معایب سرمایه‌گذاری در بورس


معایب سرمایه‌گذاری در بورس

به طور کلی سرمایه گذاری خارجی انواع و انحاء مختلفی دارد. که می تواند شامل : خرید ملک ، ثبت شرکت ، کارآفرینی ، راه اندازی استارت آپ ، راه اندازی و افتتاح هتل و هاستل ، راه اندازی فرنچایز ، خرید سهام و اوراق قرضه دولتی ، سرمایه گذاری در بورس های بین المللی و … می باشد. نکته مهمی که هر سرمایه گذاری بین المللی باید مد نظر قرار داد این است که با یک تیر دو نشان بزنید! در واقع بهتر است از این سرمایه گذاری خود هم سود دلاری یا یورویی دریافت کنید و هم اقامت بگیرید.

برای افرادی که قصد مهاجرت از روش سرمایه گذاری دارند، تهیه یک بیزنس آماده، یکی از راه هی ایده آل است. به این صورت که فرد در اروپا یا آمریکا یک بیزنس آماده تهیه کرده و بیزنس خود را آغاز کند. شما می توانید در چند سال اخیر این بیزنس که ممکن است رستوران، کارخانه، هتل، هاستل و غیره باشد را مورد بررسی قرار دهید که درآمد آن چقدر است و فعالیت آن چگونه بوده است. در این صورت شما هیچ ریسکی ندارید، نگران این موضوع نیستید که ممکن است درآمد نداشته باشید یا با شکست مواجه شوید. هم چنین در این صورت، شما می توانید گردش مالی بیزنس مورد نظر را مورد بررسی قرار دهید، مالیات های پرداختی آن را ببینید و با توجه به این موارد تصمیم بگیرید که آیا این کار برای شما سوددهی دارد یا خیر. شما با این بررسی ها جایی که زیان ده باشد را خریداری نمی کنید. بنابراین بهترین روش مهاجرتی این است که شما یک بیزنس فعال را خریداری کنید که اسناد آن نشان از سوددهی این بیزنس در ۵ سال اخیر می دهد.

در صورتی هم که قصد دارید یک بیزنس جدید راه اندازی کنید یا شعبه ای از کار خود را در این کشورها راه اندازی کنید باید به خوبی تحقیق کنید که کدام بیزنس عرضه و تقاضای بیشتری دارد، باید ببینید که تقاضای برای بیزنس شما در مقصد مورد نظر به چه شکل است. این ها مواردی هستند که رعایت آن ها بسیار مهم است و در جهت مثبت به شما کمک خواهد کرد.

ذکر این نکته در این جا شایسته است که هر نوع سرمایه گذاری خارجی منجر به اخذ اقامت و تابعیت نمی شود و صرفا کسب سود ارزی را به همراه خواهد داشت. لذا مشورت گرفتن از یک متخصص امر سرمایه گذاری خارجی یکی از لازمه های موفقیت در این زمینه است. یکی دیگر از مواردی که هنگام سرمایه گذاری خارجی معایب سرمایه‌گذاری در بورس باید به آن توجه داشت میزان ریسک سرمایه گذاری ( Expropriation Risk ) و همچنین درصد و یا نرخ مالیات ( Tax Rate ) در کشور مورد نظر است. باید بررسی کنید که مالیات پرداختی شما با توجه به درآمدی که دارید معقول است یا خیر؟ موضوع دیگری که یک business man واقعی باید به آن توجه داشته باشد، اصل سرمایه وی می باشد. به طور مثال اگر بهترین بیزینس در آمریکا و یا بهترین بیزینس در اروپا را نیز راه اندازی کنید، باید در نظر بگیرید که اصل سرمایه شما از دست نرود. در این مورد می توان با مثالی واضح منظور اصلی را رساند. زمانی که شما سرمایه خود را در خرید ملک می گذارید، اصل سرمایه شما حفظ شده است و در ادامه آن می توانید با اجاره دادن ملک خود به سود دهی بیشتری برسید. بنابراین در مقایسه و بررسی سرمایه گذاری در اروپا و آمریکا می توان به این نتیجه رسید که خرید ملک در هر دو مورد سود آور می باشد. ( البته باید در نظر داشت که صرف خرید ملک در هر کشور آثار اقامتی به همراه نخواهد داشت ). به صورت ساده تر منظور از مطلبی که در این قسمت داده شد این می باشد که در زمان سرمایه گذاری، آورده شما چیست؟ چه مقدار است؟ و قرار است که چه چیزی را برداشت کنید؟ در واقع با در نظر داشتن این موضوعات، مسیر سرمایه گذاری صحیح برای شما آسان تر خواهد شد. در واقع در ابتدا باید بیزینس مد نظر خود را انتخاب کنید و بعد از آن فکر کنید که برای سرمایه گذاری در این زمینه اروپا بهتر است یا آمریکا؟

معایب سرمایه‌گذاری در بورس

به طور کلی سرمایه گذاری خارجی انواع و انحاء مختلفی دارد. که می تواند شامل : خرید ملک ، ثبت شرکت ، کارآفرینی ، راه اندازی استارت آپ ، راه اندازی و افتتاح هتل و هاستل ، راه اندازی فرنچایز ، خرید سهام و اوراق قرضه دولتی ، سرمایه گذاری در بورس های بین المللی و … می باشد. نکته مهمی که هر سرمایه گذاری بین المللی باید مد نظر قرار داد این است که با یک تیر دو نشان بزنید! در واقع بهتر است از این سرمایه گذاری خود هم سود دلاری یا یورویی دریافت کنید و هم اقامت بگیرید.

برای افرادی که قصد مهاجرت از روش سرمایه گذاری دارند، تهیه یک بیزنس آماده، یکی از راه هی ایده آل است. به این صورت که فرد در اروپا یا آمریکا یک بیزنس آماده تهیه کرده و بیزنس خود را آغاز کند. شما می توانید در چند سال اخیر این بیزنس که ممکن است رستوران، کارخانه، هتل، هاستل و غیره باشد را مورد بررسی قرار دهید که درآمد آن چقدر است و فعالیت آن چگونه بوده است. در این صورت شما هیچ ریسکی ندارید، نگران این موضوع نیستید که ممکن است درآمد نداشته باشید یا با شکست مواجه شوید. هم چنین در این صورت، شما می توانید گردش مالی بیزنس مورد نظر را مورد بررسی قرار دهید، مالیات های پرداختی آن را ببینید و با توجه به این موارد تصمیم بگیرید که آیا این کار برای شما سوددهی دارد یا خیر. شما با این بررسی ها جایی که زیان ده باشد را خریداری نمی کنید. بنابراین بهترین روش مهاجرتی این است که شما یک بیزنس فعال را خریداری کنید که اسناد آن نشان از سوددهی این بیزنس در ۵ سال اخیر می دهد.

در صورتی هم که قصد دارید یک بیزنس جدید راه اندازی کنید یا شعبه ای از کار خود را در این کشورها راه اندازی کنید باید به خوبی تحقیق کنید که کدام بیزنس عرضه و تقاضای بیشتری دارد، باید ببینید که تقاضای برای بیزنس شما در مقصد مورد نظر به چه شکل است. این ها مواردی هستند که رعایت آن ها بسیار مهم است و در جهت مثبت به شما کمک خواهد کرد.

ذکر این نکته در این جا شایسته است که هر نوع سرمایه گذاری خارجی منجر به اخذ اقامت و تابعیت نمی شود و صرفا کسب سود ارزی را به همراه خواهد داشت. لذا مشورت گرفتن از یک متخصص امر سرمایه گذاری خارجی یکی از لازمه های موفقیت در این زمینه است. یکی دیگر از مواردی که هنگام سرمایه گذاری خارجی باید به آن توجه داشت میزان ریسک سرمایه گذاری ( Expropriation Risk ) و همچنین درصد و یا نرخ مالیات ( Tax Rate ) در کشور مورد نظر است. باید بررسی کنید که مالیات پرداختی شما با توجه به درآمدی که دارید معقول است یا خیر؟ موضوع دیگری که یک business man واقعی باید به آن توجه داشته باشد، اصل سرمایه وی می باشد. به طور مثال اگر بهترین بیزینس در آمریکا و یا بهترین بیزینس در اروپا را نیز راه اندازی کنید، باید در نظر بگیرید که اصل سرمایه شما از دست نرود. در این مورد می توان با مثالی واضح منظور اصلی را رساند. زمانی که شما سرمایه خود را در خرید ملک می گذارید، اصل سرمایه شما حفظ شده است و در ادامه آن می توانید با اجاره دادن ملک خود به سود دهی بیشتری برسید. بنابراین در مقایسه و بررسی سرمایه گذاری در اروپا و آمریکا می توان به این نتیجه رسید که خرید ملک در هر دو مورد سود آور می باشد. ( البته باید در نظر داشت که صرف خرید ملک در هر کشور آثار اقامتی به همراه نخواهد داشت ). به صورت ساده تر منظور از مطلبی که در این قسمت داده شد این می باشد که در زمان سرمایه گذاری، آورده شما چیست؟ چه مقدار است؟ و قرار است که چه چیزی را برداشت کنید؟ در واقع با در نظر داشتن این موضوعات، مسیر سرمایه گذاری صحیح برای شما آسان تر خواهد شد. در واقع در ابتدا باید بیزینس مد نظر خود را انتخاب کنید و بعد از آن فکر کنید که برای سرمایه گذاری در این زمینه اروپا بهتر است یا آمریکا؟

بیمه عمر یا بورس – کدام سرمایه گذاری بهتر است؟

بیمه-عمر-یا-بورس

خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری در بورس دو روش برای سرمایه گذاری می باشند که در این صفحه به بررسی این دو روش خواهیم پرداخت و بررسی می کنیم که کدام روش می تواند به شما کمک کند تا سرمایه گذاری مؤثر تری را تجربه کنید.

در صورتی که فرصت مطالعه این مطلب را ندارید حتما ویدیو پایین را مشاهده فرمایید.

تحلیل داده

برای آنکه شما بتوانید سرمایه گذاری موثری در بازار بورس داشته باشید، باید از قدرت بالایی در تحلیل داده و پیشبینی بازار در آینده برخوردار باشید. زیرا اکثر شایعات و اخبار تاثیرات مستقیمی در بازار بورس دارند.

بروز بودن اطلاعات

باید همواره در این زمینه مطالعه داشته باشید و اطلاعات خود را به روز نگهدارید تا محتمل زیان های مالی سنگین در بازار بورس نشوید.

گوش به زنگ بودن

در این بازار باید همیشه گوش به زنگ و آماده باشید تا با ریزش یا رشد یک سهام بتوانید بیشترین سود را از بازار خود دریافت کنید، در غیر این صورت حتما سرمایه های شما از دست خواهند رفت یا رشد خوبی نخواهند داشت.

پادکست بیمه عمر یا بورس – مزایا و معایب سرمایه گذاری در بیمه عمر

پوشش-های-بیمه-ای

سود قطعی در بیمه عمر

شرکت های بیمه ای هر ساله با توجه به عملکرد مالی خود در آن سال، درصدی را به عنوان سود قطعی اعلام می کنند که آنرا به سبد اندوخته بیمه گذاران خود واریز می نمایند. بنابراین در خرید بیمه عمر باید به سود شرکت های بیمه ای نیز توجه ویژه ای داشته باشید تا بتوانید سرمایه گذاری خوب و پر سودی را تجربه نمایید.

هماهنگی با تورم

شما می توانید حق بیمه های پرداختی خود به شرکت بیمه گر را هر ساله از 5 الی 20 درصد افزایش دهید، که این موضوع باعث می شود تا بیمه نامه شما با نرخ تورم پیش برود و در طولانی مدت سرمایه های شما از دست نرود. البته لازم به توضیح است در صورت عدم تمایل می توانید تا انتها قرارداد، حق بیمه ثابت و اولیه را پرداخت کنید که این موضوع اصلا به صلاح نیست و تحت هیچ عنوان پیشنهاد نمی شود.

معافیت مالیاتی

جالب است بدانید یکی از مزایا بیمه عمر معافیت مالیاتی است و این موضوع می تواند در افزایش سود سرمایه گذاری بسیار مؤثر باشد.

امکان دریافت وام

شما با سرمایه گذاری در بیمه عمر این امکان را دارید که از سبد اندوخته خود و سرمایه خودتان وام دریافت کنید. لازم به توضیح است که دریافت وام از بیمه عمر نیاز به هیچگونه ضامن و وثیقه ای ندارد.

امکان فسخ زودتر از موعد

در صورتی که شما در هر سالی از قرارداد تمایل به فسخ بیمه نامه داشته باشید، می توانید قرارداد خود را فسخ نمایید و تمامی سرمایه های خود را بدون هیچ جریمه ای دریافت نمایید.

تعیین ذی نفعان

یکی از مزیت های سرمایه گذاری در بیمه عمر نسبت به بورس این موضوع است که شما می توانید، ذی نفعان خودتان را تعیین کنید. ذی‌نفع به کسانی گفته می شود که در صورت فوت بیمه شده، سرمایه های فرد بیمه شده، بین این اشخاص تقسیم خواهد شد.

مطمئن بودن آن

تمامی شرکت های بیمه، تحت نظارت بیمه مرکزی می باشند و به همین خاطر حتی در صورت ورشکستگی این شرکت ها، سرمایه های تمامی افراد توسط بیمه مرکزی پرداخت خواهد شد.

عدم ریسکی بودن

سرمایه گذاری در بیمه عمر هیچ گونه ریسکی ندارد و شما می توانید با خیال راحت این بیمه نامه را به صورت بلند مدت تهیه معایب سرمایه‌گذاری در بورس کنید.

پرداخت قسطی حق بیمه

می توانید حق بیمه های خود را در اقساط مختلف به شرکت بیمه گر پرداخت نمایید که این موضوع باعث می شود تا فشار مالی ناشی از پرداخت حق بیمه، از روی بیمه گذاران تا حدودی برداشته شود.

معایب بیمه عمر

عدم سوددهی در سال های اولیه

سرمایه گذاری در بیمه عمر یکی از روش های سرمایه گذاری بسیار پر سود است اما این بیمه نامه در سال های اولیه قرارداد سود چشمگیری ندارد. بنابراین اگر به دنبال یک روش برای سرمایه گذاری کوتاه مدت هستید، به هیچ عنوان به فکر خرید بیمه عمر نباشید.

عدم سوددهی مناسب در حق بیمه های پایین

اگر قصد پرداخت حق بیمه های پایین را دارید، باید بدانید متأسفانه نمی توانید سود خوبی را از بیمه عمر خود دریافت کنید، زیرا هزینه های بیمه گری و پوشش های بیمه ای از حق بیمه شما کسر می شود، بنابراین در حق بیمه های پایین، بیمه عمر روش مناسبی برای سرمایه گذاری نمی باشد.

نامناسب برای سنین بالا

اگر سن بیمه شده شما بالاتر از 55 یا 60 سال است، نمی توانید بیمه عمر خود را به دید سرمایه گذاری نگاه کنید، به دلیل آنکه در این سنین ریسک بیمه گری بسیار بالاست و سرمایه گذاری به مراتب کم سود تر از سنین پایین می باشد.

در سنین بالا خرید بیمه عمر برای استفاده از پوشش های بیمه ای بسیار امر پسندیده ای به شمار می رود.

بیمه عمر یا بورس؟

در این مطلب به طور کامل در مورد مزایا و معایب سرمایه گذاری در بیمه عمر و بورس توضیح داده شد، شما با در نظر گرفتن این موارد می توانید انتخاب کنید که بیمه عمر بهتر است یا بورس. اگرچه در این موضوع سؤال یا ابهامی برای شما باقی مانده است، می توانید آنرا در انتها همین مطلب برای ما بنویسید تا شما را راهنمایی کنیم. همچنین توصیه می کنیم مقاله بیمه عمر یا طلا را در این وب سایت مطالعه نمایید.

مزایای سرمایه گذاری بر روی ملک های داخل و خارج از کشور

ما در این مقاله ضمن بررسی مزایا و معایب این نوع سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور شما را با بهترین مرکز مشاوره خرید و فروش املاک آشنا خواهیم کرد و با خدمات این مرکز آشنا خواهیم ساخت. پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای مطالب همراه ما باشید.

همان طور که می‌دانید سرمایه گذاری از جمله مقوله‌هایی است که اکثر افراد برای داشتن آینده ای مطمئن و بی استرس به دنبال آن هستند و در این راستا غالباً سعی می‌کنند که در مسیری سرمایه گذاری کنند که در آن سود هنگفتی را به دست آورند. خرید طلا، بورس، سهام، املاک و حتی سپرده‌های بانکی از جمله راه‌های پر طرفدار جهت سرمایه گذاری محسوب می‌شوند. هر چند به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی در کشور سرمایه گذاری در بورس و دلار نه تنها سودی به همراه نداشته بلکه بسیاری از افراد را متحمل ضرر و زیان کرده است.

سرمایه گذاری در بورس، ارز و طلا نیازمند آگاهی زیاد و آموزش‌های حرفه‌ای و ریسک بالاست. این در حالیست که سرمایه گذاری در املاک نیاز به آموزش و مهارت خاصی ندارد و همه افراد با داشتن سرمایه مورد نیاز، به راحتی می‌توانند ملکی را خرید و فروش کنند و به سود قابل توجهی دست پیدا کنند. به طور کل سرمایه گذاری در املاک را می‌توان به عنوان یکی از بهترین و کم ریسک‌ترین نوع سرمایه گذاری دانست. به همین دلیل این نوع سرمایه گذاری در رتبه اول سرمایه گذاری جهان قرار دارد و در میان مردم بسیار محبوب و پرطرفدار است.

به خصوص در ایران که قیمت زمین و ساختمان روز به روز در حال افزایش است و میزان سوددهی آن نیز به همان نسبت در حال رشد است. به طور مثال ارزش املاک حاشیه خلیج فارس به دلیل رونق اقتصادی و گردشگری نه تنها در ایران بلکه در کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز بسیار بالا بوده و متقاصیان زیادی را جهت سرمایه گذاری در این مناطق به خود جذب کرده است. حال ممکن است برای شما سوال پیش آید که سرمایه گذاری بر روی املاک در داخل کشور بهتر است یا خارج از کشور و هر کدام دارای چه مزیت‌هایی است؟ برخی از مزیت‌ها و معایب سرمایه گذاری در املاک داخل کشور و خارج از کشور به شرح زیر است:

مزایا و معایب سرمایه گذاری بر روی املاک ایرانی

از جمله ویژگی‌های مثبت سرمایه گذاری در املاک داخل کشور این است که ملک همیشه ارزش خود را حفط می‌کند و مانند دلار و طلا به مرور زمان دچار رکود و تغییر نمی‌شود. از طرفی برای ملک‌ها امکان تغییر کاربری وجود دارد مثلاً به راحتی می‌توانید یک ملک صنعتی را به یک ملک کشاورزی تغییر دهید و متناسب با شرایط فعلی خود از مزایای آن ملک بهرمند شوید. از دیگر ویژگی‌های سرمایه گذاری در املاک می‌توان به وارداتی نبودن آن اشاره کرد. ملک تنها گزینه‌ای است که نمی‌توان آن را از خارج از کشور وارد کرد؛ در نتیجه هیچ نوع رقابت وارداتی در این زمینه وجود ندارد. از طرفی می‌توان گفت به دلیل داشتن محدودیت ملکی در ایران، املاکی که قابل استفاده هستند بسیار با ارزش بوده و روز به روز بر ارزش و بهای آن افزوده می‌شود.

سرمایه گذاری

شما به سادگی می‌توانید دانش و مهارت لازم در سرمایه گذاری بر روی ملک‌های ایرانی را یاد بگیرید و همانند سرمایه گذاری‌های دیگر نیاز به یادگیری مهارت‌های پیچیده و چالش بر انگیز ندارید. یکی از ویژگی‌های خوب سرمایه گذاری در ملک‌های داخل کشور این است که می‌توانید از تسهیلات بانکی جهت خرید و یا ساخت و ساز آن استفاده نمایید و سپس به راحتی با رهن و اجاره ملک خود، به سود قابل توجهی دست پیدا کنید. از معایب این نوع سرمایه گذاری می‌توان به مستهلک شدن ساختمان، نیاز به سرمایه گذاری کلان و متضرر شدن در صورت وقوع بلایای طبیعی همچون زلزله اشاره کرد.

مزایا و معایب سرمایه گذاری در املاک خارج از ایران

مزایای ملک‌هایی که در خارج از کشور جهت سرمایه گذاری انتخاب می‌شوند بسته به نوع کشور، شرایط اقتصادی آن کشور و عوامل دیگر متفاوت است. بازار املاک در برخی کشورها دارای بازده سرمایه چرخشی هستند. به طور کل می‌توان گفت میزان سوددهی این نوع سرمایه گذاری بالا بوده و مورد توجه بسیاری از سرمایه گذاران ملکی بین المللی می‌باشد این افراد همیشه سعی می‌کنند چندین ملک در کشورهای مختلف خریداری کنند زیرا اولا با این کار از بی‌ثباتی‌های احتمالی در کشور اصلی خود مصون هستند و از طرف دیگر ارزش ملک خارجیشان و بازده سالانه سود و اجاره آن بسیار بیشتر از سرمایه گذاری داخلی خواهد بود.

در واقع شما با خرید املاک خارجی مناسب‌ترین روش را برای حفظ سرمایه و سود بیشتر انتخاب کرده‌اید. از دیگر مزایای سرمایه گذاری ملک‌های خارجی داشتن بیمه است که در صورت بروز هر نوع آسیبی به ملک از سوی دولت آن کشور به صاحب ملک خسارت پرداخت می‌شود. بسیاری از کشورها دارای بی‌ثباتی بازار املاک نیستند و منافع قابل توجهی را نصیب صاحب ملک می‌کنند.

از معایب این نوع سرمایه گذاری می‌توان به نیاز داشتن به سرمایه گذاری کلان، نیاز به آشنایی کامل با فرهنگ، زبان و موقعیت های اقتصادی و گردشگری کشور مورد نظر و مستهلک شدن ملک اشاره کرد.

مرکز تخصصی مشاوره سرمایه گذاری املاک Dobira

سرمایه گذاری

مرکز تخصصی مشاوره سرمایه گذاری املاک Dobira یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین شرکت‌های مشاوره در زمینه خرید و فروش املاک در سطح بین المللی است که به جهت سرمایه گذاری آسان‌تر و مطمئن‌تر به شما عزیزان ارائه خدمت می‌کند. این مجموعه به کمک مشاورین و وکلای خبره و کارآمد خود بهترین راهنمایی‌ها و مشاوره‌ها را جهت خرید املاک در داخل و خارج از کشور به شما ارائه می‌دهد. عمده فعالیت این گروه در کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده و در صورت نیاز، برای سرمایه گذاری در املاک سایر کشورها نیز آماده خدمت و مشاوره می‌باشد. برای کسب اطلاعات جامع‌تر و آشنایی بیشتر با این شرکت می‌توانید به سایت Dobira مراجعه کنید و با خدمات این مجموعه بیشتر آشنا شوید.

سرمایه‌گذاری در بورس بهتر است یا ارز دیجیتال ؟

بورس یا ارز دیجیتال.jpg

بازار ارزهای دیجیتال به طور قابل توجهی بی‌ثبات‌تر از بورس است، اگرچه در حالت کلی بازده سرمایه‌گذاری در هیچ یک از آنها هرگز تضمین نمی‌شود. اما در حال حاضر علاقه افراد برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، بیش از پیش افزایش یافته است. زیرا گرچه سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال با ریسک و خطرات زیادی همراه است، اما می‌تواند با سودهای زیاد و ناگهانی این خطر را جبران کند.

برای مقایسه بهتر بازار بورس و ارزهای دیجیتال، در ادامه به بررسی مزایا و معایب هریک از این دو بازار خواهیم پرداخت.

مزایای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال

 • ارز دیجیتال یک دارایی بی‌ثبات است که سرمایه‌گذاری در آن ذاتا مخاطره آمیز است. اما این خطر همیشه چیز بدی نیست. سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال می‌تواند بازدهی بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری‌های معمولی در یک دوره زمانی معین داشته باشد. با این حال هیچ تضمینی در این خصوص وجود ندارد و ممکن است ارزش یک رمزارز به سمت صفر شدن حرکت کند و سرمایه شما برای همیشه از بین برود.
 • در سال‌های اخیر با توجه به افزایش مقبولیت ارزهای دیجیتال، به تعداد پلتفرم‌هایی که شرایط خرید و فروش رمزارزها را فراهم کرده‌اند، اضافه شده است. علاوه بر صرافی‌های معتبر خارجی مانند بایننس، کوین بیس و . ، صرافی‌های ایرانی معتبری همچون ارزپایا برای راحت‌تر شدن فرآیند خرید ارز دیجیتال با ریال، توسعه یافته‌اند.
 • اگرچه بیت کوین بر تقریبا نیمی از بازار تسلط دارد، اما تنها انتخاب شما برای سرمایه‌گذاری نیست. روز به روز به تعداد رمزارزهایی که کاربری‌های مختلفی دارند، اضافه می‌شود. برای انتخاب یک ارز دیجیتال معتبر جهت سرمایه‌گذاری تحقیق کنید، از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید، با استفاده از روش‌های تحلیل تکنیکال آینده رمزارز را پیش بینی کرده و در نهایت بهترین گزینه را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید.
 • شرکت‌های بزرگ و معتبری همچون تسلا در سال ۲۰۲۱، ارزهای دیجیتال را به عنوان یک روش پرداخت معتبر، پذیرفتند. کشور السالوادور در سپتامبر ۲۰۲۱ بیت‌کوین را به‌عنوان ارز قانونی به‌طور رسمی پذیرفت. همین افزایش مقبولیت، خیال بسیاری را برای سرمایه‌گذاری در این بازار، راحت‌تر کرده است.

معایب سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال

 • از آنجایی که ارز دیجیتال توسط هیچ دارایی فیزیکی پشتیبانی نمی‌شود، ارزش آن کاملا بر اساس تمایل یا عدم تمایل مردم به خرید آن تعیین می‌شود. به همین دلیل، قیمت ارزهای دیجیتال بسیار نوسانی است و در برخی موارد منجر به ضرر سرمایه گذار می‌شود.
 • اگرچه لایه‌های امنیتی صرافی‌های دیجیتال و کیف پول‌های رمزگذاری شده، بهبود چشمگیری داشته‌اند، اما هنوز هم گاهی در معرض هک و حملات سایبری قرار می‌گیرند
 • در سرمایه‌گذاری، افق زمانی یک معامله‌گر این است که تا چه زمانی قصد دارد دارایی خریداری شده را قبل از فروش نگه دارد. کارشناسان توصیه می‌کنند که اگر در کوتاه مدت نیاز به نقدینگی دارید، پول خود را در دارایی‌های امن‌تر مانند بورس یا حساب‌های پس انداز پربازده قرار دهید.

مزایای سرمایه‌گذاری در بورس

 • قدمت بازار سهام و بورس، بسیار بیشتر از ارزهای دیجیتال است. همین باعث شده است که کارشناسان تسلط بیشتری روی شناسایی روندها و پیش بینی قیمت دارایی‌ها داشته باشند.
 • سازمان‌های نظارتی مختلفی روی صحت عملکرد بازار بورس نظارت دارند. همین مسئله موجب افزایش امنیت معاملات و همچنین کاهش احتمال کلاهبرداری می‌شود.
 • سرمایه‌گذاری روی صنایع سودده و شرکت‌هایی با پتانسیل بالا، از طریق بازار بورس امکانپذیر است.

معایب سرمایه‌گذاری در بورس

 • ریسک کمتر به معنای سود کمتر است. اگر به دنبال کسب سود زیاد در کوتاه مدت هستید، احتمالا معایب سرمایه‌گذاری در بورس سرمایه‌گذاری در بورس برای شما مناسب نیست.
 • بازار بورس یک بازار کاملا متمرکز بوده و تحت نظارت دولت اداره می‌شود. اعتماد به بورس، به معنای اعتماد به دولت‌ها و سیاستمدارانی است که می‌توانند به‌راحتی بر روی این بازار تاثیر بگذارند.

تفاوت بازار بورس و ارز دیجیتال

تفاوت بازار بورس و ارز دیجیتال

در قسمت قبل، با بررسی مزایا و معایب سرمایه‌گذاری در بازار بورس و ارزهای دیجیتال، به تعدادی از تفاوت‌های بازار بورس و ارز دیجیتال اشاره کردیم. اما در این بخش قصد داریم به برخی از مهم‌ترین تفاوت‌های این دو بازار اشاره کنیم:

دست کاری قیمت‌ها

یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که فعالان در هر دو بازار با آن رو به رو هستند. در بازار رمزارزها، زمانی که سرمایه گذاران کلان یا همان نهنگ‌ها به طور همزمان دست به خرید یا فروش دارایی خاصی می‌زنند، ارزش دارایی به طور ناگهانی تغییر می‌کند. علاوه بر این، برخی صرافی‌ها گزارش‌های مربوط به حجم معاملات را دست کاری می‌کنند که همین مسئله سرمایه‌گذاران را به اشتباه می‌اندازد.

اما دست کاری قیمت در بازار بورس هم وجود دارد. رایج‌ترین راه برای انجام این کار در بورس، انتشار اخبار غلط و ثبت سفارش‌های کاذب است.

شناسایی زمان خرید و فروش

خرید و فروش در بازار ارزهای دیجیتال در هر ساعت از شبانه روز امکان پذیر است. همین مسئله موجب نوسانات بیشتر قیمت و در برخی موارد از دست دادن بهترین زمان خرید یا فروش است. این مشکل تا حدی با استفاده از امکان ثبت سفارش در صرافی‌ها برطرف شده است. علاوه بر این، با این توجه که مدت زمان زیادی از ظهور بازار ارزهای دیجیتال نمی‌گذرد، شناسایی الگوها برای پیش بینی قیمت، کار دشواری است. زیرا پیشینه زیادی از دارایی‌های دیجیتال در دسترس نیست.

اما در خصوص بازار بورس ایران باید به این نکته اشاره کرد که سقف نوسانات، مشخص شده است و قیمت‌ها نمی‌توانند نوسانی معایب سرمایه‌گذاری در بورس بیشتر از سقف تعیین شده داشته باشند. اما از طرف دیگر برای خرید و فروش یک سهام خاص، باید در یک صف منتظر ماند؛ چیزی که ممکن است مانع از کسب سود شما شود!

آیا خروج از بورس و ورود به ارز دیجیتال درست است؟

خرید ارز دیجیتال

پاسخ به این سؤال به طور کامل به اهداف، دانش و شخصیت شما بستگی دارد. اگر شخصیت ریسک پذیری دارید و به دنبال سودهای زیاد در مدت زمان کم هستید، احتمالا سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال برای شما مناسب خواهد بود؛ اما به خاطر داشته باشید که بهترین تحلیلگران و کارشناسان معتقد هستند که نباید تمام دارایی خود را در یک سبد قرار دهید؛ بنابراین بهتر است سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع بچینید و از مزایای هر بازار به نفع خود سود ببرید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.