کارگزار ناظر چه وظایفی بر عهده دارد؟


۱- دریافت تقاضای اعطای مجوزهای مختلف مربوط به نهادهای مالی؛
۲- بررسی شرایط متقاضیان دریافت مجوزهای مربوط به نهادهای مالی از طریق بررسی مدارک، انجام بازدیدها از امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری متقاضی؛
۳- تطبیق شرایط متقاضیان با مقررات و تهیه گزارش لازم به منظور تصمیم‌گیری در مورد اعطا یا عدم اعطای مجوزهای تقاضاشده؛
۴- دریافت اطلاعات و مدارک متقاضیان سمت در نهادهای مالی و بررسی این مدارک و تهیه گزارش‌های لازم به منظور تصمیم‌گیری در مورد صلاحیت آنها؛
۵- ارتباط با نهادهای مالی تحت نظر و دریافت مکاتبات آنها؛
۶- هماهنگی جهت تشکیل جلسات تصمیم‌گیری در مورد نهادهای مالی، تنظیم صورت جلسات و پیگیری اجرای مصوبات آنها؛
۷- دریافت و تنظیم پرونده نهادهای مالی تحت نظر و بایگانی کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه در پرونده‌های مذکور و ارائه و بازپس‌گیری محتویات پرونده‌های مزبور؛
۸- تهیه گزارش‌های مورد نیاز از اطلاعات و مدارک نهادهای مالی؛
۹- ارتباط و هماهنگی با نهادهای مرتبط داخل و خارج از سازمان در امور مرتبط با نهادهای مالی.

کارگزار ناظر چه وظایفی بر عهده دارد؟

بعد از انتشار بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران، مجلس شورای اسلامی در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، تهیه گزارشی مبنی بر تخلف رئیس‌جمهور در انجام وظایف قانونی خود را به استناد ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس آغاز کرد که این گزارش هفته گذشته به قوه قضائیه ارسال و از قوه قضائیه خواسته شد تا دستور موقت و ابطال تصمیم ریاست‌جمهوری را بررسی کند.

براساس قانون اساسی پاسداری تقنینی از قانون برعهده شورای نگهبان است و که بر مصوبات مجلس در مطابقت آنها با شرع و قانون اساسی نظارت می‌کند و پاسداری اجرایی از قانون اساسی تحت عنوان «مسئولیت اجرای قانون اساسی» برعهده رئیس‌جمهور قرار گرفته است.

دلیل توجیهی این موضوع این است که رئیس‌جمهور نماینده منتخب و مستقیم مردم و یکی از مظاهر برجسته حاکمیت ملی است (اصل 114) و عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری است (اصل 113) و. رئیس قوه مجریه است (اصل 133)

به منظور نظارت و پاسداری از قانون اساسی قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/8/1365 اجازه داده است که رئیس‌جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری بررسی و اقدامات لازم را برای اجرای قانون اساسی به عمل آورد و در صورت نقض و تخلف و عدم اجرای قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند به نحوی که مقتضی می‌داند از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاکم قضایی طبق ماده 14 قانون فوق‌الذکر اقدام نماید.

همانطوری‌که مجلس خبرگان رهبری ناظر بر انجام وظایف قانونی، رهبر است (اصل 111) مجلس شورای اسلامی هم ناظر بر اجرای وظایف قانونی رئیس‌جمهور است (اصل 110 بند 10)

یکی از اصولی‌ترین وظایف رئیس‌جمهور امضای قراردادهای بین‌المللی است و رئیس‌جمهور به دلیل آن‌که منتخب مردم و مظهر حاکمیت ملی است به استناد اصل 125 قانون اساسی این وظیفه را عهده‌دار می‌باشد، ولی این قراردادها پس از تصویب مجلس به امضای رئیس‌جمهور می‌رسد و در صورتی که رئیس‌جمهور برخلاف اصل 125 قانون اساسی نسبت به امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی قبل از تصویب مجلس اقدام نماید از وظایف قانونی خود تخلف کرده است ولی اگر تفاهم‌نامه‌ای مشمول عناوین مذکور در اصل 125 قانون اساسی نباشد و توسط رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او امضا شود این امر تخلف از وظایف قانونی تلقی نمی‌شود. آنچه از بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی برداشت می‌شود این بیانیه مشترک مشمول عناوین مندرج در اصل 125 قانون اساسی نیست تا نقض وظایف قانونی رئیس‌جمهور تلقی گردد. دیوانعالی کشور عالیترین مرجع قضایی کشور است که ناظر بر اجرای قوانین در مراجع قضایی و مرجع ایجاد وحدت رویه قضایی و مرجع تجدید نظر احکام دادگاه‌های کیفری استان و دادگاه‌های انقلاب و نظامی است علاوه بر آن مرجع رسیدگی به تخلف رئیس‌جمهور از انجام وظایف قانونی است و یکی از صلاحیت‌های ذاتی دیوانعالی کشور رسیدگی ماهوی به گزارش مجلس مبنی بر تخلف رئیس‌جمهور از انجام وظایف قانونی وی است و ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری مصوب 22/8/1365 «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات درباره وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور را در صلاحیت دیوانعالی کشور» می‌داند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای کنترل همه مراجع قدرت عوامل کنترل متعددی پیش‌بینی کرده حتی برای نظارت بر رهبری علاوه بر نظارت عام فقها و مراجع تقلید که از تکلیف امر به معروف و نهی از منکر سرچشمه می‌گیرد، همه مردم نیز وظیفه امر به معروف و نهی از منکر دارند و به استناد اصل یکصد و هفتم قانون اساسی «رهبر برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.». علاوه بر این طبق اصل هشتم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.مشخصا مجلس بر دولت نظارت دارد و می‌تواند از طریق کمیسیون اصل 90 شکایت‌های مردم از دولت را به قوه قضاییه منعکس کند و با سوال و استیضاح و تحقیق و تفحص بر کار دولت نظارت کند.دولت نیز با نظارت بر سایر دستگاه‌های اجرایی اعم از مجلس و قوه قضاییه در اموری مشخص می‌تواند نظارت خود را انجام دهد.قوه قضاییه نیز با نظارت بر اجرای قانون بر سایر قوا نظارت می‌کند لذا ملاحظه می‌شود قانون اساسی علاوه بر پیش‌بینی نظارت عمومی مردم بر حاکمیت از طریق امر به معروف و نهی از منکر ابزارهای قانونی برای نظارت قوای سه‌گانه بر همدیگر را نیز فراهم آورده است. براساس قانون اساسی مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند (اصل 19) و همه افراد ملت به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند (اصل 20) اگرچه مصونیت‌هایی هم در قوانین عادی برای برخی اشخاص در قانون پیش‌بینی شده است از جمله مصونیت نمایندگان مجلس در انجام وظایف قانونی که با تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مصوب 1391 در صورتی که کمیسیون نظارت رفتار مجرمانه نماینده مجلس را در راستای انجام وظایف نمایندگی بداند قوه قضائیه حق دخالت در موضوع را ندارد و نظر قطعی است مصونیت قضات مصوب قانون اصول و تشکیلات دادگستری مصوب 1333 که قاضی در صورتی که در معرض اتهام قرار گیرد ابتدا بایستی دادسرا و دادگاه انتظای قضات به موضوع رسیدگی و در صورت احراز جرم قاضی از شغل قضا معلق شده سپس به اتهامات وی رسیدگی می‌شود.مصونیت سیاسی که طبق قرارداد وین دیپلمات‌های خارجی قابل تعقیب نیستند.مصونیت فرماندهان عالی نظامی که برای تعقیب آنها طبق دستورالعمل مصوب رهبری بایستی از طرف رهبری مجوز صادر شود.

در مورد مقامات عالی قوه مجریه در قانون اساسی مشروطیت در اصل 69 پیش‌بینی شده بود که «مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزرا را در محضر دیوانخانه تمیز (دیوانعالی کشور) عنوان خواهند نمود و دیوانخانه تمیز با حضور تمام اعضای مجلس محاکمات دایره خود محاکمه خواهد کرد. و به استناد اصل 70 متمم قانون اساسی مشروطه «تعیین تقصیر و مجازات وارده به روز را در موقعی که مورد اتهام مجلس شورایعالی یا مجلس سنا شوند یا در اداره امور خود دچار اتهامات شخصی مدعیان گردند، منوط به قانون مخصوص خواهد بود.»

و قانون تعقیب و محاکمه وزرا مصوب 1307 در ماده 15 مقرر نموده بود که: «هر گاه نخست‌وزیر یا وزرا در امور مربوط به شغل و وظیفه خود متهم به ارتکاب جنحه یا جنایت شوند مورد تعقیب مجلس شورای ملی خواهد شد اعم از این‌که شاغل باشد یا نه، در مورد اتهام نخست‌وزیر با وزرا پس از انجام تحقیقات کامل توسط کمیسیون عدلیه مجلس و احراز جرم گزارش در جلسه علنی قرائت می‌شود و پس از قرائت گزارش موضوع از طریق وزیر دادگستری به دیوانعالی کشور ارجاع می‌گردد و مجلس می‌تواند انفصال موقت را تصویب کند.

دادستان کل کشور پس از وصول پرونده قضیه را تعقیب و دیوانعالی کشور در جلسه عمومی با حضور تمام مستشاران رسیدگی و حکم صادر می‌کند. در صورتی که در کمیسیون عدلیه که حکم به عدم تعقیب صادر شود، گزارش در صحن مجلس قرائت شده و حکم برائت صادر می‌شود ولی در صورتی که مجلس گزارش کمیسیون عدلیه را نپذیرفت، گزارش به دیوانعالی ارجاع می‌گردد. اصل 140 قانون اساسی درباره این موضوع توضیح روشنی دارد؛ « رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.». علاوه بر این ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران، می‌گوید که رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم‌عادی از طریق دادگاه‌های عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می‌گیرد. قانون همچنین تاکید دارد که در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.

باید توجه داشت که رسیدگی به تخلف رئیس‌جمهور از انجام وظایف قانونی ماهیت کیفیری ندارد و اگرچه قبل از اصلاح قانون اساسی در سال 68 رئیس‌جمهور برابر اختیارات و وظایف خویش برابر ملت مسئول بود ولی با اصلاح قانون اساسی، رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی به عهده دارد برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است مسئولیت رئیس‌جمهور برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئولیت سیاسی است. این نوع مسئولیت با مسئولیت‌های کیفری و مدنی متفاوت است و ماهیت قضایی ندارد و این مسئولیت فاقد ضمانت اجرای جزائی و مدنی است و ضمانت اجرای آن عزل یا کناره‌گیری از مقام سیاسی مورد تصدی می‌باشد. مسئولیت سیاسی رئیس‌جمهور در مقابل ملت یک مسئولیت اخلاقی است ولی مسئولیت سیاسی رئیس‌جمهور در مقابل رهبر اختیار عزل وی توسط رهبر به استناد بند 10 اصل 110 قانون اساسی است که اعمال این اختیار منوط به صدور حکم دیوانعالی کشور به تخلف از وظایف قانونی یا رأی مجلس به عدم کفایت سیاسی وی می‌باشد.

دعوی رئیس‌جمهور باید مشخص شود که در امر حاکمیتی است یا امر اداری چون در امر حاکمیتی دعوی قابل استماع نیست و موضوع رسیدگی مجلس و دیوانعالی کشور ناظر به وظایف قانونی است که تخلف از وظایف قانونی امری اداری است و تعقیب و محاکمه رئیس‌جمهور مورد توجه ویژه افکار عمومی و دارای آثار اجتماعی و سیاسی است لذا همه مراحل تعقیب و محاکمه بایستی به صورت علنی انجام شود.

در مورد گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی، موضوع درخواست دستور موقت مبنی بر توقف و ابطال تصمیم رئیس‌جمهور به نظر می‌رسد صدور دستور موقت مبنی بر توقف و ابطال تصمیم رئیس‌جمهور به استناد اصل 73 قانون اساسی از اختیارات دیوان عدالت اداری باشد. همچنان که در رأس دادگاه‌های عمومی دیوانعالی کشور قرار دارد در رأس دادگاه‌های اداری دیوان عدالت اداری قرار دارد که به استناد ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأموران دولتی را عهده‌دار است و دیوان می‌تواند در صورتی که تصمیم ریاست‌جمهوری را خلاف قانون تشخیص دهد حکم به ابطال آن صادر کند به استناد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی و قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و ‌آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند، و به استناد بند 2 ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت مقررات با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود موضوع در هیئت عمومی دیوان مطرح می‌گردد چنانچه اکثریت اعضای هیئت عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن‌ را صادر می‌کنند.

کارگزار ناظر چه وظایفی بر عهده دارد؟

آغاز دور جدید ثبت نام دوره‌های گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازارسرمایه

واحد آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار از شروع ثبت نام و آغاز برگزاری دوره‌های جدید آموزشی عمومی و گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازارسرمایه خبر داد.

جشنواره تخفیف آموزشی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

علاقمندان دوره‌های آموزشی کانون کارگزاران بورس واوراق بهادار می‌توانند به مناسبت پانزدهمین سالروز تاسیس کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و روز «کارگزار» از تخفیفات و شرایط ویژه این مجموعه به مدت دو هفته بهره‌مند شوند.

نخستین دوره «گواهی نامه کاربردی مدیریت فناوری اطلاعات نهادهای مالی» برگزار می‌شود

مدیر آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: «واحد آموزش کانون کارکزاران بورس و اوراق بهادار سعی دارد در یک فرآیند آموزشی منظم به صورت کاملا کاربردی و مبتنی بر تجارب کسب شده در شرایط واقعی حرفه، با نگاهی آسیب‌‌شناسانه دانش شغلی و مهارت‌های عملی مخاطبان را بهبود بخشد. این گواهی‌نامه کاربردی برای کارشناسان و مدیران فناوری اطلاعات یا هر شخص وابسته به عضو که هر یک از وظایف مرتبط با امور فناوری اطلاعات یک نهاد مالی را بر عهده دارد، تعریف شده است.»

شکایت از کارگزار بورس

شکایت از کارگزار بورس

کارگزار بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کند.

مشاوره حقوقی جهت شکایت از کارگزار بورس و اوراق بهادار و همچنین مشاوره حقوقی پولی و بانکی، در زمره فعالیت های تخصصی دفتر وکالت دکتر محمد رضا مهری بهترین وکیل جرایم اقتصادی و بانکی، بهترین وکیل و مشاور حقوقی بازار بورس و سرمایه، بهترین وکیل دعاوی علیه بانکها و موسسات اعتباری و مالی می باشد.

تخلفات انتظامی کارگزار بورس در چه مرجعی رسیدگی می شود؟

آیا رای داوری مرکز داوری سازمان بورس قابل اعتراض است؟

بهترین وکیل و مشاور حقوقی دعاوی علیه سازمان بورس و اوراق بهادار در تهران کیست؟

وکیل متخصص جرایم مالی و اقتصادی چگونه قابل دسترسی است؟

برای عقد قرارداد با کارگزار بورس حضور وکیل و مشاور حقوقی چه تاثیری دارد؟

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۴

هیأت مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار / معامله‌گران، بازار گردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قانون یا آئین نامه‌های ذی‌ربط طبق آئین نامه انضباطی خود رسیدگی مینماید.

رأی بورس به مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در سازمان میباشد. رأی سازمان قطعی و میباشد.

آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده۱۷ـ در اجرای ماده (۳۵) قانون، هیئت مدیره بورسها موظفند طبق مقررات آیین‌نامه مربوط و براساس دستورالعملی که توسط سازمان ابلاغ می‌شود به تخلفات انضباطی
کارگزاران، کارگزار/ معامله‌گران، بازارگردانان، ناشران و کارگزار ناظر چه وظایفی بر عهده دارد؟ سایر اعضای بورس رسیدگی کنند.

یک نسخه از آرای صادرشده در مورد تخلفات انضباطی یادشده باید حداکثر ظرف سه روز پس از صدور به سازمان ارسال شود.

شکایت از کارگزار بورس

مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارگزاران بورس طبق قانون کجاست؟

ماده ۳۶ – اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، کارگزار / معامله‌گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، در صورت عدم سازش در کانونها توسط هیأت داوری رسیدگی میشود.

ماده ۳۷ – هیأت داوری متشکل از سه عضو میباشد.

یک عضو توسط رئیس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا به اختلافات رسیدگی مینماید.

رئیس قوه قضاییه و سازمان با تأیید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود، هر یک، عضو علی‌البدل تعیین و معرفی مینمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیأت داوری شرکت نماید.

شرایط عضو علی‌البدل همانند عضو اصلی میباشد.

تبصره ۱ – ریاست هیأت داوری با نماینده قوه قضاییه خواهد بود.

تبصره ۲ – مدت مأموریت اعضای اصلی و علی‌البدل دو سال میباشد.

انتخاب مجدد آنان حد اکثر برای دو دوره دیگر بلامانع است.

تبصره ۳ – هیأت داوری دارای دبیر خانه‌ای است که در محل سازمان تشکیل میگردد.

تبصره ۴ – بودجه هیأت داوری در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت میشود.

تبصره ۵ – آرای صادر شده کارگزار ناظر چه وظایفی بر عهده دارد؟ از سوی هیأت داوری قطعی و لازم‌الاجراء است و اجرای آن به عهده اداره‌ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک میباشد.

برای مطالبه خسارت از کارگزاران بورس چه اقدامی لازم است؟

ماده ۴۲ – ناشر اوراق بهادار موظف است صورتهای مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشدهی مالی و آئین نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی که توسط سازمان ابلاغ میشود، تهیه کند.

ماده ۴۳ – ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس و ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسؤول جبران خسارات وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده‌اند.

مهلت مطالبه خسارت از کارگزار متقلب بورس چه مدت است؟

آیا دعاوی کلاهبرداری توسط شرکت کارگزار بورس و یا خیانت در امانت کارگزارن بورس مشمول مرور زمان میشود؟

تبصره ۱ – خسارت دیدگان موضوع این ماده میتوانند حد اکثر ظرف مدت یکسال پس از تاریخ کشف تخلف به هیأت مدیره بورس یا هیأت داوری شکایت کنند، مشروط بر اینکه بیش از سه سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد.
تبصره ۲ – فقط اشخاصی که اوراق بهادار ناشر موضوع این ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خریده باشند، مجاز به ادعای خسارت میباشند.

ماده ۴۴ – سازمان میتواند در صورت آگاهی از ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده از طرف ناشر در بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی، عرضه عمومی اوراق بهادار را در هر مرحله‌ای که باشد، متوقف کند.

فصل ششم – جرایم و مجازاتهای کارگزار کلاهبردار در بورس

ماده ۴۶ – اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:۱-هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.

شکایت از کارگزار بورس

آیا کارگزار می تواند با اطلاع از اسرار سازمان معامله به نفع خود نماید؟

۲-هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.

۳-هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.

۴ – هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید.

اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته میشوند:

الف -مدیران شرکت شامل اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیر عامل و معاونان آنان.

ب – بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت.

ج – سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد (۱۰%) سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان.

د – مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران ذی‌ربط یا نمایندگان شرکتهای مادر (هلدینگ) که مالک حد اقل ده درصد (۱۰%) سهام یا دارای حد اقل یک عضو در هیأت مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند.

ه – سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند.

تبصره ۲ – اشخاص موضوع تبصره (۱) این ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را که مبتنی بر اطلاعات نهانی نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند.

ماده ۴۷ – اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیه گزارشهای موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهند شد.

ماده ۴۸ – کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/ ۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.

ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی

اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر از موارد‌قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم‌می‌شوند

مجازات فعالیت در بورس بدون مجوز سازمان بورس چیست؟

ماده ۴۹ – اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:

۱ – هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیتهایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند.

۲ – هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند.

۳ – هر شخصی که مسؤول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان میباشد و نیز هر شحصی که مسؤولیت بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید.

۴ – هر شخصی که عالما و عامدا هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارشهای خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد.

مجازات خیانت در امانت کارگزار بورس

ماده ۵۰ – کارگزار، کارگزار / معامله‌گر یا بازار گردانی که اوراق بهادار و وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگاهداری آن در حسابهای جداگانه است، بر خلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۷۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.

شکایت از کارگزار بورس

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی

هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازاتهای پیش بینی شده بر حسب مورد درباره آندسته از اشخاص حقیقی اعمال میشود که از طرف اشخاص حقوقی یاد شده، مسؤولیت تصمیم گیری را بر عهده داشته‌اند.

سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید.
چنانچه در اثر جرایم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیاندیده میتواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.

نهادهای مالی

نهادهای مالی ، بنگاه‌هایی هستند که خدمات مربوط به دارایی‌های مالی را ارایه می‌دهند. جریان وجوه از پس‌اندازکنندگان به سرمایه‌گذاران در بازار‌های واقعی به طور مستقیم و در بازار‌های مالی به شکل غیرمستقیم است.

در یک طبقه‌بندی کلی، نهاد‌های مالی را می‌توان به دو دسته نهاد‌های سپرده‌پذیر (فعال در بازار پول) و غیر سپرده‌پذیر (فعال در بازار سرمایه و بیمه) طبقه‌بندی کرد.

نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار را میتوان به کارگزاران،کارگزاران/معامله‌گران،بازارگردانان،”مشاوران سرمایه‌گذاری،مؤسسات رتبه‌بندی،صندوق‌های سرمایه‌گذاری،شرکت‌های سرمایه‌گذاری،شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی،شرکت‌های تأمین سرمایه و صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد.

وظایف نهاد های مالی

۱- دریافت تقاضای اعطای مجوزهای مختلف مربوط به نهادهای مالی؛
۲- بررسی شرایط متقاضیان دریافت مجوزهای مربوط به نهادهای مالی از طریق بررسی مدارک، انجام بازدیدها از امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری متقاضی؛
۳- تطبیق شرایط متقاضیان با مقررات و تهیه گزارش لازم به منظور تصمیم‌گیری در مورد اعطا یا عدم اعطای مجوزهای تقاضاشده؛
۴- دریافت اطلاعات و مدارک متقاضیان سمت در نهادهای مالی و بررسی این مدارک و تهیه گزارش‌های لازم به منظور تصمیم‌گیری در مورد صلاحیت آنها؛
۵- ارتباط با نهادهای مالی تحت نظر و دریافت مکاتبات آنها؛
۶- هماهنگی جهت تشکیل جلسات تصمیم‌گیری در مورد نهادهای مالی، تنظیم کارگزار ناظر چه وظایفی بر عهده دارد؟ صورت جلسات و پیگیری اجرای مصوبات آنها؛
۷- دریافت و تنظیم پرونده نهادهای مالی تحت نظر و بایگانی کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه در پرونده‌های مذکور و ارائه و بازپس‌گیری محتویات پرونده‌های مزبور؛
۸- تهیه گزارش‌های مورد نیاز از اطلاعات و مدارک نهادهای مالی؛
۹- ارتباط و هماهنگی با نهادهای مرتبط داخل و خارج از سازمان در امور مرتبط با نهادهای مالی.

نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه – انواع و وظایف نهادهای مالی

مهمترین نهادهای مالی بازار سرمایه

در یک تقسیم بندی کلی، مهمترین نهادهایی که در بازار سرمایه فعالیت می کنند به نهادهای خود تنظیم گر ، واسطه های بازار و سایر فعالان بازار سرمایه تقسیم می شوند.

الف- نهادهای خود تنظیم گر

به عنوان اولین مورد از مهمترین نهادهای مالی بازار سرمایه می توان به نهادهای خود تنظیم گر اشاره کرد. مهمترین ویژگی نهادهای خود تنظیم گر ، برخورداری این نهادها از استانداردهای حرفه ای و اخلاقی است. این ویژگی باعث می شود، برخی از وظایف نظارتی مقام ناظر بر بازار سرمایه به این نهادها تفویض شود. به بیان دیگر، نهادهای خود تنظیم گر مجازند برای حسن انجام وظایف و تنظیم فعالیت های حرفه ای خود، ضوابط و استانداردهای حرفه ای و انضباطی لازم را وضع و اجرا نمایند.

نهادهای خود تنظیم گر شامل :

 • بورس اوراق بهادار
 • بورس کالا
 • موسسات سپرده گذاری و نگهداری اوراق بهادار

۱- بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار از جمله مهمترین نهادهای خود تنظیم گر فعال در بازار اوراق بهادار به شمار می رود. وظیفه اصلی بورس اوراق بهادار، فراهم آوردن بازاری شفاف و منصفانه برای دادوستد اوراق بهادار پذیرفته شده و همچنین سیستمی مناسب برای نظارت بر جریان دادوستد، عملیات بازار و فعالیت اعضای آن است.

مسئولیت های بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از نهادهای مالی بورس :

 • تصمیم گیری درباره پذیرش یا لغو پذیرش اعضا شامل کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان و مشاوران و مدیران سرمایه گذاری
 • تصمیم گیری درباره پذیرش یا لغو پذیرش ابزارهای مالی قابل دادوستد در بورس اعم از سهام، ابزارهای بدهی و ابزارهای مشتق
 • فراهم آوردن یک سیستم دادوستد مناسب و کارآمد
 • فراهم آوردن یک سیستم مناسب و کارآمد برای تسویه و پایاپای دادوستد
 • فراهم آوردن یک سیستم مناسب برای نظارت بر جریان دادوستد، عملیات بازار و فعالیت اعضا
 • فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم برای توزیع و انتشار اطلاعات مربوط به دادوستد و نیز سایر اطلاعات لازم برای تصمیم گیری درباره دادوستد اوراق بهادار

۲- بورس کالا

بورس های کالا به عنوان یکی از مهمترین نهادهای مالی بازار سرمایه ، نهادهای سازمان یافته اند که به منظور دادوستد کالا تشکیل می شوند. خرید و فروش کالاها در بورس های کالا به دو صورت انجام می شود. متقاضیان می توانند در قالب بازار نقدی یا بازار آتی به خرید و فروش کالاها بپردازند. در بازار نقدی، کالا به طور واقعی و فیزیکی در قیمت هایی که خریداران و فروشندگان روی آنها توافق کرده اند، دادوستد می شوند. بازار آتی متفاوت از بازار نقدی است. در بازار آتی، قراردادهای آتی و نه خود کالاها، توسط واسطه های بازار و از طریق حراج حضوری مورد دادوستد قرار می گیرند. این قراردادها از آن جهت قرارداد آتی نامیده می شوند که بر اساس آنها تحویل یا دریافت مقدار مشخصی از یک کالای خاص، در یک زمان معین، تضمین می شود.

۳- موسسات سپرده گذاری و نگهداری اوراق بهادار

این موسسات با هدف نگهداری اوراق بهادار و انتقال مالکیت اوراق، بدون انتقال فیزیکی آن از طریق انتقال اوراق از یک حساب به حساب دیگر و به طور کلی تسهیل و تسریع دادوستد در بازار اوراق بهادار ایجاد شده اند. ایجاد موسسات سپرده گذاری و نگهداری اوراق بهادار، با توجه به گسترش چشمگیر بازارهای مالی و رشد حجم دادوستد در بورس های اوراق بهادار، امری اجتناب ناپذیر بوده و باعث کاهش خطرات مربوط به تاخیر در تحویل، گم شدن، سرقت و جعل اوراق بهادار و صرفه جویی در وقت و هزینه نقل و انتقال اوراق شده و به افزایش کارایی تسویه، پایاپای و انتقال اوراق بهادار کمک می کند.

نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه – انواع و وظایف نهادهای مالی

ب- واسطه های بازار نهادهای مالی

به عنوان دومین مورد از مهمترین نهادهای مالی بازار سرمایه می توان به واسطه های بازار اشاره کرد. واسطه های بازار به عنوان نهادهای اجرایی و عملیاتی بازار اوراق بهادار، تمامی فعالیت های مربوط به عرضه اولیه اوراق و تضمین فروش آنها، مدیریت پرتفوی، انجام سفارش های خرید و فروش مشتریان، مشاوره و امور مربوط به تهیه، پردازش و انتشار اطلاعات دادوستد اوراق بهادار و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار در بازار را انجام می دهند.

برخی از مهمترین واسطه های بازار را می توان به صورت زیر برشمرد :

 • شرکت های تامین سرمایه (بانک های سرمایه گذاری)
 • کارگزاران
 • معامله گران
 • مشاوران سرمایه گذاری
 • بازارگردانان
 • شرکت های سرمایه گذاری

۱- شرکت های تامین سرمایه (بانک های سرمایه گذاری)

این نهاد از نهادهای مالی بازار سرمایه که در بازار اولیه فعالیت می کند، قیمت گذاری، بازاریابی و فروش اوراق بهادار شرکت ها را در انتشار اولیه از طریق عرضه عمومی یا خصوصی بر عهده دارد. مؤسسات مزبور، گاه بر اساس قرارداد متعهد می شوند که بخشی از اوراق بهادار شرکت را که فروش نرفته است، خریداری نمایند.

۲- کارگزاران

اشخاصی هستند که به عنوان واسطه بین خریداران و فروشندگان به دادوستد اوراق بهادار میپردازند. کارگزاران به عنوان نماینده مشتری و به حساب مشتری، در مقابل دریافت کارمزد، به خرید و فروش اوراق بهادار می پردازند.

۳- معامله گران

معامله گران، واسطه های مالی هستند که به حساب خود اوراق بهادار می خرند و از موجودی سهام خود به مشتریان می فروشند یا اوراق بهادار آنها را خریداری می کنند. معامله گران کارمزد دریافت نمی کنند بلکه از تفاوت قیمت خرید و فروش اوراق بهادار سود می برند.

۴- مشاوران سرمایه گذاری نهادهای مالی

مشاوران سرمایه گذاری نهادهایی هستند که به اشخاص یا نهادهای دیگر در زمینه ارزش گذاری اوراق بهادار، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و تهیه سبد سرمایه گذاری مشاوره می دهند.

۵- بازارگردانان نهادهای مالی

بازارگردانان از نهادهای مهم فعال در بورس های اوراق بهادار می باشند که با داشتن توان مالی و تخصص لازم، مسئولیت حفظ بازاری منظم و مداوم برای سهام خاصی را عهده دار می شوند. در واقع بازارگردان با خرید و فروش سهام، به مقابله با عدم تعادل های موقت می پردازد و می کوشد تا عرضه و تقاضا را متعادل سازد. به عبارت دیگر بازارگردان گاه در نقش خریدار، در مواردی که سهم خاص و مورد نظر خریدار ندارد و گاه در نقش فروشنده، چنانچه سهم خاصی فروشنده نداشته ولی خریداران بالقوه ای دارد، در بازار فعالیت می کند. ب

ازارگردان می تواند به عنوان یک کارگزار برای سفارش دهندگان خرید و فروش سهام را با استفاده از دفاتر خود که در آن سفارش خرید و فروش اوراق بهادار با قیمت های معین پیشنهادی ثبت شده است انجام دهد یا به عنوان یک معامله گر، اوراق بهادار تعیین شده را برای موجودی خود معامله کند.

۶- شرکت های سرمایه گذاری نهادهای مالی

شرکت های سرمایه گذاری از جمله واسطه های مالی هستند که کارکرد اصلی آنها مدیریت تخصصی سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار می باشد، اگر چه انواع متعددی از شرکت های سرمایه گذاری با کارکردهای مختلف وجود دارند، اما شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار به طور معمول با هدف مدیریت پرتفوی وارد بورس می شوند.

این شرکت ها با فروش اوراق سرمایه گذاری خود به عموم، وجوه به دست آمده را در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند و به نمایندگی از دارندگان اوراق به اداره آن می پردازند.

نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه – انواع و وظایف نهادهای مالی

ج- سایر فعالان بازار سرمایه نهادهای مالی

علاوه بر نهادها و موسسات فوق، نهادهای دیگری با وظایف و کارکردهای خاص به عنوان نهادهای مالی بازار سرمایه فعالیت می کنند که مهمترین آنها عبارتند از :

۱- موسسات رتبه بندی خطر و اعتبار

کارکرد اصلی این نهاد از نهادهای مالی بازار سرمایه رتبه بندی اوراق بدهی شرکت ها با توجه به ریسک عدم بازپرداخت یا ورشکستگی است. این موسسات با انجام تحلیل مالی، ارزیابی مدیریت، تحلیل صنعت و بررسی احتمال عدم پرداخت بهره یا سود و بازپرداخت اصل سرمایه، نوع و شرایط تعهدات، حفاظت دارایی ها به هنگام ورشکستگی، سازماندهی مجدد و سایر مسائل قانونی و وجود ضمانت و بیمه به رتبه بندی اوراق بدهی شرکت ها می پردازند. مؤسسات مزبور با رتبه بندی اوراق بدهی با تعهدات ثابت، به سرمایه گذاران کمک می کنند تا چشم انداز پرداخت سقف تعهد شده مورد نظر را با توجه به ریسک عدم بازپرداخت یا ورشکستگی ارزیابی کنند.

۲- پردازشگران حرفه ای اطلاعات یا فروشندگان حرفه ای اطلاعات

فعالیت عمده اینگونه موسسات، گردآوری و پردازش اطلاعات به منظور اتخاذ تصمیم در زمینه سرمایه گذاری در اوراق بهادار است.

سرپرست خوب چه ویژگی‌ها و مهارت‌هایی باید داشته باشد؟

سرپرست خوب نقش چشم‌گیری در حفظ بهره‌وری و روحیه‌ی کارکنان دارند. افرادی که در این جایگاه شغلی موفق هستند، غالبا ترکیبی از مهارت های بین فردی و مدیریتی را دارند؛ همچنین، آن‌ها از شخصیتی قابل‌قبول، بااعتمادبه‌نفس و حمایت‌کننده برخوردارند.

سرپرست عالی در محیط کار تلاش می‌کند تا به کارگزار ناظر چه وظایفی بر عهده دارد؟ طور مداوم یاد بگیرد، نقاط قوت خود را تقویت کند و نقاط ضعفی را در خود شناسایی کند که نیازمند بهبود هستند.

در این مطلب، برخی از ویژگی‌های سرپرست خوب را بیان می‌کنیم و در ادامه نحوه‌ی تبدیل شدن به یک سرپرست تأثیرگذار را در محیط کار بررسی می‌کنیم.

سرپرست کیست؟

سرپرست، ناظر یا مافوق در محیط کار مدیری است که از نزدیک مسئولیت نظارت گروهی کوچک یا کارمندان بخشی خاصی را در سازمان بر عهده دارد. سرپرست بودن به معنای نظارت بر فعالیت‌های روزمره‌ی کارمندان و ارائه‌ی راهنمایی‌های کمک‌کننده به آن‌ها برای انجام مسئولیت‌هایشان است.

از‌ مهم‌ترین وظایف سرپرست می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  و زمان‌بندی شیفت‌های کاری؛
 • آموزش وظایف کارمندان، با توجه به جایگاه شغلی آنان؛
 • ارائه‌ی بازخوردهای سازنده به کارکنان درمورد عملکردشان؛
 • حل چالش‌ها یا درگیری‌های محل کار؛
 • انتقال اهداف دپارتمان به تیم خود؛
 • انتقال به‌روزرسانی‌ها و گزارش‌های کاری به مدیران مافوق.

سرپرست موفق برای اعضای تیمش همکار خوبی هست که ارتباط مناسبی با آنان برقرار می‌کند و به‌درستی از عهده‌ی رهبری تیم برمی‌آید.

سرپرست خوب چه ویژگی‌هایی می‌تواند داشته‌باشد؟

سرپرست خوب چه ویژگی‌هایی می‌تواند داشته‌باشد

ویژگی‌ها عادات و خصوصیاتی وجود دارند که به سرپرست کمک می‌کند تا وظایف نظارتی خود را به‌خوبی انجام دهد. کارفرمایان برای سرپرست فعال، مسئولیت‌پذیر، قابل‌اعتماد و توان‌مند ارزش قائل‌اند؛ همچنین، بهترین سرپرست کسی هست که به رشد و موفقیت هریک از اعضای تیم خود کمک می‌کند.

در ادامه، برخی دیگر از ویژگی‌های سرپرست خوب را بیان می‌کنیم:

 • کاردان و قاطع است؛
 • برای هر‌یک از اعضای تیم خود به طور مساوی ارزش قائل می‌شود؛
 • هم به مدیران و هم به کارکنان احترام و توجه نشان می‌دهد؛
 • توانایی ارائه‌ی بازخوردهای مثبت و انتقادات سازنده به کارمندان را دارد؛
 • اختلافات محیط کار را به‌سرعت و به شکل منصفانه‌ای مدیریت می‌کند.

مهارت‌هایی که ممکن است سرپرست خوب آن‌ها را داشته‌باشد

علاوه بر ویژگی‌های اساسی فوق، سرپرست می‌تواند در جهت تقویت مجموعه‌ی خاصی از مهارت‌ها کار کند که به عملکرد بهتر خود در جایگاه سرپرست سازمان کمک می‌کنند. برخی از این مهارت‌ها عبارت‌اند از:

۱. مهارت‌های ارتباطی

یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی که سرپرست باید داشته‌باشد، ارتباط با کارکنان و اعضای تیم است. افراد در جایگاه سرپرست تیم باید بتوانند فرایندها، انتظارات و اهداف دپارتمان را به طور واضح به تیم خود منتقل کنند تا آن‌ها نیز بتوانند وظایف خود را به طور مؤثری انجام دهند. انجام این کار تأثیر مثبتی روی عملکرد سرپرست تیم خواهد داشت.

در جریان قرار دادن مداوم کارمندان در زمینه‌های پیشرفت تیم، مشکلات احتمالی و برنامه‌های آینده موجب می‌شود تا هریک از اعضای تیم احساس تعلق به سازمان و ارزش‌مند بودن کنند.

ناظران معمولا موظف‌اند که، به عنوان واسطه، بین تیم خود و سایر بخش‌ها یا بین تیم و مدیریت سطوح بالاتر ارتباط برقرار کنند؛ همچنین، ممکن است از آن‌ها خواسته شود تا مشکلات شغلی کارکنان یا روابط بین‌فردی آنان را در محل کارشان حل کنند.

بخش مهمی از برقراری ارتباط خوب مهارت گوش دادن فعال به بازخوردهای کارمندان و استفاده از آن‌ها در محیط کار است. در صورت بروز تعارض در محیط کار نیز سرپرست باید از مهارت‌های برقراری ارتباط و گوش دادن برای کمک به حل مسائل، سالم نگه داشتن محیط کار و حفظ بهره‌وری محیط کار استفاده کنند.

جدیدترین فرصت‌های شغلی شرکت‌های معتبر را در صفحه آگهی استخدام ببینید.

۲. در دسترس بودن و همدلی

سرپرست خوب از نزدیک با تیم خود کار می‌کنند و در صورت بروز سؤال، بحث یا مسئله‌ای به‌راحتی در دسترس کارکنانشان قرار دارند. به عنوان یک سرپرست خوب، هنگامی که کارمندان برای شکایت یا ارائه‌ی پیشنهادهایی در ارتباط با محیط کار به شما مراجعه می‌کنند، باید در دسترس باشید و به سخنانشان گوش دهید. این امر به داشتن مهارت‌های مهم اجتماعی، مانند همدلی و هوش هیجانی بالا (به عبارتی آگاهی از احساسات خود و دیگران)، نیاز دارد.

اگر به عنوان یک سرپرست خوب در سازمان روی درک احساسات و نیازهای کارمندان تمرکز کنید و بکوشید تا موقع نیاز کارمندان و مواجهه‌ی آنان با چالش‌های شغلی یا شخصی از آنان پشتیبانی کنید، می‌توانید احترام و اعتمادشان را جلب کنید.

توجه داشته‌باشید که ایجاد تعادل بین کار و زندگی شخصی قسمت مهمی از شغل هر کارمندی به شمار می‌آید؛. اگر بتوانید ضمن رهبری تیم برای رسیدن به هدف کسب‌وکار، این تعادل را در زندگی شخصی و حرفه‌ای آنان برقرار کنید، روحیه‌ی کاری تیم خود را بالا می‌برید و در نهایت، وفاداری تیمتان را نسبت به کسب‌وکار به دست می‌آورید.

۳. مهارت‌های مدیریتی

سرپرست در درجه اول مسئول بهره‌وری تیم خود هست. این مسئولیت‌ها مدیریت برنامه‌ی کاری کارمندان، اطمینان از تلاش همه‌ی اعضای تیم برای رسیدن به ضرب‌الاجل‌ها و تعیین وظایف مناسب هریک از اعضای تیم را شامل می‌شوند.

همچنین، سرپرست خوب باید بتواند عملکرد تیم خود را در سطوح بالا نگاه دارد و بهره‌وری آنان را حفظ کند. توانایی محول کردن وظایفی مناسب به هر‌یک کارمندان، به طور کارآمد، یکی از مهارت‌های عالی مدیریت است که برای تبدیل شدن به یک سرپرست خوب به آن نیاز دارید.

سرپرستان خوب باید نقاط قوت و ضعف هریک از کارمندان را بشناسند و مطمئن شوند که از نقاط قوت آن‌ها در محیط کار به‌خوبی استفاده کنند؛ در این راستا، باید توانایی هریک از کارمندان را در حوزه‌ای مشخص بشناسند و بدانند که هر فرد در چه زمینه‌ای می‌تواند کارش را به بهترین وجه انجام دهد؛ سپس به جای مدیریت ذره‌بینی کارکنان، برای انجام کار موردنظر به آنان اعتماد کنند.

شما نیز در جایگاه سرپرست تیم باید به کارمندان و استعدادهای آن‌ها اعتماد داشته‌باشید و به آن‌ها فضای کافی بدهید تا مشکلات پیش رو را به‌تنهایی حل کنند و فقط در صورت لزوم برای راهنمایی آنان وارد عمل شوید.

اگر تفویض مسئولیت‌های شغلی را در اولویت قرار دهید، می‌توانید زمان بیش‌تری را برای انجام کارهای نظارتی و مدیریت تیم یا به طور کلی پروژه آزاد کنید. تفویض اختیار به شیوه‌ای درست موجب افزایش کارایی تیم می‌شود، برای اطمینان از تکمیل به‌موقع پروژه‌ها کمک‌کننده است و به افزایش درآمدزایی منجر می‌شود.

۴. تطبیق‌پذیری

تطبیق‌پذیری یکی از مهارت‌هایی است که یه سرپرست خوب دارد

هیچ‌یک از مجموعه‌مهارت‌های سرپرست خوب، بدون ذکر توانایی تفکر و عکس‌العمل سریع و کارآمد، کامل نیست؛ به‌عبارتی، شاید لازم باشد به جای تلاش برای پیروی از پروتکل‌های سفت‌وسخت، توانایی تنظیم استراتژی‌های خود را داشته‌باشید و بر اساس شرایط فردی تصمیم گیری کنید.

در حل مسئله، انعطاف‌پذیری و خلاقیت داشته باشید و از اجرای ایده‌های جدید نترسید. در واقع، انجام این کار می‌تواند اعتمادبه‌نفس بیش‌تری به تیمتان بدهد و به این ترتیب آن‌ها به توانایی‌های رهبری شما بیش‌تر اعتماد می‌کنند.

۵. داشتن اعتمادبه‌نفس و مثبت‌‌نگری

رفتار و حرکات سرپرست در محیط کار به دیگران نیز سرایت می‌کند و می‌تواند فضای شرکت را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار دهد؛ به همین دلیل، بهتر است سعی کنید در طول روز و در برخورد با موقعیت‌های مختلف، مثبت‌اندیش و خوش‌بین باشید و روی بالا بردن اعتماد به ‌نفس خود و همچنین تیمتان تمرکز کنید.

تا جایی که ممکن است علاقه و اشتیاق خود را به کار در شرکت و تحقق اهداف کسب‌وکار نشان دهید و به اعضای تیم خود نیز القا کنید که می‌توانند در چنین حسی در سازمان سهیم باشند. در واقع، سرپرست خوب به همان اندازه که با دستور دادن می‌تواند تیم را رهبری کند،‌ در عمل نیز می‌تواند الگوی خوبی برای هدایت اعضای تیم باشد؛ بنابراین، اگر بتوانید اشتیاق و انگیزه‌ واقعی خود را در محیط کار نشان دهید، نگرشتان به اعضای تیم نیز منتقل می‌شود.

بر این اساس، باید لذت بردن کارکنانتان را از آمدن به محیط در اولویت قرار دهید. این امر می‌تواند برای پرورش نیروی کاری با بهره‌وری بالا کمک‌کننده باشد. ارائه‌ی بازخوردهای مثبت به اعضای تیم برای کارهای مثبتی که انجام می‌دهند و قدردانی از آنان به مناسبت تحقق اهداف و نقاط عطف موردنظر می‌تواند به حفظ روحیه‌ی تیم و در نتیجه افزایش بهره‌وری آن‌ها کمک کند.

۶. شفافیت

سرپرست در سازمان موظف است که ضمن حفظ محرمانه‌ی مواردی مانند اطلاعات حساس کارمندان یا اسرار تجاری شرکت،‌ تا حد امکان شفاف عمل کنند؛ به عبارت بهتر، سرپرست عالی بودن به معنای تعاملی صادقانه و صریح با کارمندان است.

بر این اساس، در جایگاه سرپرست تیم باید تلاش کنید که هرگونه موفقیت، شکست، فرصت یا تهدیدی را در ارتباط با بخشی از سازمان یا کل شرکت، به روشی که مناسب می‌دانید، با کارمندان خود در میان بگذارید.

در فرصت مناسب بازخوردهای سازنده‌ای را ارائه دهید و آنان را به برقراری تعاملی آزاد تشویق کنید؛ همچنین، تواضع و فروتنی داشته‌باشید و مسئولیت هرگونه شکست پروژه یا انتخاب نادرست را بپذیرید. این نوع شفافیت و صداقت می‌تواند احترام تیم را نسبت به شما، به عنوان یک رهبر، افزایش دهد.

۷. کار تیمی

به‌عنوان یک سرپرست به جای این‌که کارمندان را زیردست خود بدانید، با آن‌ها مانند اعضای تیمی هم‌سطح خودتان رفتار کنید؛ به جای این‌که به طور مداوم دستور دهید و به آن‌ها گوش‌زد کنید که کارشان را انجام دهند و انتظار داشته‌باشید که بدون حرف وظایفشان را انجام دهند؛ سعی کنید آن‌ها را در تصمیم گیری و تنظیم استراتژی‌های مختلف دخالت دهید.

با آن‌ها به عنوان همکار خود رفتار کنید و به مشارکت در تیم تشویقشان کنید. رویکردهای تیم‌محور به ایجاد محیط کاری مثبت با بهره وری بالا منجر می‌شوند؛ علاوه بر این، در صورت بروز تعارض، در نقش نظارتی خود به‌عنوان سپرست مطمئن و قاطع باشید و در عین حال بدون جانب‌داری و به شکل منصفانه رفتار کنید. در حالت ایدئال، هریک از اعضای تیم باید احساس کنند که ارزش‌مند هستند و در مسیر کسب‌وکار سهمی دارند.

۸. تمایل به یادگیری

سرپرست تیم به این معنی نیست که همه‌ی اطلاعات لازم را درمورد شغل، حرفه یا حوزه‌ی فعالیت خود می‌دانید. بهترین سرپرست همواره تلاش می‌کند تا مهارت‌ها و دانش خود را ارتقا دهد. در جایگاه سرپرست تیم می‌توانید از افراد پیرامون خود و کارکنان تیمتان مهارت یا دانشی را بیاموزید.

همچنین، فرصت‌های خودآموزی نیز در محیط کار یا آموزش‌های آنلاین می‌توانند برای افزایش مهارت‌هایتان کمک‌کننده باشند. توجه داشته‌باشید که آموخته‌های خود را با اعضای تیمتان به اشتراک بگذارید و آن‌ها را تشویق کنید تا به دنبال بهبود مهارت‌هایشان در حرفه‌ی خود باشند.

چگونه یک سرپرست تأثیرگذار باشیم؟

چگونه یک سرپرست تأثیرگذار باشیم

صرف‌نظر از این‌که یک سرپرست باتجربه هستید یا اولین کار مدیریتی خود را شروع می‌کنید، همواره می‌توانید راه‌های پیشرفتی را برای خودتان پیدا کنید. در ادامه، برخی از مهم‌ترین نکات برای سرپرست خوب بودن را آورده‌ایم:

۱. بازخورد بگیرید

از سایر سرپرست ها و اعضای تیم خود نظر و مشاوره بخواهید و از این بازخورد برای کنترل بهتر شرایط دشوار یا بهبود مهارت‌ها و دانش خود استفاده کنید.

۲. جلسات تیمی مؤثری را رهبری کنید

برای این‌که بیش‌ترین مشارکت، بهره‌وری و بهترین نتایج را از جلسات گروهی کسب کنید، از یک منتور در این مورد راهنمایی بخواهید یا دوره‌ای آموزشی برای مدیریت جلسات بگذرانید. جلسات تیمی تأثیرگذار فضاهایی هستند که کارمندان شرکت می‌خواهند در آن‌ها شرکت کنند و در مباحث سهمی داشته‌باشند.

۳. فرد مورد ‌اعتمادی را پیدا کنید

به عنوان سرپرست ، فرد مورد‌اعتمادی را پیدا کنید

همه‌ی ما در زندگی کاری خود مشابه سایر افراد با چالش‌هایی روبه رو خواهیم شد. هنگام روبه‌رو شدن با مشکلات، به عنوان سرپرست تیم، درست نیست که به کارکنان خود رجوع کنید. به جای صحبت کردن با یکی از زیردستانتان، می‌توانید با یکی از دوستان، همکاران، اعضای خانواده یا حتی مسئول منابع انسانی بی‌طرف و قابل‌اعتماد درمورد کار صحبت کنید.

۴. مهارت‌های بین‌فردی خود را توسعه دهید

همان طور که سرپرست خوب همواره به دنبال آموزش، افزایش تجربه و دانش خود هست، شما نیز باید به بهبود تعاملات خود با کارمندان ادامه دهید. همیشه به این فکر کنید که چگونه می‌توانید مهارت‌های ارتباطی خود را تقویت کنید. با تعامل و معاشرت با افراد در موقعیت‌های مختلف یا با گذراندن دوره‌های آموزشی مدیریت می‌توانید بهبود این مهارت را تمرین کنید.

۵. به تغییر عادت کنید

از نحوه‌ی کنترل تغییرات آگاه باشید، زیرا به‌عنوان سرپرست تیم باید تغییرات زیادی را تجربه کنید. سایر کارمندان خط فکری، نگرش و عملکرد خود را از شما، به عنوان رهبر تیم، می‌گیرند؛ بنابراین، باید آماده باشید تا با فرایندها یا پروژه‌های جدید سازگار شوید و این قابلیت را به کارمندان خود نیز منتقل کنید؛ همچنین، باید بدانید که آیا برای تطبیق با تغییرات یا انتقال به فازهای جدیدتر به منابع دیگری هم برای کمک گرفتن نیاز دارید.

۶. به کارکنان مسئولیت بدهید

به یاد داشته‌باشید که مجبور نیستید خودتان همه‌ی کارها را انجام دهید. مسئولیت شما، به عنوان سرپرست تیم، این است که مطمئن شوید وظایف به‌درستی و به‌موقع انجام می‌شوند. یاد بگیرید که با اختصاص دادن برخی وظایف به کارمندانتان و اعتماد به توانایی‌های آنان، خودتان را از پذیرش کل مسئولیت کارهای تیم رها کنید.

دستورالعمل‌های واضحی را به کارکنان تیم ارائه دهید، پیشرفت آن‌ها را کنترل کنید و در صورت لزوم بازخورد‌های سازنده‌ای را ارائه دهید.

جمع‌بندی

اگر برای اولین بار است که وارد جایگاه شغلی مدیریت می‌شوید یا می‌خواهید به عنوان رهبر تیمی رشد کنید، نکات مطرح‌شده در این مطلب را در رابطه با ویژگی‌های سرپرست خوب بودن به خاطر داشته‌باشید. نظارت بر گروهی از افراد در ابتدا می‌تواند ترسناک یا طاقت‌فرسا باشد، اما اگر روی پیشرفتتان تمرکز کنید، به‌خوبی از پس چالش‌های احتمالی برمی‌آیید. به توانایی‌های خود اطمینان داشته‌باشید و در صورت لزوم، به دنبال مشاوره، منتورشیپ و آموزش‌های بیش‌تر بروید.

هنگام بررسی این‌که چه چیزهایی یک سرپرست را تأثیرگذار می‌کنند، به مهارت‌ها و ویژگی‌هایی توجه کنید که تیمی از کارمندان را برای رسیدن به هدفی مشترک دور هم جمع می‌کنند.

توجه داشته‌باشید که یک سرپرست خوب باید بتواند بین رهبر تیم و عضوی از تیم بودن تعادل برقرار کند. این افراد، بدون داشتن مدیریت ذره‌بینی روی کارکنان، می‌توانند راهنمایی‌های صریحی را به آنان ارائه دهند و همواره قاطع و منصفانه رفتار می‌کنند. اگر همواره انرژی مثبت و خوش‌بینی را با خودتان به محل کار بیاورید، محیط کاری با بهره‌وری بالا و فضایی لذت‌بخش‌تر به وجود می‌آورید و این احساس را به کارمندان تیمی که سرپرست آن هستید نیز منتقل می‌کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.