نوسان‌گیری جزء لاینفک بورس


نوسان‌گیری جزء لاینفک بورس


بانک مرکزی در پیش نویس لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی مکلف شد تا برنامه اجرایی عملیات بازار باز را در بازه‌ زمانی فصلی به «شورای عالی مدیریت بدهی‌های عمومی» ارائه کند.
مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی خزانه داری کل کشور نسخه نهایی پیش نویس لایحه‌ای را با اعمال اصلاحات در فروردین ماه ۱۳۹۸ در ۴۷ ماده را تدوین کرده است که براساس آن شورای عالی مدیریت بدهی‌های عمومی به موجب این قانون تاسیس می‌شود.
براین اساس بانک مرکزی مکلف شده است تا برنامه اجرایی عملیات بازار باز را در بازه‌ زمانی فصلی را تا ده روز قبل از آغاز فصل جدید به «شورای عالی مدیریت بدهی های عمومی» ارائه و به طور فصلی ۱۵ روز مانده به ابتدای فصل آتی گزارش مبتنی بر پیشبرد برنامه اجرایی این عملیات ‌را گزارش دهد.
براساس ماده ۲ این پیش‌نویس، دولت می‌تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مقاصدی مانند «ساخت و توسعه زیرساخت‌های دارای اولویت ملی»، «اجرای پروژه‌های انتفاعی دولت»، «رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومی با تصویب مجلس»، «ایفای تعهدات حاصل از تضمینات دولتی»، «تجدید ساختار و ساماندهی بدهی‌های داخلی و خارجی»، «جبران خسارت حاصل از بلایای طبیعی، جنگ یا هر وضعیت اضطراری ملی با تصویب مجلس»، «انتشار اوراق بهادار ریالی به درخواست بانک مرکزی با هدف حمایت از سیاست‌های پولی» و «انتشار اوراق بهادار ارزی به درخواست بانک مرکزی با هدف بهبود ترازپرداخت ها» تامین مالی کند.
براین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند از دو طریق داخلی و خارجی نسبت به تامین مالی طرح‌ها اقدام کند. براساس این نسخه، وزارت اقتصاد در تامین مالی داخلی با انتشار اوراق بهادار در داخل کشور و همچنین دریافت اعتبارات و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی داخلی و تامین مالی از محل بکارگیری ابزارهای مالی نظیر قراردادهای بازخرید و غیره، اقدام خواهد کرد. در روش تامین مالی خارجی نیز این وزارتخانه دست به انتشار اوراق بهادار در بازارهای مالی خارجی و دریافت وام و تسهیلات از بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، دولت‌ها و سایر بانک‌ها و نهادهای مالی و صندوق‌های بین‌المللی و نیز منابع حاصله از معاملات اوراق مالی نظیر عملیات سواپ خواهد زد.
براساس ماده ۳ این پیش نویس، امور مربوط به تامین مالی به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی معین می شود، در ‌وزارت متمرکز می شود. وزیر تنها مقام مجاز به تامین مالی از طرف دولت و بنام دولت از طریق دریافت تسهیلات، اعتبارات، وام، انتشار اوراق بهادار یا عقد قرارداد با اعتباردهندگان و صدور تضمینات در کشور با هر دو نوع ارز داخلی و خارجی با رعایت مفاد مواد مرتبط با تضمینات، نوسان‌گیری جزء لاینفک بورس وام ها و سایر تعهدات این قانون است. با این حال در تبصره یک این ماده، بانک مرکزی از شمول این ماده مستثنی شده است.
از سوی دیگر براساس ماده ۵، تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تأمین مالی است با تایید خزانه داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده‌ها مستثنی شده و همچنین نقل و انتقال دارایی‌ها شامل خرید، فروش و اجاره به نهاد واسط از پرداخت هرگونه عوارض، حق تمبر، حق ثبت و تحریر، مالیات و سایر کارمزدها معاف است.
در ماده ۶ این نسخه تاکید شده که سقف مجاز بدهی دولت و شرکت‌های دولتی و بدهی بخش عمومی مورد تضمین توسط دولت، بر نوسان‌گیری جزء لاینفک بورس اساس راهبرد میان مدت و طرح تامین مالی سالانه توسط مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی های مالی عمومی پیشنهاد و پس از تصویب شورا، به همراه لایحه قانون بودجه کشور برای تصویب به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌شود. دولت مجاز است در شرایط اضطراری نظیر وقوع بلایای طیبعی با ارائه لایحه اصلاحی، به همراه برنامه زمانبندی تسویه مبلغ مازاد، نسبت به اخذ مجوز اصلاح سقف از مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
ماده ۱۳ این نسخه به تقسیم کار در چارچوب فعالیت اعضای حقوقی موثر شورا اختصاص دارد. براین اساس بانک مرکزی موظف است پیش از آغاز سال مالی، برنامه‌ سیاست‌های پولی خود را در افق سه ساله و مشتمل بر گزارش مذکور، چشم‌انداز وضعیت بازار پول و اعتبارات، جدول تغییرات نرخ سود بانکی سالانه، همچنین هدفگذاری نرخ تورم و دلایل انحراف عملیاتی از نرخ مذکور را به تفکیک ماه‌های مختلف سال در گزارش ارائه کند.
همچنین بانک مرکزی مکلف است پس از پایان سال مالی گزارش عملکرد برنامه‌های اعلامی خود در بند الف ماده سیزده را همراه با دلایل انحراف عملیاتی به تفکیک ماه های مختلف سلب به شورا ارائه کند.
این بانک همچنین مکلف است نسبت به اجرای عملیات بازار باز متعارف با هدف تحقق بستر تامین مالی کم هزینه دولت اقدام کرده و به منظور اجتناب از شکل گیری نوسانات شدید نرخ اوراق بهادار دولت در بازار ثانویه، سیاستگذاری لازم را به نحو مقتضی انجام دهد.

نگاه بلند مدت به بازار بورس؛ ضرورت یا فضیلت؟

اصطلاح جوجه را آخر پاییز می شمرند اگر در بسیاری از بازارهای سرمایه گذاری مصداق نداشته باشد، در بازار سرمایه و بورس مصداق صد در صد دارد. در این بازار کم حوصله ها هرگز برد چندانی نخواهند داشت و برعکس این دوراندیشان مصلحت اندیشند که به جای تلنبار کردن سکه و ارز ، در بازار بورس سرمایه گذاری می کنند. خانه ملت در خصوص تاثیرپذیری‌ها و تاثیرگذاری‌های بازار بورس ، نحوه فعالیت در این بازار، ضرورت ورود افراد حرفه‌ای و لزوم نگاه بلند مدت به مقوله سرمایه گذاری در این بازار با محمدرضا پورابراهیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت و گو کرده است.

شما به عنوان یکی از افرادی که سال ها در عرصه بورس فعالیت داشتید و امروز در کسوت نمایندگی مشغول به کار هستید، سیاست ها و رفتارهای لازم و حرفه ای در بازار بورس را چه طور تعریف می کنید؟

اطمینان و آرامش اصول مهم کارکرد در بازار سرمایه است چرا که بازاری که در آن عدم اطمینان باشد کار نمی کند و تخصیص دهی مناسب در آن اتفاق نمی افتد.مدیریت نادرست اقتصادی دولت ها می تواند اثرات منفی بر کارکرد بازار بورس داشته باشد. از سوی دیگر باید نگاهمان به بازار سرمایه حرفه ای باشد.

برنامه ریزی مشخص توسط متولیان بخش اقتصادی تا چه اندازه بر آرامش بازار بورس تاثیر گذار است؟

تصمیمات بانک مرکزی تصمیمات اقتصادی کشور ما است و اگر این تصمیم ها راهنمایی دقیقی به بازار سرمایه ما نشان ندهد پیامد آن هدر رفت زمان ، سرمایه و انرژی است.باید ثبات در بیان و اظهار نظر و تصمیم گیری و رویه کاری در تیم مدیریت اقتصادی کشور وجود داشته باشد .اظهار نظر نوسان‌گیری جزء لاینفک بورس با ادبیات غیر کارشناسی آن هم در جایگاه بانک مرکزی نمی تواند اقتصادی کشور را مدیریت درستی کند.

بسیاری از مردم کشور ما ترجیح می هند سرمایه خود را در بازار سکه و مسکن سرمایه گذاری کنند. در کشور ما بورس مقوله ای است که در عرصه فرهنگ سازی و مزایای استفاده آن در دراز مدت کوتاهی و غفالت شده است.

صد در صد همین طور است.فرهنگ استفاده از بورس باید آموزش داده شود به این معنی که لزوم مشارکت در بورس باید به مردم آموزش داده شود. مشکل اول این که در جامعه ما فرهنگ استفاده و فعالیت در بورس پایین است یعنی همان طور که شما تاکید کردید مردم به سمت خرید سکه و زمین می روند به این معنی که بافت فرهنگی فکری جامعه ما هنوز به سمت اعتقاد و اعتماد به سمت لزوم سرمایه گذاری در بازار بورس نرفته است .ضرورت دارد بر روی مسئله فرهنگی استفاده از بورس کار شود و رسانه ها به خصو رسانه ملی می توانند در این خصوص تاثیر مهمی داشته باشد.

تاثیر تحولات سیاسی و اقتصادی یک کشور در بازار بورس تا چه اندازه است و برای مدیریت آن چه باید کرد؟

در تمام دنیا اخبار بر روی بازار سرمایه اثر می گذارد که این اخبار می تواند شامل اخبار سیاسی و اقتصادی ، بنگاه ها و یا عوامل دیگر باشد.

پس این روند طبیعی است و انچه در کشور ما نیز تحت تاثیر تحولات سیاسی در بازار بورس رخ می دهد جز لاینفک کارکرد بازار بورس است

به هیچ وجه. بازار بورس در کشور ما بیش از حد از هر مسئله ای تاثیر می گیرد.در طی سال های گذشته بازار سرمایه نشان داده است که بیش از حد نسبت به اخبار خوب و بیش از حد نسبت به اخبار بد واکنش نشان داده است.اصطلاحی در حوزه بازار سرمایه در این خصوص وجود دارد، مبنی بر این که حساسیت بازار بالا است یا بازار "Over reaction" است یعنی فراواکنشی عمل می کند.

علل فراواکنشی بودن بازار سرمایه در ایران چیست؟

یکی از عوامل این مسئله این است که افراد غیرحرفه ای در این بازار فعالیت دارند.در حال حاضر ۶ میلیون کد سهام دار داریم که به جرات می گویم شاید ۵ درصد از این جمعیت، در بازار حرفه ای هستند و این مسئله منجر به این می شود که این افراد با رفتارهای غیر حرفه ای خود در بازار بورس منجر به این موضوع می شود که بازار فراواکنشی باشد.در همه جای دنیا در بازارهای بورس به یک خبر به اندازه خود آن خبر، اثر مثبت و یا اثر منفی می‌دهند در حالی که در بازار های بورس کشور ما گاهی اوقت صف خرید بسیار شلوغ وجود دارد و شاخص در حال بالا رفتن است و بعضی از مواقع نیز صف فروش بازار بسیار کم است چرا که خبر خوب اندازه خودش اثر ندارد و خبر بد نیز بیش از اندازه موثر است.

تاثیرات مذاکرات هسته ای بر تغییر شاخص های بورس را در کشور چه طور می بینید؟

اخیرا در بحث موضوع مذاکرات و نشست های هسته ای و گروه مذاکره کننده ایران با ۵+۱ مثلا در نشست استانبول خبر خوبی رسید. بعد به دنبال این اخبار مثبت بازار سرمایه ما فراواکنش را نشان داد و به شدت مثبت شد و شاخص ها بالا رفتند .در نشست بغداد که نتیجه مثبتی بیرون نیامد دوباره شاخص‌ها افت کرد.ما حتی در اتفاقات داخلی کشور نیز تاثیرات بسیار بالای تحولات را در بازار بورس در کوتاه مدت می بینیم به طور مثال استیضاح یک وزیر را در نظر بگیرید و دقت کنید در زمانی که یک خبرگزاری خبر می دهد وزیر برای استیضاح وارد مجلس شد، شاخص ۲ درصد پایین می آید و به محض این که باز خبر ی مبنی بر رایزنی تعدادی از نمایندگان برای پس گرفتن استیضاح مطرح می شود ،در همین زمان شاخص باز بالا می رود.رفتارهایی غیر حرفه ای منجر به فراواکنشی بودن بازار بورس می شود، باید به سمت نگاه حرفه ای در بازار بورس برویم.

در کشور ما فرهنگ عمومی در سرمایه گذاری بی طاقت است! از این منظر که از هر بازاری انتظار سود آوری سریع را دارد. آیا این مسئله در بازار بورس نیز تاثیرات منفی در جذب مخاطب داشته است؟

بدون شک تاثیرگذار بوده است.نگاه مردم و فعالان بازار سرمایه به این مقوله کوتاه مدت است در حالی که در همه جای دنیا به مقوله بورس نگاه بلند مدت وجود دارد چرا که ماهیت این بازار به شکلی است که فعال ان باید نگاه بلند مدت به این مقوله داشته باشند.کسانی هستند که ساعت ۱۰ سهام می خرند دو ساعت بعد قیمت را چک می کنند. این نادرست است. متوسط نرخ بازار در بورس را در سال های گذشته بالا بوده.نگاه کوتاه مدت فعالان بورس کشور رامنجر به نوسانات شدید در این بازار می شود. نوسانات بازار بورس در سال ۸۳ بسیار شدید بود و همین طور سال ۸۸ نیز نوسانات بسیار جدی در شاخص‌های بورس به وجود آمد یعنی در هر سالی که بحث ریاست جمهوری مطرح می شود نوسان قوت می‌گیرد.در طول ۱۲ سال گذشته متوسط نرخ بازدهی بورس ما ۳۳ درصد بوده است یعنی دو برابر اوراق مشارکت، بازدهی داده است بنابراین در دراز مدت بورس به مراتب سود دهی بیش تری داشته است.بازار حرفه ای و لحاظ نگاه بلند مدت می‌تواند سودآوری و آرامش بیش‌تری را برای فعالان آن به همراه داشته باشد.

گزارش عملکرد سه ماهه اول سال شرکت های تابع بورس کشور چه طور بود؟

گزارش فعلی برای امسال نشان می دهد که شرکت ها تابع بورس متوسط عملکرد سه ماهه اول را پوشش داده اند و حتی عادی اضافه هم داشتند اما در این سه ماه نوسان زیاد بوده است./

همه چیز در ارتباط با سرمایه گذاری در بازار رمزارز

امروزه استفاده از پول‌های کاغذی در بازار‌ های داخلی و بین المللی کشور های مختلف جهان، مشکلات زیادی را به وجود آورده است. این مشکلات سبب شده است تا جوامع با استفاده از تکنولوژی روز و با بهره مندی از آخرین دستاورد های امنیتی، اقدام به ایجاد پول های الکترونیکی یا اصطلاحا رمزارز ها (Cryptocurrency) کنند؛ تا از این طریق، سهولت و امنیت در معاملات خود ایجاد کنند.

در این مقاله قصد داریم تا بیشتر به بررسی بازار رمزارز و کنش و واکنش های درون آن بپردازیم.

رمز ارز و مزایای آن

به هر گونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد و معمولا صادر کننده یا تنظیم کننده مرکزی برای آن وجود ندارد، رمز ارز گویند. رمز ارزها از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کنند.

تاریخچه پیدایش رمزارز

در سال ۱۹۹۵ دیوید شام ارز دیجیتالی به نام Digi – cash ابداع کرد که روش رمز نگاری آن به صورتی بود که هیچ شخص یا نهاد دولتی قابلیت تسلط بر آن را نداشت. اما اولین رمزارزی که به صورت غیرمتمرکز در بازار شروع به کار کرد، بیت‌کوین بود. این ارز دیجیتال در سال ۲۰۰۹ توسط شخصی نامعلوم با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو ایجاد شد.

رمزارزها باعث ایجاد سهولت و امنیت در معاملات می شوند.

برخی از دلایلی که باعث می شود پول کاغذی را پولی کم توان در قبال پاسخ گویی به برخی نیاز ها بدانیم، عبارت اند از:

  • ورود و خروج ارز های مختلف توسط مسافران و تجار بین کشور ها
  • تسویه بدهی ها و هزینه های بین المللی
  • سرمایه گذاری در دارایی‌های کشورهای دیگر

این مشکلات، سبب شده است تا جوامع با استفاده از تکنولوژی روز و با بهره مندی از آخرین دستاورد های امنیتی، اقدام به ایجاد پول های الکترونیکی یا اصطلاحا رمزارز ها (Cryptocurrency) کنند؛ تا از این طریق، سهولت و امنیت در معاملات خود ایجاد کنند.

ویژگیهای منحصر به فرد رمزارزها

برخی از رمز ارزهایی که امروزه افراد بیشتر از آنها استفاده می‌کنند، دارای ویژگی هایی هستند که کمک زیادی در محبوبیت و جهانی شدن آن ها داشته اند؛ از جمله آن ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) دیجیتالی بودن:

ماهیت رمز ارز ها از نوع معاملات صفر و یک ساخته شده بوسیله کامپیوتر و ریاضیات می باشد. در واقع رمز ارزها یک رشته کد هستند که بر روی دفتر عمومی سیستم تمام افراد شبکه ثبت می‌شوند.

به این دفتر ثبت عمومی که سوابق کل تراکنش ها را از روز اول ثبت و مرتب به روز رسانی می کند، بلاک چین می‌گویند. بلاکچین ها سوابق کل تراکنش ها را از روز اول ثبت و به صورت مداوم بروزرسانی می کنند. به کسانی که موفق به تولید رمزارز می شوند، ماینر (miner) و به این فرآیند، ماینینگ یا استخراج (mining) گفته می شود.

ب) غیرمتمرکز بودن:

تولید رمز ارزها به‌گونه‌ای است که قابلیت تمرکز و تصرف هیچ نهاد دولتی و خصوصی را ندارد. این موضوع نقد های زیادی را از طرف دولت و بانک های مرکزی به آن وارد کرده است. به همین دلیل در برخی کشورها مجوز تولید و یا خرید و فروش رمز ارزها را صادر نشده است. عمده دلیل مخالفت بانک های مرکزی، امکان از کنترل خارج شدن حجم نقدینگی، در شرایط عرضه رمز ارزها بیان شده است.

ج) مبادله شخص با شخص:

دربازار رمز ارز ها، افراد بدون هیچ واسطه ای شخص با شخص وارد معامله و خرید و فروش می شوند.

د)حفظ هویت:

هنگام استفاده از رمز ارز نیازی به شناسایی هویت کاربران نیست و هر کاربر با آدرس کیف پول دیجیتالی خود شناسایی می‌شود. شما مقداری از هر نوع رمزارز را به فرد دیگری که آدرس کیف پول او را دارید، ارسال می کنید و گیرنده آن را دریافت می کند. تمام شبکه این فرآیند را از نظر اصولی بودن بررسی میکند و هر رمزارز فقط یکبار وارد و خارج میشود. تنها چیزی که دیگران در هنگام نقل و انتقال رمز ارز از شما میدانند، آدرس کیف پول شما است

ه) تسهیل در جهانی شدن کسب و کارها:

با توجه به اینکه امکان تصرف و مالکیت در این دارایی برای هیچ دولتی وجود ندارد از این رو امکان تحریم آن نیز برای کشوری وجود ندارد. پس امکان انجام معاملات از این طریق برای همه افراد وجود دارد.

و) نگهداری در یک کیف دیجیتال:

از قابلیت‌هایی که رمزارزها دارند این است که در یک کیف پول دیجیتالی نگهداری می شوند و می‌توانند برای پرداخت کالا و خدمات واقعی از هر شخصی که مایل به قبول آنها به عنوان پرداخت است، استفاده کنند. از آنجایی که پرداخت ارزهای دیجیتال بصورت آنلاین انجام میشود.؛ برخی از کسب و کارها میتوانند با استفاده از دستگاه های تلفن همراه، پرداخت های موجود در فروشگاه را بپذیرند. این نوآوری در حوزه خدمات مالی و پرداخت میتواند گام مثبتی در راستای کمک به آسیب های انتقالات فعلی باشد.

سرمایه گذاری در رمزارزها

با توجه به دلایل زیر، میتوان به رمزارزها به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری نگاه کرد:

الف) نوسانات بالای بازار رمز ارزها سرمایه گذاران را برای ورود به این بازار پر ریسک تشویق کرده است. البته در کنار نوسانات مثبت بالا ،نوسانات منفی نیز جزء لاینفک این بازار است.

ب) کارمزدهای بسیار پایین خرید و فروش رمزارزها

ج) ورود آسان به بازار رمز ارز بدون نیاز به آموزش تخصصی

د) امکان خرید و فروش به میزان سرمایه دلخواه

ه)گستردگی مقدار و نوع رمزارزها

و) امکان سود کردن هنگام کاهش قیمت

بیت‌کوین، اولین رمز ارز

بیت کوین به عنوان اولین رمز ارز در سال ۲۰۰۹ با داشتن ویژگی های ذکر شده به دنیا معرفی شد. در ابتدای کار قیمت هر بیت کوین چیزی کمتر نوسان‌گیری جزء لاینفک بورس از یک دلار بود، اما در همین بازه‌ی زمانی ۱۰ ساله که از پیدایش آن می‌گذرد، نوسانات عجیبی را به خود دیده و حتی در مقطعی تا شصت هزار دلار برای هر یک بیت کوین نیز رسیده است.

بیت کوین به‌عنوان اولین ارز رمز، تمام مزایایی که در بالا اشاره شد را دارد. امروزه در دنیا بیش از دو هزار ارز دیجیتال مانند اتریوم، ریپل و … با انواع و اقسام اهداف و خدمات گوناگون وجود دارد.

جمع بندی:

با گسترش رمزارزها در جهان، کاربرد آن در ایران و در بین سرمایه گذاران نیز گسترش یافته ‌است. بطوری که نهاد های مختلف مالی از جمله بانک ها که رقیب اصلی این صنعت نیز هستند، بدنبال فراگیری و استفاده از آنها در جهت اهداف خود هستند.

با این حال، در ایران هنوز مانند بسیاری از کشورهای دیگر، تصمیم گیری درباره استفاده و تولید از این نوع پول در هاله ای از ابهام است. البته بانک مرکزی طی اطلاعیه ای، انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و انواع ارز را در انحصار خود دانسته است. هم چنین فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری بلاک‌چین، غیرمجاز محسوب میشود.

توصیه هایی برای سرمایه گذاری در بورس

آکاایران: زندگی بشر و فعالیت های او همواره با پیامدهای مختلفی همراه است و اتفاقات جزء لاینفک زندگی است. به همین دلیل، هر کس، بر اثر دانش و تجربه ی خود، راه های مقابله با اتفاقات و کم کردن زیان های ناشی از آن را پیدا کرده و در زندگی به کار می گیرد. در مورد بورس که مورد نظر ماست، خبرگان بازار سرمایه توصیه هایی به مشتریان دارند و معتقدند اگر افراد این توصیه ها را به کار گیرند فعالیت هایشان با موفقیت بیشتر و پیامدهای منفی کمتری همراه خواهد بود. در ادامه برخی از این توصیه ها را شرح می دهیم:

1. سرمایه ی مازاد خود را به کار گیرید

معمولاً افراد، با توجه به اتفاقات مختلفی که در زندگی شان پیش می آید، بخشی از درآمد خود را به عنوان هزینه های ضروری کنار می گذارند تا در روز مبادا از آن استفاده کنند. از آنجا که بازار سهام یکی از بازارهای پرنوسان می باشد خبرگان بازار توصیه می کنند که بهتر است افراد از بکارگیری سرمایه های اصلی و ضروری خود در این بازار پرهیز کنند. آنها معتقدند کسانی که می خواهند در این بازار سرمایه گذاری کنند بایستی نه تنها اولویت را به رفع نیازهای اولیه ی زندگی خود بدهند، بلکه حتی از بکارگیری آن بخش از درآمد خود که برای هزینه های اتفاقی در نظر گرفته اند در بازار بورس صرف نظر کنند. خبرگان بازار سرمایه می گویند بهتر است افراد پس اندازهای اضافی خود را وارد بازار سهام کنند.

2.به شایعات توجه نکنید

یکی از مشکلات مردم این است که در برخی مواقع از احساسات خود تبعیت می کنند و یا تحت تأثیر حرف های دیگران قرار می گیرند. هر چند این نکته در بسیاری از تصمیم گیری ها تأثیر چندانی ندارد اما در فعالیت های اقتصادی و بخصوص در بازار سهام می تواند موجب ضرر برای افرادی باشد که به احساسات خود میدان می دهند. واقعیت امر این است که سرمایه گذاری در بازار سهام باید براساس تحقیق و اطلاعات صحیح انجام شود. زیرا در این بازار عوامل متعددی همچون وضعیت اقتصاد کشور، عملکرد شرکت، اتفاقات جهانی و… در تغییر قیمت ها مؤثرند؛ در نتیجه هرگز نباید تنها براساس توصیه ی دوستان و یا تبلیغات و یا حتی عملکرد خویشاوندان برای سرمایه گذاری در این بازار تصمیم گیری کرد.

3.برای کوتاه مدت سرمایه گذاری نکنید

سرمایه گذاران نباید نگران نوسانات و افت و خیزهای روزانه ی بازار باشند که در مورد بازار سهام امری عادی است، بلکه پیوسته باید روند بلندمدت را مورد توجه قرار دهند؛ چرا که شرکت های بورسی معمولاً شرکت های بزرگی هستند و طبیعتاً کارها و پروژه هایی که در دست انجام دارند کلان و بسیار بزرگ خواهد بود. پرواضح است که سود پروژه های بزرگ در کوتاه مدت به دست نمی آید و در بلندمدت حاصل می شود. در نتیجه سرمایه گذاران می بایست برای دریافت واقعی سودِ سرمایه های خود در بازار سهام، به سرمایه گذاری با دید بلندمدت نگاه کنند.

4.سبد سهام تشکیل دهید

بازار سهام دارای ویژگی هایی است که از آن جمله می توان به بالا و پایین رفتن قیمت ها و ریسک یا خطر افت شدید قیمت ها اشاره کرد. از آنجا که به طور معمول و در طی زمان قیمت برخی سهام افزایش و قیمت برخی کاهش می یابد، برای درامان ماندن از خطر کاهش قیمت سهام خریداری شده، خبرگان بازار توصیه می کنند که خریداران بهتر است سبدی از سهام خریداری کنند و از خریدن یک نوع سهم پرهیز نمایند؛ چرا که وقتی سهامدار سرمایه ی خود را به سهام متعدد و متنوعی اختصاص می دهد پایین آمدن احتمالی قیمت برخی از این سهام از طریق بالا رفتن قیمت برخی دیگر از سهام موجود در سبد جبران می شود و در این صورت سرمایه گذار می تواند به راحتی خطر احتمالی کاهش قیمت ها را رفع کند.

5.نسبت به سرمایه گذاری خود بی توجه نباشید

سرمایه گذار پس از تشکیل سبد سهام نباید نسبت به وضعیت آن بی تفاوت باشد، بلکه باید به طور مرتب آن را مورد بررسی قرار دهد و وضعیت آن را نسبت به وضعیت بازار بسنجد تا بداند که آیا سبد سهام او هماهنگ با بازار است و یا نیاز به بازنگری و تغییر دارد یا نه. برای این کار او می تواند با خبرگان، مشاوران و کارگزاران بورس نیز مشورت نماید و از راهنمایی آنها بهره ببرد.

6.غیرمستقیم سرمایه گذاری کنید

کسانی که می خواهند در بورس سرمایه گذاری کنند دو راه در پیش دارند: راه اول این که خودشان مستقیماً سهام مورد نظر خود را خریداری کنند که طبعاً خودشان نیز پی گیر نوسانات بازار و وضعیت سهام خود خواهند بود؟ و یا شخصاً به تشکیل سبد سهام اقدام کنند. البته خبرگان، انتخاب شیوه ی سرمایه گذاری مستقیم را برای همه مناسب نمی دانند. زیرا چنین کاری نیازمند تجربه و تخصص برای بررسی وضعیت بازار، شرکت، اقتصاد کشور و… است، علاوه بر این که سرمایه گذار می بایست بخش عمده ای از وقت خود را صرف این کار بنماید که مقرون به صرفه نیست. از این رو، راه دومی را توصیه می کنند و آن سرمایه گذاری غیرمستقیم است. در این روش سرمایه گذار اقدام به خرید واحدهای صندوق های سرمایه گذاری می کند، که از این طریق علاوه بر انتخاب یک سبد سهام مناسب از تخصص، تجربه، امکانات و سایر خدمات صندوق ها بهره مند می نوسان‌گیری جزء لاینفک بورس شود.

نوسان‌گیری جزء لاینفک بورس

نقش ایران پلاست در به‌روزرسانی شرکت‌ها

نقش ایران پلاست در به‌روزرسانی شرکت‌ها

مدیرشرکت طلوع پلاستیک بیان کرد: نمایشگاه ایران پلاست نقش مهمی در به روز رسانی شرکت‌های فعال در حوزه پلیمر ایفا می‌کند.

هدف از حضور در ایران پلاست جذب مشتری است

هدف از حضور در ایران پلاست جذب مشتری است

مدیر فروش شرکت جذب ستاره بیان کرد: هدف شرکت ما از حضور در ایران پلاست جذب مشتریان جدید است.

ارتقای شرکت ها با حضور در ایران پلاست

ارتقای شرکت ها با حضور در ایران پلاست

مدیر عامل شرکت دانا بسپار بیان کرد: ایران پلاست محل مناسبی برای آشنایی با دستاوردهای صنعت پلاستیک و برقراری ارتباط با مشتریان است.

تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تا پایان آذرماه

تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تا پایان آذرماه

بر اساس مصوبات جدید کمیته اقدام ارزی، مهلت اعمال نشدن محدودیت‌های تجاری تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱ تمدید شد.

توسعه توانایی شرکت با حضور در ایران پلاست

توسعه توانایی شرکت با حضور در ایران پلاست

مدیر عامل گروه صنعتی بریزکاران بیان کرد: نمایشگاه ایران پلاست به توسعه و معرفی توانایی‌های شرکت کمک می‌کند.

ایران پلاست؛ محل مناسبی برای رونمایی از محصول جدید

ایران پلاست؛ محل مناسبی برای رونمایی از محصول جدید

عضو هیئت مدیره و مدیر فنی پلیمر پرنیا گفت: نمایشگاه ایران پلاست محل مناسبی برای رونمایی از محصولات جدید است.

احتمال وقوع ابر رکود اقتصادی

احتمال وقوع ابر رکود اقتصادی

بانک جهانی با انتشار گزارشی هشدار داده است درصورتی‌‌که سیاستگذاران بانک‌‌های مرکزی جهان نرخ بهره را در ماه‌های آینده بیش از حد بالا ببرند و بازارهای مالی را تحت فشار قرار دهند، اقتصاد جهانی در معرض وقوع رکود ویرانگری در سال آینده قرار خواهد گرفت.

تداوم کاهش تولید پتروشیمی های اروپا

تولید محصولات پتروشیمی کشورهای حاضر در منطقه مالی یورو در ماه ژوئیه امسال نسبت به دوره مشابه پارسال 5.7 درصد کاهش یافت.

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 28 شهریور 1401

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 28 شهریور 1401

در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 28 شهریور 1401 را بخوانید.

حضور در ایران پلاست برای شناخته شدن در بازار صنعتگران

حضور در ایران پلاست برای شناخته شدن در بازار صنعتگران

مدیر عامل شرکت ویراتک برتر پارس گفت: هدف از حضور در ایران پلاست بهتر شناخته‌تر شدن در میان صنعتگران است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.