بازگشت‌های روند


دریافت ۳۰,۰۰۰ شیبا رایگان

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس): موسسات زیادی وجود دارند که در بلندمدت سرمایه گذاری میکنند و شکست قوی در روند صعودی را به چشم فرصت خرید میبینند.

چون میدانند که فروشندگان سعی دارند روند را برگردانند، اما ۸۰ درصد از مواقع شکست میخورند.

حتی اگر اسپایک نزولی قوی و بزرگ باشد و از خط روند و میانگین متحرک دور شود، آنها همچنان میخرند.

و انتظار دارند که خرید آنها، به سایر معامله گران هم سیگنال خرید بدهد.

حداقل انتظار دارند که حرکت صعودی، نقطه شکست در زیر سقف بازار را تست کند.

وقتی تست کند، آنها در مورد برگشت روند تصمیم میگیرند. اگر روند برگشته باشد، آنگاه از خریدِ خود خارج میشوند.

اما اکثر پوزیشن های آنها سودآور است چون در نقطه خیلی پایینتری خریده بودند.

اما آنها بخشی از پوزیشن خود را در آخرین پولبک خریدند، پس بخشی از آن زیان آور است.

وقتی موسسات به این نتیجه برسند که بازار در حال نزولی شدن است، آنگاه روند برمیگردد.

چون این موسسات بودند که در پولبک های قوی میخریدند.

ولی الان هیچ موسسه ای تمایل ندارد که در یک اسپایک نزولی قوی بخرد.

موسسات صبر میکنند تا مطمئن شوند که قیمتها به اندازه کافی پایین رفته اند.

یعنی منتظر میشوند تا قیمتها به سطح حمایتِ بلندمدت برسند (مثلا خط روند ماهانه).

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

وقتی قیمتها به این سطح رسیدند، موسسات میخرند و در تمام پولبک ها هم میخرند.

از یکجایی، سایر موسسات هم متوجه میشوند که قیمتها حمایت شده اند، پس آنها هم میخرند.

پس به زودی یک اسپایک صعودی قوی شکل خواهد گرفت.

سپس یک پولبک شکل میگیرد که کف را تست کند و سپس بازار برمیگردد به روند صعودی.

هر الگوی برگشتی، نوعی از دامنه معاملاتی میباشد.

بنابراین معاملات در دو جهت میباشد تا اینکه مشخص شود جهت مخالف کنترل را در دست گرفته است.

عبارت “برگشت روند ماژور” میتواند معانی متفاوتی برای معامله گران داشته باشد.

هیچکس نمیتواند تغییر جهت روند را با قطعیت پیش بینی کند تا اینکه این برگشت روی چارت شکل بگیرد.

اما این برگشت روند را نمیتوان ماژور نامگذاری کرد. جهت پوزیشن های معاملاتی در چارت ۵ دقیقه ای میتواند دائما تغییر کند.

در صورتی که روند اصلی بدون تغییر میماند. برگشت روند ماژور یعنی دو تا روند بر روی چارت داشته باشیم که بین آنها برگشت ایجاد شده است.

یعنی یا روند صعودی برگشته است به روند نزولی و یا روند نزولی برگشته است به روند صعودی.

این نوع برگشت روند، با بالا و پایین شدنِ روند متفاوت است.

چون برگشت هایی که در قالب بالا و پایین شدن روند هستند، معمولا به اندازه یک معامله پیش میروند، اما در حدی نیستند که روند ماژور را تغییر بدهند.

همچنین برگشت های مینور در هر حالتی رخ میدهند(چه یم روند واضح داشته باشیم و چه نداشته باشیم).

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

art cobweb connection 276223 300x200 - الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

سیگنال های اولیه برای شکل گیری برگشت روند ماژور، احتمال کمی برای موفقیت دارند.

اما بازدهی بالایی دارند که معمولا چند برابرِ ریسک است.

بازار در اغلب اوقات اصلاحی است و پولبک های زیادی شکل میگیرد، اما اگر روند در حال برگشت باشد، آنگاه روند جدید به زودی مشخص میشود.

بسیاری از معامله گران ترجیح میدهند صبر کنند تا روند واضح شود و بعد وارد معامله شوند.

این افراد ترجیح میدهند که احتمال موفقیت ۶۰ درصد باشد، ولی سود کمتری داشته باشند.

هر دو حالت مناسب است چون در هر دو حالت سود میکنیم.

برای برگشت روند ماژور به چهار چیز نیاز داریم:

۱-یک روند بر روی چارت شکل گرفته باشد.

۲-یک برگشت قوی شکل بگیرد که بتواند خط روند و میانگین متحرک را بشکند.

۳- سپس سقف یا کف روند تست میشود و بعد دومین حرکت برگشتی شکل میگیرد.

این حرکت دوم در روند صعودی میتواند در قالب سقف بالاتر، سقف دوقلو، سقف پایینتر باشد. و در روند نزولی در قالب کف پایینتر، کف دوقلو و کف بالاتر میباشد).

۴-دومین حرکت برگشتی آنقدر ادامه میابد تا اینکه همه به این نتیجه برسند که روند برگشته است.

پس در ابتدا باید یک روند بر روی صفحه داشته باشیم.

سپس یک حرکت قوی در جهت مخالف شکل بگیرد که خط روند ماژور را بشکند و در آنطرف میانگین متحرک قرار بگیرد.

سپس روند باید ادامه یابد و سقف یا کف روند را تست کنیم. سپس مجددا بازار باید برگردد.

برای مثال یک روند صعودی داریم که در جهت نزولی شکسته شده است.

سپس معامله گران منتظر هستند که حرکت صعودی بعدی شکل بگیرد.

اگر بعد از تست کردن سقف، بازار برگردد، آنگاه تست موفق بوده و معامله گران شک میکنند که شاید روند در حال برگشت است.

سپس این حرکت برگشتی باید آنقدر قوی باشد که معامله گران باور کنند که بازار در روند نزولی قرار گرفته است.

اگر حرکت برگشتی در قالب یک اسپایک نزولی قوی باشد و چند شمع نزولی بزرگ هم داشته باشد، آنگاه همه بازار را در قالب روند نزولی میبینند.

اما معمولا بازار در یک کانال نزولی عریض قرار میگیرد که به اندازه ۵۰ شمع و یا بیشتر ادامه میابد. پس شکل گیری روند نزولی واضح نمیباشد.

برخی معامله گران فکر میکنند که وارد دامنه معاملاتی شده ایم، که اکثر اوقات این حالت رخ میدهد.

پس وقتی یک اسپایک نزولی قوی شکل نمیگیرد، معمولا بنظر میرسد که روند نزولی شکل نگرفته است تا اینکه چند شمع و مجموعه ای از سقف ها و کف های پایینتر شکل بگیرد.

اما در چنین حالتی معمولا بازار خیلی پایین رفته است و از سقف بازار خیلی دور شده است. پس احتمالا چیز زیادی از روند نزولی باقی نمانده است.

برگشت روند ماژور

تقریبا تمام الگوهای برگشت روند ماژور با شکست خط روند و سپس برگشت آغاز میشوند.

و در نهایت وقتی برگشت روند را داشته باشیم، آنگاه خط روند شکسته میشود.

برای مثال روند صعودی داریم و بعد الگوی سر و شانه شکل میگیرد و روند صعودی به پایان میرسد.

در این حالت، حرکت نزولی که بعد از سر شکل میگیرد، معمولا خط روند مربوط به روند صعودی کلی را میشکند.

سپس خریداران، این حرکت نزولی را در نزدیکی پولبک به شانه چپ میخرند تا الگوی پرچم صعودی-کف دوقلو تشکیل بدهند.

وقتی قیمتها از شانه چپ شروع به افزایش کردند و تا سر افزایش داشتند، بسیاری از فروشندگان فروختند.

و حالا که بازار مجدد در حال رشد است، این فروشندگان سودگیری میکنند چون ممکن است که بازار واردِ دامنه اصلاحی شده باشد و یا الگوی پرچم صعودی-کف دوقلو شکل داده باشد.

شانه راست، همان پولبک به نقطه شکست است. پس ستاپ مناسبی برای فروش در سقف پایینتر است.

برای فروشندگان بتوانند در جهت مخالف روند معامله کنند، باید خط روند شکسته شود.

چون نشاندهنده شکست روند و شروع احتمالیِ برگشت روند ماژور میباشد.

همچنین خریدارانی که در سقف قبلی(سر) خریدند، منتظر هستند که یک گام صعودی دیگر شکل بگیرد.

و با وجود حرکت نزولی بعد ازسر، همچنان پوزیشن خود را نگه میدارند.

اما وقتی میبینند که این حرکت نزولی قوی بوده و در زیر خط روند قرار گرفته است، آنگاه از صعودِ بعدی استفاده میکنند تا با ضرر کم خارج شوند.

پس بازگشت‌های روند هم خریداران و هم فروشندگان در حال فروش هستند و این باعث میشود که بازار پایینتر برود و سقف پایینتر(شانه راست) تشکیل بدهد.

وقتی بازار به خط گردن میرسد، خریداران و فروشندگان به ارزیابی قدرت حرکت نزولی میپردازند.

اگر قدرت آن زیاد باشد، فروشندگان اسکلپ نمیکنند، بلکه معامله خود را نگه میدارند و حتی بیشتر میفروشند چون انتظار دارند که برگشت روند ماژور شکل گرفته باشد(مخصوصا بعد از شکست خط گردن).

خریداران هم قدرت حرکت نزولی را میبینند و تا زمانی که بازار باثبات نشودف نمیفروشند.

در شکل زیر الگوی برگشت روند ماژور را داریم:

1 1024x522 - الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

اگر بعد از شکست خط روند صعودی، سقف بالاتر شکل بگیرد و روند برگردد، آنگاه معمولا یک سقف پایینتر هم شکل میگیرد تا معامله گران دومین شانس برای فروش را داشته باشند.

در این چارت برگشت روند ماژور با سقف بالاتر و پایینتر را داریم. معمولا بعد از شکست قوی در خط روند، برگشت ماژور شکل میگیرد.

گام نزولی که در شمع ۴ شکل گرفته است، نتوانسته خط روند را بشکند و همچنین نتوانسته پایینتر از کف قبلی قرار بگیرد.

و حتی نتوانسته در زیر میانگین متحرک قرار بگیرد و اصلاحی شده است.

این نشان میدهد که فروشندگان به اندازه کافی قوی هستند که بتوانند روند صعودی را برای مدت طولانی متوقف کنند.

بعد از شکست خط روند، یک سقف بالاتر در شمع ۶ شکل میگیرد که ستاچ فروش است.

اما چون شکست نزولی در شمع ۴ خیلی قوی نبود، پس حرکت نزولی در شمع ۹ متوقف شده است.

شمع ۹، همان کفِ الگوی پرچم صعودی است که به شکل گوه میباشد. همچنین این شمع، ستاپ خریدِ H4 نیز میباشد.

شمع ۹ و ۵، پرچم صعودی-کف دوقلو را شکل داده اند. این الگو منجر شد که تا شمع ۱۰ افزایش داشته باشیم.

حرکت صعودی تا شمع، مومنتوم ضعیفی دارد و ستاپِ فروشِ L4 است و همچنین الگوی پرچم نزولی به شکل گوه نیز میباشد(که گام صعودی اول قبل از شمع ۹ میباشد).

همچنین شانه راست در الگوی سر و شانه نیز میباشد، اما اکثر الگوهای سر و شانه سقف به نتیجه نمیرسند و تبدیل میشوند به مثلث یا پرچم صعودی(گوه).

در این حالت یک سقف پایینتر بعد از شکست خط روند است که سقف روند را تست کرده است.

الگوی برگشت روند ماژور

گام نزولی که به سمت شمع ۹ شکل گرفته است، به اندازه کافی از خط روند بلندمدت و میانگین متحرک دور شده است.

و کمی هم از کف پایینتر در روند صعودی(شمع ۵) پایینتر رفته است.

این گام نزولی بعد از یک گام نزولی شدید برای برگشت روند(شمع۴) شکل گرفته است.

همچنین به اندازه کافی به خط روند و یا شمع ۸(اولین پولبک در گام نزولی) نزدیک نشده است که بتواند آنها را تست کند.

تمام این موارد نشاندهنده این است که شکست خط روند قوی میباشد. پس به احتمال زیاد حداقل یک گام نزولیِ دیگر داشته باشیم و یا روند برگردد.

خریدارانی که در شمع ۶ و در سقف روند صعودی خریدند، قدرت فروشندگان در شمع ۹ و ضعف خریداران در شمع ۱۰ را دیدند و از پرایس اکشن ناامید شدند.

پس از حرکت صعودی ضعیف که به سمت شمع ۱۰ شکل گرفته است استفاده کردند تا با ضرر کم خارج شوند. و تا وقتی که بازار پایینتر نیاید، نمیخرند.

نقطه بازگشت روند (Trend reversal) در بازار فارکس

نقطه بازگشت روند

معاملات روند یکی از رایج‌ ترین استراتژی‌ها در بین تریدرهای تازه کار است. مشکل اصلی آن تعیین نقطه بازگشت احتمالی است که قبل از آن تریدر باید پوزیشن معاملاتی را ببندد؛ یا بر عکس بلافاصله در آغاز یک روند جدید وارد بازار شود. یک تریدر باید درک کند که این یک بازگشت روند است، نه یک اصلاح، و می‌توانند از ابزارهایی مانند اندیکاتورهای برگشت، واگرایی، الگوها یا نقاط محوری استفاده کنند. در این مقاله با نحوه استفاده از این ابزارها و مزایا و معایب آنها آشنا می‌شوید.

نحوه پیش ‌بینی بازگشت روند: مروری بر ابزار های تجزیه و تحلیل

معامله با روند بسیار ساده و موثر است؛ اما در عمل مطمئناً با چندین سؤال مواجه خواهید شد:

 • چگونه می‌توان فهمید که تغییر قیمت در برابر روند اصلی یک اصلاح است یا نشانی از یک بازگشت روند جدید است؟
 • چگونه می‌توان لحظه‌ای را پیش بینی کرد که قدرت روند تمام می‌شود و قیمت معکوس می‌شود؟
 • چگونه می‌توان سطوح مقاومت و حمایت را که در آن سیگنال بازگشت روند یا سیگنال ادامه روند مشاهده می‌شود را محاسبه کرد؟

ابزارهای پیش بینی نقطه بازگشت روند

یک روند قوی عبارت است از تسلط قابل توجه فروشندگان (روند رو به رشد) و یا خریداران (روند نزولی) بر بازار. در مقطعی تعداد تریدرهای طرف غالب و حجم پوزیشن‌های معاملاتی آنها کاهش می‌یابد، قیمت تا لحظه تعادل کاهش می‌یابد. در آن لحظه، وقتی طرف ضعیف ‌تر به سمت قوی ‌تر تبدیل می‌شود، یک بازگشت روند اتفاق می‌افتد. هدف تریدر پیش بینی و استفاده از این لحظه برای اهداف خود است.

ابزارهای زیر برای تعیین نقطه برگشت قیمت به تریدر کمک خواهند کرد:

 • اندیکاتورهای آنالیز تکنیکال
 • واگرایی (Divergence)
 • الگوهای بازگشت روند
 • سطوح (مقاومت و حمایت، فیبوناچی)
 • پیوت پوینت ها (Pivot Points)

اجازه دهید این ابزارها را با جزئیات بیشتری در نظر بگیریم.

اندیکاتورهای آنالیز تکنیکال

صدها اندیکاتور آنالیز تکنیکال معکوس وجود دارد و هر کدام طبق اصل خود عمل می‌کنند.

اسیلاتور ها

اسیلاتور یک ابزار تکنیکال است که از آن می‌توان برای کمک به تعیین اینکه یک بازار در محدوده مورد انتظار یا خارج از محدوده مورد انتظار معامله می‌شود استفاده کرد. اسیلاتورها معمولا برای مشخص کردن شرایط بیش خرید یا بیش فروش در بازار استفاده می‌شوند؛ در حالی که برخی از اسیلاتورها به عنوان اسیلاتور های شناسایی روند استفاده می‌شوند.

اندیکاتور های کانال

در تئوری، هدف قیمت رسیدن به مقدار تعادلی خود، یعنی حالت تعادل بین عرضه و تقاضا است. اندیکاتور کانال قیمت به شما کمک می‌کند تا کانال‌های مختلف قیمتی را در چارت‌ها رسم کنید. دامنه نوسانات قیمت یک کانال را تشکیل می‌دهد و اغلب روندهای معکوس‌ در مرزهای این کانال اتفاق می‌افتد.

اندیکاتور های ساده کلاسیک با بازه های زمانی مختلف

در این ادیکاتورها اغلب از میانگین متحرک (ساده، نمایی)، استوکاستیک و غیره استفاده می‌شود. تعیین نقطه محوری اساساً منتظر بازگشت‌های روند لحظه‌ای است که همه خطوط با هم همگرا شوند و پس از آن روند معکوس شده و اندیکاتورها از هم جدا می‌شوند.

واگرایی (Divergence)

واگرایی اختلاف بین اندیکاتور تکنیکال و جهت قیمت است. به عبارت دیگر، این اندیکاتور نشان می‌دهد که بازار در شرایط بیش خرید است و از ناحیه سیگنال به سمت پایین حرکت می‌کند؛ در حالی که قیمت، برعکس، همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد. دلیل این مسئله این است که اندیکاتور پیشرو و قیمت بی اثر است، بنابراین بلافاصله پس از اندیکاتور معکوس می‌شود. واگرایی یک سیگنال اضافی اما قوی است که معکوس شدن روند را پیش بینی می‌کند. پنل واگرایی یک پنل اطلاعاتی با سیگنال‌های خرید و فروش برای تمام جفت ارزها و همه بازه‌های زمانی است.

واگرایی برای همه مناسب نیست؛ زیرا بسیاری از تفاوت‌های جزئی باید در نظر گرفته شود، که در غیر این صورت می‌تواند منجر به اشتباه شود. البته لازم به ذکر است که هنگامی باید از این مسئله استفاده کنید که چشم شما به دیدن آن عادت کرده باشد.

ویژگی‌های پنل واگرایی:

 • علاوه بر نقاط ورودی، این اندیکاتور توصیه‌هایی را در مورد تنظیم درست استاپ لاس (Stop Loss) و تیک پروفیت (Take Profit) ارائه می‌دهد.
 • در پنل اندیکاتور، می‌توانید جفت ارز و بازه زمانی مورد نیاز را در پنجره نمودار تنظیم کنید.
 • در نمودار، اندیکاتور خطوط تایید واگرایی را ترسیم می‌کند، منطقه سیگنال را مشخص می‌کند و نقاط ورودی توصیه شده را با فلش نشان می‌دهد.

الگوهای بازگشت روند

یک الگو، یک شکل اغلب تکراری در تجزیه و تحلیل کندل تکنیکال است که رفتار روند را در آینده پیش ‌بینی می‌کند. در ادامه در مورد تعیین سطوح معکوس با استفاده از این روش توضیح خواهیم داد.

مسائل مربوط به کاربرد عملی الگوها:

هنگامی که یک تریدر الگوی شکل گرفته را می‌بیند، گاهی اوقات برای تصمیم گیری خیلی دیر شده است. به عنوان مثال، الگوی کلاسیک سرشانه (Head and Shoulders)، که در آن تریدر باید تا تشکیل نیمه دوم الگو صبر کند تا آن را تشخیص دهد؛ اما لحظه مناسب باز کردن یک موقعیت معاملاتی قبلاً از دست رفته است.

مفهوم الگوها تا حد زیادی وابسته به ثبات شکل گیری شکل اصلی آنها است؛ اما بازار تا این حد مرتب نیست. اینکه یک الگوی کاملاً شکل گرفته را همانطور که در مطالب آموزشی ترسیم شده است بتوانید پیدا کنید تقریبا غیر ممکن است. تقریبا هیچ الگوی کاملی وجود ندارد. زمان زیادی لازم است تا یاد بگیرید سریع یک الگوی خاص را شناسایی کنید.

الگوها بیشتر یک ابزار کمکی برای تکمیل ساخت سطوح و داده‌های اندیکاتورهای تکنیکال بازگشت‌های روند هستند.

سطوح مقاومت و پشتیبانی

این احتمالاً یکی از ساده ترین راه‌ها برای شناسایی نقاط معکوس احتمالی است. ساخت سطوح بر اساس روانشناسی و کلیشه‌های موجود بین تریدرها است. به عنوان مثال، بسیاری از تریدرها به دلایلی اعداد رند را دوست دارند. هنگامی که در قیمت خاصی مقدار زیادی از استاپ و تیک پروفیت وجود داشته باشد، یک سطح مقاومت و حمایت قوی ظاهر می‌شود که در آینده دوباره توسط تریدرها به عنوان یک سطح کلیدی در نظر گرفته می‌شود.

پیوت پوینت ها (Pivot Points)بازگشت‌های روند

نقاط محوری یا پیوت پوینت‌ها (Pivot Points)، نقاط بازگشت روند کلاسیکی هستند که بین سه سطح مقاومت و حمایت قرار دارند، که در آنها به احتمال زیاد حال و هوای بازار فارکس دستخوش تغییر می‌شود.

پیوت = 3 / ((قیمت بسته شدن) + (کف قیمتی) + (اوج قیمتی))

R1 (مقاومت یا Resistance) = (کف قیمتی – پیوت) + پیوت

R2 = (کف قیمتی – اوج قیمتی) + پیوت

R3 = (کف قیمتی – پیوت) * 2 + اوج قیمتی

S1 (حمایت یا Support) = (پیوت – کف قیمتی) – پیوت

S2 = (کف قیمتی – اوج قیمتی) – پیوت

S3 = (پیوت – اوج قیمتی) * 2 – کف قیمتی

جمع بندی

ابزارهای زیادی برای پیش‌ بینی نقاط بازگشت روند وجود دارد، اما هیچ کدام کامل نیستند. تلاش برای ترکیب آنها با یکدیگر ممکن است شما را بیشتر گیج کند و منجر به نتایج منفی شود. به یاد داشته باشید که رفتار بازارهای مالی را هرگز نمی‌توان به صورت 100 درصدی پیش بینی کرد. اگر اندیکاتورهای فارکس انتظارات شما را برآورده نمی‌کنند، به این معنی است که یا آنها را به درستی طبقه بندی نکرده‌اید یا هنوز یاد نگرفته‌اید که از آنها به درستی استفاده کنید.

بازگشت نهنگ‌ها؛ آیا روند صعودی ارزهای دیجیتال ادامه‌دار خواهد بود؟

بازگشت نهنگ‌ها؛ آیا روند صعودی ارزهای دیجیتال ادامه‌دار خواهد بود؟

با بازگشت نهنگ‌های بزرگ ارزهای دیجیتال به بازار، تحلیلگران انتظار نوسانات عمده‌ای را دارند.
به گزارش پلتفرم تحلیلی Santiment، فعالیت نهنگ‌های رمزارز – که تراکنش‌های بزرگ به ارزش بیش از ۱۰۰ هزار دلار انجام می‌دهند – به تازگی افزایش یافته‌ است. طبق گزارش‌ها، بیشتر این تراکنش‌ها در قالب دو استیبل کوین برتر بازار، یعنی تتر (USDT) و یواس‌دی کوین (USDC)، انجام می‌شوند. با توجه به این موضوع، تیم Santiment انتظار تحرکات بزرگی را در بازار ارزهای دیجیتال دارد.
در این میان، داده‌های دیگر ارائه‌شده توسط شرکت تحلیل بلاکچین CryptoQuant نشان می‌دهند که نهنگ‌های اتریوم مدت طولانی است که بر قیمت این ارز دیجیتال تأثیر می‌گذارند. طبق گزارش‌ها، نهنگ‌ها می‌توانند با سپرده‌گذاری این ارز دیجیتال در صرافی‌ها، فروش در قیمت‌های بالاتر و یا خرید آن، قیمت ETH را دستکاری کنند.
با این حال، این فقط نهنگ‌های اتریوم نیستند که حرکت‌های بزرگی را انجام می‌دهند. به گزارش پلتفرم Benzinga، یک نهنگ بیت کوین نیز حدود ۲،۱۸۱ BTC را جابه‌جا کرده که در زمان نگارش این خبر تقریباً ۴۴٫۹ میلیون دلار ارزش دارد.
در این میان، برخی از تحلیلگران با توجه روند فعلی بازار، پیش‌بینی می‌کنند که این نهنگ‌ها ممکن است به سمت خرید ارزهای دیجیتال حرکت کرده و به این ترتیب، روند صعودی فعلی را تقویت کنند.

دریافت ۳۰,۰۰۰ شیبا رایگان

آغاز روند بازگشت آوارگان سوری از لبنان

آغاز روند بازگشت آوارگان سوری از لبنان

نخستین کاروان آوارگان سوریه از طریق گذرگاه مرزی "الدبوسیه" واقع در حومه حمص از اردوگاه‌های لبنان به سمت مناطق امن و آزاد کشورشان بازگشت.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره، عباس ابراهیم، مدیرکل امنیت عمومی لبنان در جریان کنفرانسی امنیتی درخصوص بازگشت بازگشت‌های روند آوارگان سوریه خاطرنشان کرد: بازگشت شهروندان سوری به اراضی خود وظیفه‌ای بود که باید انجام می‌دادیم و تنها با استقبال و جدیت طرف سوری رو به رو بوده‌ایم.

عباس ابراهیم در ادامه افزود، این پرونده پیامدهای منفی اقتصادی، امنیتی و اجتماعی دارد و لذا باید مورد بررسی قرار بگیرد و لبنان نیز مخالف نحوه برخورد برخی سازمان‌ها با این پرونده است.

وی همچنین تصریح کرد: ۱۷ مرکز برای بازگشت داوطلبانه در لبنان وجود دارد و دو میلیون و ۸۰ سوری در خاک لبنان زندگی می‌کنند.

مدیرکل امنیت عمومی لبنان اظهار داشت: ۵۴۰ هزار سوری به صورت داوطلبانه به سرزمینشان بازگردانده شده‌اند و ما این طرح را همانطوری که تدوین شده، تکمیل خواهیم کرد و تحت هیچگونه فشاری قرار نخواهیم گرفت.

عباس ابراهیم در پایان عنوان کرد: ما هیچ آواره سوری را مجبور به بازگشت به سرزمینشان نمی‌کنیم و ما هر کاری از دستمان بربیاید انجام می‌دهیم تا بار را از دوش مردم کم کنیم.

آغاز روند بازگشت آوارگان سوری از لبنان در میان سنگ‌اندازی‌های غرب

آغاز روند بازگشت آوارگان سوری از لبنان در میان سنگ‌اندازی‌های غرب

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در راستای طرحی که لبنان از 3 سال گذشته برای بازگشت آوارگان سوری به کشورشان ترسیم کرده صبح امروز مرحله اول این طرح برای بازگشت داوطلبانه آوارگان به سوریه آغاز شد و اولین خودرویی که حامل این افراد است از شهر عرسال لبنان به سمت گذرگاه «زمریا» حرکت کرد.

سرهنگ «هادی حریری» رئیس شعبه امنیت ملی لبنان در منطقه شمال که بر روند بازگشت آوارگان سوری نظارت دارد اعلام کرد که تدابیر امنیتی زیادی به این منظور اتخاذ شده و آوارگان سوری بعد از اطمینان از ثبت اسامی همه آنها سوار اتوبوس‌هایی شدند که برای انتقال آنها به سوریه آماده شده است.

خبرنگار النشره در منطقه بقاع گزارش داد که نخستین خودوری حامل آوارگان سوری با نظارت دکتر «هکتور حجار» وزیر امور اجتماعی در دولت موقت لبنان و افسران سرویس امنیتی و ارتش از شهر عرسال به سمت گذرگاه زمریا حرکت کرد و قرار است این کاروان به روستاهای منطقه القلمون در سوریه برود.

وزیر امور اجتماعی در دولت پیشبرد امور لبنان در این راستا اعلام کرد، روند بازگشت آوارگان به کشورشان بدون هیچ مشکلی پیش می‌رود و از سایر پناهجویان سوری در لبنان می‌خواهیم تا در مراکز تعیین شده توسط اداره امنیت عمومی لبنان برای بازگشت داوطلبانه به کشورشان ثبت نام کنند. هفته آینده یک کاروان دیگر از این افراد راهی سوریه می‌شود و به همین ترتیب به بازگرداندن همه آوارگان به کشورشان ادامه می‌دهیم.

خبرنگار النشره در منطقه نبطیه نیز گزارش داد که روند بازگشت آوارگان سوری از این منطقه زیر نظر ریاست امنیت داخلی و شعبه اطلاعات جنوب لبنان آغاز شده و یک ماشین گشت از این شعبه، اتوبوس حامل آوارگان سوری را همراهی می‌کند.

منابع ذی‌ربط لبنان در خصوص سازو کار بازگشت آوارگان سوری و مراحلی که لبنان در این زمینه طی کرده اظهار داشتند، بازگشت‌های روند لبنان ذره‌ای از تصمیم و اقدامات خود برای بازگرداندن آوارگان سوری به کشورشان کوتاه نخواهد آمد. فشارهای غرب و سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از بازگشت آوارگان سوری به کشورشان کاملا مشهود است و ادعا می‌کنند که این بازگشت به خواست شهروندان سوری نبوده و اجباری است. اما «عباس ابراهیم» مدیر اداره امنیت عمومی لبنان در جریان اجرای مرحله اول طرح بازگشت آوارگان سوری تاکید کرد که ما به این روند ادامه می‌دهیم و تسلیم هیچ فشاری نمی‌شویم.

این منابع تاکید کردند، لبنان تلاش کرده تا همه موانعی را که اخیرا در زمینه معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و صدور سند تولد نوزادان سوری در لبنان به وجود آمده بود با همکاری دولت سوریه حل کند؛ جایی که 98 درصد از نوزادان سوری متولد شده در لبنان در ثبت احوال سوریه ثبت نشده‌اند و هماهنگی میان دو طرف برای حل این مسئله ادامه دارد. مدیر اداره امنیت عمومی لبنان نیز از چند روز قبل دیدارهایی با آن دسته از آوارگان سوری که قصد بازگشت به کشورشان را دارند و به این منظور ثبت نام کرده‌اند انجام داده و از 2452 نفری که ثبت نام کردند دولت سوریه بازگشت 1700 نفر از آنها را تایید کرده که امروز 751 نفر به سوریه برمی‌گردند و سایر افراد در قالب کاروان‌های بعدی از هفته‌های دیگر به کشورشان می‌روند.

طبق گزارش روزنامه الاخبار، کمیته امنیتی و قضایی سوریه متشکل از شعبه‌های امنیتی و همچنین بازپرسان و برخی قضات در محل توقف کاروان‌های آوارگان در این کشور منتظر آنها هستند و این افراد بعد از حل و فصل اوضاع خود و طی شدن مراحل قانونی در مراکزی که برای اسکان آنها در نظر گرفته شده مستقر می‌شوند؛ ضمن اینکه طبق دستور عفو عمومی که «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه در آوریل گذشته صادر کرده مشکل خاصی برای این آوارگان در سوریه و اسکان آنها وجود ندارد و اقداماتی که در ابتدای ورود آنها به کشورشان انجام می‌گردد برای طی شدن رویه‌های قانونی می‌باشد.

این بدان معناست که مقامات سوری امکانات خود را تا حد امکان گسترش داده‌اند تا آوارگان بتوانند بدون نیاز به مراجعه به هیچ مرکز امنیتی یا قضایی، در همان زمان ورود به سوریه به محل زندگی خود برگردند.

در این میان آوارگان سوری که در حال بازگشت به منازلشان در منطقه القلمون هستند با ابراز نارضایتی از نقش سازمان‌های بین‌المللی و معارضان سوری در جلوگیری از بازگشت شهروندان سوری به کشورشان تاکید کردند که این طرف‌ها تلاش دارند پناهجویان سوری را از بازگشت به کشور منصرف کنند.

منابع پیگیر پرونده بازگشت آوارگان سوری در منطقه عرسال به روزنامه الاخبار گزارش دادند که تیم‌های فعال در انجمن‌ها و و نهادهای بین‌المللی در هفته‌ها و روزهای گذشته به همراه عناصر مخالفان سوری شایعاتی را منتشر کرده‌اند با این مضمون که اگر آوارگان سوری می‌خواهند به کشورشان برگردند باید بدانند که آنجا مرگ انتظارشان را می‌کشد. به همین دلیل شمار زیادی از افرادی که قصد بازگشت داوطلبانه به سوریه را داشتند فعلا از تصمیم خود منصرف شده‌اند. به عنوان مثال تا شب گذشته از میان 400 خانواده‌ای که برای بازگشت به سوریه ثبت نام کرده بودند تنها 40 خانواده تمایل به بازگشت دارند.

این درحالی است که «فیصل المقداد» وزیر خارجه سوریه پنجشنبه گذشته اعلام کرد، همه مقامات مربوطه در سوریه با همه توان خود برای استقبال از آوارگان و بازگرداندن آنها به کشور تلاش می‌کنند تا این شهروندان سوری به مکان زندگی خود که از شر تروریست‌ها پاکسازی شده است برگردند. اما برخی کشورها و طرف‌های بین‌المللی در فکر سوءاستفاده از پرونده آوارگان در راستای منافع سیاسی برای خود بوده و اقدامات آنها هیچ ربطی به تامین منافع مردم سوریه ندارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.