معیار دریافت سهام عدالت اعلام شد


۷۰ درصد تراکنش کارتخوان‌ها مشمول مالیات شد

مدیرکل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برای حمایت از اصناف ۷۰ درصد مبالغ وارد شده به حساب‌های مودیان در عملکرد سال ۱۳۹۹ به عنوان حساب تجاری در نظر گرفته شد، گفت: براساس سود واقعی مالیات می‌گیریم.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، شاهین مستوفی، در پاسخ به سوالی در مورد شناسایی مودیان جدید با توجه به اقدامات سازمان امور مالیاتی از جمله ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان‌ها و بحث فرار مالیاتی سال‌های گذشته این افراد گفت: اطلاعاتی که در حال حاضر دریافت شده و ملاک عمل ما برای تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1400 است، مربوط به تراکنش‌های بانکی و تراکنش‌های ابزار پرداخت مانند دستگاه‌های کارتخوان می‌شود.

وی افزود: مودیان تا پایان خرداد ماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند، در نتیجه اگر مودی وجود داشته باشد که براساس اطلاعات تراکنش‌های بانکی که در سال 1400 داشته، تا پایان مهلت قانونی اظهارنامه مالیاتی یا فرم تبصره ماده 100 را به سازمان تسلیم کند، قطعا مودی خوش‌حساب محسوب خواهد شد و به عنوان مودی که فرار مالیاتی دارد با او برخورد نمی‌شود.

مستوفی تاکید کرد: اگر افراد فعالیتی مربوط به عملکردهای پیش از سال 1400 داشته و بابت آنها اظهارنامه ارائه نکرده باشند، قطعا بابت عملکرد سال 1399 یا سنوات قبل از آن، با توجه به مهلتی که در قانون برای سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته شده و پنج سال را به عنوان مرور زمان در نظر گرفته است، سازمان امور مالیاتی با توجه به اسناد و مدارک به مودیان مراجعه می‌کند و در صورتی که اسناد درآمدی داشته باشند، نسبت به درآمد مالیات اقدام می‌کند.

وی ادامه داد: به موجب ماده 277 قانون مالیات‌های مستقیم شرایط خاصی در نظر گرفته شده است که براساس آن هر جا که تضییع حقوق دولت انجام شود، حتما با رای مراجع قضایی سازمان امور مالیاتی می‌تواند خارج از مهلت پنج ساله نسبت به مطالبه مالیات و حقوقی که از دولت تضییع شده، اقدام کند.

تعیین نسبت 70 درصدی تجاری برای ورودی به حساب‌های عملکرد سال 1399 مودیان

مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در خصوص در نظر گرفتن نسبت تجاری 70 درصد برای ورود به دستگاه کارتخوان که برای بررسی عملکرد سال 1399 مودیان، گفت: مودیان ما در جریان نحوه بهره‌برداری از دستگاه‌های کارتخوان بانکی خود نبودند و ممکن است اقداماتی که مربوط به حساب‌های شخصی آنها بوده نیز از طریق این دستگاه‌ها انجام داده باشند. به همین دلیل سازمان امور مالیاتی برای حمایت از اصناف و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی آنها 70 درصد این مبالغ را به عنوان حساب تجاری در نظر گرفت،

اما این مسئله بدین معنا نیست که الزاما این عدد درست باشد و ممکن است برخی اصناف با ارائه اسناد متقن ثابت کنند که اعداد بیشتری مربوط به حساب‌های غیر تجاری آنها است که این موضوع مطمئنا در حسابرسی و کاهش میزان مالیات مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت. این مسئله تنها محدود به عملکرد سال 1399 خواهد بود.

پذیرش اسناد ورودی‌های غیرتجاری از سوی سازمان امور مالیاتی/براساس سود واقعی مالیات می‌گیریم

وی گفت: در خصوص سال 1400 و به استناد بند م تبصره 12 قانون بودجه کلیه وجوهی که از طریق حساب شاپرک به حساب مودی واریز شود به عنوان فروش در نظر گرفته خواهد شد، در نتیجه سازمان امور مالیاتی به استناد قانون مکلف است تا این مبالغ را به عنوان فروش در نظر بگیرد.

مستوفی اظهار کرد: با این وجود و به واسطه اینکه اصناف با تکالیف خود آشنا نبودند این اجازه به اصناف داده شده تا اگر مستندات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کند که اثبات کند این افراد بخشی از ورودی به حساب آنها مرتبط به حساب تجاری نبوده حتما در حسابرسی مورد نظر خواهد گرفت. سازمان امور مالیاتی قرار است بر اساس سود واقعی مودیان مالیات دریافت کنیم و قطعا این موارد به استناد قانون رعایت خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد سنتی برخی اصناف و عدم امکان ارائه اظهارنامه از سوی آنها گفت: به استناد ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم همه صاحبان مشاغل تکلیف به ارائه اظهارنامه مالیاتی دارند. در نتیجه اصل موضوع این است که همه باید اظهارنامه ارائه کنند، اما به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده که بخشی از اصناف که سطح درآمدی آنها براساس قانون تعیین می‌شود(برای عملکرد سال 1400، چهار میلیارد و 800 میلیون تومان) را از ارائه اسناد، مدارک و اظهارنامه مالیاتی معاف کند. میزان مالیات مربوط به مشمولان تبصره ماده 100 را نیز سازمان امور مالیاتی به صورت مقطوع تعیین خواهد کرد.

مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اگر این مالیات مقطوع مورد اعتراض باشد، اصناف می‌توانند اظهارنامه مبتنی بر اسناد و مدارک خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند. ممکن است بگوییم که برخی اصناف اسناد و مدارک نگهداری نمی‌کنند اما اینگونه نیست که هیچگونه مدرک در خصوص سودشان نداشته باشند.

وی با بیان اینکه گردش مالی حساب‌های افراد مشخص است، گفت: چیزی که ملاک عمل محاسبه مالیات قرار می‌گیرد نیز مشخص است در نتیجه مودیان می‌توانند با توجه به مواردی که خودشان با آن آشنا هستند اسناد و مدارک خود را معیار دریافت سهام عدالت اعلام شد به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

امکان کاهش مالیات مقطوع با ارائه اسناد مربوط به ورودی‌های غیرتجاری حساب

مستوفی در خصوص مبنای رسیدگی به اعتراض صاحبان مشاغل گفت: به استناد ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم که وضعیت رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی صاحبان مشاغل را تعیین می‌کند، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است که اظهارنامه‌های دریافتی از مودیان را با پایگاه‌های اطلاعاتی خود مطابقت دهد و در صورتی که مغایرتی وجود نداشته باشد، اظهارنامه مورد پذیرش قرار می‌گیرد و سازمان امور مالیاتی نسبت به دریافت مالیات اقدام خواهد کرد،

اگر مغایرتی مشاهده شود قطعا حسابرسی انجام خواهد شد و نسبت به مطالبه مالیات بر اساس مغایرتی که وجود دارد اقدام خواهیم کرد.

وی افزود: در تبصره ماده 100 سازمان امور مالیاتی مالیات مقطوع را اعلام می‌کند، در نتیجه اگر اسناد و مدارک مودیان با مالیات تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی مغایرت داشته باشد، اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم می‌کند. سپس سازمان امور مالیاتی اطلاعات را راستی‌آزمایی خواهد کرد.

در حال حاضر با ادارات کل امور مالیاتی هماهنگی‌هایی انجام شده که اگر مودیان به ادارات مراجعه کنند و مدارکی ارائه کنند، دال بر اینکه بخشی از ورودی به دستگاه‌های کارتخوان درآمدی نبوده، در همان چارچوب تبصره ماده 100 اصلاحات لازم انجام خواهد شد.

سابقه مالیاتی، فروش ابزاری مودی یا اطلاعات سازمان امور مالیاتی؛ کدام یک ملاک محاسبه مالیات مقطوع است؟

مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد نحوه تعیین مالیات مقطوع از سوی سازمان امور مالیاتی گفت: مشمولان ماده 100 وقتی برای تکمیل فرم مربوط وارد سایت سازمان امور مالیاتی می‌شوند باید فروش خود را نیز ثبت کنند چرا که نحوه محاسبه مالیات به سه بخش تقسیم می‌شود.

وی ادامه داد: یک بخش بر اساس فروش ابراز شده توسط مودی، یک بخش براساس اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی که اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان هم بخشی از این اطلاعات است و سومین مورد نیز میزان مالیات سال قبل مودیان که با یک درصد مشخصی افزایش مورد محاسبه قرار می‌گیرد. هر کدام از ارقام مالیات مربوط به روش‌های محاسبه که بیشتر باشد به عنوان مالیات مقطوع مودی در نظر گرفته خواهد شد.

مستوفی گفت: بخشی از مودیان از دستگاه‌های کارتخوان استفاده نمی‌کنند و اساسا نوع شغل آنها به شکلی است که از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند. مالیات این افراد براساس سابقه مالیاتی آنها مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. در مواردی نیز مودی خود می‌داند که مبالغی را خارج کارتخوان دریافت کرده است که ممکن است بعدا این مبالغ در اختیار سازمان قرار بگیرد و براساس آن نسبت به مطالبه اقدام کند در نتیجه این دسته از مودیان، در فرم مربوط به تبصره ماده 100 این موارد را نیز ابراز می‌کنند که در نتیجه مالیات مربوط نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

وی در پایان گفت: از صاحبان مشاغل درخواست می‌کنیم که تا پایان مهلت قانونی تعیین شده حتما نسبت به انجام تعهدات قانونی خود اقدام کنند تا مشمول جرایم غیر قابل بخشودگی 30 درصدی که نسبت به مالیات متعلقه آنها محاسبه و مطالبه خواهد شد، مشمول این شرایط نباشند.

معیار دریافت سهام عدالت اعلام شد

گزارشی از تأخیر در آغاز به کار بازار جدید ارزی: دولت بانک مرکزی را تنها گذاشته است/ توکلی: ارز ۴۲۰۰ تومانی من‌درآوردی بود

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: ۱۴ ماه از آغاز سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان دلار جهانگیری می‌گذرد و دولتی‌ها بارها و بارها اعتراف کرده‌اند این طرح به شکست انجامیده اما ماه‌هاست سیاست‌های جایگزین ارزی نیز به تعویق افتاده است.به گزارش بانک مردم به نقل از وطن‌امروز، دولتی‌ها و بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی که از فروردین ۱۳۹۷ اجرا شده نمی‌تواند ادامه یابد و قرار است سیاست جدید ارزی با تشکیل بازار متشکل ارزی رونمایی شود اما هر بار بنا به دلایلی آغاز فعالیت این بازار به تعویق می‌افتد. صرافان که بدنه اصلی بازار متشکل ارزی را تشکیل می‌دهند با برخی سیاست‌های جدید مخالفند و فعلا با بانک مرکزی به نتیجه نهایی نرسیده‌اند. همتی دستور داده به دغدغه صرافان که خواهان امتیاز بیشتری هستند توجه شود اما شواهد نشان می‌دهد بازار متشکل که قرار بود از ابتدای تیر راه‌اندازی شود، فعلا در آغاز راه با چالش‌هایی مواجه است.از طرف دیگر دولتی‌ها که در جریان تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند هیچ کدام تقصیرها را گردن نمی‌گیرند و روحانی رئیس دولت نیز بارها دیگر اعضای حاضر در جلسه را مقصر اتخاذ این تصمیم دانسته است؛ همین تجربه باعث شده تقریبا تمام اعضای دولت کنار بکشند و همه اختیارات را به بانک مرکزی و همتی سپرده‌اند. در این میان بانک مرکزی به تنهایی قرار است ثبات ارزی را برقرار کند و در جنگ با دلالان و سودجویان پیروز شود. باید دید آیا نسخه همتی می‌تواند دولت را در راه رسیدن به هدف ثبات اقتصادی و ارزی کمک کند یا همچنان باید اخبار ارزان شدن و گران شدن دلار را با هر اتفاق دیگری بشنویم.نکته‌ای که درباره سیاست فعلی ارزی مشخص است اینکه تقریبا همه دولتی‌ها مخالف اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند و هنوز آن را اجرا می‌کنند! سوالی که هیچ‌گاه به آن پاسخ داده نشده اینکه نرخ ۴۲۰۰ تومانی چگونه و با چه معیار و شاخصی تعیین شده است. احمد توکلی، نماینده سابق مجلس اعتقاد دارد هیچ معیار علمی پشت آن نیست و من‌درآوردی است! وی با تاکید بر اینکه از ابتدا سیاست ارزی دولت غلط و عدد ۴۲۰۰ تومان یک عدد من‌درآوردی بود، ادامه داد: زمانی که بنده به این سیاست اعتراض کردم و گفتم چگونه این عدد را به دست آورده‌اید گفتند با روش «برابری قدرت خرید» این عدد را به دست آورده‌اند. روش برابری قدرت خرید مدلی است که مشخص می‌کند پول ملی و پول خارجی باید چگونه به یکدیگر تبدیل شوند و نرخ تسعیر را مشخص می‌کند. مثلا اگر مردم در ایران کالایی خریداری کنند و۵۰ هزار تومان پرداخت کنند و در آمریکا همان سبد کالایی۱۰ دلار باشد، یعنی هر دلار به ارزش پول ایران ۵ هزار تومان می‌شود و بر این اساس قدرت خرید برابری می‌کند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دولت برای به دست آوردن رقم ارز دولتی باید ۳ پیش‌فرض داشته باشد، تصریح کرد: نخست اینکه ۲ کشور ایران و آمریکا با یکدیگر رابطه تجاری گسترده داشته باشند، دوم اینکه در یک سطح اقتصادی باشند و سوم هر ۲ کشور بازار آزاد داشته باشند که هیچ‌کدام از این سه مولفه درباره ایران و آمریکا صدق نمی‌کند.بازار ارزی در ایران وجود نداردتوکلی افزود: ایران با آمریکا رابطه تجاری گسترده ندارد، از لحاظ اقتصادی در یک سطح تعریف نمی‌شود و از سوی دیگر بازار ارز آزاد ندارد و اصلا بازار ارزی ندارد، چرا که یک عرضه‌کننده عمده به اسم دولت و خریدار عمده نیز که همان دولت است وجود دارد، بنابراین زمانی که در یک بازار خرید و فروش عمده ارز توسط دولت معیار دریافت سهام عدالت اعلام شد انجام می‌شود، آن بازار دیگر آزاد محسوب نمی‌شود. توکلی ادامه داد: عددی که از تبدیل دلار به ریال یا ریال به دلار به دست می‌آید، ارزش سبد کالا در ۲ کشور ایران و آمریکا را یکسان می‌کند اما اگر این دو کشور تورمی متفاوت داشته باشند، باید ارزش سبد کالایی آنها ضربدر نرخ تورم شود تا قدرت خرید مردم مشخص شود. وی با بیان اینکه کنترل تقاضا در اقتصاد راه شناخته شده‌ای دارد، افزود: متاسفانه دولت به روش‌های علمی توجه نکرده و ارز صادراتی را کنترل نکرد و از صادرکنندگان خواهش کرد دلار خود را به قیمت ارز نیمایی بفروشند اما صادرکنندگان توجهی نکردند و در نتیجه دولت اجازه داد از طریق صادرات، سرمایه از کشور خارج شود.رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با تاکید بر اینکه از سوی دیگر دولت به تولیدکننده‌ای که می‌خواست ماده اولیه وارد کند، بی‌حساب و کتاب ارز تخصیص داد، ادامه داد: سال‌های گذشته به چند شرکت برای واردات مواد اولیه جمعا ۳ میلیون دلار ارز تخصیص می‌دادند اما امسال تنها به یک شرکت ۱۴ میلیون دلار اختصاص یافته که مشخص است در این بخش فساد و تبانی وجود داشته است. وی با بیان اینکه در حال حاضر همه کالاها باید با یک ارز وارد کشور شود تا کسی نتواند از این رانت استفاده کند، تصریح کرد: اگر سیاست تک‌نرخی شدن ارز، درست و با قدرت اجرا شود، فساد از بین می‌رود و کشور درآمد بیشتری کسب کرده و صرف تامین سبد مواد غذایی، بهداشتی و دارویی می‌کند و اصلی‌ترین مشکلات مردم رفع می‌شود. نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: کالابرگ الکترونیکی در حال حاضر چاره کار دولت برای تامین کالاهای اساسی است، چرا که کالابرگ الکترونیکی هم‌اکنون در آمریکا که مهد سرمایه‌داری دنیاست هم رسم بوده و اجرایی می‌شود. رئیس سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه آمریکا از سال ۱۹۳۹ یعنی ابتدای جنگ دوم جهانی قانون کوپن غذا را تصویب کرده و در زمان‌های رکودی یارانه بیشتری به مردم داده می‌شود، گفت: بیشترین رقم یارانه‌بگیر در آمریکا مربوط به سال ۲۰۱۳ بود که ۴۷ میلیون و ۶۳۰ هزار آمریکایی کالابرگ الکترونیکی دریافت کردند که با آن فقط می‌توانستند کالاهای خاصی خریداری کنند.

عبور شاخص بورس از کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد

عبور شاخص بورس از کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد

در ادامه روند صعودی در بازار سرمایه، شاخص کل بورس وارد کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد شد.

به گزارش مرورنیوز، شاخص کل بورس امروز با ۱۷ هزار و ۹۸۷ واحد افزایش به رقم یک میلیون و ۴۰۷ هزار واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۳۱۰۰ واحد افزایش یافت و در رقم ۳۹۶ هزار و ۲۱۰ واحد ایستاد.

در این بازار ۵۴۲ هزار معامله به ارزش ۷۲ هزار و ۷۰۱ میلیارد ریال انجام شد.

معدنی و صنعتی چادرملو، سرمایه‌ گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، پالایش نفت تهران، گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه‌ گذاری غدیر، سرمایه‌ گذاری صندوق بازنشستگی و ملی صنایع مس ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.

در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با رشدی ۱۱۷ واحدی تا رقم ۱۸ هزار و ۳۴۸ واحد صعود کرد.

معامله گران این بازار ۲۵۹ هزار معامله انجام دادند که ۶۶ هزار و ۹۷۸ میلیارد ریال ارزش داشت.

شرکت آهن و فولاد ارفع، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، سرمایه‌ گذاری صباتامین، گروه معیار دریافت سهام عدالت اعلام شد توسعه مالی مهر آیندگان، فرابورس ایران، فولاد هرمزگان جنوب و بیمه پاسارگاد نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

افزایش١٠٠٠ واحدی شاخص بورس تهران

امروز همزمان با اعلام اقدامات عملی ایران در گام دوم برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) بازار سرمایه ایران معیار دریافت سهام عدالت اعلام شد اقبال خوشی نشان داد.

شاخص بورس

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز یکشنبه 16 تیر با افزایش 1001 واحد به رقم 246 هزار و 447 واحد رسید.

امروز همزمان با اعلام اقدامات عملی ایران در گام دوم برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) بازار سرمایه ایران اقبال خوشی نشان داد.
ارزش روز بازار امروز به بیش از 921 هزار میلیارد تومان رسیده است.

معامله‌گران در بورس اوراق بهادار تهران ا مرزو بیش از 2.6 میلیارد ورقه بهادار،‌سهام و حق تقدم در قالب 256 هزار نوبت معامله و به ارزش 1226 میلیارد تومان داد و ستد کردند.

امروز شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی 281 واحد رشد کرده و به رقم 69 هزار و 193 واحد رسید.

شاخص قیمت با معیار هم‌وزن با رشد 372 واحد به رقم 40 هزار و 912 واحد رسید. شاخص آزاد شناور با افزایش 1152 واحد به رقم 276 هزار و 695واحد رسید.

شاخص بازار اول بورس 837 واحد رشد کرده و به رقم 182 هزار و 368 واحد رسید.

شاخص بازار دوم بورس با رشد 1548 واحد به رقم 486 هزار و 708 واحد رسید.

امروز نمادهای شپنا، شبندر، شتران، پارسان، پارس در تقویت شاخص بورس بیشترین اثر را داشتند و نمادهایشخارک، خساپا، بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را داشته‌اند.

امروز نمادهای پربیننده بورسی مربوط به بانک تجارت با قیمت هر سهم 410 ریال، سایپا، پارس خودرو، ایران خودرو، لیزینگ رایان سایپا، فولاد مبارکه اصفهان، پتروشیمی شازند و سرمایه‌گذاری صدر تامین بوده‌اند.

امروز در فرابورس ایران نیز شاخص کل هشت واحد رشد کرده و به رقم 3201 واحد رسید. ارزش معیار دریافت سهام عدالت اعلام شد بازار اول و دوم فرابورس به بیش از 179 هزار میلیارد تومان رسید.

امروز معامله‌گران فرابورس بیش از1.1 میلیارد برگه بهادار، سهام و حق تقدم در قالب 183 هزار نوبت معامله و به ارزش 699 میلیارد تومان داد و ستد کردند.

امروز نمادهای پربیننده مربوط به سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، کشت و صنعت شریف‌آباد، بانک دی، صنایع کاغذ پارس، ریل‌پرداز سیر، صنایع کاغذ پارس و کشت و صنعت شهداب ناب خراسان و توسعه و عمران استان کرمان بوده‌اند.

امروز نمادهای شراز، پالایش نفت شیراز، شپاس، نفت پاسارگاد، حخزر، کشتیرانی دریای خزر، دی ، بانک دی، وهور، مدیریت انرژی امید تابان هور بیشترین اثر تقویتی در شاخص فرابورس را داشته‌اند.

همچنین نمادهای کگهر، سنگ آهن گهرزمین ، میدکو، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس را داشته‌اند.

در جریان معاملات امروز با پیام ناظر بازار نماد معاملاتی خاهنح مربوط به حق تقدم شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران متوقف شد. نماد ساربیل یک، سیما آرتا اردبیل نیز با پیام ناظر متوقف شد.

نماد قزوین کارخانجات قند قزوین، تکشا، مربوط به گسترش صنایع و خدمات کشاورزی، خاهن آهنگری تراکتورسازی ایران، نماد فمراد، آلومراد، نماد ردکوح مربوط به حق تقدم شرکت بازرسی فنی و خردگی تکین کو متوقف شدند.

همچنین نماد بشهاب مربوط به شرکت لامپ پارس شهاب بازگشایی شد. نماد کرازی ، تولید شیشه دارویی رازی، نماد شفارس، صنایع شیمایی فارس،‌نماد لخزر صنعتی پارس خزر، نماد ولیز،‌لیزینگ ایرانیان نیز بازگشایی شدند.

همچنین نماد کساوه، مربوط به کاشی و سرامیک سینا بازگشایی شد، نماد سخوز1 مربوط به سیمان خوزستان متوقف شد. نماد سیمرغ۱ به علت تغییرات بیش از 20 درصد قیمت مشمول وقفه معاملات شد. نماد معاملاتیثامان مربوط به شرکت سامان‌گستر اصفهان بازگشایی شد.

نماد سکرما، سیمان کرمان،‌ سفانو سیمان فارس نو،‌نماد سفار سیمان فارس، نماد ساراب سیمان داراب نیز با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بازگشایی شدند.

همچنین نماد سهرمز سیمان هرمزگان، نماد بموتو، مربوط به موتوژن، نماد سصوفی سیمان صوفیان و حق تقدم آن بازگشایی شدند. نماد کپشیر1 مربوط به شرکت پشم شیشه ایران با پیام ناظر بازگشایی شد؛‌همچنین با پیام ناظر تعلیق نماد معاملاتی مبین یک تا 29 تیرماه سال جاری تعلیق شد.

ارزش سهام عدالت چند برابر شده است؟

ارزش سهام عدالت چند برابر شده است؟

ساعد نیوز: اگر۳۰ درصد سهام عدالت خود را فروخته باشید حتما از خواندن عدد‌های این گزارش عصبانی می‌شوید؛ برگه‌های ۵۰۰ هزار تومانی که سال ۸۵ بخش اعظم مشمولان واگذار شده‌اند الان حدود ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارند.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از فرارو، زندگی خیلی سریع می گذرد؛ آخر خرداد همین امسال یعنی حدود ۴۰، ۵۰ روز پیش باید تصمیم می گرفتید سهام عدالت خود را به روش مستقیم اداره کنید یا همچنان در اختیار کارگزاری های دولتی باشد. چند روز بعد هم اعلام کردند ۳۰ درصد از مجموع کل سهام قابل فروش است. خیلی ها برابر هر دو وسوسه مقاومت کردند و حاضر به آزادسازی یا فروش سهام عدالت خود نشدند. این دسته افراد الان می توانند خوشحال باشند، چون ارزش سهام عدالت از همان لحظه اعلام آزادسازی روز به روز همگام با رشد بازار بورس رشد می کند و افزایش پیدا می کند. شاید باور نکنید، اما سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی سال ۸۵ شما الان حدود ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شده و تنها از ششم خرداد تا الان یعنی ظرف مدت ۴۰، ۵۰ روز ۱۰ میلیون ارزش آن افزایش پیدا کرده است.

چرا مردم سهام عدالت خود را می فروشند؟

دولت از روز ۱۰اردیبهشت تا هشتم خرداد ماه امسال به مالکان سهام عدالت فرصت داد تا در صورتی که به دنبال انتخاب روش مدیریت مستقیم هستند و می خواهند مالکیت و مدیریت سهام خود را بصورت مستقیم و بدون واسطه در اختیار خود بگیرند با ورود به سامانه samanese.ir نسبت به این امر اقدام کنند. این فرصت با توجه به استقبال مشمولان سهام عدالت برای انتخاب روش مستقیم در ابتدا تا ۱۵خرداد معیار دریافت سهام عدالت اعلام شد ماه و در نهایت تا ۲۹خردادماه تمدید شد. پس مردم به اندازه کافی فرصت داشته اند تا تصمیم بگیرند سهام عدالت خود را آزاد کنند یا مثل سال های قبل کارگزاری های دولتی برایشان تصمیم بگیرند. دوراهی بزرگ دیگری که سر راه مالکان سهام عدالت معیار دریافت سهام عدالت اعلام شد قرار گرفت تصمیم گیری درباره فروش یا حفظ سهام عدالت بود.


بر اساس ساز و کار و دستورالعمل نحوه معاملات سهام عدالت که توسط شورایعالی بورس تعیین شد، آن دسته از مالکان سهام عدالت که روش مدیریت مستقیم را انتخاب کرده بودند، از ششم خرداد ماه می توانستند نسبت به فروش ۳۰درصد از سهام عدالت خود اقدام کنند. فروش این بخش از سهام عدالت با مراجعه حضوری به بانک هایی که سهامداران در آن شماره شبا داشتند یا کارگزاری های بورسی امکان پذیر بود. همچنین بانک ها امکاناتی برای ثبت سفارش غیرحضوری ۳۰ درصد از سهام عدالت فراهم کردند تا مالکان تنها با کدملی خود بتوانند سهام عدالت را بفروشند. در این روش قرار بود مالکان سهام عدالت فرم فروش وکالتی ۳۰درصد از سهام خود را پر کنند و یکی دو روز بعد، وجه حاصل از فروش سهام عدالت خود را دریافت کنند.

با گذشت بیش از ۴۰ روز خبر های ضد و نقیضی در این باره به گوش می رسد. مسئولان دولتی و بورسی می گویند بخش اعظم این پول به حساب فروشندگان سهام عدالت واریز شده و تنها ۱۵۰ میلیارد تومان آن باقی مانده است و دلیل تاخیر در واریز هم اشتباه خود مردم در ثبت شماره موبایل یا شماره شبای بانکی است. با این حال حجم کامنت های منفی زیر خبر های این حوزه نشان می دهد آمار ها احتمالا می تواند بیشتر باشد. ضمن اینکه بعضی از کاربران می گویند از صحت اطلاعات وارد شده اطمینان دارند.


در زمان فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت، اوضاع آن دسته از مشمولانی که دارای کد معاملاتی هستند بهتر بود. آن ها نیازی به مراجعه به بانک ها ندارند و می توانند از طریق کد بورسی خود جهت فروش ۳۰درصد سهام عدالت خود اقدام کنند. در هر حالت سهام عدالت به قیمت بازار همان روز بفروش می رسد و ذکر این نکته ضروری است که اگر کسی تصمیم می گیرد سهام عدالت خود را بفروشد، حتما به پول آن نیاز مبرم داشته است.

رشد ارزش سهام عدالت از زمان اعلام آزادسازی

سهام عدالت در سه شکل عرضه شده است. دسته اول سهام عدالت یک میلیون تومانی در اختیار دارند که بیشترشان افراد زیر پوشش نهاد های حمایتی هستند. دسته دیگری سهام عدالت ۴۹۲ هزار تومانی دارند، اما سهام عدالت اکثر افراد ارزشی معادل ۵۳۲ هزار تومان است. همه این ها ارزش اولیه سهام عدالت در زمان واگذاری سال ۸۵ بوده، ولی پس از گذشت حدود ۱۴ سال سهام عدالت رشد کرده و ارزش بیشتری دارد. اگر شما هم سهام عدالت را نفروخته باشید احتمالا از خواندن عدد های این گزارش خوشحال می شوید.


پرتفوی یا همان ارزش کلی سید سهام عدالت با دارایی ۵۰۰هزار تومان در تاریخ ششم خرداد که نخستین روز از فروش این سهام بود، بالغ بر هفت میلیون و ۸۰۰هزار تومان تخمین زده می شد. از همان روز مسئولان حاضر در وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید بسیاری برای نگهداری سهام خود داشتند و معتقد بودند که سهام موجود در پرتفوی سهام عدالت از جمله سهم های با ارزش بازار بورس است که هر روز می توانند به رشدی بیش از روز گذشته دست پیدا کنند. ارزش پرتفوی سهام عدالت در تاریخ ۱۰خرداد ماه در مقایسه با ششم خرداد چیزی حدود ۵۰۰هزار تومان افزایش پیدا کرد و به رقمی بیش از هشت میلیون و ۳۰۰هزار تومان رسید.


بعد از آن هم با توجه به روز های پررونق بورس هر روز شاهد رونق و افزایش ارزش پرتفوی سهام عدالت بودیم، به گونه ای که ارزش این سهام از ۱۱ تا ۱۷خردادماه، با یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان افزایش به رقمی حدود ۹میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسید. سهام عدالت از ۱۸خرداد ماه تا ۲۰خرداد بعد از ۱۴روز رشد خیره کننده در مسیر ثبات قیمتی قرار گرفت و در محدوده های ۹میلیون و ۷۰۰هزار تومان قیمت خورد.


ارزش سهام عدالت بعد از دو روز ثبات قیمت، از ۲۱خرداد تا هفتم تیرماه دوباره وارد فاز صعودی پرشتاب شد و از قیمت ۹میلیون و ۷۰۰هزار تومان به نرخ ۱۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان افزایش پیدا کرد. ارزش سهام عدالت بعد از حدود دو هفته صعود قیمت، در روز های هشتم و دهم تیر ماه در مسیر نزولی قرار گرفت و تا قیمت ۱۳میلیون و ۲۰۰هزار تومان کاهش پیدا کرد.


ارزش سهام عدالت از روز دهم تیرماه در چند روز متوالی به دلیل رشد غافلگیرکننده بازار سرمایه در مسیر صعودی پرشتابی قرار گرفت به طوری که در روز ۱۷ تیرماه ارزش آن از مرز ۱۶میلیون تومان عبور کرد و به بیش از ۱۶میلیون و ۲۱۳هزار تومان رسید.


افزایش ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی روز بعد هم ادامه پیدا کرد و در این روز کسانی که صاحب سهام ۵۳۲ هزار تومانی بودند، ۳۶۵ هزار تومان دیگر سود کردند تا ارزش کل سهامشان به ۱۶ میلیون و ۵۷۸ هزار تومان برسد. امروز ۲۳ خرداد ماه هم ارزش سهام عدالت پس از فراز و نشیب های فراوان تغییر کرده است؛ اطلاعات سامانه سهام عدالت نشان می دهد اگر کسی سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را حفظ کرده و ۳۰ درصد آن را نفروخته الان مالک یک سبد سهام به ارزش کلی ۱۷ میلیون و ۸۰۹ هزار تومان است. البته با توجه به اینکه در پایان معاملات روز یک شنبه ۲۲تیر ارزش سهام عدالت این افراد به ۱۷میلیون و ۸۰۹هزار و ۳۰ تومان می رسید می توان گفت حداقل برای یک روز دارایی افراد در سهام عدالت تغییری نکرده، اما اگر معاملا روز شنبه را ملاک و معیار مقایسه در نظر بگیریم متوجه می شویم در روز ۲۱ تیرماه ارزش سبد سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی ۱۷میلیون و ۱۸هزار و ۲۰۴تومان گزارش شده بوده که بر این اساس در عرض ۲۴ ساعت افراد ۷۹۰هزار تومان سود کرده اند. اگر از روز اول یعنی ششم خرداد حساب کنیم مالکان سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی حدود ۱۰ میلیون تومان سود کرده اند.


سامانه سهام عدالت معمولا به طور روزانه و در پایان معاملات بازار بروزرسانی می شود و مشمولان می توانند با مراجعه به این سامانه در آدرس sahamedalat.ir از آخرین ارزش سهام عدالت خود که بر اساس قیمت های پایانی روز تهیه می شود اطلاع کسب کنند. البته کاملا واضح است که تنها کسانی می توانند به این کار اقدام کنند که روش مالکیت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده اند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.