت می توانند مشکلات و نیازهای مالی خود جهت تأمین مالی ایده، طرح و یا نیاز شخصی تجاری یا غیرتجاری را مطرح کنند، برای آن کمپین تشکیل دهند و مبلغ مدنظر خود را از راهی غیر از بانک یا نهادهای مالی متعارف جمع آوری کنند. با استفاده از سه مدل تأمین مالی جمعی اهدایی و پاداش محور و استقراضی می توان نیازهای نیازمندان را تأمین مالی کرد. نهادهای خیریه می توانند با استفاده ازپلتفرم های تأمین مالی جمعی، نیازهای مختلف نیازمندان را در معرض عموم خیرین قرار دهند تا با مشارکت افراد زیادی ولو با مبالغ کم، منابع مالی لازم فراهم شود. البته در موفقیت این روش عواملی مؤثرند که برخی از آنها عبارت اند از:

 1. حسن سابقه موسسه خیریه با کسب اعتماد حامیان؛
 2. طراحی مناسب پلتفرم؛
 3. شفافیت درباره تجهیز و تخصیص منابع مالی پلتفرم و ارائه گزارش به مخاطبان؛ ۴. بازاریابی طرح های ارائه شده قبل و حین قرار گرفتن در معرض عموم؛

منابع و مأخذ:

١. زرندی ، سعید؛ افشارپور، محسن؛ عساکره ، سجاد؛ مطالعه تطبیقی مدل های کسب وکار پلتفرم های برتر تأمین مالی جمعی در جهان، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری ، ۱۳۹۶، دوره سوم، شماره دوم .

 1. عبادی ، صادق. بنیادها و مؤسسات خیریه غیر وقفی در ایران ، نشریه میراث جاویدان، شماره ۲۸. ویژه همایش وقف، ۱۳۷۸، صفحات ۲۳ الی ۳۲
 2. عزیزی ابرقویی، ابوالفتح. انفاق در قرآن کریم. دانشگاه امام صادق علیه السلام، ۱۳۹۲، تهران
 3. نوری افشان، مهدی. چشمه های جوشان، کتاب نیستان، ۱۳۸۹، تهران
 4. کشتکار، مهدی. تأمین مالی جمعی و نوآوری باز. مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی در ایران، ۱۳۹۰، صفحات ۲۵۹ الی ۲۷۹
 5. موسویان سید عباس، انفاق قرآنی و ابزارهای مالی مناسب آن در عصر حاضر، مجله اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۱، سال اول شماره دوم

۷.Cumming, D.J., G. Leboeuf, and A. Schwienbacher. 2015. Crowdfunding models: Keep-it-all vs. all-or-nothing. SSRN Working Paper, May.

افزایش 20 درصدی حقوق بازنشستگان تصویب شد | دور نهایی افزایش حقوق چه تاریخی اعمال می شود؟

بر مبنای بخشنامه بودجه‌ای که برای سال ۱۴۰۲تنظیم شده است حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت و کارگران مشمول قانون کار ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

افزایش 20 درصدی حقوق بازنشستگان تصویب شد | دور نهایی افزایش حقوق چه تاریخی اعمال می شود؟

حقوق بازنشستگان از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. براساس اعلام مدیران سازمان تامین اجتماعی، پرداخت حقوق شهریورماه بازنشستگان کارگری از فردا (بیستم شهریور) براساس حروف الفبا آغاز می‌شود. برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بازنشستگان بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

حقوق بازنشستگان

در بخش اعتبارات هزینه‌ای پیوست دوم بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ آمده است؛

۱- هر گونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص صرفاً با اخذ تأییدیه سازمان منوط به طی فرایند بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.

۲- دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص

الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به طور متوسط بیست (۲۰) درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۱ لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی‌الحساب به طر متوسط بیست (۲۰) درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۲ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۴۰۱ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۱) پیش‌بینی نمایند.

ج- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۴۰۱ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۱) پیش‌بینی نمایند.

هـ- اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان، حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۱ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۱) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات پیش‌بینی نمایند.

و- تمامی مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه سایر وزارت‌خانه‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، صدا و سیما و سایر شرکت‌هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (۲)، و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش‌بینی نمایند.

ز- مبنای محاسبه هزینه‌های کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ صرفاً بر اساس آمار مندرج در «سامانه پاکنا (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری)» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم» از مجموعه سامانه‌های کارمند ایران (سامانه کارکنان نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور) می‌باشد.

ح- هر گونه پیش‌بینی اعتبار برای بند‌های ب و هـ منوط به استقرار سامانه حسابداری قیمت تمام شده در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ می‌باشد.

۳- تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هر گونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد بند‌های (ث) و (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور و در صورت تأیید مکتوب سازمان مجاز است.

۴- در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص، پیش‌بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال ۱۴۰۱ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۱)، با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جزء (الف) بند (۲) فوق‌الذکر و با رعایت بند (ب) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم در سال ۱۴۰۲ مجز می‌باشد.

۵- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی، حداکثر در حد پیش‌بینی عملکرد ۱۴۰۱ (بر اساس موافقتنامه متبادله سال ۱۴۰۱) و با لحاظ مفاد جزء (الف) بند (۲) فوق‌الذکر در خصوص نیرو‌های شرکتی پیش‌بینی گردد.

۶- دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال ۱۴۰۲، اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحد‌های ستادی و واحد‌های تابعه را از محل صرفه‌جویی در اعتبارات و یا واگذاری و فروش اموال، پیش‌بینی و به سازمان پیشنهاد نمایند.

لازم به ذکر است، در سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد بوده است.

به گزارش تهران بهشت، لایحه "متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری"، که از سوی رئیس جمهور امضا و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، شامل ماده واحده و هفت بند است. در بند یک ماده واحده آمده است، (3000) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ و سایر مشمولین جزء (1) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور (به‌استثنای مشمولان قانون کار) و (210) امتیاز برای اعضای هیئت‌ علمی و قضات، ‌با عنوان متناسب‌‌سازی حقوق، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود.

بر اساس بند 2 این ماده واحده، حقوق مشمولین جزء (2) بند (الف) تبصره (13) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، ‌مبلغ نه میلیون (9/000/000) ریال افزایش پیدا خواهد کرد.

افزایش 50 تا 100 درصدی حق عائله مندی کارکنان

در بند سه ماده واحده مذکورامده است، در اجرای ماده (16) این قانون کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (29) قانون برنامه توسعه ششم پنج‌ساله ششم و همچنین نیروهای مسلح، ‌وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به‌استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، در صورت تصویب مجلس به‌ترتیب به‌میزان صددرصد (100%) و پنجاه‌درصد (50%) افزایش می‌یابد.

وی تصریح کرد: تفاوت چشمگیر بین میزان دریافتی بازنشستگان کشوری و لشکری با کارگران و نحوه افزایش حقوق آنها از دیگر موضوعات حائز اهمیتی است که وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید مورد توجه قرار دهد آن هم در شرایطی که متاسفانه امسال حقوق این افراد تنها ۱۰ درصد افزایش یافته و به یکی از معضلات مهم آنها تبدیل شده است بنابراین آقای زاهدی‌وفا باید رفع این مشکلات را در اولویت برنامه‌های خود قرار تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم داده و این مسئله را در دولت حل کند.

عیدعلی کریمی گفت: نه فقط معوقات مربوط به دستمزد امسال، بلکه تامین اجتماعی باید هر چه سریع‌تر ۲۵درصد باقیمانده همسازی را هم پرداخت کند.

بعد از گذشت شش ماه از سال بالاخره حقوق بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی مانند هر سال مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار پرداخت شد؛ موضوعی که در ابتدا دولت زیر بار آن نمی‌رفت اما با گسترشِ اعتراضات به افزایشِ ده درصدیِ حقوق، سرانجام دولت از مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار و پرداخت ۳۸درصد به علاوه‌ی ۵۱۵ تومان به بازنشستگان سایر سطوح تبعیت کرد. با پذیرش این موضوع، سازمان تأمین اجتماعی که حقوق بازنشستگان سایر سطوح را بر اساس مصوبه‌ی دولت تنها ده درصد افزایش داده بود، باید معوقه‌ی این ماه‌ها را بپردازد.

عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، در این خصوص می‌گوید: این معوقه بدون فوت وقت و با حقوق شهریورماه باید پرداخت می‌شد. بازنشستگان به دلیلِ تصمیم اشتباه دولت، نزدیک نیمی از سال از حقوق خود محروم ماندند حالا دیگر نباید برای رسیدن به این حقِ مسلمشان مانند پنج ماه اول سال اعتراض کنند تا دولت و سازمان راضی به پرداخت حقوقشان شود.

وی ادامه می‌دهد: نه فقط معوقات مربوط به دستمزد امسال، بلکه تامین اجتماعی باید هر چه سریع‌تر ۲۵درصد باقیمانده همسازی را هم پرداخت کند. همچنین باید ۲۵درصد را روی حقوق امسال حساب کنند؛ اگر قرار است این ۲۵درصد روی حقوق ۹۹ دیده شود پس معوقات این مدت را هم باید بپردازند. یعنی این ۲۵ درصد را از هر زمانی که پرداخت کردند، معوقات آن را هم از ابتدای سال ۱۴۰۰ پرداخت کنند.

این فعال کارگری می‌گوید: امیدواریم تصمیمی که امسال دولت در حق بازنشستگانِ سایر سطوح گرفت، تکرار نشود و بازنشستگان برای افزایش حقوقشان مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار مشکل نداشته باشند.

کریمی بیان می‌کند: بازنشستگان پنج ماه اول سال دائم از ما جویایِ حقوقشان بودند وحالا باید دنبال معوقاتِ حقوقشان باشند. سازمانِ تأمین اجتماعی و دولت هرچه سریع‌تر این مطالباتِ به حقِ بازنشستگان را پرداخت کنند و اجازه ندهند بازنشستگان برای رسیدن به حداقل حقوقشان دائم مجبور به پیگیری باشند.

واریزی جدید 10 میلیون تومانی دولت برای این گروه | خبر خوش رئیسی برای کسانیکه سهام عدالت نگرفته اند

هر ماه خبری جدید در خصوص پرداخت سود سهام عدالت اعلام می‌شود و براساس آخرین اخبار قرار است تا پایان اسفند ماه به دارندگان سهام عدالت و سهامداران تحت پوشش کمیته امداد سود سهام عدالت پرداخت شود.

واریزی جدید 10 میلیون تومانی دولت برای این گروه | خبر خوش رئیسی برای کسانیکه سهام عدالت نگرفته اند

​سهام عدالت گونه‌ای یارانه است که بنابر نظر دولت نهم (ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد)، از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار شد.در اواسط دهه ۱۳۸۰ دولت سهام خود را در ۴۹ شرکت بین مردم تقسیم کرد که با این کار بیش از ۴۹ میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت سهام عدالت شدند. دولت، هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرد. بنابر طرح سهام عدالت، بخشی از سهام شرکت‌های دولتی معین، به قشرهای کم‌درآمدتر فروخته می‌شود.در ادامه آخرین خبر از سهام عدالت را می خوانیم.

سهام عدالت

قرار است سود سهام عدالت غیربورسی‌ها و سهامداران تحت پوشش کمیته امداد تا پایان سال پرداخت پرداخت شود. این سود چقدر است و به چه کسانی پرداخت می‌شود؟

عسگر توکلی، رئیس هیئت مدیریت شرکت تعاونی سهام عدالت کشور به بازار گفت که سود سهام عدالت اسفند ماه پرداخت خواهد شد. همچنین به افراد و سهامداران تحت پوشش کمیته امداد دو میلیون تومان و افراد عادی یک میلیون تومان سود پرداخت می‌شود

توکلی با اشاره این که تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت در دستور کار قرار دارد، درباره دلیل تاخیر سود سهام عدالت اظهار کرد: مقرر بود بخشی از سود‌ها تا شهریورماه انجام شود که عملی نشد و در نهایت سودسهام عدالت غیربورسی‌ها به زودی پرداخت می‌شود.

چگونه برای سهام عدالت جدید ثبت‌نام کنیم؟

قرار بود تیر ماه امسال روند واگذاری سهام عدالت به جاماندگان آغاز شود تا به امروز خبری از واگذاری نیست و احتمالا تا پایان سال این واگذاری انجام شود. جاماندگان نیازی به ثبت‌نام ندارند و تنها مشمولانی که توسط دولت مشخص شده‌اند می‌توانند آن را دریافت کنند.

همچنین معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور چندی پیش اعلام کرده بود مشمولان جدید نیازی به ثبت‌نام و ارائه مدارک ندارند. لیست این افراد در سازمان بهزیستی کل کشور وجود دارد. قرار است این سازمان لیست همه افرادی که جزو مشمولان جدید هستند را در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار دهد. به محض اینکه سازمان خصوصی‌سازی کار‌های قانونی و اداری را انجام دهد مستقیما برای افراد جامانده سهام عدالت برقرار می‌شود.

این مقام مسئول تاکید کرده که مشمولان جدید به هیچ عنوان برای ثبت‌نام به جایی مراجعه نکنند و هیچ مدارک یا هزینه‌ای برای ثبت‌نام جدید نپردازند. کل این روند از طریق ارتباط بهزیستی با سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌شود.

بر اساس آمارها،۲۰ میلیون جامانده در این حوزه وجود دارند و تنها افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و مجموعه ایثارگران سها عدالت دریافت خواهند کرد و در خصوص این بقیه این افراد صحبتی نشده است.

سهام عدالت

مشاور رئیس ‌سازمان بورس در امور سهام عدالت از دو‌برابر شدن سود این سهام خبر داد و گفت: بررسی پرداخت سود سهام عدالت طی دو مرحله در حال انجام است.جاماندگان دریافت سهام عدالت منتظر اعلام خبر رسمی از سوی دولت و مجلس هستند تا بتوانند برگه های سهام عدالت خود را دریافت کنند.برای آزادسازی سهام عدالت دو گزینه مدیریت مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. ثبت‌نام سهام عدالت در سال ۱۳۸۵ کلید خورد و این پروسه تا پایان سال ۱۳۹۴ به ایستگاه آخر رسیدآخرین اخبار سهام عدالت را با هم در سایت خبر آزاد می خوانیم.

خراسان نوشت: 16 سال از اعطای سهام عدالت می گذرد؛ سهامی که در سال های اخیر با توجه به رشد قیمت و البته سودی که به دارندگانش داده باعث شده متقاضیان زیادی داشته باشد.

طی چند سال اخیر چندین بار وعده داده شده به حدود 20 میلیون نفری که مشمول دریافت سهام می شوند ولی از دریافت آن جامانده اند سهام عدالت داده شود اما هر بار به دلیلی این اتفاق رخ نداده تا این که روز گذشته سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت از تصویب هیئت وزیران برای واگذاری بخشی از سهام دولت در برخی از بانک ها و شرکت های دولتی به افراد فاقد سهام عدالت که تحت پوشش سازمان های حمایتی کمیته امداد، بهزیستی و مجموعه ایثارگران، هستند، خبر داد. طبق این مصوبه به چه تعدادی سهام عدالت داده می شود؟ و چند نفر دیگر در نوبت دریافت سهام عدالت خواهند بود؟ اگر شما از جاماندگان دریافت سهام عدالت در سال 1385 هستید و می خواهید بدانید که چه زمانی سهام عدالت دریافت می کنید، با ما همراه باشید.

با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال ۹۹ و قیمت قابل توجه این سهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها، بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد. درحالی که طبق آمار، حدود ۴۹ میلیون و 100 هزار نفر سهام عدالت دریافت کرده اند اما همواره صدای اعتراض عده ای به گوش می‌رسد که چرا با وجود این که جزو دهک های کم درآمد جامعه هستند، مشمول تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم این سهام نمی شوند؟ دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعلام شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان این که مشمول جدیدی پذیرفته شود، وجود ندارد. هرچند که مجلس نشینان هر از گاهی دوباره برگه وعده اختصاص سهام عدالت به جاماندگان را رو می‌کردند؛ با این حال و هرچند که سقوط آزاد بازار سرمایه باعث کاهش ارزش واقعی سهام عدالت شد و اکنون نیز امکان فروش این سهام آن طور که باید و شاید وجود ندارد اما سهام عدالت همچنان از ارج و قرب نیفتاده و افراد زیادی خواهان آن هستند و حالا قرار است به بخشی از جاماندگان سهام عدالت داده شود که در ادامه به آن پرداخته ایم.

طبق گفته های علی اکبر حیدری ،سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، به طور کلی جاماندگان سهام عدالت به دو گروه تقسیم می شوند.

گروه اول، گروهی هستند که در بازه زمانی توزیع سهام عدالت بین سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ مشمول دریافت سهام عدالت بودند و شناسایی شدند اما موفق به ثبت نام نهایی نشدند که با احتساب افرادی که دعوتنامه دریافت نکرده اند، حدود چهار میلیون نفر هستند.

گروه دوم هم افرادی هستند که توسط وزارت کار دولت قبل به عنوان شش دهک پایین درآمدی جامعه شناخته شده و سهام عدالت دریافت نکرده اند. در بین این افراد مشمولان نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد و بهزیستی، روستانشینان، کارگران شاغل در کارخانه ها، کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی و کارگران فصلی و ساختمانی نیز قرار دارند. تعداد گروه دوم نزدیک به ۱۶ میلیون نفر است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.