آنچه تاجران جدید باید بدانند


آنچه تاجران جدید باید بدانند

محمد اشرف غنی رییس‌ جمهور، صبح امروز در بیستمین نشست بورد مشترک نظارت و هماهنگی (JCMB) اشتراک و سخنرانی کرد.

در این نشست که در ارگ انجام شد و در آن نمایندگان شماری از کشورهای کمک‌ کننده برای افغانستان و سازمان های بین‌المللی و همچنان سفرای کشورهای مختلف حضور داشتند، رییس جمهور غنی ضمن خوش آمدید و امتنان از تعهد و همدردی کشور های کمک کننده به افغانستان، گفت: حمله شنیع دهم جوزا، فقط حمله به شهروندان صلح‌دوست کابل نبود؛ بلکه حمله بر اصول پذیرفته‌شده، کنوانسیون‌ها، معاهدات و فرهنگ‌ دیپلوماسی جهان بود.

رییس جمهور با اشاره بر اینکه ما در حال التیام بخشی به آسیب های ناشی از این رویداد تروریستی هستیم، گفت که هفته گذشته، از دو مکتب نزدیک به محل حمله، بازدید کردم. علایم فزیکی تخریب در همه جا هویدا بود؛ اما همۀ نوجوانان برایم اطمینان دادند که کابوس‌های‌شان از بین رفته است. زمانی که پرسیدم چند نفر می‌خواهند یک روز رییس‌جمهور شوند، بیش از نیم آنان دست‌شان را بلند کردند.

رییس جمهور غنی افزود: روحیه قاطع ما، با نوع مشارکتی که شما و همکاران بین‌المللی ما نشان داده اند، تقویت یافته است.
وی در رابطه به تلاش های دولت بخاطر بهبود وضعیت امنیتی کشور، گفت که مشورت های من با بیشتر از هفت هزار تن از شهروندان کابل، ناامیدی مردم و نارسایی عمیق و همچنان یک اجماع را بخاطر اصلاحات کلیدی در سکتور امنیتی و انکشافی نشان می دهد.

رییس جمهور خواست های اکثریت مردم را بخاطر حکومتی که حقوق آنانرا را در مطابقت به قانون اساسی و برقراری عدالت، تامین کند، بیان داشته گفت که فساد، حکومت داری نادرست، معافیت و سیاست های واکنشی عواملی اند که نایل شدن به این خواست های شهروندان را دشوار می سازد.

محمد اشرف غنی گفت که اصلاحات یک گزینه نیست، بلکه امر ضروری می باشد. بدون اصلاحات جامع، ما صبر و حوصله مندی مردم و همچنان حمایت های شرکای بین المللی را از دست خواهیم داد.

وی با تاکید گفت: برای اینکه اصلاحات پُرمعنی داشته باشیم، آنرا یک فرد و یا یک اداره پیش برده نمی تواند؛ باید این اصلاحات همه شمول و ملی باشد. تعهد برای اصلاحات باید از تمام دولت نشات کند و اصلاحات در تمام دولت از بزرگان سیاسی گرفته تا پولیس و معلمین به مشاهده برسد.

رییس جمهور غنی با اشاره به پلان چهارساله امنیتی، گفت که این پلان ما را مطمئن خواهد ساخت تا نیروهای امنیتی خویش را منحیث نیروی موثر و مدافعین متعهد و فساد ناپذیر کشور، مبدل کنیم.

رییس جمهور در مورد روند اصلاحات در وزارت دفاع ملی و امور داخله نیز معلومات داده، گفت که حمایت از رهبری جدید نیازمند آنست که سیستم مرکزی مدیریت منابع را ملکی بسازیم. وی افزود که در کمتر از یک سال گذشته ستره محکمه و لوی څارنوالی در این خصوص پیشرفت های قابل ملاحظه داشته اند.

رییس جمهور کشور با توجه به اقدامات حکومت در رابطه به تسهیل سرمایه گذاری ها در کشور، گفت که ما یک بورد عالی را به منظور رشد سرمایه گذاری خارجی ایجاد خواهیم کرد که باعث توانمند‌سازی سرمایه گذاران بین المللی و همچنان ایجاد سهولت در قوانین اداری و با ثبات سازی حقوق مالکیت آنان، خواهد شد.

محمد اشرف غنی، آب را یکی از منابع مهم در کشور خوانده، گفت که حکومت به منظور سرمایه گذاری و بهره برداری از آب های کشور، بنیاد حقوقی را توسعه خواهد داد. وی افزود که قبلاً در زمینه های احداث بندها و سیستم آبیاری به منظور افزایش محصولات زراعتی، سرمایه گذاری کرده ایم و با تکمیل شدن طرح های تخنیکی، ما سرمایه‌گذاری در این سکتور را که کلید رشد و کاهش فقر است، سرعت خواهیم بخشید.

رییس جمهور ملت را یک جامعه اخلاقی دانسته، گفت که ملت‌سازی به پرورش احساس تحمل پذیری به منظور گفتگو و بحث‌های آزاد نیازمند است. جامعه‌ای مانند جامعه ما که تقریباً چهل سال جنگ مداوم را تجربه کرده است، نیاز دارد تا ظرفیت شنیدن و درک رنج‌ها و زخم‌های گذشته را که آینده‌ی ما را مسیر می دهد، در خود پرورش دهد.

رییس جمهور غنی، انتخابات آزاد و شفاف را یک مکانیزم کلیدی برای دولت پاسخگو خوانده، خاطرنشان کرد که کمیسیون مستقل انتخابات مصمم است تا انتخابات پارلمانی را در سال آینده برگزار کند. وی تاکید کرد کمیسیون مستقل انتخابات، حمایت کامل من و حکومت وحدت ملی را بخاطر برگزاری انتخابات شفاف، همه شمول، بی طرف و باصلاحیت دارد. وی گفت که آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۹، بزودی آغاز گردد.

رییس جمهور در رابطه به صلح گفت که حکومت وحدت ملی از زمان ایجاد آن به دیدگاه صلح متعهد است. ما بخاطر برقراری صلح در کشور، سرمایه سیاسی و زندگی خود را وقف کرده ایم؛ اما دستی را که ما برای صلح دراز کرده ایم، گرفته نشده است. وی افزود که درخواست ما برای تضمین بی طرفی پاکستان در زمینه روابط دولت با دولت تا هنوز درک نشده است.

رییس جمهور غنی با تاکید گفت که ما برای برقراری صلح در کشور متعهد هستیم؛ اما جامعه بین المللی باید درک کند که صبر و شکیبایی مردم ما در مقابل این همه ویرانی لبریز خواهد شد.
وی افزود: جامعه بین‌المللی باید واضح بسازد، زمانیکه تمامی نورم‌های پذیرفته‌شده نقض می‌شوند، و سفارت‌خانه‌ها و دیپلوماتان به صورت عمدی مورد حمله قرار می‌گیرند، سکوت نمی‌تواند پاسخی برای آن باشد.

رییس جمهور کشور در اخیر سخنرانی خویش، گفت: طالبان باید بدانند که زمان به نفع آنان نیست، آنان یا صلح را بپذیرند و یا آماده این باشند که از سوی جامعه بین المللی به عنوان گروه های تروریستی دسته بندی خواهند شد.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه در خصوص آجندای نشست مذکور به ‌اشتراک کننده‌گان معلومات ارایه کرده، گفت: بعد از نشست بروکسل در اینجا گردهم آمده ایم تا در این جلسه مشترک بورد نظارت و انسجام بین دولت افغانستان و کشور های تمویل کننده، تعهدات مشترک خود را برای آینده افغانستان تجدید کنیم.
وی افزود: در کنفرانس بروکسل پلان خود را ارایه کردیم تا دیدگاه خود را برای یک افغانستان جدید به واقعیت مبدل سازیم.

اکلیل حکیمی خاطرنشان کرد: امروز می‌خواهیم نشان دهیم که چه پیشرفت های در راستای همان تعهدات که در بروکسل صورت گرفت، به وجود آمده و چه کارهای بخاطر خودکفایی افغانستان انجام شده است.
وی ضمن سپاس‌گزاری از مشارکت فعال کشورهای تمویل کننده در این نشست، از حمایت متداوم این کشورها با افغانستان و تعهد آنان در راستای خود کفایی افغانستان، ابراز قدردانی کرد.

سپس، تادامیچی یاماماتو نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان صحبت کرده، گفت که ما باید در این نشست به دو مساله تمرکز کنیم، ابتدا ارزیابی این موضوع که ما در چه مرحله ای قرار داریم و دوم اینکه چه کارهای تا اکنون انجام شده است.
وی افزود: هفت ماه قبل کنفرانس بروکسل یک اجندای جدید انکشاف و اصلاحات را ایجاد کرد و آنچه که در نشست امروز به اشتراک کنندگان توضیح می شود این است که یک تصویر خوب از آنچه که بعد از کنفرانس بروکسل انجام شده است، ارایه گردد.

یاماماتو افزود: با آنکه مشکلات جدی وجود دارد، حکومت افغانستان توانسته است، اصلاحات مهم، پی‌چیده و پرچالش را انجام دهد.
به گفته وی، مردم باید کارهای انجام شده و همچنان این را باید بدانند که در برابر همه‌ی چالش ها و مشکلات، پیشرفت ها‌ امکان پذیر است.

راه اندازی سامانه مجوز پیش فروش خودرو / ماجرای سکه ثامن چه بود؟

راه اندازی سامانه مجوز پیش فروش خودرو / ماجرای سکه ثامن چه بود؟

به گزارش تيتربرتر، علی رهبری امروز یکشنبه ٢٤ شهریور ٩٨ در نشست خبری خود با خبرنگاران، گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک در سه حوزه تجارت الکترونیکی مبتنی بر توسعه زیرساختها و گسترش تجارت الکترونیک، توسعه دولت الکترونیک و گواهینامه الکترونیکی فعالیت می کند؛ به نحوی که کلیه خدمات قابل ارائه به تجار و بازرگانان از جمله خدمات ثبت سفارش و سامانه جامع تجارت در قالب سامانه ها پیگیری می شود.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک کشور افزود: این مرکز در بحث زیرساختهای الکترونیکی و به خصوص گواهینامه الکترونیکی در این حوزه ورود پیدا کرده و کار را پیش می برد.

این مقام مسئول در وزارت صنعت از پیاده سازی سامانه شکایت، گارانتی، بازرسی و مجوز پیش فروش در ماههای آینده خبر داد.

در سکه ثامن چه گذشت؟

رهبری در مورد تخلفات صورت گرفته در حوزه سکه ثامن گفت: آنچه که در مورد تخلفات صورت گرفته در سکه ثامن رخ داده مرتبط با عدم رتبه بندی دارندگان نماد اعتماد الکترونیک است به این معنا که مردم باید بدانند که هر دارنده نماد الکترونیکی قابلیت پیش فروش گسترده محصولات را ندارد و از سوی دیگر ما نیز به عنوان حاکمیت به دارندگان نمادهای الکترونیک اعتبار مشخصی را جهت پیش فروش ها ارائه می دهیم.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: سکه ثامن از سه سال پیش نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده و پروانه مرتبط با اتحادیه صنفی مربوطه نیز تا اردیبهشت و خرداد سال ۹۷ دارای اعتبار بود و این در شرایطی است که در نظارت های صورت گرفته از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مشخص شد که سکه ثامن خرید و فروش آنلاین سکه انجام داده، در حالی که این فرآیند مطابق با قوانین کاملا ممنوع است.

وی تصریح کرد: خرید و فروش آنلاین سکه از سوی ثامن در شرایطی رخ داده بود که فراز و نشیب های اقتصادی و نوسانات قیمت ارز از سال گذشته نمودار شد و این امر این واحد صنفی را دچار مشکل کرد. البته دارنده این واحد صنفی مدعی بود که به لحاظ امنیتی سایت او دچار مشکل شده است.

رهبری ادامه داد: بعد از شکل گیری این پرونده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به این نتیجه رسید که باید صاحبان کسب و کارهای الکترونیکی و دارندگان این نماد را رتبه بندی نماید که هم اکنون این کار آغاز شده است.

وی با بیان اینکه آخرین وضعیت پرونده ثامن را باید از مراجع قضایی سؤال کنیم، تأکید کرد: رتبه بندی کسب و کارهای الکترونیکی و اینترنتی در واقع یکی از راه های پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی است، چرا که مردم باید بدانند که هر دارنده نماد الکترونیک سقف قابل اعتباری دارد که بر مبنای آن می تواند پیش فروش انجام دهد.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت آن است که پیش فروش ها چه در نوع حقیقی و چه در نوع مجازی خود همواره با مشکلاتی مواجه بوده اند به نحوی که پیش فروش کنندگان سقف اعتباری خود را نباید نادیده بگیرند و ریسک معاملات را بپذیرند، البته حاکمیت نیز باید خود را در این موضوع دخیل کرده و سقف پیش فروش هر واحد را کاملا مشخص نماید.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک افزود: هم اکنون با دستور وزیر صنعت، معدن تجارت سامانه ای برای صدور مجوزهای پیش فروش خودرو طراحی شده و مکانیزمی در قالب آن ارائه خواهد شد تا اگر معامله فردی در این سامانه ها برای خرید ملک، خودرو یا کالاهای ارزشمند به ثبت برسد، آن آنچه تاجران جدید باید بدانند معامله مورد اعتماد حاکمیت است و ما نیز به عنوان دستگاه های حاکمیتی آن را مدیریت خواهیم کرد تا هر فردی نتواند به هر میزانی پیش فروش نماید.

رهبری گفت: البته اگر حوزه هایی همچون بلاکچین فعال شود و کنترل های مرکزی از روی سامانه ها برداشته شود به طور قطع باید فکر دیگری کرد که ما نیز در حال چاره اندیشی برای آن هستیم.

رتبه بندی کسب و کارهای الکترونیکی

رهبری در بخش دیگری از سخنان خود از تسریع فرآیند صدور و تبدیل نماد الکترونیک خبر داد و گفت: واحدهای کسب و کار الکترونیکی رتبه بندی خواهند شد تا بتوان اطمینان مصرف کنندگان را فراهم کرد. این در شرایطی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، کار را به شکلی پیش برده تا مراجعه کنندگان در بخش های مختلف برای راه اندازی کسب و کارهای الکترونیکی، کلیه تعاملات خود را در یک درگاه پیگیری نمایند.

وی افزود: به موازات این امر، برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی و رویدادهای مهم را در دستور کار قرارخواهیم داد. این در شرایطی است که راه اندازی دولت الکترونیک در قالب سامانه جامع تجارت از جمله بخش هایی است که در این حوزه مورد پیگیری قرار می گیرد. به نحوی که در سامانه جامع تجارت در تعامل با سایر بخش های دولت بتوان نیازهای تجار و فعالان اقتصادی را برآورده نمود.

رهبری از برگزاری فرآیندهای مناقصه، مزایده و انجام معاملات در قالب سامانه های شفاف خبر داد و گفت: سامانه شکایت، بازرسی، گارانتی و مجوز پیش فروش خودرو در این حوزه ساماندهی می شود.

امکان تبادل اسناد مالی بصورت آنلاین در آینده نزدیک

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تبادل اسناد مالی به صورت آنلاین در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: هماهنگی های لازم با سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و خزانه داری کل کشور صورت گرفته تا بتوان اسناد مالی این وزارتخانه را به صورت الکترونیکی تبادل کرد.

وی با بیان اینکه از سه هزار و ۵۰۰ کسب و کار اینترنتی ۱۸۰ کسب و کار نماد الکترونیک را جعل کرده بودند، گفت: همچنین ۲۳۰ کسب و کار نیز مجوزشان تعلیق شده بود اما همچنان به کار خود ادامه می دادند که این موضوع نیز ساماندهی شده است.

رمز ارزها ابزاری ضدتحریمی؟

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص به کارگیری تکنولوژی بلاک چین خاطرنشان کرد: بلاک چین یک تکنولوژی است که در هر صورت با حضور و یا بدون حضور ایران در دنیا پیش خواهد رفت و سیاست گذاری های مرتبط با آن در بسیاری از کشورهای دنیا صورت گرفته است. اما باید توجه داشت که استفاده از زنجیره بلاک چین به هیچ عنوان نمی تواند از سوی یک دستگاه خاص سیاست گذاری شود و به این دلیل پیشنهاد ما این است که بتوان این موضوع را در کارگروهی مشترک میان دستگاه های مختلف ساماندهی نماییم که هم اکنون مقدمات این کار نیز فراهم شده است.

رهبری با بیان اینکه رمزارز ها به هیچ عنوان نظارت پذیر نیستند، گفت: قابلیت نظارت بر رمز ارزها وجود ندارد و به این دلیل است که انجام تراکنش ها به نحوی صورت می گیرد که طرفین تراکنش در آن مشخص نیستند. این در شرایطی است که در دوران تحریم نیز باید بررسی کرد که تا چه اندازه می توان به استفاده از رمز ارزها برای دور زدن تحریم امیدوار باشیم.

وی افزود: با توجه به اینکه رمزارزها پشتوانه خاصی ندارند ممکن است دچار فراز و نشیب های قیمتی در تبادلات مالی شوند و این امر ریسک بالایی را متوجه معاملات می کند. به خصوص اینکه باید در معاملات با حجم بالا، این موضوع را لحاظ کرد.

۱۶ فرایند جدید به سامانه ثبت سفارش افزوده شد

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ۱۶ فرآیند جدید به سامانه ثبت سفارش اضافه شده و این امر ایمنی و امنیت این سامانه را ارتقاء خواهد داد و این در شرایطی است که چنانچه ثبت سفارش بر روی سیستم های الکترونیکی قرار نگرفته بود، به طور قطع نمی توانستیم تخلفات مرتبط با آن را کشف کنیم اما این سامانه نیازمند ارتقای امنیتی بود که مراحل آن در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: مرز نشینان به این سامانه اضافه شده اند و حسب تصمیماتی که دولت در حوزه های مختلف اتخاذ می نماید، این سامانه قابلیت ارتقاء و بهینه سازی دارد.

سمت جدید جبار کیانی در روابط بین الملل

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج به سمت خود در راستای همکاری فی مابین بلغارستان برای سرمایه گذاری در استان خبر داد و گفت: با مکاتبه‌ای که در سفارت ایران داشتیم این گفت‌وگو‌ها منتج به همفکری مشترک کنونی شد و پیگیر شورای بازرگانی ایران و بلغارستان هستم که رئیس اتاق ایران این وظیفه را بر عهده من گذاشته است.

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس ،سفیر بلغارستان در سفر دو روزه خود با تجار و بازرگانان یاسوج در اتاق بازرگانی برگزار شد.

در ابتدای این دیداررئیس اتاق بازرگانی یاسوج با اشاره به ظرفیت بالای اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان در حوزه‌های آب، گردشگری، صنعت و کشاورزی از ظرفیت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری برخوردار بوده و امیدواریم حضور سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها منجر به توسعه استان شود

جبار کیانی با تأکید دوباره بر سود آوری برجام گفت: بعد از برجام کشورما محل رفت و آمد بسیاری از هیات‌های تجاری شده و همه علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری با جمهوری اسلامی ایران شدند.

نقاط مشترک یاسوج و بلغارستان

وی از تبادل ظرفیت ها و فون ما بین ایران و بلغارستان اشاره کرد و افزود: در ملاقات‌هایی که با مسولان بلغارستان داشتیم به این نکته رسیدیم که نقاط مشترک زیادی با هم داریم و باید گفت سقف تجارت کنونی در شان دو کشور نیست.

سمت جدید جبار کیانی در روابط بین الملل

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج به سمت خود در راستای همکاری فی مابین بلغارستان برای سرمایه گذاری در استان خبر داد و گفت: با مکاتبه‌ای که در سفارت ایران داشتیم این گفت‌وگو‌ها منتج به همفکری مشترک کنونی شد و پیگیر شورای بازرگانی ایران و بلغارستان هستم که رئیس اتاق ایران این وظیفه را بر عهده من گذاشته است.

کیانی در ادامه با اشاره به این موضوع که خام فروشی هیچ سودی برای کشور و استان ما ندارد افزود: باید به فکر فرآوری محصولات خود باشیم و در یک بازی برد -برد با بلغارستان در عرصه اقتصادی شرکت کنیم.

تحریم ها نباید تأثیر گذار باشد

وی با بیان اینکه به دنبال ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در کشور هستیم تصریح کرد: به دنبال این هستیم که تحریم‌ها نتواند تاثیری بر اقتصاد کشور ما داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج گفت: کشور ما و مردم ایران اکنون وارنا و صوفیه را مقصد گردشگری خود کرده‌اند و انتطار داریم که کشور و مردم بلغارستان هم شهرهای کشور ما از جمله یاسوج پایتخت طبیعت و سایر شهرها از جمله اصفهان و یزد را مقصد گردشگری خود قرار دهند.

واکنش سفیر بلغارستان به تحریم های جدیدآمریکا علیه ایران

کریستو سفیر بلغارستان در واکنش بر تمدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی توسط آمریکا و نقش این تحریم‌ها بر روابط میان ایران و بلغارستان گفت: فکر نمی‌کنم تمدید تحریم‌ها علیه ایران بر روابط دو کشور تاثیرگذار باشد.

وی بیان کرد: بلغارستان عضو اتحادیه اروپا است و اتحادیه اروپا یک طرف این موافقت‌نامه است.

پولنداکف با تأکد بر این موضوع که بلغارستان به دلیل نزدیکی مرز اتحادیه اروپا با ایران تلاش می‌کند سبب نزدیکی بین جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا شود،گفت:بلغارستان تلاش می‌کند به این ایده خود که نزدیکی میان ایران و اتحادیه اروپا است جامعه عمل بپوشاند چرا که برقراری ارتباط با ایران به نفع اتحادیه اروپا است.

آنچه تاجران جدید باید بدانند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دربررسی لایحه بودجه با ساماندهی و استخدام کارکنان شهرداری‌ها (به جز شهرداری تهران) در سال ۱۴۰۰ موافقت کردند.

چرا باید منتقد جدی حسن روحانی بود؟ /روحانی به واعظی، واعظی به نوبخت و نوبخت به خودش ارجاع داد!

هرگونه تجمع تبلیغاتی- انتخاباتی ممنوع، ناطق‌نوری به صحنه می‌آید؟، چرا در مناطق خطرناک تهران همچنان آپارتمان می‌سازند؟، قالیباف؛ رئیس مجلس یا فرمانده؟، عملیات فریب در پرونده جنجالی، بازار خودرو به کجا می‌رود؟، فراکسیون مستقلین و ایستادگی‌شان مقابل اکثریت، ممنوعیت معاملات «رمزارز» در ایران، سایه افسردگی سیاسی بر انتخابات، مسئولیت متقابل شهروندان و حکومت در انتخابات ۱۴۰۰، دستور ساماندهی وضعیت «کولبری» و «سوخت بری» و چرا همه ما باید «ساسی مانکن» را ریپورت کنیم؟ از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

پیشنهاد وام 150 میلیون تومانی برای تولد فرزند سوم

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهاد وام ۱۵۰ میلیون تومانی برای فرزند سوم در دستور کار مجلس است.

ضرب‌الاجل معاون عمرانی استاندار قزوین برای ساماندهی شهرک چرم‌سازی‌

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: حداکثر در یک جلسه دیگر با عنوان کارگروه ساماندهی شهرک چرم‌سازی باید موضوعات را جمع‌بندی کنیم و به مراجع بعدی یعنی کارگروه زیربنایی، کمیسیون بند۱ ماده۱ و شورای برنامه ریزی استان ارائه دهیم.

سودی که به جیب دلالان رفت/کشاورزان هرمزگانی بر سر پیازهایشان گریستند

نامه نمایندگان خوزستان و چهارمحال و بختیاری به "روحانی"

۲۲ نفر از نمایندگان مجلس در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان در نامه‌ای به ریاست جمهوری خواستار صیانت از حقوق مردم در رابطه با طرح غیرقانونی بهشت‌آباد شدند.

اینترنت گران می‌شود

نماینده شیراز درپاسخ به اینکه با این قانون آیا اینترنت گران خواهد شد یانه، اذعان داشت: هنوز که تبدیل به قانون نشده و پس از آن قطعا تاثیراتی بر روی قیمت اینترنت خواهد داشت اما نه به این شدتی که در فضای مجازی نقل محافل است.

حقوق سربازان زیاد می‌شود/ افزایش مالیات اقشار پردرآمد

نماینده شیراز گفت: افزایش حقوق سربازان یکی از مصوبات مهم کمیسیون تلفیق بودجه است که در صحن علنی مجلس این موضوع مهم دنبال می‌شود./ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مصوباتی در جهت افزایش مالیات اقشار پردرآمد جامعه به تصویب رساند که نشان می‌دهد ما از این طریق به دنبال آسایش و رفاه اقشار کم درآمد جامعه هستیم.

مجلس دنبال آسایش اقشار کم درآمد است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه این اقدامات در جهت حمایت مجلس از مردم است، تصریح کرد: مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مصوباتی در جهت افزایش مالیات اقشار پردرآمد جامعه به تصویب رساند که نشان می‌دهد ما از این طریق به دنبال آسایش و رفاه اقشار کم درآمد جامعه هستیم.

قید فوریت در تامین سهمیه خاص واکسیناسیون کرونا برای خوزستان

رییس مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس خطاب به رییس جمهوری گفت : شرایط خوزستان به لحاظ شیوع بیماری کرونا خاص است لذا مجمع نمایندگان استان با ارسال نامه ای به ریاست جمهوری خواستار قید فوریت در تامین سهمیه خاص برای خوزستان درچارچوب طرح سراسری واکسیناسیون کرونا شد.

سوال ۳۰ نماینده مجلس از وزیر نفت

۳۰ نماینده مجلس سوال خود از بیژن نامدار زنگنه با عنوان چرا وزارت نفت با تصمیمات دوگانه امنیت سرمایه گذاری را دچار تهدید می‌کند؟ در سامانه نمایندگان مجلس ثبت کردند.

پرداخت یارانه جدید تا پایان سال

سازمان تامین اجتماعی تصمیم دارد که تا پایان سال به بازنشستگان خود کمک‌ هزینه یارانه‌ای پرداخت کند، اما مبلغ آن مشخص نیست.

مخالفت مجلس با واردات خودرو از مناطق آزاد

نمایندگان مجلس با رای به حذف بند الحاقی تبصره ۶ ماده واحده با واردات خودروهای خارجی از مناطق آزاد به داخل کشور مخالفت کردند.

آخرین وضعیت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین لشکری و کشوری

رئیس مجمع نمایندگان لرستان آخرین وضعیت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین لشکری و کشوری را تشریح کرد.

حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ بیشتر می‌شود؟

حق پرداخت مالیات شرکت های بزرگ بر روی دوش کسبه و بازرگانان هرمزگانی سنگینی می کند

تابناک-رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس گفت: حق پرداخت مالیات شرکت های بزرگ بر روی دوش کسبه و بازرگانان هرمزگانی سنگینی می کند و مسوولان باید برای حل این معضل چاره ای بیاندیشند.

يك نماینده به واعظی: حرف نزنید، نمی‌گویند لال هستید! / قصد مطهری از کاندیداتوری چیست؟ / روايت عطریانفر از گزینه‌های اصلاحات برای ریاست جمهوری / کنایه سنگین مشاور روحانی به نمایندگان مجلس

رصد‌خانه «تابناک» خبر‌هایی از اخبار روز برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند، یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند. تیتر‌هایی مانند: فاجعه بیت‌کوین در راه است؟ / ایجاد اختلاف و شکاف میان نزدیکان قالیباف / هشدار رسانه اصولگرا به مجمع تشخیص درباره FATF و… رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.

يك نماینده به واعظی: حرف نزنید، نمی‌گویند لال هستید! / قصد مطهری از کاندیداتوری چیست؟ / روايت عطریانفر از گزینه‌های اصلاحات برای ریاست جمهوری / کنایه سنگین مشاور روحانی به نمایندگان مجلس

رصد‌خانه «تابناک» خبر‌هایی از اخبار روز برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند، یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند. تیتر‌هایی مانند: فاجعه بیت‌کوین در راه است؟ / ایجاد اختلاف و شکاف میان نزدیکان قالیباف / هشدار رسانه اصولگرا به مجمع تشخیص درباره FATF و… رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.

حتی زلزله سی سخت هم هدیه ای از جانب دنای مهربان است

این اشکالات مزمن می تواند نشانگر فقدان تخصص گرایی و شایسته سالاری در بدنه مدیریتی هلال احمری باشد که در طول سالیان گذشته همواره حیاط خلوت برخی نمایندگان مجلس ادوار مجلس بوده که جاماندگان از بَزم توزیع مناصب را بدون تخصص حداقلی راهی هلال احمر کرده اند.

تامین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی دولت برای پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای با تامین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی دولت برای پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی موافقت کردند.

آنچه تاجران جدید باید بدانند

منبع خبر: دنیای اقتصاد

کلمات کلیدی

خلاقیت- سبک مدیریت- مدیریت زمان- مهندسی مجدد- تحول سازمانی- اخبار اقتصادی

متن خبر

طراحی، تولید و توزیع محصولات و خدمات مورد نیاز مشتریان در کمترین زمان ممکن و به موازات آن، افزایش کارآیی و کاهش هزینه، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و دغدغه‌های تمامی شرکت‌ها و سازمان‌ها در بازار متلاطم امروزی است. از آنجا که دنیای پیچیده امروز، عصر تداوم لقب گرفته، رشد سریع و تکاملی دانش فنی و تکنولوژی و همچنین، گسترش بازار مصرف، مجال استفاده از تجارب و راه‌حل‌های گذشته را از آدمی سلب کرده است و حتی در اغلب مواقع راهکارها و آموزه‌های کهن برای حل مسائل جاری و آینده سازمان‌ها راهگشا نیستند.

باید به‌منظور ارائه محصولات و خدمات باکیفیت، به شیوه‌ای دیگر اندیشید و به دنبال راهکارهای جدید بود. یافتن روش‌های خلاقانه، پاسخگویی به محیط متلاطم امروزی و دستیابی به موفقیت نیازمند استفاده از روش‌های نوین و نگرشی جدید به سازمان است و در این میان، آنچه بقا و تداوم فعالیت آنها را تضمین می‌کند ارائه خدمات به شکلی مطلوب، مطمئن، سریع و ارزان است تا بتوانند از این طریق علاوه ‌بر برآورده ساختن انتظارات و خواسته‌های مشتریان، رضایت و وفاداری آنان را نیز به خود جلب کنند. امروزه «چابکی»(Agility) به‌عنوان پارادایم غالب کسب‌و‌کار در هزاره سوم و به مثابه بهترین گزینه برای بقا مورد توجه شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف تولیدی و خدماتی قرار گرفته است. در حقیقت آنچه در حال حاضر بیش از هر چیز دیگر اهمیت دارد قابلیت سازگاری با تغییرات در محیط کسب‌و‌کار و کشف یک راه پیش‌کنشی برای نزدیکی به بازار و نیازهای مشتریان از طریق روش‌های نوظهور تشریک مساعی مانند سازمان‌های مجازی است.آنچه تاجران جدید باید بدانند

بین سازمان‌های سنتی و سازمان‌های چابک در ویژگی‌هایی همچون ساختار سازمانی، سرمایه‌گذاری، کیفیت، وضعیت کارکنان، مشارکت کارکنان، سبک مدیریت، فناوری به‌کارگیری شده و مدیریت زمان تفاوت وجود دارد. از لحاظ ساختار سازمانی، سازمان‌های سنتی از ساختارهای عمودی و سلسله مراتبی بهره می‌گیرند درحالی‌که سازمان‌های چابک مسطح و مبتنی بر کار تیمی هستند. برخلاف سازمان‌های سنتی که در آنها مشارکت کارکنان اندک، مهارت کارکنان بسیار کم، مدیریت استبدادی و چرخه تولید محصولات طولانی‌مدت و صلب است، در سازمان‌های چابک، کارکنان در تصمیم‌گیری‌های سازمانی مشارکت فعال دارند، مهارت کارکنان در حد بالایی است، مدیریت مشارکتی بر سازمان حاکم است و چرخه تولید محصولات کوتاه‌تر و منعطف است.

تبیین مفهوم چابکی در سازمان‌های دولتی

در دهه گذشته، غالب شرکت‌ها راهبرد بازسازی و مهندسی مجدد را در پاسخ به چالش‌ها و تغییرات محیطی انتخاب می‌کردند‌ و از آنجا که این رویکردها همواره موفق و ثمربخش نبودند، امروزه بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها با فرآیندهای نامطمئنی مواجه هستند که به واسطه نوآوری فناورانه، تغییر محیط‌های کسب‌و‌کار و نیازهای در حال تغییر مشتریان شدت یافته است. این وضعیت بحرانی موجب اصلاحات عمده‌ای در چشم‌انداز راهبردی سازمان، اولویت‌های کسب‌و‌کار و بازبینی مدل‌های سنتی و حتی مدل‌های نسبتا معاصر شده است. به عبارتی می‌توان گفت رویکردها و راه حل‌های گذشته دیگر قابلیت و توانایی خود را برای مقابله با چالش‌های سازمانی و محیط بیرونی از دست داده‌اند یا بهتر است که با رویکردها و دیدگاه‌های جدیدی جایگزین شوند. بنابراین، یکی از راه‌های پاسخگویی به عوامل تغییر و تحول سازمانی، چابکی است. به‌طور کلی، سازمان چابک می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های تولیدی و افزایش سهم بازار، ارضای نیاز مشتریان، آماده‌سازی برای معرفی محصول یا خدمت جدید، ارزیابی و تخمین فعالیت‌های فاقد ارزش افزوده و افزایش رقابت‌پذیری سازمان‌های دولتی و خصوصی شود. از این رو، سازمان چابک به‌عنوان پارادایم سازمانی قرن ۲۱ طرفداران بسیاری دارد و به‌عنوان یک استراتژی موفق در بازارهای رقابتی با تغییرات سریع نیازهای مشتریان مطرح شده است. از این رو، در دنیای امروز اصطلاح «دولت چابک» دیگر یک تناقض نیست. نیروهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیک بر دولت‌ها و تصمیمات آنها با سرعت فزاینده‌ای تاثیر می‌گذارند. شهروندان و کسب‌و‌کارها خواستار خدمات سریع‌تر و سفارشی‌شده بیشتری هستند و لذا، سیاست‌ها باید سریع‌تر از پیش توسعه یافته و اجرا شوند.

موسسات دولتی چابک نرخ فزاینده‌ای (تقریبا ۲۰ درصد) در اجرای اقدامات تحولی نسبت به همتایان خود به دست می‌آورند. نتایج تحقیقات سال ۲۰۰۳ موسسه ای.تی.کرنی از ۸ کشور نشان داد که موسسات دولتی چابک در بهره‌وری ۵۳ درصد، در رضایت کارکنان ۳۸ درصد و در رضایتمندی مشتریان یا مصرف‌کنندگان ۳درصد رشد از خود نشان داده‌اند. دولت‌هایی که در زمینه سرعت، انعطاف‌پذیری و پاسخگویی موثر سرمایه‌گذاری می‌کنند به احتمال قوی به اهدافشان خواهند رسید، زیرا عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فناورانه با سرعت هرچه تمام، بر دولت‌ها و تصمیمات آنها تاثیر گذاشته، شهروندان و بازرگانان به خدمات سریع‌تر و تخصصی‌تری نیاز داشته و در نتیجه خط‌مشی‌ها باید سریع‌تر از گذشته تهیه، تدوین و اجرا شوند و مسلما با انجام این امور موسسه موفق به انجام رسالت و کسب اهداف سازمانی خود خواهد شد. درخصوص پویایی‌های چابکی در بخش دولتی، می‌توان گفت که عوامل چابکی به‌طور چشمگیری برای ایجاد چرخه صحیح با یکدیگر در تعامل و ارتباط متقابل و مداوم هستند. چابکی به‌عنوان راهبرد سازمان، به مهارت در رفتارها و کارکردها نیازمند است. دولت‌ها باید بتوانند نیازهای شهروندان و دستگاه‌ها را پیش‌بینی کنند و بدانند که چگونه آن نیازها بر تصمیمات و عملیات مربوط به سیاست‌گذاری موثر خواهند بود؛ همچنین، دولت‌ها باید با تغییرات سازگاری و انطباق یابند و به دنبال همسوسازی منابع سیاسی، انسانی، فناوری و ساختاری باشند و به‌صورت انعطاف‌پذیر، اما قاطعانه، برای اطمینان از جامه عمل پوشاندن به نتایج و اهداف اقدام کنند. در نهایت، دولت‌ها باید از طریق تزریق توانایی پیش‌بینی و سازگاری در سازمان، فرآیندها را تسریع کرده و دقیقا بدانند که چگونه این راهبردها، پویایی‌های چابکی را به جریان و فعالیت می‌اندازند. چابک‌بودن فقط در برخی عرصه‌ها، مناسب و کافی نیست. رهبران خوب نمی‌توانند «رهبری‌چابک» را بدون آگاهی از عملکرد تجربه کنند. اگر انجام خدمتی به انجام فرآیندهای خدمت‌رسانی کمک و یاری نرساند؛ بهترین خدمت به مشتری هم نمی‌تواند تاثیر بلندمدتی داشته باشد. در چگونگی چابک‌تر شدن یک موسسه دولتی اولویت‌های مختلفی از سوی بخش سیاست‌گذاری دولت‌ها ارائه شده است؛ اما نتایج مطالعات موسسه ای. تی. کرنی نشان می‌دهد که بیشتر سازمان‌های دولتی چابک هفت بُعد ۱)رهبری ۲) تغییر سازمانی ۳) دولت الکترونیک ۴) خدمت به مشتری ۵) مدیریت عملکرد ۶) فرهنگ‌ها و ارزش ۷) مدیریت زنجیره تامین را در نظر داشته‌اند. در مطالعات وودهویسن چاپ شده در کتاب «به سوی بخش‌های دولتی چابک» سه اصل و ۱۴ نشانی حیاتی برای چابکی در بخش دولتی ذکر شده است که به اختصار به آنها اشاره می‌شود. سه اصل که بخش‌های دولتی باید مورد توجه قرار دهند عبارت است از:

۱. پیش‌بینی رویدادها، درک تغییرات موردنیاز و تجدید ساختار خدمات‌رسانی بر آن اساس، همچنین استفاده بهتر از شبکه‌ها؛

۲. توانایی یادگیری شیوه انجام بهتر فعالیت‌ها و مقابله با چالش‌ها؛

۳. افزایش کارآیی و اثربخشی در منابع در دسترس بخش دولتی.

براساس این اصول، وودهویسن ۱۴ نشانه چابکی در بخش دولتی را به شرح زیر بیان می‌کند:

۱. پیش‌بینی و درک خواسته‌های متغیر شهروندان؛

۲. طراحی مجدد عملیات به موازات تغییرات در تقاضای قوانین و شهروندان؛

۳. داشتن تعاملات گسترده با کارکنان و شهروندان؛

۴. کاهش تعداد مراحل انجام یک فرآیند؛

۵. تدارک کانال‌های ارتباطی بیشتر و بهینه‌تر برای شهروندان؛

۶. همدردی با شهروندان در بحران‌های فردی، محلی و ملی؛

۷. در دسترس قرار دادن اطلاعات مورد نیاز شهروندان؛

۸. اندیشیدن به پیشرفت، عبرت‌آموزی از تجربیات و نهادینه‌سازی بینش‌های حاصله؛

۹. خدمات‌رسانی بهتر به شهروندان در تمامی‌نقاط؛

۱۰. پیگیری وضعیت و ارزش تمامی منابع و تبدیل هر چه بیشتر اطلاعات به دارایی؛

۱۱. برون‌سپاری و تدارک کالا و خدمات برای افزایش آمادگی و صرفه‌جویی در مقیاس، توام با حداقل وابستگی به تامین‌کنندگان؛

۱۲. حفظ شایستگی‌محوری، توسعه مهارت‌ها و توانایی‌ها برای استفاده در زمان‌های خاص؛

۱۳. اخذ و اجرای تصمیم جمعی و مناسب به کمک فناوری اطلاعات و گسترش و ابلاغ اطلاعات و اخبار از طریق کانال‌های ارتباطی مناسب؛

۱۴. ترغیب شهروندان به انجام فعالیت‌های دولتی با استفاده از کارآترین شیوه‌های موجود.

امروزه جهانی‌شدن، دولت‌ها را با چالش‌های بسیاری مواجه ساخته است. از موضوعاتی نظیر گسترش اتحادیه اروپا تا موافقت‌نامه‌های مختلف تجاری دو طرفه موجب افزایش مطالبات از دولت‌ها شده است. افزایش مسائل امنیتی نیازمند هزینه‌ها و مقررات دولتی بیشتر است، همان چیزی که مسوولیت‌پذیری و کارآیی دولت را ایجاد می‌کند. جمعیت سالخورده هزینه دولت را در بخش تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگی و خدمات درمانی افزایش می‌دهد، درحالی‌که درآمد پایه و منابع و استعداد کاهش می‌یابند. همچنین تکنولوژی جدید فرصت‌هایی را برای دولت‌ها فراهم می‌سازد تا کارآیی و پاسخگویی خود را افزایش دهند، این مساله همچنین چالش‌های جدیدی را مطرح می‌سازد، مانند چگونگی جمع‌آوری مالیات در معاملات اینترنتی یا گرفتن مالیات از سازمان‌های مجازی. ولی با تمام این اوصاف، برخی سازمان‌های دولتی این چالش‌ها را به‌عنوان فرصتی می‌بینند تا در مسیر کسب‌و‌کارشان تغییراتی اساسی به وجود آورند و در نحوه اتخاذ استراتژی‌هایی که سرعت تصمیم‌گیری و عملیاتشان را افزایش می‌دهد، در انعطاف‌پذیری منابع و سازمان‌هایشان، در پاسخگویی به مشتریان و در شیوه برخورد نسبت به تغییرات محیط سیاسی و اقتصادی تحولی بنیادین ایجاد کنند و از این طریق ثابت کنند که «دولت چابک یک واقعیت است و نه یک تضاد».

راهکارهای پیشنهادی

با توجه به موارد یاد شده می‌توان به راهکارهای زیر برای تحقق چابکی در سازمان‌های دولتی اشاره کرد:

۱. لازم است ساختار سازمان انعطاف‌پذیر باشد. دستیابی به این قابلیت از طریق تمرکز‌زدایی، اتخاذ ساختارهای منعطف و ترویج فرهنگ تحول و نوگرایی میسر خواهد بود. در این خصوص بهره‌گیری از ویژگی‌های ساختارهای «ارگانیک» که دارای قوانین و ضوابط انعطاف‌پذیر بوده و ضمن بهره‌مندی از مزایای عدم‌تمرکز، منجر به عملکرد بهتر سازمان و فراهم‌شدن زمینه‌های توسعه چابکی می‌شود، پیشنهاد می‌شود.

۲. سازمان‌های چابک کمتر به سیستم‌ها وابسته‌اند و بیشتر به هوشمندی، فرصت‌طلبی و چابکی سرمایه‌های انسانی خود متکی هستند. بنابراین در سازمان‌های چابک که با تغییرات مداوم محیطی روبه‌رو هستند توانایی و انعطاف‌پذیری نیروی انسانی نقش مهمی را ایفا می‌کند، در این رابطه اقداماتی همچون تمرکز بر فعالیت‌های گروهی و فرهنگ مشارکت، تفویض اختیار به پرسنل سازمان، تکیه بر آموزش به‌عنوان ابزاری حیاتی و تربیت و آموزش پرسنل در مهارت‌های مختلف موثر خواهند بود. بنابراین برای نیل به مقاصد مدنظر، طراحی مجدد سازمان بر پایه استراتژی‌های حمایت‌کننده از فرهنگ مشارکت و نوآوری کارکنان و با رویکرد طراحی افقی ساختار سازمانی و همچنین به‌کارگیری کارکنانی دانش‌آموخته، ماهر، مطلع از سازمان، کارآفرین و دارای تعامل و رابطه همکاری مناسب با تیم‌های درون سازمانی پیشنهاد می‌شود.

۳. یک سیستم چابک توانایی مقابله با تغییرات پیش‌بینی‌نشده را دارد، همچنین باید قابلیت ارائه خدمات جدید را داشته باشد. از این‌رو، سرمایه‌گذاری روی تکنولوژی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب و مدرن، استفاده از سیستم‌های منعطف در ارائه خدمات، پشتیبانی از فرآیند و پی‌ریزی سیستم‌های مجازی نوین از اولویت‌های اساسی است.

۴. یکی از وجوه تمایز اصلی بین سیستم‌های چابک با سایر سیستم‌ها، بالا بودن محتوای اطلاعاتی است. به علاوه حجم اطلاعات مبادله شده بین شرکت‌های همکار بالاست و لزوم حفاظت از اطلاعات کلیدی هر سازمان را نمایان‌تر می‌سازد.

بنابراین سازمان‌های چابک، نیازمند سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی پیشرفته و منعطفی هستند که ضمن تضمین جریان روان و مطمئن اطلاعات، قابلیت انطباق با شرایط متغیر را دارا باشند. در این خصوص می‌توان اقداماتی نظیر بهره‌گیری از استانداردها و پروتکل‌های مناسب در مبادله اطلاعات بین‌سازمانی، یکپارچه‌سازی اجزای پراکنده شامل مشتریان، تامین‌کنندگان و همکاران در سازمان‌های مجازی و همچنین، استفاده از سیستم‌ها و تکنولوژی آنچه تاجران جدید باید بدانند اطلاعاتی و ارتباطی مدرن با هدف ایجاد ارتباط مناسب و بهنگام در بین سازمان‌های همکار را انجام داد. یافته‌ها بیانگر آن است که تمایل و تعهد مدیران ارشد برای استفاده از قابلیت‌های فناوری اطلاعات و همچنین ویژگی‌های ساختاری سازمان در دستیابی به چابکی بسیار موثر است. بنابراین، توجه به این عوامل و همسو‌ کردن آنها با اصول چابکی گامی موثر در جهت حصول چابکی از طریق به‌کارگیری قابلیت‌های فناوری اطلاعات خواهد بود.

۵. هدف نهایی تولید چابک، تحقق واقعی مفهوم سفارشی‌سازی و برآوردن نیازهای ویژه و متنوع یکایک مشتریان است. در این راستا اقداماتی همچون ایجاد فرهنگ تفکر و نو‌اندیشی در سازمان و سرمایه‌گذاری و تقدیر از ایده‌های نو با هدف تشویق نوآوری و خلاقیت می‌تواند کارآ باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.