ریسک چیست و انواع آن کدام است؟


6-1-1 در زمان طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت، سازمان باید مسائل اشاره شده در بند 4-1 و الزامات اشاره شده در بند 4-2 را در نظر گرفته و ریسک ها و فرصت هایی که باید به آن ها پرداخته شود را به منظور رسیدن به موارد زیر تعیین نماید: الف) تضمین این که سیستم مدیریت کیفیت می تواند به نتیجه های مورد نظر خود دست یابد. ب) افزایش اثرات مطلوب ج) پیشگیری یا کاهش اثرات نامطلوب د) دستیابی به بهبود 6-1-2 سازمان باید موارد زیر را طرح ریزی نماید: الف) اقداماتی برای پرداختن به این ریسک ها و فرصت ها ب) یکپارچگی 1 (یکپارچه سازی و اجرای این اقدامات در فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت (رجوع کنید به بند 4-4 ( 2 (ارزیابی اثربخشی این اقدامات اقدامات انجام شده برای پرداختن به ریسک ها و فرصت ها باید متناسب با اثرات بالقوه بر انطباق محصولات و خدمات باشند. یادآوری1 :گزینه های پرداختن به ریسک ها می تواند شامل موارد زیر باشد: اجتناب از ریسک، قبول ریسک به منظور دنبال کردن یک فرصت، حذف منبع ریسک، تغییر احتمال وقوع یا عواقب آن، به اشتراک گذارب ریسک یا حفظ ریسک با تصمیم آگاهانه یادآوری2 :فرصت ها می تواند منجر به شیوه های جدید، راه اندازی محصولات جدید، گشایش بازارهای جدید، پرداختن به مشتریان جدید، ایجاد مشارکت ها، استفاده از فناوری جدید و دیگر امکانات مطلوب و مناسب برای پرداختن به نیازهای سازمان یا مشتریان آن شوند.

ریسک در ایزو 9001 | ریسک چیست | ریسک و فرصت در ایزو | ریسک های فرایندی | تعریف فرصت در ایزو

ریسک در ایزو 9001 | ریسک چیست | ریسک و فرصت در ایزو | ریسک های فرایندی | تعریف فرصت در ایزو

ریسک در ایزو 9001

یکی از تغییرات عمده در خصوص ایزو 9001 در ورژن های 2008 و 2015 افزوده شدن مبحث مهم و کاربردی ریسک بوده که در بازارکار مهندسی صنایع و مدیریت امروزه بسیار حائز اهمیت می باشد.

استاندارد ایزو 9001

استاندارد ایزو 9001 یا استاندارد سیستم مدیریت کیفیت با هدف ایجاد تمرکز بر مشتری تهیه گردیده ، ایزو 9001 در واقع بر روی تمام فرایند هایی که ممکن است بر کیفیت تاثیر گذار باشند تمرکز نموده. اغلب دانشجویان مهندسی صنایع هنگام باز کرد کتابچه با متن ایزو 9001 انتظار دارن که با خواندن متن و تسلط بر نوشته های استاندارد ، می توان یک سیتم مدیریت کیفیت را به خوبی پیاده سازی نموده.

اما با خواندن صفحات اولیه استاندارد در می یابیم که صرفا برخی باید ها و توصیه ها و پیشنهادات برای ما گفته شده ، اینکه بدانیم چگونه این اصطلاحا الزامات باید پیاده سازی شود یا نیاز مند تشریح تمامی الزامات توسط یک فرد با تجربه است یا کسب تجربه در محیط کارآموزی.

استاندارد ایزو 9001 همانطور که در ابتدا معرفی گردید ، یک سیستم است که شامل فرایندهایی می باشد که بر کیفیت محصول موثرند. از جمله این فرایند ها می توان به خرید ، فروش ، آموزش ، تولید محصول ، ارائه خدمات ، کنترل کیفیت و … اشاره نمود

برخی از الزامات درج شده در متن استاندارد الزاماتی عمومی هستند که برای تمامی فرایند های سازمان کاربرد دارند. برای مثال طرحریزی تغییرات و اقدامات مربوط به ریسک ها و فرصت ها و…

اما دیگر الزاملت صرفا برای فرایند هایی خاص در نظر گرفته می شوند. برای مثال ارتباط با مشتری ، تعیین الزامات محصولات و خدمات و…

اما از جهت اینکه برخی از عوامل ممکن است اثراتی منفی بر گرد کار فرایند ها داشته باشد و در نهایت بر سیسیتم مدیریت کیفیت خدشه وارد کنند میبایست به هنگام طرحریزی فرایند ها واجرای آنها همواره تفکر مبتنی بر ریسک را جاری ساخت.

مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک یک رویکرد مهم در هر کسب و کار است که به سازمان ها کمک می کند تا ریسک های موجود در محیط کسب و کار را شناسایی ، ارزیابی ، پیگیری و کاهش دهند. مدیریت ریسک در تمام کسب و کار ها ، سازمان ها در هر اندازه می تواند اعمال شود.

کسب و کار ها در تلاش اند تا در رشد خود ثبات داشته باشند. مدیریت ریسک هایی که در کسب و کار تأثیر می گذارد بخش مهمی از این ثبات است. نا آگاه بودن از مورد ریسکهایی که می تواند در تجارت تأثیر بگذارد می تواند ضررهایی را برای سازمان به همراه داشته باشد. غافل بودن از ریسک های رقابتی می تواند باعث از دست رفتن سهم بازار شود ، عدم آگاهی از ریسک مالی می تواند منجر به خسارات مالی شود ، عدم آگاهی از ریسک ایمنی می تواند منجر به رخ داد حوادث و غیره شود.

در زندگی روزمره همواره احتمالاتی را در نظر می گیریم که ممکن است به ما آسیب برساند. هرچه ریسک برای ما زیان بار تر باشد از شرایطی که منجر به ایجاد ریسک شود جلوگیری می نماییم یا اقدامی را برای آن جهت جلوگیری از وقوغ اتخاذ میکینیم.

بطور کلی از لحاظ علمی ریسک حاصل از ضرب زیان وارد شده به ما (وزن ریسک یا شدت اثر) در احتمال وقوع آن بدست می آید.

اما ریسک در کسب و کار یا سازمان چگونه نمود پیدا می کند؟

هر ذی نع در سازمان ها دارای یک سری نیاز ها می باشد که برآورده ساختن آنها بر سازمان الزام می گردد. در صورت رفع نشدن هر کدام از این نیاز ها یک ریسک به سازمان تحمیل می گردد. جهت جلو گیری از وقوع چنین اتفاقی می بایست تفکر مبتنی بر ریسک در سازمان جاری سازی شود.

تفکر مبتنی بر ریسک

به زبان ساده تفکر مبتنی بر ریسک همان تفکری است که زمان بیرون رفتنمان از خانه و ابری بودن هوا با خود زمزمه میکینم و می گوییم ، “نکند باران ببارد ، اگر ببارد چه کنم؟” سپس چتر را بر داشته و از خانه بیرون می رویم.

در واقع تفکر مبتنی بر ریسک بررسی تمام جنبه های یک فرایند است که ممکن است فرایند را مختل سازد و همین شناسایی ریسک های ممکن الوقوع ، ارزیابی ریسک و در نظر گرفتن اقدام واکنشی در برابر آن می تواند تعریفی جامع برای تفکر مبتنی بر ریسک باشد.

ریسک در فرایند ها

هانطور که اشاره شد یکی از عمده ترین تغییرات ورژن 2008 این استاندارد نسبت به ورژن 2015آن افزوده شدن زیر بند اقدامات مربوط به ریرسک ها و فرصت ها در در بند 6 این استاندارد است.

ریسک در همه جنبه های یک سیستم مدیریت کیفیت ذاتی است. خطرات در تمام سیستم ها ، فرآیندها و عملکردها وجود دارد. تفکر مبتنی بر ریسک اطمینان از شناسایی ، بررسی و کنترل این خطرات را در طول طراحی و استفاده از سیستم مدیریت کیفیت فراهم می کند.

همانطور که میدانید خصوصیت دیگر استادارد مدیریت کیفیت ایزو 9001 ، فرایند گرا بودن آن است که غایت این خصوصیت بهبود مستمر بر اساس چرخه مشهور دمینگ یا PDCA می باشد. فرایندی که یک ریسک در سازمان برای کاهش طی می کند دقیق بر همین رویکرد استوار است.

هر فرایندی در سیستم مدیریت کیفیت دارای چند هدف می باشد که در راستای ماموریت های سازمان و خط مشی کیفیت می کوشد و اثرات ریسک ها بر هر یک از این فرایند ها با توجه به جایگاه فرایند و اهمیت آن ها برابر نیست. برخی از این فرایند ها نسبت به بقیه نیاز به برنامه ریزی و کنترل دقیق تری دارند.

ریسک و فرصت

در استاندارد ایزو 9001 ورژن سال 2015 دو کلمه ریسک و فرصت اغلب با یکدیگر بیان شده اند ، معمولا این برداشت می شود که ریسک فقط جوانب و اثرات منفی دارد اما باید بدانیم که هر ریسک دارای دو جنبه مثبت و منفی است. غالبا تصور غلطی وجود دارد که می گوید فرصت جنبه مثبت ریسک است.

جهت زیر سوال بردن این تفکر کافی است تعریف فرصت را با هم بررسی کنیم ، فرصت محموعه ای از شرایط است که نجام کاری را برای جهت نفع بردن بیشتر امکان گپذیر می سازد. حال ارتباط ریسک و فرصت چیست؟

هر فرصت در صورت از دست رفتن می تواند سطوح مختلفی از ریسک را برای ما پدید آورد. در تعریف ایزو 9001 می توانیم به خوبی این موضوع را درک نماییم.

گفتیم که هر ذی نفع دارای برخی از نیاز هاست که در صورت برآورده نشدن نیاز ما با یک رو به برو هستیم ریسک چیست و انواع آن کدام است؟ اما از طرفی هر ذی نفع مجموعه ای از انتظارات را نیز دارد و بر آورده شدن این انتظارات باعث دستیابی به فرصت ها می شود.

رسیدگی به ریسک ها بر اساس ایزو 9001

متن زیر شرح بند اقدامات مربوط به ریسک ها و فرصت ها در استاندارد ایزو 9001 می باشد:

6-1-1 در زمان طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت، سازمان باید مسائل اشاره شده در بند 4-1 و الزامات اشاره شده در بند

4-2 را در نظر گرفته و ریسک ها و فرصت هایی که باید به آن ها پرداخته شود را به منظور رسیدن به موارد زیر تعیین نماید:

الف) تضمین این که سیستم مدیریت کیفیت می تواند به نتیجه های مورد نظر خود دست یابد.

ب) افزایش اثرات مطلوب

ج) پیشگیری یا کاهش اثرات نامطلوب

د) دستیابی به بهبود

6-1-2 سازمان باید موارد زیر را طرح ریزی نماید:

الف) اقداماتی برای پرداختن به این ریسک ها و فرصت ها

ب) یکپارچگی

1 (یکپارچه سازی و اجرای این اقدامات در فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت (رجوع کنید به بند 4-4 (

2 (ارزیابی اثربخشی این اقدامات

اقدامات انجام شده برای پرداختن به ریسک ها و فرصت ها باید متناسب با اثرات بالقوه بر انطباق محصولات و خدمات باشند.

یادآوری1 :گزینه های پرداختن به ریسک ها می تواند شامل موارد زیر باشد: اجتناب از ریسک، قبول ریسک به منظور دنبال

کردن یک فرصت، حذف منبع ریسک، تغییر احتمال وقوع یا عواقب آن، به اشتراک گذارب ریسک یا حفظ ریسک با تصمیم

آگاهانه

یادآوری2 :فرصت ها می تواند منجر به شیوه های جدید، راه اندازی محصولات جدید، گشایش بازارهای جدید، پرداختن به

مشتریان جدید، ایجاد مشارکت ها، استفاده از فناوری جدید و دیگر امکانات مطلوب و مناسب برای پرداختن به نیازهای سازمان

یا مشتریان آن شوند.

ریسک خرید این سکه بیشتر است؟ / سکه تمام بخریم یا ربع؟

رکنا اقتصادی: فعالان بازار سکه خرید سکه امامی را نسبت به دیگر سکه‌ها ترجیح می‌دهند. چرا که اولا راحت خرید و فروش می‌شوند. دوما قیمتی که در بازار معامله می‌شود به قیمت ذاتی آن نزدیک‌تر است. در واقع حباب آن نسبت به دیگر انواع سکه(به جز سکه بهار آزادی) کمتر است. حباب کمتر به معنی ریسک سرمایه گذاری کمتر است.

ریسک خرید این سکه بیشتر است؟ / سکه تمام بخریم یا ربع؟

به گزارش رکنا، کسانی که قصد سرمایه‌گذاری در بازار سکه را دارند، می‌تواند به چند روش دارایی خود را به سکه تبدیل کنند. اولین تقسیم‌بندی برای انواع سکه، فیزیکی و غیرفیزیکی بودن آن است. یعنی خریداران می‌توانند به صورت حضوری به صرافی‌ها یا طلا فروشی‌ها مراجعه کنند و باتوجه به قیمت سکه ، سکه بخرند. همچنین می‌توانند در قالب اوراق یا صندوق‌های در بورس سرمایه خود را به سکه تبدیل کنند.

خرید سکه در بورس کالا خطرات نگهداری سکه را ندارد. در واقع خریداران دیگر نگران دزدیده شدن دارایی آنها نیستند. اما سکه فیزیکی خطرات خود را دارد. در بین انواع سکه هم برخی از سکه‌ها ریسک سرمایه‌گذاری کمتری دارد.

وزن سکه تمام 8 گرم و 133 سوت است. سکه تمام 2 نوع دارد. سکه تمام بهار آزادی که به آن سکه طرح قدیم گفته می‌شود و سکه امامی که نام دیگر آن سکه طرح جدید است. عیار این 2 سکه 21.6 است که در بازار به سکه 22 عیار معروف شده.

سکه طرح جدید یا سکه امامی، سکه‌هایی هستند که تاریخ ضرب آنها سال 86 است. چون سکه‌های جدیدی هستند، تقاضای بیشتری نسبت به سکه بهار آزادی دارند و به دنبال آن قیمت بالاتری نیز دارند. در واقع سکه امامی به معیار بازار سکه تبدیل شده است.

فعالان بازار سکه خرید سکه امامی را نسبت به دیگر سکه‌ها ترجیح می‌دهند. چرا که اولا راحت خرید و فروش می‌شوند. دوما قیمتی که در بازار معامله می‌شود به قیمت ذاتی آن نزدیک‌تر است. در واقع حباب آن نسبت به دیگر انواع سکه(به جز سکه بهار آزادی) کمتر است. حباب کمتر به معنی ریسک سرمایه گذاری کمتر است.

همانطور که از نام آن مشخص است، وزن این سکه نسبت به سکه تمام نصف است؛ یعنی 4 گرم و 0.066 سوت. عیار نیم سکه هم همان 22 عیار است.

ربع سک وزنی معادل یک چهارم سکه تمام دارد. ربع سکه با وزن 2 گرم و 0.033 سوت و عیار 22 است. ربع سکه و نیم سکه به دلیل قیمت پایین‌تری که نسبت به سکه تمام دارند، متقاضی بیشتری هم دارند. در واقع دارندگان سرمایه‌های کمتر، به سراغ خرید این دو نوع سکه می‌رود. اگرچه ربع سکه نسبت به نیم سکه و سکه تمام قیمت کمتری دارد، اما حباب بیشتری دارد.

یعنی ربع سکه با قیمت بالاتری نسبت به قیمت واقعی آن در بازار فروخته می‌شود. براساس نرخ‌های اعلامی شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز، ریسک چیست و انواع آن کدام است؟ حباب ربع سکه در زمان نگارش این گزارش 2 میلیون و 300 هزار تومان است. اما قیمت سکه امامی حباب یک میلیون و 800 تومانی هزار تومانی دارد.

در واقع خریدار برای خرید یک سکه حدود 8 گرمی معادل یک میلیون و 800 هزار تومان ریسک را متحمل می‌شود. اما خریداران ربع سکه برای خرید یک سکه حدود 2 گرمی، 2 میلیون و 300 هزار تومان خطر را پذیرفته است.

برای فهم راحت‌تر حباب باید اینطور در نظر گرفت که اگر حباب سکه تخلیه شود، کسی که سکه تمام خریداری کرده یک میلیون و 800 هزار تومان ضرر می‌کند اما دارنده ربع سکه 2 میلیون و 300 هزار تومان ضرر می‌کند.

به همین دلیل است بسیاری از کارشناسان بازار طلا و سکه، خرید سکه تمام بهار آزادی و سکه امامی را پیشنهاد می‌دهند.

سکه گرمی که با وزن یک گرم و عیار 22، یکی دیگر از انواع سکه در بازار فیزیکی است. این سکه در لحظه نگارش این گزارش، 3 میلیون و 300 هزار تومان خرید وفروش می‌شود. از این میزان یک میلیون و 558 هزار تومان آن حباب است. در بین انواع سکه خرید سکه گرمی کمترین توجیه اقتصادی را دارد.

حتی برای هدیه دادن هم سکه گرمی و ربع سکه به دلیل داشتن حباب بالا، به صرفه نیستند. به نظر می‌رسد برای این گروه از خریداران بازار، خرید طلا بهتر است.

ریسک چیست و انواع آن کدام است؟

ارزیابی ریسک در حسابرسی داخلی چیست؟

ارزیابی ریسک در حسابرسی داخلی چیست؟ارزیابی ر یسک انواع مختلفی دارد و شامل ریسک های راهبردی-عملیاتی-رعایت گزارشگری و فناوری اطلاعات میشود هر یک از این ریسک ها پیامد متفاوتی دارد.

ارزیابی ریسک در حسابرسی داخلی و خودارزیابی کنترل ها ساز و کار موثری برای مشارکت دادن صاحبان ریسک ها و کنترل های سازمان است. مدیران با مستند سازی فرایند ها شرکت کنندگان و متغیر های تاثیر گذار میتوانند امادگی بهتری برای تخصیص مناسب منابع تعیین اولویت ها-تعیین پاسخگویی و برقراری رویه های نظارتی داشته باشند.

در این شرایط حابرسان داخلی موقعیت منحصر بفردی دارند تا به مدیران و اعضای هیت مدیره کمک نمایند.همچنین میتوانند از منافع سایر ذینفعانی محافظت کنند که دسترسی مسقیم به رویداد های تجاری روزمره سازمان ندارند.

ارزیابی ریسک در حسابرسی داخلی چیست؟

ارزیابی ریسک در حسابرسی داخلی به فرایند شناسایی اندازه گیری و تجزیه و تحلیل رسک های مربوط به برنامه یا فرایند اطلاق میشود این ارزیابی:نظام مند و تکرار شونده بوده و نیاز مند ورودی ها و عوامل کمی و میفی است علاوه بر این ارزیابی ریسک به چهار چوب زمانی برسی بستگی دارد.

شناسایی ارزیابی ریسک در حسابرسی داخلی چیست؟

ارزیابی ریسک در حسابرسی داخلی ، در برخی از مواقع حسابرسان داخلی به دلیل نداشتن دانش کافی در مورد فرایند مورد رسیدگی قادر به شناسایی ریسک ریسک چیست و انواع آن کدام است؟ های مرتبط نیستند.

روش دیگر برای شناسایی ریسک های مرتبط استفاده از فهرست اماده است الگو ها و فهرست های متعددی موجود هستند که اغلب توسط صنعت مربوط ساماندهی میشوند کوزو-ایزو-کتابخانه زیر ساخت فناوری اطلاعات سی ونت و سازمان های دیگر فهرست هایی را تهیه کرده اند که میتوانند به شناسایی برخی از ریسک های کلیدی کمک کند که باید در ارزیابی در نظر گرفته شوند.

موارد زیر برخی از ریسک های رایج هستند که حسابرسان عملیاتی باید هنگام ارزیابی های ریسک خود در نظر بگیرند

کلیه ریسک ها در هر سازمان قابل استفاده نیست زیرا تفاوت صنایع-فعالیت کسب و کار-موقعیت های جغرافیایی و اندازه سازمان عوامل تاثیر گذار بر این موضوع هستند به علاوه حسابرسان باید هنگام انجام برسی های عملیاتی ریسک های گسترده تری را به عمل اورده و تنها به ریسک های مالی اکتفا نکنند نمونه ای از ریسک های عملیاتی

انواع ریسک های عملیاتی در ارزیابی ریسک در حسابرسی داخلی چیست؟

ریسک خرید این سکه بیشتر است؟ / سکه تمام بخریم یا ربع؟

رکنا اقتصادی: فعالان بازار سکه خرید سکه امامی را نسبت به دیگر سکه‌ها ترجیح می‌دهند. چرا که اولا راحت خرید و فروش می‌شوند. دوما قیمتی که در بازار معامله می‌شود به قیمت ذاتی آن نزدیک‌تر است. در واقع حباب آن نسبت به دیگر انواع سکه(به جز سکه بهار آزادی) کمتر است. حباب کمتر به معنی ریسک سرمایه گذاری کمتر است.

ریسک خرید این سکه بیشتر است؟ / سکه تمام بخریم یا ربع؟

به گزارش رکنا، کسانی که قصد سرمایه‌گذاری در بازار سکه را دارند، می‌تواند به چند روش دارایی خود را به سکه تبدیل کنند. اولین تقسیم‌بندی برای انواع سکه، فیزیکی و غیرفیزیکی بودن آن است. یعنی خریداران می‌توانند به صورت حضوری به صرافی‌ها یا طلا فروشی‌ها مراجعه کنند و باتوجه به قیمت سکه ، سکه بخرند. همچنین می‌توانند در قالب اوراق یا صندوق‌های در بورس سرمایه خود را به سکه تبدیل کنند.

خرید سکه در بورس کالا خطرات نگهداری سکه را ندارد. در واقع خریداران دیگر نگران دزدیده شدن دارایی آنها نیستند. اما سکه فیزیکی خطرات خود را دارد. در بین انواع سکه هم برخی از سکه‌ها ریسک سرمایه‌گذاری کمتری دارد.

وزن سکه تمام 8 گرم و 133 سوت است. سکه تمام 2 نوع دارد. سکه تمام بهار آزادی که به آن سکه طرح قدیم گفته می‌شود و سکه امامی که نام دیگر آن سکه طرح جدید است. عیار این 2 سکه 21.6 است که در بازار به سکه 22 عیار معروف شده.

سکه طرح جدید یا سکه امامی، سکه‌هایی هستند که تاریخ ضرب آنها سال 86 است. چون سکه‌های جدیدی هستند، تقاضای بیشتری نسبت به سکه بهار آزادی دارند و به دنبال آن قیمت بالاتری نیز دارند. در واقع سکه امامی به معیار بازار سکه تبدیل شده است.

فعالان بازار سکه خرید سکه امامی را نسبت به دیگر سکه‌ها ترجیح می‌دهند. چرا که اولا راحت خرید و فروش می‌شوند. دوما قیمتی که در بازار معامله می‌شود به قیمت ذاتی آن نزدیک‌تر است. در واقع حباب آن نسبت به دیگر انواع سکه(به جز سکه بهار آزادی) کمتر است. حباب کمتر به معنی ریسک سرمایه گذاری کمتر است.

همانطور که از نام آن مشخص است، وزن این سکه نسبت به سکه تمام نصف است؛ یعنی 4 گرم و 0.066 سوت. عیار نیم سکه هم همان 22 عیار است.

ربع سک وزنی معادل یک چهارم سکه تمام دارد. ربع سکه با وزن 2 گرم و 0.033 سوت و عیار 22 است. ربع سکه و نیم سکه به دلیل قیمت پایین‌تری که نسبت به سکه تمام دارند، متقاضی بیشتری هم دارند. در واقع دارندگان سرمایه‌های کمتر، به سراغ خرید این دو نوع سکه می‌رود. اگرچه ربع سکه نسبت به نیم سکه و سکه تمام قیمت کمتری دارد، اما حباب بیشتری دارد.

یعنی ربع سکه با قیمت بالاتری نسبت به قیمت واقعی آن در بازار فروخته می‌شود. براساس نرخ‌های اعلامی شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز، حباب ربع سکه در زمان نگارش این گزارش 2 میلیون و 300 هزار تومان است. اما قیمت سکه امامی حباب یک میلیون و 800 تومانی هزار تومانی دارد.

در واقع خریدار برای خرید یک سکه حدود 8 گرمی معادل یک میلیون و 800 هزار تومان ریسک را متحمل می‌شود. اما خریداران ربع سکه برای خرید یک سکه حدود 2 گرمی، 2 میلیون و 300 هزار تومان خطر را پذیرفته است.

برای فهم راحت‌تر حباب باید اینطور در نظر گرفت که اگر حباب سکه تخلیه شود، کسی که سکه تمام خریداری کرده یک میلیون و 800 هزار تومان ضرر می‌کند اما دارنده ربع سکه 2 میلیون و 300 هزار تومان ضرر می‌کند.

به همین دلیل است بسیاری از کارشناسان بازار طلا و سکه، خرید سکه تمام بهار آزادی و سکه امامی را پیشنهاد می‌دهند.

سکه گرمی که با وزن یک گرم و عیار 22، یکی دیگر از انواع سکه در بازار فیزیکی است. این سکه در لحظه نگارش این گزارش، 3 میلیون و 300 هزار تومان خرید وفروش می‌شود. از این میزان یک میلیون و 558 هزار تومان آن حباب است. در بین انواع سکه خرید سکه گرمی کمترین توجیه اقتصادی را دارد.

حتی برای هدیه دادن هم سکه گرمی و ربع سکه به دلیل داشتن حباب بالا، به صرفه نیستند. به نظر می‌رسد برای این گروه از خریداران بازار، خرید طلا بهتر است.

غلظت خون چیست و چگونه آن را درمان کنیم؟

غلظت خون یا پلی سیتمی در اثر افزایش تعداد گلبول‌های قرمز خون ایجاد می‌شود. خارش پوست، قرمز شدن پوست و چشم مشخص می‌شود. این بیماری تا حد زیادی با داروهای گیاهی، رژیم غذایی و سبک زندگی سالم قابل درمان است.

what is polycythemia

احتمالاً برای شما هم پیش آمده که عده‌ای با دیدن رنگ خون‌ تیره‌شان می‌گویند که خون من غلیظ است یا غلظت خون دارم، اما این تصور کاملاً اشتباه است و چنین جملاتی پایه علمی ندارند. غلظت خون اصطلاح عامیانه‌ای است برای بیماری پلی‌سیتمی، که در صورتی که درمان یا کنترل نشود می‌تواند تهدید جدی برای زندگی و جانتان باشد. درواقع، وقتی مقدار هموگلوبین خون از میزان نرمال بیشتر می‌شود یعنی فرد غلظت خون دارد. بالا رفتن تعداد هموگلوبین خون هم رابطه معکوسی با سرعت گردش جریان خون در رگ‌ها دارد که کم‌کم با کند کردن جریان خون و بالا رفتن سیالیت باعث می‌شود که خون در رگ‌ها حرکت نکند و احتمالاً سکته مغزی روی می‌دهد.

اگر برایتان سؤال است که غلظت خون چیست، از کجا بدانیم غلظت خون داریم، علائم غلظت خون در زنان چیست، برای درمان این بیماری چه بخوریم و روش‌ های درمان خانگی غلظت خون کدامند با ما همراه شوید تا پاسخ سؤال‌هایتان را پیدا کنید. با وجود تمام راه‌های درمانی که در این مطلب مطرح می‌کنیم پیشنهاد ما این است که با مراجعه به متخصص داخلی و متخصص خون ویزیت حضوری یا حتی مشاوره آنلاین از پزشکان و متخصصان دکترتو، درمان دقیق و مناسبی برای غلظت خون خود پیدا کنید.

مشاوره با متخصصان
داخلی دکترِتو

غلظت خون چیست؟

منظور از غلظت خون، افزایش تعداد گلبول‌های قرمز خون به ‌نسبت حجم خون است. وظیفه گلبول‌های قرمز در بدن این است که اکسیژن را به اندام و بافت‌ها برسانند. وقتی تعداد این سلول‌های خونی از حد مجاز بیشتر می‌شود، خون غلیظ شده و احتمال ایجاد لختگی به ‌وجود می‌آید. لخته‌هایی که اگر در مسیر انتقال خون به قلب یا مغز باشند ریسک سکته مغزی و قلبی را چند برابر می‌کنند.

غلظت خون در مردان بالای 40 سال از شیوع بیشتری برخوردار است. در اصطلاح پزشکی این بیماری را پلی‌سیتمی (polycythemia) و اریتروسیتوز (erythrocytosis) می‌گویند. بر خلاف تصور عمومی که اگر رنگ خون کسی تیره باشد یعنی غلظت خون دارد و افرادی که رنگ خونشان قرمز روشن است خون رقیقی دارند، باید بگوییم که این باور کاملاً اشتباه است و این بیماری با چشم غیرمسلح قابل تشخیص نیست. علت تیره بودن رنگ خون که معمولاً از ورید گرفته‌شده کمبود اکسیژن است. بیماری غلظت خون را با آزمایش خون (CBC) و سنجش تعداد هموگلوبین تشخیص می‌دهند.

علت غلظت خون

پلی‌سیتمی بیماری است که به‌ تدریج و آرام‌ آرام رشد می‌کند و معمولا در سنین بالا پس از 40 سالگی و یا ریسک چیست و انواع آن کدام است؟ 60 سالگی خود را نشان می‌دهد و در مردان شایع‌تر است. علت بروز پلی سیتمی می‌تواند اولیه یا ثانویه باشد. نوع اولیه ریشه ژنتیکی دارد و در نوع ثانویه پلی سیتمی یکی از عوارض بیماری‌های دیگر مانند بیماری‌های قلبی و عروقی یا ریوی است.

از دیگر عواملی که علت غلظت خون هستند می‌توان به کمبود اکسیژن در ارتفاعات و کوهستان‌ها یا مناطق آلوده اشاره کرد. تنش و استرس‌های عصبی هم می‌تواند باعث این بیماری شود. در مواردی هم شاهد بروز پلی سیتمی موقت ناشی از تعریق و اسهال شدید هستیم. مصرف سیگار هم با کاهش اکسیژن‌رسانی از علل بروز غلظت خون ثانویه است.

علت غلظت خون چیست؟

غلظت خون به مرور زمان و بر اساس علت‌های متفاوتی بروز پیدا خواهد کرد.

علائم غلظت خون در زنان و مردان چیست؟

پلی سیتمی بسته به سن، جنسیت، و علت بیماری علائم مختلفی دارد. سرفه مزمن و تنگی نفس، آپنه خواب، سرگیجه و خستگی علائم این بیماری در زنان و مردان هستند. گاهی هم فرد هیچ نشانه‌ای ندارد، اما به‌طورکلی با مشاهده موارد زیر می‌توان گفت که علائم غلظت خون دارید و باید به پزشک مراجعه کنید:

 • سر درد
 • درد گردن
 • ضعف و بی‌حالی
 • تنگی نفس
 • التهاب و قرمز شدن رگ‌های چشم
 • اختلال بینایی و قرمز شدن کف دست و پاها (به خصوص بعد از حمام)
 • سر شدن و خواب رفتن دست و پاها و انگشتان

سردرد، خارش پوست، قرمز شدن پوست یا چشم، سر شدن دست و پاها یا سرفه مزمن و سرگیجه از علائم هشداردهنده‌ی پلی سیتمی است که باید آنها را جدی بگیرید.

عوارض غلظت خون

غلطت خون در صورت عدم درمان می‌تواند بسیار خطرناک باشد. برخی از عوارض این بیماری جدی عبارت‌اند از:

 • حمله قلبی
 • سکته مغزی
 • آمبولی ریه
 • بزرگ شدن کبد و طحال
 • افزایش فشار خون
 • زخم معده
 • دردهای استخوانی که به نقرس و سنگ کلیه تبدیل می‌شوند
 • خونریزی بینی.

عوارضی که غلظت خون میتواند ایجاد کند

با انجام برخی از آزمایش‌های خون می‌توان غلظت خون را در بیماران تشخیص داد.

تشخیص غلظت خون

صرف دانستن علائم و نشانه‌ها برای تشخیص این بیماری کافی نیستند، چراکه پلی‌سیتمی عملاً با چشم غیرمسلح قابل تشخیص نیست. بنابراین برای تشخیص این بیماری آزمایش‌های زیر تجویز می‌شوند:

 • آزمایش خون CBC: تعداد گلبول‌های قرمز و سفید، پلاکت‌ها، مقدار هموگلوبین و هماتوکریت در آزمایش شمارش کامل خون (CBC) محاسبه می‌شوند.
 • آزمایش خون اریتروپویتین (EPO): سطح اریتروپویتین خون در افرادی که از اریتورسیتوز اولیه رنج می‌برند پایین است، اما برعکس، در بیمارانی که دچار اریتروسیتوز ثانویه هستند شاهد این هستیم که سطح EPO بالایی دارند.
 • آزمایش مغز استخوان

غلظت خون نرمال چند است؟

همان‌طور که در بالا گفتیم غلظت خون بر اساس چند فاکتور در آزمایش خون مشخص می‌شود. زمانی که تعداد گلبول‌های قرمز زیاد می‌شود و خون غلیظ می‌شود، تعدادی از پارامترهای آزمایش خون مانند تعداد RBCها، مقدار هموگلوبین، هماتوکریت و غیره افزایش پیدا می‌کند. مقادیر نرمال این فاکتورها به صورت زیر است، بدیهی است که اگر نتیجه آزمایش خون شما از این مقدار بالاتر باشد مشکوک به پلی سیتمی خواهید بود:

 • تعداد گلبول قرمز در مردان 5.72-4.32 و در زنان 5.03-3.90 میلیون گلبول
 • میزان هموگلوبین در مردان 175-135 و در زنان 155-120
 • میزان هماتوکریت در مردان 50.0-38.8 و در زنان 44.5-34.9
 • گلبول سفید 3500 تا 10500
 • تعداد پلاکت 150000 تا 45000.

انجام آزمایش خون روتین می‌تواند کمک زیادی به تشخیص زودهنگام پلی سیتمی بکند.

روش‌ های درمانی غلظت خون

مانند بیشتر بیماری‌ها، روش‌های مختلفی هم برای درمان پلی سیتمی وجود دارد. بسته به شرایط بیمار، سطح بیماری، سن، عوامل زمینه‌ای و مواردی از این دست پزشک از روش درمانی دارویی و گیاهی مناسب برای درمان این بیماری استفاده می‌کند. شما می‌توانید با مراجعه به متخصص و ویزیت حضوری یا حتی مشاوره آنلاین از پزشکان و متخصصان دکترتو، درمان دقیق و مناسبی برای غلظت خون خود پیدا کنید. در ادامه برخی از روش‌های رایج درمان را آورده‌ایم:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.