اشنایی با انواع نسبت های مالی


دارایی‌های شرکت در ترازنامه

همه چیز درباره چرخه حسابداری : از جمع‌آوری اسناد تا تراز آزمایشی اختتامیه

عملیات مربوط به ارزیابی عملکرد در هر سال مالی و بررسی وضعیت مالی در پایان سال مالی از جمع آوری اسناد تا تهیه تراز آزمایش اختتامیه را چرخه حسابداری می گویند که شامل ۳ بخش و چندین مرحله است و در این گفتار تشریح شده است.

با ما همراه باشید.

گزارش حسابداری

داده هایی که به سیستم حسابداری یک بنگاه وارد می شود، داده های اولیه بوده که از اسناد و مدارک مثبته راستی آزمایی شده، استخراج می شود. این اطلاعات مالی توسط سیستم حسابداری، پردازش شده و به صورت گزارش های حسابداری به عنوان خروجی سیستم در اختیار مدیران و صاحبان سهام و ممیزان دارایی و غیره قرار می گیرد. در واقع گزارشات حسابداری، مجموع اطلاعات مالی مربوط به یک واحد اقتصادی را به صورت خلاصه و طبقه بندی شده با توضیح و تفسیر ارائه می کند.

هر اندازه نرم افزار حسابداری خوبی داشته باشید، استخراج گزارشات حسابداری دقیق و مطابق با درخواست شما صادر می شود و اشراف اطلاعاتی شما را نسبت به سود و زیان و فعالیت های مالی، افزایش خواهد داد. بخشی از موفقیت یک بنگاه، به واحد حسابداری خوب بستگی دارد که بتواند مدیران و سهامداران را با اطلاعات شفاف، نسبت به وضعیت گذشته، حال و آینده، یاری دهد.

در سیستم حسابداری، کلیه اطلاعات مالی مربوط به یک بنگاه، بایستی شناسایی، اندازه گیری، ثبت و طبقه بندی شده و در قالب صورت های مالی، خلاصه و قابل استناد باشد اگر درخواست کننده ای، این اطلاعات را درخواست کرد، قابل ارائه و قابل استفاده باشد. به منظور بدست آوردن این اطلاعات در هر دوره مالی، عملیات مالی به صورت مستمر انجام شده و به طور منظم، تکرار خواهد شد که به آن چرخه حسابداری می گویند.

الزامی وجود ندارد که دوره مالی (دوره حسابداری) با سال مالی یکسان باشد.

چرخه حسابداری چیست؟

چرخه حسابداری ، مجموعه عملیاتی است که در یک شرکت یا موسسه به منظور ارزیابی عملکرد در هر سال مالی و بررسی وضعیت مالی آن در پایان سال مالی انجام می شود تا دفاتر قانونی یک سال مالی ممیزی و بررسی شده و اطلاعات مالی به دوره بعد، منتقل شود.

همه این کارها بر اساس سلسله اقدامات مالی و استاندارد های حسابداری و هم چنین تنظیم و تحریر دفاتر قانونی پلمپ روزنامه و کل انجام شده و صورت حساب سود و زبان و گزارش تزارنامه تهیه می شود. به همه این فعالیت ها، چرخه حسابداری گفته می شود.

در واقع این چرخه، از جمع آوری اسناد و مدارک مثبته آغاز و تا بستن دفاتر دائمی ادامه می یابد. در همه شرکت ها و موسسات که مشمول مالیات هستند، حسابداران با تهیه تراز آزمایشی از حساب های کل و معین، تساوی جمع عملیات بدهکار و بستانکار حساب های کل و معین را بررسی کرده و ارقام بدست آمده را با جمع ستون های بستانکار و بدهکار که از دفتر روزنامه حاصل می شود، تطبیق می دهند تا صحت ثبت رویداد های مالی را بررسی کنند. این ها نیز بخشی از فرآیند این چرخه را شامل می شود.

چرخه حسابداری چیست؟

(مراحله چرخه حسابداری )

چرخه حسابداری دارای چند بخش است که در ادامه به آن اشاره میکنیم. چرخه حسابداری، شامل ۳ بخش و چندین مرحله است که به آن توجه کنید:

بخش اول چرخه حسابداری : فعالیت های دوره مالی

بخش نخست چرخه حسابداری ، فعالیت هایی است که در طول دوره مالی انجام می شود. در طول دوره مالی، فعالیت ها در شش مرحله جداگانه به ترتیب که در زیر ارائه شده است انجام می پذیرد:

جمع آوری اسناد و مدارک

در مرحله نخست، جمع آوری اسناد و مدارک مثبته است. در واقع، منظور از این مرحله، تهیه فاکتور و فیش و رسیدهای پرداخت بانکی و غیره بوده که برای تهیه اسناد مالی و ثبت در دفتر روزنامه، مورد نیاز است. در واقع اساس کار چرخه حسابداری ، جمع آوری اسناد و مدارک مثبت است. در این مرحله، حسابدار باید مراقب اسناد و مدارک صوری و غیر واقعی که زمینه رد دفاتر و محرومیت بنگاه از بخشودگی ها و معافیت های مالیاتی می شود، باشد. مثلا، شرکت های کاغذی که فاکتور با کد اقتصادی دیگران صادر می کند و اصالت ندارند.

تجزیه و تحلیل درست اسناد و مدارک

در مرحله دوم چرخه حسابداری که در بخش اول و در طول دوره مالی صورت می گیرد،‌ تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک مثبته انجام می شود. تجزیه و تحلیل رویداد های مالی یا همان دو دو تا چهار تای حسابداری، به منظور اندازه گیری آثار مالی هر رویداد بر دارایی شرکت و موسسه بوده و تاثیرات بر روی بدهی و سرمایه و تعین حساب یا حساب های بدهکاری و بستانکاری نیز بررسی می شود.

بخش اول چرخه حسابداری: فعالیت های دوره مالی

(بعد از ثبت رویداد های مالی در دفتر روزنامه، مبلغ مندرج در ستون بدهکار دفتر روزنامه، به طرف بدهکار دفتر کل و مبلغ مندرج در ستون بستانکار دفتر روزنامه، به طرف بستانکار دفتر کل انتقال می یابد که در عکس بالا مشاهده می کنید)

تنظیم دفتر روزنامه به ترتیب تاریخ وقوع رویداد های مالی

(تنظیم دفتر روزنامه به ترتیب تاریخ وقوع رویداد های مالی)

توجه کنید که تجزیه و تحلیل رویداد های مالی در این قسمت، اقدامی مهم است که باید به دقت انجام شود.

مرحله سوم، صدور سند حسابداری است. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات در مرحله قبلی، اکنون نوبت سند زدن است از طریق نرم افزارهای موجود. صدور سند ، برای ثبت آثار مالی رویداد ها به ترتیب تاریخ وقوع صورت می گیرد و در بخش بدهکاری و بستانکاری ثبت می شود. مجوز های لازم برای ثبت این رویداد ها در دفاتر قانونی باید اخذ شود. لذا هر اطلاعات مالی شرکت یا موسسه، نمی تواند منجر به صدور سند حسابداری مستند و مستدل شود.

ثبت اسناد حسابداری

مرحله چهارم، ثبت اسناد حسابداری در دفتر روزنامه است. از روی سند حسابداری، دفتر روزنامه که سندی پلمپ شده و از اداره ثبت شرکت ها دریافت می شود و از اسناد قانونی هر شخص حقوقی است، تحریر می شود. دفتر روزنامه، دقیقا همانند سند حسابداری قابل استناد و دارای صلاحیت است.

توجه داشته باشید که ثبت اسناد مالی در دفتر روزنامه به ترتیب تاریخ اسناد با بدهکار و بستانکار کردن حساب هایی که می بایست به دفتر کل منتقل شود انجام می گیرد.

ثبت رویداد های مالی

مرحله پنجم در چرخه حسابداری ، ثبت رویداد های مالی در دفتر کل است. بعد از ثبت اسناد مالی تایید شده در دفتر روزنامه، نوبت به دفتر کل می رسد. مانده هر حساب در دفتر کل که به صورت ریز هر حساب در آن گنجانده شده، منتقل گردد. به زبان ساده تر، نقل کلیه اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل یا انتقال مبلغ مربوط به بدهکاری و بستانکاری در دفتر روزنامه به حساب های مربوطه در دفتر کل، در این مرحله انجام می گیرد.

این مرحله نیز باید بر اساس آیین نامه اجرای تنظیم دفاتر قانون مودیان مالیاتی صورت بگیرد.

انتقال اقلام

در مرحله ششم که پایان بخش اول چرخه در طول دوره مالی مودی مالیاتی است، نقل اقلام از اسناد مالی به دفاتر معین صورت می گیرد. در واقع، انتقال مبالغ بدهکاری و بستانکاری حساب های معین از اسناد حسابداری به حساب های مربوط در دفتر معین، در این بخش صورت می گیرد.

در این مرحله، همه حساب ها که جزییات و ریز اطلاعات دارند مثل تراکنش های بانکی، بایستی به صورت جزء به جزء در دفتر معین ثبت شوند.

بخش دوم: فعالیت هایی که باید در پایان هر ماه باید انجام شود

مرحله هفتم در چرخه حسابداری ، مربوط به فعالیت هایی است که بایستی در پایان هر ماه صورت بگیرد و نباید به ماه بعدی منتقل شود.

مانده گیری از حساب دفتر کل

مانده گیری از حساب های دفتر کل، فعالیتی است که در چرخه حسابداری ، انجام شده و از وظایف حسابداران می باشد. در پایان هر ماه،بایستی حسابداران، تراز های آزمایشی دفتر کل و معین را انجام داده و هدف از انجام این کار، بررسی تساوی گردش عملیات و مانده حساب های کل و معین و آزمون گردش عملیات حساب ها با جمع ستون بدهکاری و بستانکاری در دفتر روزنامه است که بایستی به درستی و با کمال دقت صورت بگیرد.

در واقع بعد از مانده گیری از اطلاعات های دفتر کل، بایستی در سرفصلی تحت عنوان تراز آزمایشی دو ستونی، همه حساب ها گنجانده شود.

بخش سوم چرخه حسابداری : اقداماتی که در پایان دوره مالی انجام می شود.

در بخش سوم چرخه حسابداری ، عملیات مهم مالی که باعث بسته شدن حساب ها در سال مالی می شود، انجام می پذیرد. در پایان هر دوره مالی و پس از ایجاد تراز آزمایشی، نیاز به یک سری اصلاحات هست که بایستی در دفاتر مالی صورت بگیرد. اکثر این اصلاحات، مربوط به :

 • استهلاک دارایی های ثابت (fixed assets)
 • ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
 • هزینه اجاره و بیمه پرسنل و حقوق و دستمزد پرداخت نشده

می باشد. بعد از انجام اصلاحات فوق الذکر، بایستی حسابداران محترم، تراز آزمایشی را طراحی کرده که همه اصلاحات اعمال شده نیز در آن درج شود. به این تراز آزمایشی، تراز آزمایشی اصلاح شده گفته می شود.

صورت سود و زیان

مرحله بعدی در چرخه حسابداری ، صورت سود و زیان است. همه فعالیت های یک بنگاه اعم از خصوصی یا دولتی یا عمومی، از طریق صورت سود و زیان مشخص می شود. در هر واحد تولیدی یا خدماتی یا بازرگانی، صورت سود و زیان، متفاوت است.

صورت سود و زیان

مرحله بعدی در چرخه حسابداری ، صورت سرمایه است. در همه واحدهای بازرگانی و خدماتی و تولیدی، صورت سرمایه به یک صورت است. صورت سرمایه در پایان هر دوره مالی باید محاسبه و بررسی شود. هر افزایش سرمایه ای در طول سال مالی انجام گرفته باشد، بایستی در محاسبه صورت سرمایه لحاظ شود . به خصوص در شرکت های سهامی عام که افزایش سرمایه از آورده نقدی یا مطالبات سهامداران یا تجدید ارزیابی دارایی ها انجام می شود.

تهیه ترازنامه

بحث بعدی در چرخه حسابداری ، ترازنامه است. ترازنامه یا بیلان به ۲ صورت تهیه می شود. ترازنامه T ، دارایی در یک طرف و بدهی و سرمایه در طرف دیگر درج می شود. هر اشنایی با انواع نسبت های مالی دو طرف، بایستی بر اساس استاندارد های حسابداری، برابر و تراز باشد. برای اطلاع از ترازنامه همه ۵۵۰ شرکت پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس است به سامانه جامع ناشران (کدال) مراجعه کنید.

بستن حساب های موقت از دیگر مراحل در بخش سوم چرخه حسابداری است. هر شرکتی، دو نوع حساب دارد. یکی حساب دائم و دیگری حساب موقت. حساب موقت، در هر شرکت یا موسسه تولیدی و خدماتی و بازرگانی، متفاوت بوده و در پایان سال، معمولا به حساب خلاصه سود (زیان) بسته خواهد شد. نکته ای که باید توجه کرد ان است که در همه واحد ها، اقلام هزینه به عنوان حساب موقت می باشد.

تهیه تراز اختتامیه

مرحله بعدی در چرخه حسابداری ، تراز اختتامیه است. پیش از بستن حساب های دائم، بایستی لیستی از آن در صورت حساب تحت عنوان ترازنامه اختتامیه تهیه شود.

در مرحله دیگر، بعد از بستن حساب های موقت، نوبت به بستن حساب های دائم می رسد. عمده حساب های دائمی شامل دارایی ها و بدهی ها و سرمایه ها می باشد. پیش از افتتاح حساب های دائم در سال مالی جدید، بایستی فهرستی از آن در صورت حسابی تحت نام تراز افتتاحیه تهیه شود.

بخش سوم چرخه حسابداری: اقداماتی که در پایان دوره مالی انجام می شود.

در واقع در مرحله سوم چرخه حسابداری ، بایستی ۶ اقدام انجام شود:

 • ثبت کلیه تعدیلات و انتقال رویداد های مالی به حساب های کل و معین به منظور اصلاح حساب های کل و حساب های معین
 • تنظیم صورت سود و زیان بنگاه
 • بستن حساب های موقت یا همان بستن حساب های سود و زیان و تعیین نتیجه نهایی عملیات بنگاه
 • تنظیم صورت حساب سرمایه و ترازنامه بنگاه
 • تهیه و تنظیم ترازنامه آزمایشی اختتامی
 • بستن حساب های دائمی.

چند نکته مهم حسابداری

 • در تراز آزمایشی اختتامیه، صرفا دارایی و بدهی و حساب سرمایه موجود است.
 • در تراز آزمایشی اختتامیه، خبری از درآمد ها و هزینه ها و برداشت ها نیست.
 • به دلیل آن که حساب های موقت بسته شده، مانده آن ها نیز صفر می شود.
 • در تراز آزمایشی اختتامیه، همان حساب هایی که در ترازنامه موجود است، بدست می آید.
 • در تراز آزمایشی، مانده بدهکار مربوط به هر یک از حساب دفتر کل در ستون بدهکار و مانده بستانکار هر حساب دفتر کل در ستون بستانکار درج شود.
 • علت اصلاح و تعدیل حساب های دفتر کل، موضوع دوره مالی و اصل تطابق است که بایستی درآمد تحقق یافته و هزینه واقع شد در یک دوره مالی شناسایی و مقابله شود.
 • هر اقدامی که برای به روز کردن حساب در پایان دوره مالی بر اساس تعهد و رعایت اصل تطابق هزینه با درامد صورت بگیرد، ثبت اطلاحی گفته می شود.
 • تراز آزمایشی دو ستون، بر مبنای اقلام بدهکار و بستانکار حساب دفتر کل نوشته می شود.
 • تراز آزمایشی چهار ستونی، علاوه بر مانده حساب، گردش بدهکار و بستانکار حساب های دفتر کل را ارائه می کند.

مواردی که سبب عدم توازن تراز آزمایشی می شود

(تراز آزمایشی دو ستونی و چهارستونی)

 • برابر جمع موارد بدهکار و بستانکار ستون گردش عملیات و مانده حساب ها در تراز آزمایشی، دلیلی بر عدم اشتباه در تهیه اسناد حسابداری و دفاتر قانونی نیست. چون بعضی از اشتباهات، تاثیری در برابر ستون بدهکار و بستانکار تراز آزمایشی ندارد.
 • آنالیز غلط یک معامله یا ثبت نکردن یک رویداد مالی به صورت سهوی یا عمدی در دفاتر یا مشاهده ثبت های تکراری، از جمله مواردی است که در توزان ستون های تراز آزمایشی،‌ تاثیری نداشته و با تهیه این ترازنامه، کشف نخواهد شد.

مواردی که سبب عدم توازن تراز آزمایشی می شود

 • ثبت سند حسابداری به صورتی که ارقام بدهکاری با بستانکاری غیر برابر داشته باشد.
 • انتقال دادن یک طرف ثبت دفتر روزنامه به دفاتر کل
 • انتقال نادرست اطلاعات ثبت دفتر روزنامه به دفتر کل بنگاه
 • روند غلط در مانده گیری هر کدام از حساب های مربوط به دفتر کل
 • روند غلط در محاسبه جمع ستون های تراز آزمایشی

اگر ستون های تراز آزمایشی، فاقد توازن باشد، موارد زیر را در نظر بگیرید:

 • محاسبه مجدد ستون های تراز آزمایشی در دستور کار قرار بگیرد.
 • مانده حساب ها به صورت درستی از دفتر کل به تراز آزمایشی انتقال یابد.
 • اطمینان از انتقال کلیه اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل با روش بررسی اقلام درج شده در حساب دفتر کل به روزنامه.

پنج رفتار مهم که باید در موعد قانونی انجام گردد

برخی موارد در حسابداری وجود دارد که باید در زمان و مهلت معینی که از طرف دولت و یا سازمان ها تعیین شده انجام شود . عدم انجام این امور باعث تعلق جریمه و یا عدم برخورداری از مزایا و معافیت های مقرر در قانون شود

 • ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان
 • ارسال اینترنتی لیست بیمه حقوق کارکنان
 • ارسال اظهار نامه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده
 • ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی
 • ارسال اظهارنامه عملکرد

اگر سوالی درباره چرخه حسابداری و تنظیم صورت های مالی و دفاتر قانونی و گزارش معاملات فصلی و مالیات بر ارزش افزوده دارید، موارد را از طریق بخش کامنت، درج کنید.

ترازنامه چیست؟ صورت سود و زیان چیست؟

یکی از اهداف علم حسابداری تهیه و ارائه اطلاعات یا تراز مالی مربوط به یک واحد اقتصادی به افراد ذی‌ربط در داخل یا خارج از آن واحد است تا آن‌ها بر اساس این اطلاعات مالی تصمیم‌گیری‌های مناسب را انجام دهند.

برای مثال اگر شرکتی بخواهد از تسهیلات مالی بانک‌ها استفاده کند، بخشی از تصمیم‌گیری در مورد موافقت با اعطای وام با توجه به این تراز مالی انجام می‌شود.

همچنین مدیران شرکت‌ها با توجه به اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی اساسی در مورد شرکت خود تصمیم‌گیری می‌کنند. یکی از این صورت‌های مالی اساسی ترازنامه یا تراز مالی است. اما تراز مالی چیست؟

در این مقاله به طور کامل با ترازنامه مالی، اطلاعات موجود در آن، و نحوه قرارگیری این اطلاعات آشنا خواهیم شد.

تراز مالی چیست؟

ترازنامه یا تراز مالی که در انگلیسی Balance Sheet نامیده می‌شود، یکی از سه صورت مالی اساسی است و نقش کلیدی در مدل‌سازی مالی و رویه‌های حسابداری دارد.

ترازنامه کل دارایی‌های شرکت و نحوه تأمین مالی دارایی‌ها را از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام نشان می‌دهد. همچنین می‌توان از ترازنامه مالی به عنوان «صورت ارزش خالص» یا «صورت وضعیت مالی» شرکت‌ها یاد کرد.

در پاسخ به این سوال که «تراز مالی چیست؟» به طور خلاصه می‌توان گفت:

ترازنامه یک صورت مالی است که تصویری کلی از آنچه در تملک شرکت است و بدهی‌های آن و همچنین میزان سرمایه‌گذاری سهامداران ارائه می‌دهد.

از ترازنامه می‌توان در کنار سایر صورت‌های مالی مهم برای انجام تحلیل‌های بنیادی یا محاسبه نسبت‌های مالی شرکت‌ها استفاده کرد.

ساختار ترازنامه

ساختار ترازنامه بر اساس معادله ساده زیر است:

دارایی = بدهی + حقوق صاحبان سهام

به این ترتیب، ترازنامه مالی به دو طرف (یا بخش) تقسیم می‌شود. سمت چپ ترازنامه تمام دارایی‌های شرکت را نشان می‌دهد. در سمت راست ترازنامه بدهی‌های شرکت و حقوق صاحبان سهام یا حقوق مالکانه گزارش می‌شود.

در سال‌های اخیر، بدهی‌های شرکت و حقوق مالکانه نیز در ستون سمت راست و در زیر دارایی‌های شرکت نوشته می‌شود.

بدهی‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

 • بدهی جاری (کوتاه‌مدت)
 • بدهی غیرجاری (بلندمدت)

حساب‌های دارای نقد شوندگی بیشتر مانند موجودی کالا، وجه نقد و بدهی‌های تجاری، در بخش جاری و قبل از حساب‌های غیر نقدی (یا غیرجاری) مانند کارخانه، اموال و تجهیزات (PP&E) و بدهی بلندمدت قرار می‌گیرند.

مثال ترازنامه

در زیر نمونه‌ای از ترازنامه مالی «شرکت بورسی سیمان قاین» را مشاهده می‌کنید که مربوط به سال 1396 است. همان‌طور که خواهید دید، ساختار ترازنامه با دارایی‌های جاری شروع می‌شود و سپس دارایی‌های غیرجاری و کل دارایی‌ها در آن ثبت می‌شود.

در ستون سمت چپ، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام قرار دارد که شامل بدهی‌های جاری، بدهی‌های غیرجاری و در نهایت حقوق صاحبان سهام می‌شود.

ترازنامه سیمان قاین

ترازنامه شرکت بورسی سیمان قاین

نحوه چینش اقلام ترازنامه

تراز مالی سازمان‌ها و صنایع مختلف، مانند تمام صورت‌های مالی دیگر، دارای تفاوت‌های جزئی است.

با این حال، چندین دسته‌بندی و اقلام مشخص وجود دارد که تقریباً در همه ترازنامه‌ها یافت می‌شوند. در ادامه به اختصار اقلام مشترک در زیر دسته دارایی‌های جاری، دارایی‌های بلندمدت، بدهی‌های جاری، بدهی‌های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام را بررسی می‌کنیم.

دارایی ها

دارایی‌های شرکت در ترازنامه

دارایی‌های جاری

انواع دارایی‌های جاری شامل موارد زیر می‌شود:

پول نقد و معادل

دارایی‌های با بیشترین نقدشوندگی، یعنی وجه نقد، در سرفصل اول ترازنامه مالی قید می‌شود.

معادل‌های وجه نقد نیز زیر این قلم قرار می‌گیرند و شامل دارایی‌هایی می‌شوند که سررسید آن‌ها کوتاه مدت و کمتر از سه ماه است یا دارایی‌هایی که شرکت می‌تواند در مدت کوتاه آن‌ها را نقد کند، مانند اوراق بهادار قابل فروش. شرکت‌ها عموماً معادل‌های وجه نقد را در پاورقی ترازنامه مالی ذکر می‌کنند.

حساب‌های دریافتنی

این حساب شامل مانده تمام درآمدهای فروش است که هنوز به صورت اعتباری باقی‌مانده است -بدون ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول (که هزینه بدهی وصول نشدنی ایجاد می‌کند).

هنگامی که شرکت‌ها حساب‌های دریافتنی را دریافت می‌کنند این حساب کاهش می‌یابد و وجه نقد به همان میزان افزایش می‌یابد.

موجودی کالا

موجودی کالا شامل مقادیر مواد خام، کالاهای در دست تهیه و کالاهای نهایی است.

شرکت از این حساب زمانی استفاده می‌کند که فروش کالاها را گزارش می‌کند و عموماً آن را زیر بخش بهای تمام شده کالای فروخته شده در صورت سود و زیان ذکر می‌کند.

دارایی‌های غیرجاری

دارایی‌های غیرجاری شامل موارد زیر می‌شود:

کارخانه، اموال و تجهیزات (PP&E)

دارایی‌ها، کارخانه‌ها و تجهیزات (در انگلیسی به عنوان PP&E شناخته می‌شود) شامل دارایی‌های ثابت مشهود شرکت است.

این سرفصل اقلام بدون استهلاک انباشته ذکر می‌شود. برخی از شرکت‌ها این سرفصل را بر اساس انواع مختلف دارایی‌ها، مانند زمین، ساختمان و انواع مختلف تجهیزات طبقه‌بندی می‌کنند. تمام دارایی‌ها، کارخانه‌ها و تجهیزات غیر از زمین قابل استهلاک است.

دارایی‌های نامشهود

این سرفصل اقلام شامل تمام دارایی‌های ثابت نامشهود شرکت است که ممکن است قابل شناسایی یا غیرقابل شناسایی باشند.

دارایی‌های نامشهود قابل شناسایی شامل حق ثبت اختراعات، مجوزها و فرمول‌های محرمانه است. دارایی‌های نامشهود غیرقابل شناسایی شامل نام تجاری و سرقفلی است.

بدهی‌های جاری

در ادامه با بدهی‌های جاری آشنا می‌شویم:

حساب‌های پرداختنی

حساب‌های پرداختنی مبلغی است که شرکت در ازای خرید مواد یا خدمات به صورت طلب به تأمین کنندگان بدهکار است.

به محض اینکه شرکت حساب‌های پرداختنی خود را پرداخت می‌کند، میزان این حساب‌ها کاهش پیدا می‌کند و در عین حال میزان حساب نقدی شرکت هم کم می‌شود.

بدهی جاری / اسناد پرداختنی

این قلم شامل تعهدات غیر حساب‌های پرداختنی است که در مدت یک سال یا در یک چرخه عملیاتی شرکت (هر کدام طولانی‌تر باشد) سررسید می‌شوند. اسناد پرداختنی ممکن است دارای نسخه بلندمدت نیز باشند که شامل اسناد با سررسید بیش از یک سال می‌شود.

بخش جاری بدهی‌های بلند مدت

این حساب ممکن است با حساب فوق، یعنی بدهی جاری، جمع شود یا به صورت جداگانه نوشته شود. اگرچه شاید این دو شبیه هم به نظر برسند، اما بخش جاری بدهی‌های بلند مدت به طور خاص بخشی از بدهی است که سررسید آن در سال جاری بدهی‌هایی است که سررسیدشان بیش از یک سال است.

به عنوان مثال، اگر شرکتی یک وام بانکی با زمان باز پرداخت 5 ساله دریافت کند، این حساب شامل بخشی از آن وام است که باید در ظرف یک سال آینده پرداخت شود.

بدهی‌های غیر جاری

اما بدهی‌های غیر جاری چیست؟

اوراق قرضه پرداختنی

این حساب شامل مبلغ مستهلک شده تمام اوراقی است که شرکت منتشر کرده است.

بدهی طولانی مدت

این قلم کل مبلغ بدهی بلند مدت (به استثنای بخش جاری، در صورتی که آن حساب تحت بدهی‌های جاری وجود داشته باشد) را شامل می‌شود. این حساب از روی برنامه بدهی شرکت استخراج می‌شود که تمام بدهی‌های معوق شرکت، هزینه بهره و بازپرداخت اصل را برای هر دوره نشان می‌دهد.

حقوق صاحبان سهام

حقوق صاحبان سهام نیز شامل این موارد می‌شود:

سرمایه سهام

این بخش معادل ارزش وجوهی است که سهامداران در شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

هنگامی که یک شرکت برای اولین بار تشکیل می‌شود، سهامداران معمولاً مبلغی پول نقد وارد می‌کنند. به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار شرکتی را راه‌اندازی می‌کند و دو میلیارد تومان پول وارد شرکت می‌کند.

در این صورت، وجه نقد (دارایی) شرکت دو میلیارد تومان و سرمایه سهام (حساب سهام) دو میلیارد تومان افزایش می‌یابد و به این ترتیب طرفین ترازنامه به حالت تراز در می‌آید.

سود انباشته

سود انباشته مقدار کل درآمد خالصی است که شرکت تصمیم می‌گیرد حفظ کند. در هر دوره، شرکت ممکن است از درآمد خالص خود به سهامدارانش سود سهام پرداخت کند. مقدار باقی‌مانده (یا کسری) به سود انباشته اضافه می‌شود (یا از آن کسر می‌شود).

چگونه از ترازنامه در مدل‌سازی مالی استفاده می‌شود؟

تراز مالی ابزاری عالی برای تحلیل وضعیت مالی یک شرکت است.

تحلیلگر به طور کلی می‌تواند از ترازنامه برای محاسبه نسبت‌های مالی زیادی استفاده کند که به تعیین میزان عملکرد یک شرکت، میزان نقدینگی یا حلال بودن یک شرکت و میزان کارآمدی آن کمک می‌کند.

از تغییرات ایجاد شده در حساب‌های تراز مالی نیز برای محاسبه جریان نقدی در صورت جریان نقدی استفاده می‌شود. برای مثال، ایجاد هرگونه تغییر مثبت در دارایی‌های کارخانه، دارایی و تجهیزات برابر با مخارج سرمایه‌ای منهای هزینه استهلاک است.

اگر هزینه استهلاک مشخص باشد، مخارج سرمایه‌ای را می‌توان محاسبه و به عنوان جریان نقدی خروجی تحت بخش جریان نقدی حاصل از سرمایه‌گذاری در صورت جریان نقدی لحاظ کرد.

اهمیت ترازنامه چیست؟

تراز مالی به دلایل زیادی یک صورت مالی بسیار مهم است.

می‌توان این سند را به تنهایی یا همراه با سایر صورت‌های مالی مانند صورت سود و زیان و صورت جریان نقدی بررسی کرد تا تصویر کاملی از سلامت یک شرکت به دست آورد.

اهمیت ترازنامه

ترازنامه و اطلاعات موجود در آن اهمیت زیادی برای مدیران شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران دارد.

چهار معیار مهم عملکرد مالی هر شرکت عبارت‌اند از:

 1. نقدینگی: با مقایسه دارایی‌های جاری شرکت با بدهی‌های جاری آن می‌توان تصویر مناسبی از نقدینگی شرکت به دست آورد. دارایی‌های جاری شرکت باید بیشتر از بدهی‌های جاری آن باشد تا بتواند تعهدات کوتاه مدت خود را پوشش دهد. «نسبت جاری» و «نسبت آنی» نمونه‌هایی از معیارهای مالی نقدینگی هستند.
 2. اهرم: با بررسی کردن نحوه تأمین مالی یک شرکت می‌توان متوجه شد شرکت چقدر اهرم دارد، که به نوبه خود نشان می‌دهد که شرکت چقدر ریسک مالی می‌کند. مقایسه بدهی با حقوق صاحبان سهام و بدهی به کل سرمایه روش‌های رایج ارزیابی اهرم در ترازنامه است.
 3. کارایی: با استفاده از صورت سود و زیان در ارتباط با ترازنامه، می‌توان ارزیابی کرد که یک شرکت تا چه اندازه از دارایی‌های خود به طور کارآمد استفاده می‌کند. به عنوان مثال، با تقسیم درآمد بر میانگین کل دارایی‌ها، «نسبت گردش دارایی‌ها» به دست می‌آید که با توجه به آن می‌توان فهمید شرکت چقدر دارایی‌های تحت تملکش را به درآمد تبدیل می‌کند. علاوه بر این، چرخه سرمایه در گردش نشان می‌دهد که یک شرکت تا چه اندازه وجه نقد خود را در کوتاه مدت مدیریت می‌کند.
 4. نرخبازده: از ترازنامه می‌توان برای ارزیابی میزان بازدهی یک شرکت استفاده کرد. برای مثال، با تقسیم سود خالص بر حقوق صاحبان سهام، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به دست می‌آید، و با تقسیم سود خالص بر کل دارایی‌ها، بازده دارایی‌ها (ROA) به دست می‌آید، و بالاخره از تقسیم سود خالص بر بدهی به اضافه حقوق صاحبان سهام، می‌توان بازده سرمایه (ROIC) را به دست آورد.

اشکال تنظیم ترازنامه

ترازنامه را می‌توان به دو شکل زیر ارائه نمود:

شکل حسابی

همانگونه که اطلاع دارید شکل حسابی، مطابق حرف T در زبان انگلیسی است. در این روش، سرفصل‌های مربوط به دارایی‌ها در سمت راست ترازنامه و بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام در سمت چپ ترازنامه نمایش داده می‌شود.

در این روش بیشتر بر روی معادله حسابداری تأکید می‌شود و باید جمع ارقام سمت راست ترازنامه با جمع اقلام سمت چپ ترازنامه برابر باشد. این نوع شکل ارائه ترازنامه، بر روی معادله حسابداری تأکید دارد. در صورت‌های مالی تهیه شده در ایران بیشتر از شکل حسابی برای ارائه ترازنامه استفاده می‌شود.

نمونه ترازنامه مربوط به شرکت سیمان قاین که در بالا ارائه کردیم از نوع شکل حسابی است.

شکل گزارشی

در این روش قسمت چپ ترازنامه یعنی حساب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام در زیر سرفصل‌های دارایی آورده می‌شود.

تراز آزمایشی چیست؟

یکی از مهم‌ترین گزارش‌های نرم‌افزار حسابداری تراز آزمایشی است. تراز آزمایشی صحت ثبت اسناد و دفاتر را نشان می‌دهد.

گزارش تراز آزمایشی علاوه بر آن این امکان را فراهم می‌کند که مدیران و حسابداران دیدی کلی از گردش حساب‌ها در طی یک دوره مالی داشته باشند.

محدودیتهای ترازنامه چیست؟

اگرچه ترازنامه اطلاعات ارزشمندی به سرمایه‌گذاران و تحلیلگران ارائه می‌دهد، اما اشکالاتی نیز دارد.

از آنجا که ترازنامه یک صورت مالی ثابت است، در بسیاری از نسبت‌های مالی از داده‌های موجود در ترازنامه و صورت‌های درآمد پویاتر و صورت جریان‌های نقدی برای ارائه تصویر کامل‌تری از آنچه در یک شرکت می‌گذرد استفاده می‌شود. به همین دلیل، شاید ترازنامه نتواند به تنهایی تصویر کاملی از سلامت مالی یک شرکت ارائه نکند.

یکی دیگر از محدودیت‌های تراز مالی، تنظیم آن بر اساس یک بازه زمانی محدود است. تراز مالی فقط وضعیت مالی یک شرکت را در یک روز خاص نشان می‌دهد. پی بردن به عملکرد شرکت صرفاً بر اساس ترازنامه به تنهایی ممکن است دشوار باشد.

به عنوان مثال، تصور کنید شرکتی در پایان ماه یک میلیارد دلار پول نقد را گزارش می‌دهد. بدون داشتن زمینه کافی، مرجع مقایسه، آگاهی از موجودی نقدی قبلی اشنایی با انواع نسبت های مالی شرکت، و اطلاع از تقاضاهای عملیاتی صنعت، دانستن اینکه شرکت چقدر پول نقد دارد ارزش چندانی ندارد.

جمع‌بندی

ترازنامه یا تراز مالی یکی از صورت‌های مالی اساسی در حسابداری است که مانده‌های پایانی سرفصل‌های دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام شرکت را در تاریخ ذکر شده در گزارش نشان می‌دهد.

سرمایه‌گذاران و تحلیلگران می‌توانند با مراجعه به ترازنامه یک شرکت تصویری کلی از دارایی‌ها و بدهی‌ها شرکت و همچنین میزان سرمایه‌گذاری سهامداران در شرکت به دست بیاورند. از تراز مالی معمولاً برای تحلیل مالی و پی بردن به عملکرد شرکت‌ها استفاده می‌شود.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

حاشیه ایمنی چیست

حاشیه ایمنی چیست : مدیران هر واحد اقتصادی نیاز به گزارشات مالی دقیق به منظور امکان برنامه ریزی برای آتیه دارند. گزارشات هر چه کامل تر باشند، چراغ راهنمای بهتری برای شرکت ها محسوب می شوند. برای آن که مدیران بتوانند بهتر از گزارشات استفاده نمایند، حسابداران اقدام به تهیه نسبت های مالی می نمایند و یکی از نسبت های کاربردی مالی، نسبت حاشیه ایمنی می باشد.

چه زمانی حاشیه ایمنی محاسبه می گردد

به صورت کلی نسبت حاشیه ایمنی در دو زمان زیر می تواند محاسبه گردد :

 • در طول دوره مالی
 • برای دوره مالی آتی

قبل از آن که به ارائه توضیحات در خصوص این نسبت بپردازیم، لازم است یا نقطه سر به سر آشنا شویم

نقطه سربه سر چیست

در شرایطی که درآمدهای یک واحد اقتصادی با هزینه های آن یکسان باشد، در اصطلاح حسابداری به آن نقطه سر به سر اطلاق می گردد.

حسب توضیح فوق مشخص است که در نقطه سر به سر، واحد اقتصادی فاقد سود و یا زیان است.

برای آنکه بتوانیم نسبت حاضیه ایمنی را محاسبه نماییم، ابتدا بایستی دست به محاسبه نقطه سر به سر بزنیم.

هدف از ایجاد هر واحد اقتصادی، دسترسی به سود است، لذا این که اشنایی با انواع نسبت های مالی محاسبه نماییم که در چه میزان تولید یا فروش، به این سود دسترسی پیدا می نماییم، نکته مهمی است.

به منظور گزینه فوق، پس از آن که نقطه سر به سر را محاسبه نمودیم، اقدام به محاسبه حاشیه ایمنی ای که ما را به سود می رساند، می نماییم.

روش های محاسبه نقطه سر به سر

توضیحات مربوط به نقطه سر به سر ارائه شد، لیکن برای محاسبه نقطه سر به سر، سه روش زیر وجود دارد :

 • به صورت سطح تولید یا درصد بهره برداری
 • به صورت سطح قیمت محصول
 • به صورت سطح درآمد یا فروش

برای این که محاسبه نماییم که در چه سطحی فاقد سود یا زیان هستیم، یا به عبارتی دیگر نقطه سر به سر مجموعه ما کجاست، ممکن است براساس سطح تولید محصولات اقدام نماییم.

روش اول

در این روش محاسبه می شود که در چه سطحی از تولید ( به لحاظ تعدادی ) به نقطه سر به سر نائل می آییم.

روش دوم

در حالت دوم براساس قیمت محصولات، محاسبه انجام می شود، معمولاً این روش در مراکزی که سطح تولید به لحاظ تعدادی محدود و مشخص است، مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش مشخص می شود که با چه نرخی، در نقطه سر به سر قرار می گیریم.

روش سوم

حالت سوم که در این مبحث نیز کاربردی است و در بازار کار نیز بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، حسابدار محاسبه می نماید که در چه سطحی از فروش و درآمد به لحاظ مبلغی، در نقطه سر به سر قرار می اشنایی با انواع نسبت های مالی گیریم. مثلاً حسابدار محاسبه می نماید که جمع هزینه های دوره مورد نظر معادل مبلغ 1000000 ريال شده است، فروش یا درآمد نیز در سطح مبلغی 1000000 ريال ما را به نقطه سر به سر خواهد رساند.

محاسبه حاشیه ایمنی در طول دوره مالی

در ادامه توضیحات در خصوص ” حاشیه ایمنی چیست ” معروض می دارد که ممکن است حسابدار در طول دوره مالی جاری اقدام به محاسبه نسبت حاشیه ایمنی نماید. قابل ذکر است که حاشیه ایمنی مترادف Margin of safety ratio می باشد و به صورت مخفف با MS نمایش داده می شود.

نسبت حاشیه ایمنی در طول دوره مالی جاری بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد :

فروش واقعی / ( فروش در نقطه سر به سر – فروش واقعی ) = MS

در خصوص فروش در نقطه سر به سر که توضیحات ارائه شد، فروش واقعی نیز حاصل جمع فروش های دوره جاری از زمان آغاز دوره تا روز محاسبه می باشد، پس از مشخص شدن این دو مورد، مبالغ را در فرمول فوق الذکر جای گذاری نموده و حاشیه ایمنی را محاسبه می نماییم.

محاسبه حاشیه ایمنی برای دوره مالی آتی

لازم است که قبل از شروع دوره مالی، در زمان بودجه بندی، بر اساس بودجه های در نظر گرفته شده و تجارب حاصل از دوره های قبل، اقدام به محاسبه نسبت حاشیه ایمنی نماییم تا بتوانیم بهتر به اهداف آتی خود نائل آییم.

در این صورت به منظور محاسبه نسبت مذکور، از فرمول زیر استفاده می نماییم :

فروش مورد انتظار / ( فروش در نقطه سر به سر – فروش مورد انتظار ) = MS

در این حالت با توجه به این که میزان و مبلغ فروش به صورت دقیق مشخص نیست، تیم مالی، اقدام به برآورد مبلغ فروش برای دوره آتی می نمایند و به این طریق فروش مورد انتظار را به دست می آوریم.

پس از محاسبه مبلغ فروش مورد انتظار بر اساس توضیحات فوق و مبلغ فروش در نقطه سر به سر بر اساس بودجه و تجارب قبلی، مبالغ مذکور را در فرمول فوق الذکر جای گذاری و مبلغ نسبت حاشیه ایمنی را برای دوره مالی آتی محاسبه می نماییم.

مبلغ حاشیه ایمنی چقدر باید باشد

حسب توضیحات فوق، مبلغ مربوط به حاشیه ایمنی، مبلغ سود واحد اقتصادی است و لذا هر چه میزان حاشیه ایمنی بالاتر باشد، سود آوری بیشتر و موفقیت بیشتری خواهیم داشت و لذا مدیران بایستی حاشیه ایمنی را بالا در نظر گرفته و برای دستیابی به آن تلاش نمایند.

امیدواریم که کلیپ تهیه شده برای شما کاربردی بوده باشد و قادر به پاسخ گویی به سوال ” حاشیه ایمنی چیست ” شده باشید و مراتب رضایت شما را به همراه داشته باشد.

آشنایی با انواع تحلیل بورس

آشنایی با انواع تحلیل بورس

برای هر کسی که علاقه مند به سرمایه گذاری است، هیچ کمبودی در تحلیل وجود ندارد. اکثر تحلیل های بازار سهام را می توان به سه گروه کلی تقسیم کرد: بنیادی، نکنیکال و روانشناختی که در بازار بورس ایران تابلو خوانی هم گفته می شود. در اینجا نگاهی دقیق به هر یک داریم.

اما اگر شما فردی هستید که تازه وارد بازار سهام شده اید و به دنبال یافتن راه درست برای کشف انواع تحلیل بازار سهام هستید، این مقاله برای شما مناسب است.

بازارهای سهام بسیار غیرقابل پیش‌بینی هستند و اگر مطالعه و سرمایه‌گذاری درستی نداشته باشید.، فقط می‌توانند یک بازی قمار باشند. اما با تحقیق و دانش خوب، می‌توانیم تصمیمات درستی بگیریم که می‌تواند به ما در ایجاد ثروت کمک کند.

روش‌های مختلفی وجود دارد که از طریق آنها می‌توان حرکت بازار را تحلیل کرد. این روش‌ها کاملاً علمی هستند و عوامل متعددی مانند تغییرات قیمت سهام، اقتصاد و صنعت، الگوهای نمودار، ترازنامه‌های شرکت و صورت‌های سود و زیان را شامل می‌شوند.

دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی 0 تا 100

دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی 0 تا 100

موزش بورس و کسب دانش بورس پیش‌نیاز ورود به این بازار است. داشتن دانش در یکی از دو نوع تحلیل فاندامنتال(بنیادی) یا تحلیل تکنیکال بورس برای ورود به حوزه بازارهای بورس لازم و ضروری است.

دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته

دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته

سر فصل‌ها: چنگال اندروز فیبوناچی معرفی فیبوناچی فیبو قیمتی RET فیبو EXT فیبو قیمتی projection یافتنPRZ در نمودار الگوهای زمانی…

کارگاه روانشناسی معاملات

کارگاه روانشناسی معاملات

ارگاه تخصصی بسیار عملی و کاربردی روانشناسی معاملات بورس ایران

در کارگاه تخصصی روانشناسی معاملات بورس می‌توانید الگوهای رفتاری لازم برای شناخت خودتان را بشناسید و با توجه به نقاط قوت و نقاط ضعف خود بهترین تصمیم‌ها و واکنش‌ها در مواجه با چالش‌های سرمایه‌گذاری را اخذ نمایید.

تحلیل بازار سهام چیست؟

تحلیل بازار سهام را می توان به عنوان تلاشی برای پیش بینی اقدامات آتی بازار یا ارائه بینشی کلی از بازار تعریف کرد. عمدتاً تحلیل بازار سهام شامل مفاهیم و عوامل بسیاری است که هنگام انجام تحلیل در بازار سهام باید در نظر گرفته شود.

تجزیه و تحلیل بازار سهام روشی است که در آن سرمایه گذاران و معامله گران با مطالعه و تجزیه و تحلیل تاریخچه داده ها و داده های موجود در مورد خرید و فروش تصمیم می گیرند. این به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا امنیت سهام را قبل از سرمایه گذاری در آن درک کنند. تحلیلگران سهام وجود دارند که تحقیقات کاملی را برای یافتن هرگونه فعالیت در هر بخش از بازار سهام انجام می دهند.

با استفاده از تجزیه و تحلیل بازار سهام، سرمایه گذاران و معامله گران می توانند سریعتر به تصمیمات خرید و فروش برسند.

آشنایی با انواع تحلیل بورس

آشنایی با تحلیل سهام بورس

در بازارهای مالی تحلیلگران و معامله گران از دو ابزار به طور معمول بهره می برند . که شامل تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی است . در کنار این ابزار های تحلیلی شیوه و روش معاملات هم در کنار این ابزارها خود نقش مکمل ایفا می کنند . شناخت بازار و روانشناسی معاملات و تاثیر اخبار ، تابلو خوانی، فیلترنویسی یا کدنویسیjava script یا MQL و … که هر بخش خود ، تاثیر بسیار زیادی در روند معاملات اشخاص می گذارند . این ابزارها در ترکیب با تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی از شما شخصی توانا در حوضه ی بازار سرمایه پدید می آورد . افرادی که جز معامله گران حرفه ای محسوب می شوند اغلب به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی مسلط هستند . اگر از آن دسته از افراد هستید که علاقه مند به تحلیل تکنیکال هستید مقاله ” آموزش تحلیل تکنیکال رایگان 1400 ” را مطالعه نمایید.

تحلیل بنیادی : به بررسی یک شرکت از نظر پایه و بنیان می پردازد و می توان گفت جز بهترین روش های تحلیل است و بسیاری از بزرگان بازارهای بورس جهانی از این روش در معاملات استفاده می کند . تحلیل فاندامنتال با بررسی صورت های مالی و بهره گیری از محاسبات آماری و حسابداری در نتیجه اطلاعاتی در مورد وضعیت در حال حاضر شرکت و این که در آینده در چه وضعیتی قرار دارد می دهد و از طریق محاسبه ارزش ذاتی سهام ، به سرمایه گذار می گوید که سهم بالاتر از ارزش واقعی است یا خیر .

تحلیل بنیادی مطالعه قیمت سهام یک شرکت در رابطه با عوامل مؤثر بر شرکت از قبیل وضعیت مالی، منابع درآمدی، سودآوری، هزینه ها و غیره است. تحلیل بنیادی بازارهای سهام پیش بینی حرکت قیمت سهام در بلندمدت است. .

سه مرحله اساسی تحقیقات بنیادی اشنایی با انواع نسبت های مالی در مورد هر سهمی که باید دنبال شود عبارتند از:

 1. شرکت را تحلیل کنید
 2. صنعت را تحلیل کنید
 3. اقتصاد را تحلیل کنید

مراحل فوق را می توان در رویکرد از بالا به پایین یا رویکرد پایین به بالا دنبال کرد. به عبارتی تحلیل بنیادی شامل ارزیابی “ارزش منصفانه” یک شرکت و سپس ارزیابی اینکه آیا قیمت سهام کمتر از ارزش گذاری شده است یا بیش از حد ارزش گذاری شده است.

برای ارزیابی میزان سلامت یک شرکت، ممکن است از نسبت های زیادی استفاده شود. به عنوان مثال، نسبت جاری و نسبت سریع برای تعیین اینکه آیا یک شرکت قادر به پرداخت تعهدات کوتاه مدت خود با استفاده از دارایی های جاری است یا خیر استفاده می شود. همه اینها برای درک ارزش و جذابیت کسب و کار انجام می شود.

پارامترهای مختلفی برای محاسبات دارد :

EPS : (earning per share) از تقسیم سود سالیانه شرکت بعد از کسر مالیات تقسیم بر تعداد سهام داران به دست می آید .

DPS : (dividend per share) به مقداری از سود سالیانه شرکت است که بین سهامداران تقسیم می شود .

NAV : net asset value ) ( خالص ارزش دارایی ها ، ارزش روز بدهی ها – ارزش روز دارایی ها تقسیم بر تعداد سهامداران.

با بررسی انواع صورت های مالی (ترازنامه ، صورت جریان وجوه نقد و گزارشات تفسیری و … که در سایت codal.ir قابل مشاهده است ) و عوامل اقتصادی تاثیر گذار روی سهم را می توانیم سهم را مورد ارزشیابی قرار دهیم .

تحلیل تکنیکال : نوعی از تحلیل بازار سرمایه است که از روی بررسی نمودار قیمت – زمان که اطلاعات مختلفی از رفتار سهامداران در سهم به ما می دهد و بر اساس الگو ها و بررسی گذشته به همراه ابزارهای مکمل تحلیل تکنیکال به ما از آینده قیمت سهم اطلاع می دهد و از ریسک معاملات می کاهد .

تجزیه و تحلیل قیمت سهام بر اساس داده های آماری مانند حجم، میانگین متحرک، حرکات قیمت، الگوهای نمودار و غیره را تحلیل تکنیکال می نامند. این تحلیلگران بر این باورند که سهام از الگوهای خاصی در نمودار پیروی می کند که قبلاً رخ داده است و دوباره تکرار می شود و باعث حرکت صعودی یا نزولی در قیمت سهام می شود. تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل فاندامنتال بیشتر بر روی پیش بینی جهت سهام در نظر گرفته می شود.

تحلیل تکنیکال بر این فرض استوار است که قیمت بازار نشان دهنده تمام اطلاعات مرتبطی است که ممکن است بر بازار تأثیر بگذارد. در نتیجه، نیازی به در نظر گرفتن رویدادهای اقتصادی، بنیادی یا تازه نیست، زیرا آنها قبلاً در قیمت اوراق بهادار لحاظ شده‌اند.

از مزیت های این تحلیل شامل استفاده ازحجم عرضه و تقاضا ، نقاط ورود و خروج ، سرعت زیاد در واکنش به اطلاعات و وجود الگو های مشخص می توان نام برد .

آشنایی با انواع تحلیل سهام در بورس - همیارسرمایه

اصول تحلیل تکنیکال

۱. همه چیز در قیمت لحاظ شده ؛ در قیمت ها تمامی عوامل سیاسی و اقتصادی و حتی آب و هوا تاثیر گذارند .

۲. قیمت ها بر اساس روند ها حرکت می کنند .در فیزیک هم چنین قانونی داریم . یک جسم حرکت یکنواخت خود را ادامه می دهد تا زمانی که به آن نیرویی وارد شود و آن را از مسیر منحرف کند . در این جاهم یک قیمت روند خود را ادامه می دهد تا زمانی که از روند خارج شود .

۳. تاریخ تکرار می شود .

در تحلیل تکنیکال نظریه های مختلفی وجود دارند که به تحلیل کمک می کنند :

۱.اصول نظریه داو :

۱. همه چیز در شاخص ها لحاظ شده

۲.در بازار سه نوع روند وجود دارد : بازار گاوی که به بازار صعودی گفته می شود . بازار خرسی به بازار نزولی گفته می شود . بازار گوسفندی یا خنثی .

۳.شاخص ها باید یکدیگر را تایید کنند.

۴.حجم معاملات باید روند راتصدیق کند .

۲ . نظریه موج های الیوت : در این نظریه یک روند را دارای ۵ موج در نظر میگیریم که موج های با شماره فرد را پیشرو و موج های زوج را اصلاحی در نظر می گیریم . هر موج پیشرو خود از۵ ریز موج تشکیل شده اشنایی با انواع نسبت های مالی و هر موج اصلاحی خود دارای ۳ موج است . این تئوری برگرفته از نظریه آشوب بیان می شود و تمامی این تئوری ها در علوم ریاضی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند .

از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال : خطوط روند ، کانال ، بادبزن گن ، ابزارهای فیبوناچی مختلف ، اندیکاتورها ، اسیلاتورها ، انواع خطوط میانگین متحرک .

تابلوخوانی : در سایت tsetmc.ir که برای شرکت مدیریت فناوری بورس است معاملات بصورت آنلاین در تایم بازار روی این سایت قرار گرفته است . شما با بررسی قسمت در یک نگاه مربوط به سهام مورد نظرتان و بررسی پارامترهای مختلف که در صفحه مشاهده می کنید می توانید اطلاعات مهمی را بدست آورید .

فیلترنویسی: به علت تعدد شرکت ها در بازار بورس برای بهتر پیدا کردن سهم بر اساس تابلوی معاملاتی مناسب می توانید به بخش دیده بان در سایت TSETMC بروید و در قسمت فیلتر ، فیلتر موردنظرتون که براساس کد های برنامه نویسی هستند وارد کنید . پس از آن شرکتهای بازار بر اساس پارامترهایی که وارد کردید فیلترشده و خروجی آنها را می توانید با تحلیل تکنیکال بررسی کنید . برنامه نویسیMQL هم مربوط به افراد حرفه ای بازار است که در بستر متاتریدر در قسمت مخصوص کد نویسی اطلاعات را وارد می کنند .

براي تحلیل سهم سکارون تاريخه شركت جز موارد مهم و كاربردي در تحليل به حساب مي ‌آيد اين كه شركت در چه حوزه ‌ای كار مي‌كند و آيا مي ‌شود به فعاليت توليدي آن شركت اطمينان داشت يا خير؟ بهمين دليل هميشه در تحليل هر سهمي بنيان شركت را مد نظر داشته باشيد.

پیشنهاد می شود مقاله ” مجمع شرکت سهامی ” را بخوانید.

تحلیل سهام بورس - همیارسرمایه

نتیجه

اگر کسی روی سهام سرمایه‌گذاری می‌کند، بخشی از یک شرکت را می‌خرد و انتظار دارد با افزایش ارزش پول به دست بیاورد. برای اطمینان از حداکثر بازده، باید زمانی را صرف تحقیق کرد. بنابراین تجزیه و تحلیل بازار سهام برای علاقه مندانی که علاقه مند به سرمایه گذاری پول خود در سهام هستند بسیار مهم است.

هر یک از انواع تحلیل بازار سهام دارای مزایا و معایب خاص خود هستند و هیچ یک از آنها را نمی توان تنها راه عالی برای تجزیه و تحلیل سهام عنوان کرد. در بسیاری از موارد دیده شده است که برای یک سهام خاص، یک تحلیلگر تکنیکال یک حرکت صعودی را پیشنهاد می کند و در همان زمان یک تحلیلگر بنیادی ممکن است یک حرکت بالقوه نزولی را پیشنهاد کند. همیشه توصیه می‌شود که سرمایه گذاران تحقیقات خود را انجام دهند و سپس در بازار سهام سرمایه گذاری کنند.

درباره مهرناز سلطانی

نویسنده کتاب: ثروت نهفته در بورس ایران ،مدرس و مربی دوره های بورس و هوش مالی مقدماتی و پیشرفته ،بنیان گذار مجموعه همیار سرمایه ،تحلیگر و معامله گر بورس اوراق بهادار ،نویسنده روزنامه همشهری در حوزه بورس کارشناس رادیو اقتصاد سیما سخنران در سمینارها و همایش های مالی نگارنده بیش از 150 مقاله آموزشی در بازارهای مالی

اصول حسابداری و مفاهیم مربوط به آنها

اصول حسابداری

اصول حسابداری مجموعه‌ای از قواعد و اصول کلی است که کلیه‌ی حسابداران به‌عنوان الگوی انجام کار، در تمام مراحل حسابداری، از آنها استفاده می‌کنند. علاوه‌بر مفروضات محیطی در علم حسابداری، برای ثبت و گزارشگری مالی، به رهنمودها و دستورالعمل‌های روشن‌تر و مشخص‌تری نیاز است که این دستورالعمل‌ها را اصول حسابداری می‌نامند. حسابداری براساس مجموعه‌ای از مفروضات و اصول تشکیل شده که اغلب افراد، این مفروضات و قوانین را با نام اصول حسابداری می‌شناسند. آشنایی با این اصول به شما کمک می‌کند تا حسابداری را بهتر بشناسید و بخش‌های مختلف آن را بهتر درک کنید. اغراق نیست اگر بگوییم این اصول تقریبا در همه‌ی موارد مرتبط با حسابداری نفوذ کرده‌اند. همراه ما باشید، می‌خواهیم شما را با اصول حسابداری بیشتر آشنا کنیم.

حتما بخوانید:

۱. اصل درآمد (Revenue principle)

اصل درآمد که با نام اصل تحقق هم شناخته می‌شود، یکی از اصول حسابداری است و بیان می‌کند که درآمد، زمانی به‌دست می‌آید که فروش انجام شود. فروش نیز در صورتی محقق می‌شود که خدمات یا محصولاتی فراهم شده باشد. زمانی که صحبت از فروش کالا باشد، یکی از عناصر کلیدی اصل درآمد این است که حصول درآمد زمانی اتفاق می‌افتد که مالکیت قانونی کالا از فروشنده به خریدار منتقل شود. به این نکته توجه کنید که درآمد با جمع کردن پول نقد حاصل نمی‌شود.

۲. اصل هزینه (expense principle)

اصول حسابداری - اصل هزینه

اصل هزینه بیان می‌کند که هزینه زمانی اتفاق می‌افتد که کسب‌وکارها از محصولات استفاده یا خدماتی را دریافت می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، اصل هزینه وجه مقابل اصل درآمد است. درست مثل اصل هزینه، اگر محصولی را دریافت کنید، دریافت این محصول به‌معنای این است که هزینه‌ای بر شما تحمیل شده است. به‌همین‌ترتیب درمورد دریافت خدمات نیز این اصل وجود دارد؛ زمانی که خدماتی را دریافت می‌کنید، هزینه‌ای بابت آن پرداخت خواهید کرد. فرقی نمی‌کند که صورت‌حساب را بعد از چند روز یا چند هفته دریافت کنید، در نهایت وقتی خدمات یا محصولاتی را دریافت می‌کنید، باید هزینه‌ی آن را بپردازید.

۳. اصل تطابق درآمد و هزینه (matching principle)

اصل تطبیق یا تطابق با دو اصل هزینه و درآمد در ارتباط است. اصل تطبیق توضیح می‌دهد زمانی که درآمدی را شناسایی می‌کنید، باید هزینه‌های مرتبط را با درآمد مطابقت دهید. بهترین مثال برای اصل تطبیق کسب‌وکارهایی است که با فروش مجدد مواد خام در ارتباط است. مثلا فرض کنید دکه‌ی فروش هات داگ دارید. برای تطبیق هزینه‌ها با درآمد، باید هزینه‌ی کلی هات داگ آماده‌شده را درنظر بگیرید؛ نه هزینه‌ی خرید مواد اولیه. درواقع باید هزینه‌های لازم برای راه اندازی کسب و کار را با درآمد حاصل از آن تطبیق دهید.

حسابداری تعهدی یا مبتنی بر تعهد کلمه‌ای است که احتمالا تابه‌حال به گوش‌تان خورده است. این حسابداری زمانی تحقق می‌یابد که اصل درآمد، اصل هزینه و اصل تطبیق را به‌کار می‌بندید. به‌طور خلاصه، حسابداری مبتنی بر تعهد به این معنا است که درآمد را زمانی ثبت کنید که خدمات یا محصولاتی را فروخته باشید و مخارج را زمانی ثبت کنید که محصولات یا خدماتی را دریافت کرده باشید.

۴. اصل بهای تمام‌شده (cost principle)

اصل بهای تمام‌شده توضیح می‌دهد که مقادیر، در سیستم حسابداری باید با استفاده از اشنایی با انواع نسبت های مالی بهای تمام‌شده‌ی تاریخی اندازه‌گیری شوند. به‌عنوان مثال، اگر شما صاحب کسب‌و‌کار هستیدی و این کسب وکار، ساختمانی را در اختیار دارد، این ساختمان طبق اصل بهای تمام‌شده، در ترازنامه و در بخش بهای تمام‌شده‌ی تاریخی قرار می‌گیرد.

۵. اصل عینیت (objectivity principle)

اصول حسابداری - اصل عینیت

اصل عینیت بیان می‌کند که در گزارش‌های حسابداری باید از داده‌های عینی، واقعی و سنجیدنی استفاده شود. به‌عبارت دیگر، حسابداران، سیستم‌های حسابداری و گزارش‌های حسابداری باید با کمترین تکیه بر ذهنیت ارائه شوند. یک حسابدار، همواره درصدد است که از داده‌های عینی به‌جای داده‌های ذهنی استفاده کند. حتی اگر داده‌های عینی بد باشند و داده‌های ذهنی به‌مراتب بهتر به‌نظر برسند.

۶. فرض تداوم فعالیت (continuity assumption)

فرض تدام فعالیت بیان می‌کند، در سیستم‌های حسابداری فرض بر این است که کسب‌وکاری برای مدت طولانی به فعالیت خود ادامه خواهد داد. اهمیت فرض تداوم زمانی روشن‌تر می‌شود که نتایج بی‌تداومی کسب‌وکاری را درنظر بگیرید. اگر فعالیت کسب‌وکاری ادامه پیدا نکند و دارایی‌ها ارزش فروش مجدد نداشته باشند، نحوه‌ی ارزش‌گذاری دارایی‌ها بسیار پیچیده می‌شود. اگر اشنایی با انواع نسبت های مالی کسب‌وکاری به فعالیت خود ادامه ندهد، هیچ تضمینی وجود ندارد که مواد اولیه به‌فروش برسند. اگر موجودی کالاهای انبار و مواد خام به‌فروش نرسد، ارزش سهام صاحب‌ کسب‌وکار در ترازنامه حساب‌شدنی و نمایشی نیست.

۷. فرض واحد اندازه‌گیری (unit-of-measure assumption)

اصول حسابداری - فرض واحد اندازه گیری

در فرض واحد اندازه‌گیری، فرض بر این است که پول رایج جایی که کسب‌وکار در آن فعال است، واحد اندازه‌گیری مناسبی برای کسب‌وکار و استفاده در حسابداری است. به‌عبارت دیگر فرض واحد اندازه‌گیری به این معنا است که برای کسب‌وکاری که در آمریکا قرار دارد، واحد اندازه‌گیری مناسب در حسابداری دلار آمریکا است. فرض واحد اندازه‌گیری همچنین به‌طور ضمنی بیان می‌کند که حتی تورم و گاهی تقلیل قیمت‌ها قدرت خرید واحد اندازه‌گیری مورداستفاده در سیستم حسابداری را تغییر می‌دهد، ولی با وجود این، استفاده از آن، مناسب آن کسب‌وکار است.

۸. فرض تفکیک شخصیت (separate entity assumption)

فرض تفکیک شخصیت توضیح می‌دهد که یک کسب‌وکار، شخصیتی جداگانه دارد و شخصیت آن از صاحب آن کسب‌وکار مجزا است. این فرض به هر واحد اقتصادی (چه دارای شخصیت حقوقی یا فاقد آن باشد) به‌عنوان واحدی مستقل از مالک یا مالکان آن و نیز جدا از مؤسسات دیگر نگاه می‌کند. همچنین طبق این فرض، شراکت نیز شخصیت جداگانه از هر دو طرف حاضر در شراکت دارد که بخشی از کسب‌وکار را دراختیار دارند. در نتیجه، کسب‌وکارها کاملا جدا، تشخیصی و تعریف‌پذیر هستند و می‌توان آنها را از صاحبان کسب‌وکارها متمایز کرد.

برای انجام خدمات حسابداری ، حسابرسی، مشاوره مالی یا مالیاتی می‌توانید به وب‌سایت تدبیرحساب مراجعه کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.